Reklama

Niedziela Świdnicka

Pod patronatem miłosierdzia

Bóg nie męczy się miłosierdziem swoim” - choć to prawda, którą sam Pan Bóg objawia swojemu ludowi od tysięcy lat, kiedy wybrzmiała z papieskiego okna w czasie pierwszej modlitwy „Anioł Pański” nowego papieża, zachwyciła wielu. To dobrze, bo nie ma innej drogi dla Kościoła, jak przypominanie wielkiego orędzia Ewangelii o tym, że Bóg jest Miłosierdziem. Głoszenie tego orędzia musi się odbywać na różne sposoby, aby docierać do jak największej liczby wiernych i tych, którym na razie nie po drodze z Panem Bogiem.

Nasze miłosierdzie okazywane drugim winno być odpowiedzią na miłosierdzie Boże wobec nas. Przypomina nam o tym Chrystus, gdy mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36); „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Peregrynacja

W grudniu 2006 r. bp Ignacy Dec zwrócił się z prośbą do Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów w Warszawie o przygotowanie i poprowadzenie peregrynacji. Nad całością jej przebiegu czuwał pochodzący ze Świdnicy ks. Emilian Sigel SAC. To on wspólnie z dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego ks. Edwardem Szajdą odpowiadał za dzieło diecezjalnego nawiedzenia. W tym czasie powstał też obraz peregrynacyjny.

Wizyta obrazu rozpoczęła się 14 kwietnia 2007 r. przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia pielgrzymką duchowieństwa i wiernych do światowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Mimo dużej odległości do serca orędzia o miłosierdziu zjechało ponad 2 tysiące wiernych z terenu diecezji świdnickiej. Podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie obrazu i przyjęcie relikwii św. Faustyny.

Uroczyste powitanie wizerunku Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej nastąpiło tego samego dnia, po powrocie z Łagiewnik, o godz. 20 w katedrze świdnickiej. Uroczystość powitania i następującej po niej celebracji Eucharystii była transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Ostatnim przystankiem tej szczególnej pielgrzymki Pana pośród swojego ludu była świdnicka katedra.

Reklama

Zakończenie peregrynacji w diecezji świdnickiej połączone było z obchodami Światowego Dnia Młodzieży. Po uroczystej Mszy św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski młodzież wraz z wiernymi przeniosła obraz Jezusa Miłosiernego do świdnickiej katedry, gdzie pożegnała go Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Zapytany o owoce peregrynacji o. Sigel - kustosz obrazu Jezusa Miłosiernego, który od początku do końca był obecny przy tym przedsięwzięciu powiedział: - Peregrynacja jest dla wielu ludzi wydarzeniem mobilizującym, jest świętem, ponieważ to jest ich nawiedzenie. Każdy chce czcić obraz Jezusa Miłosiernego, modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Parafianie gromadzą się o godz. 15, modlą się żarliwie, przystępują do Komunii św., spowiadają się, niekiedy z wielu lat życia. To są owoce, które mówią same za siebie. Nawiedzenie z reguły kończy się powstaniem grupy miłosierdzia w parafii, która na określonym terenie mobilizuje osoby zamożniejsze oraz różne organizacje, aby pomagać ludziom potrzebującym. Myślę, że każdy parafianin odczuje skutki łaski miłosierdzia.

Parafie

Najstarszą parafią naszej diecezji, która może się szczycić patronatem Bożego Miłosierdzia, jest parafia w Kudowie-Zdroju. Erygowana w 1972 r. (jeszcze w ramach diecezji wrocławskiej) już cieszy się pięknym kościołem, a orędzie przekazane przez s. Faustynę Kowalską głosi tam ks. Kazimierz Marchaj, który w 2009 r. zastąpił ks. Jana Odziomka.

Już w pierwszych miesiącach istnienia diecezji świdnickiej bp Ignacy Dec powołał do życia parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Nowa parafia została wydzielona z parafii katedralnej pw. św. Stanisława i św. Wacława. Swym zasięgiem objęła dzielnicę Zarzecze oraz Kolonię, a jej pierwszym proboszczem został ks. Tomasz Zając. Przez pierwszy rok parafianie korzystali z gościnności kościoła Świętego Krzyża, a kiedy to tylko było możliwe, aby wspólnota miała gdzie się wspólnie spotykać i modlić, przysposobiono kaplicę przy ulicy Rolniczej. Tam też docelowo wzniesiony będzie murowany kościół.

Reklama

Jeszcze w czasie trwania peregrynacji Jego Eminencja kard. Tarcisio Bertone, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, podczas swojej wizyty w diecezji świdnickiej poświęcił w katedrze kamień węgielny pod budowę kościołów parafialnych pw. Bożego Miłosierdzia w Świdnicy oraz jednej z najmłodszych w diecezji, erygowanej w czerwcu 2006 r., parafii Bożego Miłosierdzia w Bielawie. Pierwszą Eucharystię w nowej wspólnocie, wydzielonej z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odprawiono już 25 czerwca, tym samym zainaugurowano jej istnienie, a proboszczem mianowano ks. Roberta Begierskiego. Brak kościoła rekompensuje gościnność Sióstr Augustianek. Ich klasztorna kaplica pw. Świętej Bożej Rodzicielki skupia życie religijne związane ze sprawowaniem liturgii i udzielaniem sakramentów świętych.

Koronka

Siostra Faustyna zanotowała w swoim „Dzienniczku” słowa Chrystusa: „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która prosi przez mękę Moją [1320]. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie [754]. Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego”.

W odpowiedzi na to wezwanie w wielu parafiach diecezji świdnickiej w piątki całego roku, a w katedrze świdnickiej codziennie, przez cały rok wierni zbierają się w Godzinie Miłosierdzia, by prosić Pana Boga słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Reklama

Obraz i relikwie

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: «Jezu, ufam Tobie». Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie [47]. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dla duszy... Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” [299]. Staraniem ówczesnego dyrektora Wydziału Duszpasterskiego na czas peregrynacji diecezja zleciła namalowanie obrazu zgodnego z wolą objawioną s. Faustynie. Po nawiedzeniu wszystkich parafii został on umieszczony w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie. Trudno policzyć, w ilu wspólnotach parafialnych prócz wizerunku Jezusa Miłosiernego kult odbierają relikwie świętej s. Faustyny i jej błogosławionego spowiednika - ks. Sopoćki.

Caritas

Cała działalność, która wypływa z naśladowania Bożego Miłosierdzia, jest tego miłosierdzia naśladowaniem. Jeśli miałoby być naśladowane tylko „słowem i językiem” byłoby niepełne i martwe. Dlatego na poziomie wspólnot parafialnych, gdzie działają zespoły charytatywne, stołówki dla najuboższych i świetlice parafialne, i na poziomie diecezjalnym - przez Caritas Diecezji Świdnickiej idea Bożego Miłosierdzia dociera do tysięcy wiernych w sposób bardzo konkretny w trudnych sytuacjach codziennego życia.

2013-04-05 14:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Tydzień Miłosierdzia będzie obchodzony po Wielkanocy

[ TEMATY ]

miłosierdzie

Graziako

Od tego roku Tydzień Miłosierdzia będzie obchodzony w Kościele katolickim w Polsce w nowym terminie. Rozpoczynać się będzie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy zwaną Niedzielą Miłosierdzia, która w tym roku przypada 7 kwietnia. Z tej okazji Episkopat Polski przygotował list pasterski pt. „Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga”. 69. Tydzień Miłosierdzia będzie obchodzony w dniach 7-13 kwietnia pod hasłem „Wiara żywa uczynkami”. Episkopat Polski zdecydował, że od tego roku Niedziela Miłosierdzia Boże będzie rozpoczynać, obchodzony do tej pory w październiku Tydzień Miłosierdzia. Od 2000 roku I niedziela po Wielkanocy obchodzona jest w całym Kościele jako niedziela Miłosierdzia Bożego. Co roku liturgia tego dnia - zwracają uwagę w swoim liście polscy biskupi - wytycza nam szlak miłosierdzia. Podkreślają, że „jest to szlak, który odbudowuje prawdziwą więź człowieka z Bogiem, a równocześnie tworzy między ludźmi nowe cenne relacje: przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności”. Według biskupów, w życiu Kościoła, oprócz liturgii i głoszenia Słowa, właśnie posługa miłości stanowi jedną z najważniejszych jego cech. „I nawet gdyby wspaniale działały różne organizacje i fundacje charytatywne, nikt nie może wyręczyć Kościoła w posłudze miłości. Miłość - caritas - zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności” - dodają. Biskupi zwracają też uwagę, że „z doświadczenia Bożej miłości rodzi się pragnienie, by samemu - na miarę swoich możliwości - okazywać miłosierdzie bliźnim” . Niedziela Miłosierdzia zwyczajowo jest również świętem kościelnej organizacji charytatywnej Caritas. Jej misja - jak podkreślają biskupi - polega na autentycznej trosce o godność każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. - To ogrom działań, wielki rozmach i szeroka fala najróżniejszej pomocy, udzielanej codziennie na wszystkich kontynentach, systematycznie i często bez żadnego rozgłosu - dodają. W ocenie biskupów, codzienna, systematyczna i w cichości pełniona posługa pracowników i wolontariuszy sprawia, że Caritas cieszy się ogromnym autorytetem na całym świecie. Ogrom czynionego dobra zdumiewa i pokazuje troskę chrześcijan o wszystkich potrzebujących - zauważają. Episkopat zachęca też, aby w każdej parafii powstawały oddziały Caritas. „Mogą się one przyczynić do kształtowania postawy miłosierdzia i wychowywania w duchu autentycznej miłości bliźniego” - podkreślają. List pasterski KEP zostanie odczytany w kościołach 7 kwietnia - w Niedzielę Miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Dulcissima 4 You

2023-02-07 08:48

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

S. M. Dulcissima Hoffmann

S. M. Dulcissima Hoffmann

Dziś 113. urodziny Dulcissimy Hoffmann – kandydatki na ołtarze ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Choć żyła tylko 26 lat, ofiarowała siebie, by „uratować wiele dusz”. Do dziś za jej wstawiennictwem dzieje się wiele uzdrowień, poczynają się dzieci. 11 lutego – w Dzień Chorego – w katedrze wrocławskiej zostanie odsłonięta wystawa „Mam na imię Dulcissima”

W 2019 roku zakończył się w Raciborzu Brzeziu diecezjalny etap jej procesu beatyfikacyjnego. – Chcemy zaprezentować wystawę o niej w miejscach, które są w pewien sposób z nią związane. A tu rozpoczęło się jej życie zakonne. We Wrocławiu rozpoczęła formację zakonną, tu jest kolebka naszego zgromadzenia, tu też żył założyciel ks. Jan Schneider – wyjaśnia s. Małgorzata Cur ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która zajmuje się popularyzacją postaci s. Dulcissimy i jej izbą pamięci w Brzeziu.

CZYTAJ DALEJ

Pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej nowej kadencji

7 lutego w Kurii Metropolitalnej w Częstochowie po raz pierwszy w nowym składzie spotkała się Rada Duszpasterska Archidiecezji Częstochowskiej.

Po krótkiej modlitwie abp Wacław Depo wręczył dekrety nominacyjne członkom Rady. Następnie przedstawione zostały jej zadania i kompetencje. Członkowie Rady zostali również wprowadzeni w tematy związane z przygotowaniami do nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji w latach 2024-25, poprzedzających to wydarzenie misji ewangelizacyjnych oraz jubileuszu 100. rocznicy powstania diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję