Reklama

Niedziela Świdnicka

30. rocznica koronacji figury Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej

Bóg źródłem radości człowieka

Tegoroczne uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej - Przyczyny Naszej Radości na Górze Iglicznej miały szczególnie podniosły charakter. Mija bowiem trzydzieści lat od chwili koronacji koronami papieskimi figury Matki Bożej Śnieżnej. Aktu tego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 21 czerwca 1983 r. podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Wrocławia. Centralnym punktem obchodów rocznicowo-odpustowych była Eucharystia koncelebrowana na placu przed sanktuarium pod przewodnictwem ordynariusza diecezji świdnickiej bp. Ignacego Deca.

Zabierając głos na początku Mszy św., jeden z mieszkańców pobliskiej Marianówki i zarazem radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł powiedział, że witamy Księdza Biskupa chlebem, solą i kwiatami. A te dary mają - jak stwierdził - wyrażać to, co czują nasze serca; przywiązanie do Boga i chęć życia zgodnie z Jego wolą. - Razem z Tobą, Ekscelencjo, będziemy prosić przez przyczynę naszej Matki i Królowej o wiarę, nadzieję i miłość dla naszej Ojczyzny, diecezji, naszych rodzin i nas samych - podkreślił Zbigniew Szczygieł.

Z kolei rektor tego sanktuarium, ks. kan. Andrzej Adamiak, przypomniał w swoim wystąpieniu, że Mszę św. sprawowaną 21 czerwca 1983 r. na wrocławskich Partynicach koncelebrowało pod przewodnictwem Jana Pawła II ponad 1000 kapłanów w obecności 1, 5 mln pielgrzymów. Poprosił w tym momencie o wysłuchanie nagrania autentycznych słów wypowiedzianych w czasie koronacji koronami papieskimi przez Ojca Świętego: „Pragnę wyrazić radość, że wśród jasnogórskiej pielgrzymki jest mi dane ukoronować cudowną figurę Matki Bożej Śnieżnej, która w Sudetach króluje i hojnie rozdaje łaski; szczególna Opiekunka ludzi dotkniętych chorobą oczu, niewiast pragnących potomstwa, turystów i sportowców - „Przyczyna Naszej Radości”. Wkładając na skromnie Syna i Matki korony, mówimy: „Tyś Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową. W Twoich rękach, Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie. Zbieramy dziś w jedno, składamy u Twoich stóp wiarę, nadzieję i miłość wyrażane tu i wyznawane przed Tobą od tylu dziesiątków lat, a także naszą wiarę, nadzieję i miłość - i tę, którą wyznawać będą przyszłe pokolenia. Bądź naszą radością jak w przeszłości, tak również i dziś, zsyłaj sercom naszym łaski, tak jak płatki śniegu w górach, gdzie mieszkasz. Polecam siebie i moją posługę Kościołowi powszechnemu na rzymskiej Stolicy Świętego Piotra modlitwom pielgrzymów, którzy Cię, Matko Boża Śnieżna, odwiedzają”. Uczestnicy rocznicowych obchodów wysłuchali tych słów z ogromny wzruszeniem.

Reklama

Ks. Adamiak przypomniał, że Papież był wcześniej na górze Iglicznej jako kapłan, biskup i kardynał. - A zgromadzeni dzisiaj pielgrzymi, przybyli tutaj kierowani wiarą, nadzieją i miłością do Boga, Jego Matki i bł. Jana Pawła II, swoją obecnością pragną podziękować za dar jedynej na terenie diecezji świdnickiej osobiście dokonanej przez naszego Ojca Świętego koronacji figury Matki Bożej Śnieżnej dodał rektor sanktuarium.

Bp Ignacy Dec na początku Mszy św. podziękował w serdecznych słowach burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renacie Surmie oraz wspomnianemu już radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniewowi Szczygłowi za wszelką pomoc okazywaną temu sanktuarium, szczególnie w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do tego tak licznie nawiedzanego przez pielgrzymów krajowych i zagranicznych obiektu sakralnego.

Hierarcha podkreślił, że oprócz tej z góry Iglicznej na terenie diecezji świdnickiej są jeszcze dwie figury Matki Bożej ozdobione papieskimi koronami; w 1966 r. koronacji Matki Bożej Strażniczki Wiary dokonał abp Bolesław Kominek, a w 1980 r. Wambierzycką Królową Rodzin ozdobił Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Ksiądz Biskup zachęcał, by tutaj, na górze Iglicznej, oddawać hołd Panu Bogu, wyrażać wdzięczność za dar wiary, za to wszystko, co do tej pory nas dobrego spotkało w czasie naszego życia. - Tutaj chciejmy wyrażać to Matce Bożej Śnieżnej, która wybrała górę Igliczną po to, by nas pocieszać i wspomagać, modlić się o dar wiary, nadziei, miłości i radości. Bo - jak powiedział - chcemy być ludźmi radości.

Reklama

Wątek ten Ksiądz Biskup rozwinął także w homilii mszalnej. Wskazał, że prawdziwa radość rodzi się z doświadczenia prawdy, dobra i piękna. Podkreślił w tym kontekście, że najważniejszym źródłem radości człowieka może być tylko Bóg. Jego zdaniem, radość wyrasta z wiary, rodzi się z naszego nawrócenia do Pana Boga, a jej źródłem jest czynienie dobra - Maryjo, Królowo Sudetów, Mario Śnieżna, Przyczyno Naszej Radości, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, dziękujemy Ci, że nam pomagasz. Ciebie dziś pokornie prosimy, abyśmy wytrwali w miłości Bożej, by Bóg był dla nas najważniejszy, aby ostoją naszego życia, miłości, nadziei, wytrwania i radości - apelował, kończąc homilię Pasterz Kościoła świdnickiego.

2013-08-13 12:39

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

25. rocznica wizyty Papieża w Skoczowie. Odpust sarkandrowski online

2020-05-21 11:10

[ TEMATY ]

papież

odpust

św. Jan Sarkander

św. Jan Paweł II

Skoczów

Monika Jaworska

Relikwie św. Jana Pawła II (z lewej) i św. Jana Sarkandra (obok) w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.

– Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być mocni w wierze! Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie – oto słowa, które Papież Jan Paweł II wypowiedział 25 lat temu, 22 maja 1995 r., w homilii wygłoszonej na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie. Odprawił tam Mszę św. dla setek wiernych, dziękując za dar kanonizacji św. Jana Sarkandra, jakiej dokonał dzień wcześniej w czeskim Ołomuńcu.

https://youtu.be/BktVAQMbw-E

Św. Jan Sarkander urodził się w Skoczowie w 1576 r. O jego narodzinach można przeczytać w artykule: Zrodzony w piwnicy.

Zmarł w Ołomuńcu w 1620 r. W tym roku 17 marca świętowaliśmy 400-lecie jego męczeńskiej śmierci. Jest patronem diecezji bielsko-żywieckiej. O nim wspomniał Jan Paweł II w pamiętnej homilii na Kaplicówce.

Powiedział wówczas takie słowa:

Tu właśnie, w Skoczowie, przyszedł na świat św. Jan Sarkander, kapłan i męczennik, którego życie związało się zarówno ze Śląskiem Cieszyńskim, jak też i sąsiednim Ołomuńcem na Morawach. Dlatego czcimy go jako patrona Śląska i Moraw. Poniósł śmierć męczeńską jako proboszcz w Holeszowie. Żył w trudnym okresie poreformacyjnym, kiedy społeczeństwa Europy rządziły się nieludzką zasadą: cuius regio eius religio, w imię której to zasady panujący – gwałcąc podstawowe prawa sumienia – narzucali przemocą własne przekonania religijne swoim poddanym. Jan Sarkander doświadczył działania tej zasady od najwcześniejszych lat swego życia. Doświadczył jej przede wszystkim w dniu, kiedy przyszło mu oddać życie za Chrystusa. Jest on szczególnym świadkiem tej tak bardzo trudnej dla Kościoła i świata epoki.

I oto dzisiaj Jan Sarkander staje przed nami jako nowy święty męczennik, którego Kościół wpisuje do swego martyrologium. Wpisuje go w sposób szczególny Kościół w Czechach i na Morawach oraz Kościół w Polsce. Oto jeszcze jeden z tych, o których mówi dzisiejsza liturgia słowami św. Pawła: „Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele”.

Decyzją radnych Sejmiku Śląskiego św. Jan Sarkander został ogłoszony Patronem Roku 2020 w województwie śląskim (zobacz: Patron na Śląsku).

Co roku relikwie św. Jana Sarkandra, znajdujące się na co dzień w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, były wnoszone w procesji na wzgórze Kaplicówka w ramach diecezjalnego odpustu ku czci św. Jana Sarkandra.

W tym roku będzie inaczej. Uroczystość odpustowa odbędzie się w niedzielę 24 maja. Jednak tym razem, z racji na panującą sytuację epidemiczną, nie będzie tradycyjnej procesji z relikwiami na wzgórze Kaplicówka, a Msza św. nie będzie sprawowana na wzgórzu, lecz w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Eucharystia będzie stanowiła okazję, do modlitewnego dziękczynienia za 25. rocznicę wizyty Papieża na Kaplicówce, co było bez wątpienia historycznym wydarzeniem dla miasta, diecezji i całej Polski.

Z racji epidemii, do kościoła może wejść ograniczona ilość wiernych, stąd też będzie można łączyć się w modlitwie poprzez transmisję internetową, która jest dostępna pod adresem: https://kamera.parafiaskoczow.ox.pl .

Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla będzie sprawowana o godz. 11.


Więcej o homilii Papieża: Czas próby polskich sumień trwa! Papieskie przesłanie z Kaplicówki.

Tak było w zeszłym roku: Ku czci patrona diecezji.

Świadectwo uczestnika pielgrzymki papieskiej na Kaplicówckę w 1995 r.: Wzywał do czujności w czasach próby sumień.

CZYTAJ DALEJ

Kuba Strzyczkowski nowym dyr. i red. naczelnym Programu Trzeciego Polskiego Radia

2020-05-25 14:46

www.polskieradio.pl

Pracujący od 1990 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz i prowadzący audycje Kuba Strzyczkowski został w poniedziałek powołany na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego Programu Trzeciego Polskiego Radia. Na stanowisku tym zastąpił Tomasza Kowalczewskiego.

"W dniu 25 maja br. Tomasz Kowalczewski, dyrektor i redaktor naczelny Programu Trzeciego Polskiego Radia, zwrócił się do Zarządu Polskiego Radia S.A. z prośbą o przyjęcie jego rezygnacji z pełnionej funkcji. Zarząd przychylił się do tego wniosku" - poinformowała w poniedziałek PAP Monika Kuś z Biura Zarządu Polskiego Radia.

Jak wyjaśniła, "na stanowisko to z dniem 25 maja powołany został red. Jakub Strzyczkowski".

autor: Grzegorz Janikowski

gj/ krap/

CZYTAJ DALEJ

Portugalia: wierni mogą powrócić do sanktuarium w Fatimie

2020-05-25 20:08

[ TEMATY ]

Fatima

StockPhotosArt/stock.adobe.com

Od wtorku do sanktuarium w Fatimie mogą powrócić wierni, poinformował w poniedziałek rektorat tego portugalskiego miejsca kultu. Było ono zamknięte dla pielgrzymów od 14 marca z powodu epidemii koronawirusa.

Według władz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w pierwszej kolejności przywrócony zostanie wstęp dla pielgrzymów do części muzealnych. Z kolei w sobotę wznowione zostaną w Fatimie Msze święte z udziałem wiernych. W najbliższych tygodniach większość nabożeństw będzie organizowanych na głównym placu sanktuarium, bądź wewnątrz bazyliki Trójcy Przenajświętszej, która jest największą świątynią Portugalii.

Warunkiem uczestnictwa w nabożeństwach w Fatimie będzie noszenie maseczki ochronnej. Będzie można ją zdjąć tylko w momencie przystępowania do Komunii Świętej. Przyjęcie jej możliwe będzie po położeniu przez kapłana hostii na dłoń osoby przystępującej do Eucharystii.

13 maja odbyły się pierwsze w historii sanktuarium w Fatimie obchody rocznicy objawień z 1917 r. bez udziału pielgrzymów. Wprawdzie rząd Portugalii dopuścił organizację tego wydarzenia, ale władze rektoratu nie zdecydowały się na masowy udział wiernych, tłumacząc, że nie posiadają możliwości spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję