Reklama

Jubileusz 25-lecia parafii Dobrego Pasterza

2013-08-01 16:52

Damian Ataman
Edycja rzeszowska 31/2013, str. 1, 5

Damian Ataman

Uroczystości 25-lecia parafii Dobrego Pasterza w Nowej Wsi przewodniczył bp Edward Białogłowski, przy licznym udziale kapłanów rodaków, kapłanów z sąsiednich parafii oraz zaprzyjaźnionych z parafią, a także parafian i gości. Do owocnego przeżycia jubileuszu przygotował parafian poprzez Misje Święte ks. prał. Józef Niżnik - proboszcz z sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Misje Święte

Od 8 do 13 czerwca parafianie z Nowej Wsi przeżywali po raz trzeci w historii parafii Misje, czas nawrócenia, pojednania, ponownego odkrycia i pogłębienia swojej wiary. Podczas Misji Świętych miały miejsce bardzo wymowne i istotne w życiu chrześcijan wydarzenia. Pierwszym z nich były wieczorne spotkania z Maryją, podczas których ponad 250 osób przystąpiło do Rycerstwa Niepokalanej. Drugie ważne wydarzenie to przeproszenie Boga przez Księdza Proboszcza za grzechy parafian i grzechy popełnione na terenie parafii oraz sakrament pokuty i pojednania. Kolejne to procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych, odnowienie przez małżonków przysięgi małżeńskiej, a także Komunia św. rodzin, podczas której rodzice udzielali błogosławieństwa swoim dzieciom, a dzieci dziękowały rodzicom za dar życia i wychowanie. Do wszystkich tych wydarzeń wierni zostali przygotowani przez kazania i konferencje misjonarza oraz przez nawiedzenie rodzin przez Matkę Bożą w znaku Różańca Świętego w maju br.

Jubileusz parafii

Głównym powodem świętowania w Nowej Wsi był jubileusz utworzenia tam parafii. Została ona wydzielona z parafii Zaczernie i Trzebownisko. Dekretem z 20 czerwca 1988 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk erygował parafię pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi. Starania o samodzielną parafię czyniono kilka lat wcześniej, poprzez rozmowy z biskupem Tokarczukiem, które prowadził główny inicjator budowy kościoła Eugeniusz Bukała. Na czas budowy kościoła wzniesiono drewnianą kaplicę, w której 14 września 1986 r. odprawiono pierwszą Mszę św. Wtedy również ks. prał. Józef Mucha z Niechobrza poświęcił plac, zgromadzony na nim materiał i krzyż, który za radą biskupa wzniesiono na placu. Pomimo wielu przeszkód związanych z trwającym systemem politycznym, 13 maja 1987 r. bez dokumentów zezwalających rozpoczęto budowę świątyni. 17 kwietnia 1988 r. bp Ignacy Tokarczuk poświęcił fundamenty i wmurował kamień węgielny. 3 lipca odbyła się uroczystość instalacji pierwszego proboszcza, którym został ks. Kazimierz Żak. Uroczystości tej przewodniczył delegat Biskupa ks. dziekan Stanisław Ujda z Głogowa. Zwieńczeniem wysiłków parafian z Nowej Wsi przy budowie kościoła było jego poświęcenie 12 maja 1991 r. Wmurował także w ołtarz relikwie św. Stanisława Biskupa i św. Jana Bosko.

Reklama

Przestronną świątynię z zapleczem katechetycznym zaprojektował inż. Roman Orlewski z Rzeszowa. Ks. proboszcz Kazimierz Żak dokonał wszelkich starań, aby nowa parafia posiadała wszystko co potrzebne do jej funkcjonowania. 26 listopada 1989 r. w uroczystość Chrystusa Króla ks. Stanisław Ujda poświęcił krzyż i teren pod cmentarz, a w latach 1992-93 wybudowano za kościołem kaplicę przedpogrzebową. Początkowo Ksiądz Proboszcz mieszkał na plebanii w Zaczerniu, jednak utrudnienia związane z dojazdem sprawiły, iż 18 sierpnia 1988 r. przeniósł się i zamieszkał u Salomei Kloc, która jak podkreślił w jubileuszowym kazaniu bp E. Białogłowski, oddała całe swoje dziedzictwo rodzinne, a więc działkę pod kościół i dom pod plebanię, Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. W latach 1995-97 rozbudowano plebanię. Wystrój kościoła upiększają wykonane w 2003 r. witraże oraz nowa granitowa posadzka wykonana w 2013 r. Przez 25 lat istnienia tej niewielkiej, ale jakże intensywnie rozwijającej się wspólnoty pasterzuje jej ks. kan. Kazimierz Żak. Od utworzenia parafii w Nowej Wsi spośród jej mieszkańców wyświęcono 2 kapłanów. Łącznie z terenu parafii pochodzi 4 kapłanów i 3 siostry zakonne. W WSD w Rzeszowie do kapłaństwa przygotowuje się jeden kleryk z Nowej Wsi. Na terenie parafii znajduje się 15 obiektów małej architektury sakralnej: kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Świadczą one o mocnej wierze i pobożności mieszkańców Nowej Wsi.

Parafia w Nowej Wsi została utworzona w trudnym czasie, pomimo to dzięki wielkiemu wysiłkowi Księdza Proboszcza i parafian, jest miejscem głębokiego życia religijnego i pielęgnowania polskich tradycji. Parafianie z wielkim pietyzmem dbają o kościół, który jest miejscem jednoczącym całą wspólnotę. Jubileusz był wielkim dziękczynieniem za ludzi i wszystkie lata istnienia parafii Dobrego Pasterza w Nowej Wsi.

Tagi:
parafia jubileusz

Reklama

Jubileusz najstarszej dzierżoniowskiej parafii

2019-05-15 09:02

Marek Zygmunt
Edycja świdnicka 20/2019, str. 4-5

Ks. Grzegorz Umiński
Msza św. pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca

Święty Jerzy jest także patronem całego miasta, dlatego też rocznicowe uroczystości zainaugurowano spotkaniem przed tamtejszym Ratuszem, skąd przemaszerowano do kościoła pw. św. Jerzego. Przy wejściu do tej świątyni uroczyście liturgicznie powitał gości, parafian i mieszkańców miasta proboszcz ks. prał. Józef Błauciak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Koronka za Polskę i Europę 25 maja

2019-05-15 15:36

rm / Radom (KAI)

Do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia za Polskę i Europę 25 maja zachęca Fundacja Płomień Eucharystyczny. Inicjatorzy podkreślają, że akcja nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, ma charakter tylko i wyłącznie religijny. Modlitwa będzie miała również charakter przebłagalny za znieważanie Matki Bożej Częstochowskiej.

Bożena Sztajner/Niedziela

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie odmówiona w trzech intencjach: za wszystkie narody Europy w przededniu elekcji do Parlamentu Europejskiego - o dokonanie dobrych wyborów, o powrót mieszkańców kontynentu do chrześcijańskich korzeni; za Polskę i Polaków, aby stanowili jedność i żyli Ewangelią każdego dnia, nie wyrzekając się Krzyża i wiary w Boga, ale też miłując nieprzyjaciół i wynagradzająco - przebłagalnej za znieważanie Matki Bożej i Pana Jezusa oraz za tych, którzy się tego dopuszczają z prośbą o Boże Miłosierdzie dla nich.

Fundacja zachęca, by koronką pomodlić się w godzinie Miłosierdzia Bożego. - Można to zrobić indywidualnie, ale zachęcamy do publicznej modlitwy w różnych miejscach, np. placach, przy kościołach, w parkach, przy kapliczkach itp. My zamierzamy pomodlić się przy budowanej właśnie Kaplicy Wieczystej Adoracji w Jedlni Kolonii koło Radomia - mówił ks. prezes Fundacji ks. Sławomir Płusa, jeden z egzorcystów diecezji radomskiej oraz koordynator krajowy Odnowy w Duchu Świętym. Osoby duchowne też mogą włączyć się do akcji modlitewnej, odmawiając Koronkę wraz z wiernymi np. po sobotniej, wieczornej Mszy świętej.

Fundacja informuje, że akcja nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek, ma charakter tylko i wyłącznie religijny. Prosi też, aby podczas publicznej modlitwy nie eksponować żadnych symboli czy logotypów (w dniu akcji będzie obowiązywała cisza wyborcza w związku z wyborami do Europarlamentu w niedzielę, 26 maja, a za jej złamanie, np. eksponowanie plakatów wyborczych grożą surowe kary dla osoby agitującej).

Fundacja została powołana pod koniec 2015 roku w celu gromadzenia środków na budowę pierwszej w Polsce Kaplicy – Centrum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu im. św. Jana Pawła II na terenie parafii Jedlnia koło Radomia. Dzieło to uzyskało akceptację biskupa radomskiego Henryka Tomasika. Prezesem Fundacji jest ks. dr Sławomir Płusa, jeden z egzorcystów diecezji radomskiej oraz koordynator krajowy Odnowy w Duchu Świętym. Duchowym dyrektorem Fundacji oraz orędownikiem budowy Centrum jest zaś o. Joseph Vadakkel, misjonarz z chrześcijańskiego stanu Kerala w Indiach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

BP KEP: zarzuty wobec przewodniczącego KEP są bezpodstawne

2019-05-20 15:36

BP KEP, tk / Warszawa (KAI)

W kwestii ochrony osób małoletnich przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki postępuje zgodnie z przepisami prawa państwowego i kościelnego. Zarzuty w tym względzie są bezpodstawne – oświadczyło Biuro Prasowe KEP.

BP KEP
Abp Stanisław Gądecki

Jest to reakcja na złożone dziś przez członków Partii Razem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez abp. Stanisława Gądeckiego. Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski zarzucono, że mając wiedzę dot. pedofilii wśród duchownych, nie przekazał informacji śledczym.

W zawiadomieniu powołano się na „doniesienia medialne” oraz zaprezentowane przez biskupów 14 marca dane statystyczne dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Autorzy doniesienia wskazali, że „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że urzędnicy, funkcjonariusze i hierarchowie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski nie przekazali organom ścigania wiedzy na temat przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób poniżej 15. roku życia popełnionych przez osoby duchowne”.

Odnosząc się do tych zarzutów, Biuro Prasowe KEP oświadczyło, że: „W kwestii ochrony osób małoletnich Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki postępuje zgodnie z przepisami prawa państwowego i kościelnego. Zarzuty w tym względzie są bezpodstawne”.

Przypomnijmy, że w wydanym 21 marca oświadczeniu ks. Paweł Rytel-Andrianik zapewnił, że w kwestii zgłaszania przypadków wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne Kościół uznaje wymogi państwowego prawa karnego, a jednocześnie szanuje wolność zgłaszających.

W oświadczeniu wskazano, że według opracowania statystycznego z 14 marca br. 94,8% zgłoszeń wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne zostało objętych postępowaniem kanonicznym, zaś 44% przypadków zostało zgłoszonych do państwowych organów ścigania.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik wyjaśniał we wspomnianym oświadczeniu, że może wynikać to z następujących powodów:

„a) według kodeksu karnego do 13 lipca 2017 r. nie było obowiązku prawnego składania doniesień do władz państwowych, a dane statystyczne obejmują okres od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 roku.

b) W państwowym prawie karnym jest przestępstwem każde obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna wobec małoletniego do ukończenia 15. roku życia, natomiast w prawie kościelnym – do ukończenia 18. roku życia. W prawie państwowym zachowanie seksualne wobec małoletniego między 15. a 18. rokiem życia jest przestępstwem tylko pod pewnymi warunkami, jak na przykład wykorzystanie bezradności lub choroby psychicznej. Tymczasem aż 48,2% wszystkich przypadków opisanych w opracowaniu statystycznym dotyczy młodzieży powyżej 15. roku życia.

c) Według opracowania statystycznego spośród podjętych postępowań kanonicznych 12,6 % zostało umorzonych, a 10,4% podejrzanych zostało uniewinnionych. W takich sprawach organy ścigania mogły nie być powiadamiane, gdyż informacja o przestępstwie nie okazała się w świetle postępowania kanonicznego wiarygodna.

d) Nie można też wykluczyć błędów poszczególnych jednostek kościelnych, jednak w celu ich zdiagnozowania konieczne byłoby przeanalizowanie konkretnych postępowań, a nie wyłącznie danych statystycznych”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem