Reklama

Działalność Kapituły Krzeszowskiej zainaugurowana

2013-09-11 15:24

Ks. Piotr Nowosielski
Edycja legnicka 37/2013, str. 6-7

Ks. Piotr Nowosielski

W ostatnim dniu wakacji diecezja legnicka wzbogaciła się o kapitułę, związaną z diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie. Działalność Kapituły Krzeszowskiej - tak będzie odtąd nazywana - została zainaugurowana 31 sierpnia przez biskupa legnickiego Stefana Cichego

O genezie powstania nowej kapituły informowaliśmy Czytelników w 35. nr. „Niedzieli Legnickiej”. Dziś z kronikarskiego obowiązku chcemy poinformować, że Kapituła Krzeszowska powołana do życia przez biskupa legnickiego Stefana Cichego specjalnym dekretem z dnia 22 sierpnia zainaugurowała swoją działalność w sobotę 31 sierpnia w Krzeszowie.

Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice krzeszowskiej i zbiegła się z diecezjalną pielgrzymką katechetów i nauczycieli. Na początku Liturgii został odczytany dekret, a następnie poszczególni księża, ubrani w stroje kanonickie, otrzymywali nominację z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. Podczas Mszy św. modlili się w tzw. stallach, czyli zdobionych ławach, znajdujących się w prezbiterium kościoła.

Kolegium nowej kapituły stanowi grupa 24 prezbiterów. 12 z nich, tworzy grono tzw. kanoników gremialnych. Należą do nich: ks. Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej - ustanowiony przez Biskupa Legnickiego prepozytem, czyli przewodniczącym kapituły; ks. Marian Kopko, aktualny kustosz krzeszowskiego sanktuarium - ustanowiony dziekanem kapituły, czyli zastępcą przewodniczącego; ks. Szymon Bajak, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Chmieleniu; ks. Marian Balcewicz, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Świeradowie-Zdroju; ks. Józef Borowski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Legnicy; ks. Zbigniew Dyl, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Słupie; ks. Jerzy Gniatczyk, proboszcz parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze; ks. Włodzimierz Gucwa, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu; ks. Janusz Kankiewicz, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie; ks. Ludwik Solecki, proboszcz parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach; ks. Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy i ks. Andrzej Ziombra, proboszcz sanktuarium św. Jacka w Legnicy.

Reklama

Pozostałych 12 księży nosi tytuł kanonika honorowego Kapituły Krzeszowskiej, a znaleźli się w tym gronie: ks. Tomasz Biszko, dyrektor Domu Księży Emerytów; ks. Oliver Boss, sekretarz kard. Joachima Meisnera w Kolonii (Niemcy); ks. Kazimierz Gębarowski, proboszcz parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Pisarzowicach k. Lubania; ks. Alfred Hoffman, wikariusz generalny diecezji Görlitz (Niemcy); ks. Krzysztof Kurzeja, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim; ks. Marian Lewicki, prezbiter diecezji Hradec Kralove (Czechy); ks. Czesław Paruch, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wilkowie; ks. Kazimierz Piwowarczyk, emerytowany prezbiter diecezji legnickiej; ks. Krzysztof Słabicki, proboszcz parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowogrodźcu; ks. Jacek Tokarz, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Podgórzynie; ks. Ryszard Trzósło, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa w Lubomierzu; ks. Waldemar Wesołowski, redaktor „Niedzieli Legnickiej” i Radia Plus Legnica, rzecznik diecezji legnickiej.

Podstawowym zadaniem duchownych należących do kapituły jest sprawowanie uroczystej Liturgii w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie. Statuty kapituły przypominają, że członkowie Kapituły Krzeszowskiej zobowiązani są w szczególny sposób do dawania świadectwa służby i wierności wobec Boga i Kościoła oraz ludu Bożego. Wszyscy mają obowiązek uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych w bazylice krzeszowskiej, zwłaszcza w dniu odpustu krzeszowskiego 15 sierpnia. Będą przewodniczyli również Eucharystii w ramach swojego dyżuru w wyznaczonych dniach oraz pomagali duszpastersko, szczególnie, jeśli chodzi o posługę w konfesjonale. Członkowie kapituły będą brali udział w spotkaniach roboczych, a podczas większych uroczystości, które odbywają się w krzeszowskiej bazylice, w odświętnym stroju będą zasiadali w stallach.

Na zakończenie Mszy św. w imieniu nowo ustanowionych kanoników, podziękowanie na ręce Biskupa Legnickiego oraz obecnego podczas uroczystości bp. Marka Mendyka, złożył prepozyt ks. Józef Lisowski.

- Mamy dzisiaj świadomość, że w krzeszowskim Domu Łaski otwiera się nowy rozdział - mówił. - Oto powołana nowa Kapituła Krzeszowska ma odpowiadać w sposób szczególny na te wezwania, które przez całe wieki były kierowane do nieba za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Kapituła w Domu Łaski ma szczególnie dbać o Jej kult, sprawiać, aby maryjny charakter naszej diecezji rozwijał się i pogłębiał. Dziękując za ustanowienie kapituły, zapewnił też jej o stałym wsparciu modlitewnym podejmowanych dzieł w diecezji i w tym miejscu. - Życzę, by nowym kanonikom udało się jak najlepiej wypełnić te zadania, które przed nową kapitułą stoją - odpowiedział na podziękowania Biskup Legnicki.

Ze strony naszej Redakcji składamy gratulacje i najlepsze życzenia wszystkim nowym księżom kanonikom, a wśród nich - naszemu redakcyjnemu koledze ks. kan. Waldemarowi Wesołowskiemu.

Tagi:
kapituła

Papież do paulistek: w swoim DNA nosicie śmiałość misyjną

2019-10-04 17:28

vaticannews / Watykan (KAI)

Do odważnego odpowiadania na wyzwania naszych czasów Papież wezwał paulistki z całego świata. Przypomniał im, że w trudnym czasie, jaki przeżywa obecnie życie zakonne trzeba wracać do korzeni i z nich czerpać. Franciszek mówił o tym w czasie specjalnej audiencji dla uczestniczek kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła, która obraduje w Rzymie.

Vatican News

Ojciec Święty przypomniał, że już Jan Paweł II mawiał, iż żyjemy w delikatnych i trudnych czasach, w których jak nigdy dotąd potrzebne jest świadectwo wiary. Zauważył, że życie zakonne przeżywa obecnie swoistą „zimę”. Brakuje powołań, wzrasta średni wiek sióstr i nie zawsze mogą już sprostać podjętym zobowiązaniom. „W tej sytuacji wielkim wyzwaniem jest przetrwanie zimy, tak by móc ponownie zakwitnąć i przynieść owoce” – mówił Papież do paulistek.

- Oziębłość panująca w społeczeństwie, a czasami wręcz w Kościele i samym życiu konsekrowanym popycha nas do pójścia do korzeni, do życia korzeniami. Zima, także w Kościele i życiu konsekrowanym, nie jest czasem jałowym i okresem śmierci, ale sposobnym czasem, który pozwala wrócić do tego, co zasadnicze – mówił Franciszek. – Dla was oznacza to odnalezienie na nowo elementów paulińskiego proroctwa, odkrycie drogi apostolskiej i misyjnej, której nie może brakować paulistkom, by mogły zamieszkiwać peryferie myśli i peryferie egzystencjalne. Zrodzone dla Słowa, by głosić wszystkim świetlaną drogę życia, którą jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, w swoim DNA nosicie śmiałość misyjną. Niech wam nigdy nie zabraknie tej odwagi misyjnej, pamiętając przy tym, że protagonistą misji jest Duch Święty" - powiedział papież.

Franciszek zachęcił paulistki do podejmowania odważnych działań ewangelizacyjnych, szczególnie poprzez media. Apelował, by siostry nie dały się pokonać zniechęceniu i trudnościom, tylko siały Słowo z „fantazją”, odpowiadając na współczesne pragnienia i głód ludzi naszych czasów: pragnienie Boga i głód Ewangelii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy

2019-10-22 15:55

BP KEP / Warszawa (KAI)

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, poprosił papieża Franciszka o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Dziś, podczas kongresu „Europa Christi”, inicjatywę wsparł kard. Stanisław Dziwisz.

Arturo Mari, Adam Bujak/Biały Kruk

Publikujemy komunikat Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski:

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Prośbę tę 22 października 2019 r., podczas kongresu „Europa Christi”, wsparł kard. Stanisław Dziwisz.

W 2020 roku mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II i 15. rocznica Jego odejścia do Domu Ojca. W związku z tymi ważnymi dla Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego rocznicami, abp Stanisław Gądecki podkreślił: „Pontyfikat papieża z Polski wypełniony był przełomowymi decyzjami i doniosłymi wydarzeniami, które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na bieg historii Europy i świata”. Przewodniczący Episkopatu skierował prośbę do Ojca Świętego Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy.

„Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych historyków i teologów określanym Janem Pawłem II Wielkim – wypływało z bogactwa jego osobowości – poety, filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania, poprzez kierowanie Kościołem powszechnym, aż po osobiste świadectwo świętości życia” – napisał w liście do Ojca Świętego Franciszka abp Gądecki. Zwrócił też uwagę na to, że wielkim osiągnięciem pontyfikatu św. Jana Pawła II był Jego udział w przywróceniu Europie jedności, po ponad pięćdziesięcioletnim podziale, którego symbolem była żelazna kurtyna. Przewodniczący Episkopatu zaznaczył: „Po jednoczącym i kulturotwórczym przepowiadaniu Ewangelii przez świętych Cyryla i Metodego oraz świętego Wojciecha, ponad tysiąc lat później, owoce ich działalności – nie tylko w wymiarze społecznym, ale i religijnym – znalazły swego obrońcę i kontynuatora w osobie papieża Polaka”.

Kard. Stanisław Dziwisz w czasie wystąpienia na kongresie „Europa Christi” wsparł prośbę abp Stanisława Gądeckiego skierowaną do Ojca Świętego Franciszka. Podkreślił, że papież Polak powinien zostać uznany za doktora Kościoła i współpatrona naszego europejskiego domu. Powiedział: „Trzeba stwierdzić, iż papież Wojtyła to nie tylko wielki współczesny doktor Kościoła, ale i wybitny patron dla Europy, który ma ogromnie wiele do powiedzenia wszystkim, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym”.

Przeczytaj także: Kard. Dziwisz: Święty Jan Paweł II Wielki patronem Europy i doktorem Kościoła
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Łódź: Abp Ryś spotkał się z klerykami roku propedeutycznego

2019-10-23 17:45

Ks. Paweł Kłys

- Ten rok, który przeżywacie jest z definicji rokiem bardziej brania niż dawania! O to idzie w roku propedeutycznym, żebyście mogli więcej przyjmować niż dawać. Egzaminów - minimum, rozliczeń - niewiele, macie taki czas, którego może wam wielu zazdrościć. Macie czas, aby być w kaplicy, być na medytacji, poznawać Kościół, w którym chcecie służyć jako kapłani. Przyjmujcie ile się da! – mówił abp Ryś do kleryków roku propedeutycznego Archidiecezji Łódzkiej.

Ks. Paweł Kłys

Jest już tradycją, że w pierwszych dniach nowego roku akademickiego Metropolita Łódzki odwiedza kleryków, którzy w tym roku wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego. Od ubiegłego roku pierwszy rok formacji odbywa się poza gmachem seminaryjnym, a dokładniej przy parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Łasku - Kolumnie. To tutaj ci, którzy wybrali drogę powołania odbywają swój rok wprowadzający – rok propedeutyczny.

Spotkanie metropolity łódzkiego z klerykami rozpoczęło się od porannej Mszy świętej w czasie której – w słowie skierowanym do alumnów łódzki pasterz powiedział między innymi – jak was Pan Bóg poprowadzi do kapłaństwa – na co wszyscy mamy nadzieję – to będziecie niewolnikami, ustanowionymi nad rodziną Pana. Jest bardzo niedobrze, jak to się księżom pomyli – jak księża stają się rodziną Pana, która jest nad niewolnikami. Jest odwrotnie! Ci, którzy są w Kościele – nasi siostry i bracia – są rodziną Pana. Każdy ochrzczony należy do rodziny Pana, a my jesteśmy niewolnikami do obsługi rodziny. To nas ustawia w takiej funkcji, która się nazywa kapłaństwo służebne. – podkreślił celebrans.

Po liturgii ksiądz arcybiskup spotkał się na wspólnym śniadaniu z alumnami i przełożonymi roku propedeutycznego.

- Ten rok jest dla mnie czasem, kiedy mogę sprawdzić jak wygląda codzienny rytm seminarium. Zaletą tego roku jest to, że jesteśmy w małej grupie, w innym miejscu, gdzie możemy tworzyć fajną wspólnotę. Tutaj mogę poznawać kolegów i z nimi spędzać czas. – mówi kl. Mateusz Zientalak.

- W czasie tego roku skupiamy się na najważniejszych rzeczach jakimi są: modlitwa, praca i nauka. Formujemy się poprzez wspólne przygotowywanie posiłków, wspólną pracę czy grę w piłkę. Jest to czas na to, by nasze racje były zacieśnione poprzez wspólną integrację. – dodaje Michał Kunikowski.

Rok propedeutyczny został wprowadzony przez arcybiskupa łódzkiego w 2018 roku. Uzasadniając wprowadzenie dodatkowego roku formacji w Seminarium Duchownym łódzki pasterz wskazał na to, że - do seminarium przychodzą ludzie, którzy niekoniecznie są zewangelizowani, a przed sobą mają jeszcze odkrycie tego, kim jest Jezus Chrystus jako żyjący i zmartwychwstały Pan. Przed sobą mają najistotniejsze doświadczenie wiary. Oczywiście mają niejednokrotnie bardzo duże doświadczenie wiedzy religijnej, bo chodzili na lekcję religii, byli ministrantami. Mają doświadczenie kościoła, ale to nie jest tożsame z odkryciem Jezusa jako żyjącego Pana. Dlatego też pierwszym celem roku propedeutycznego jest cel ściśle ewangelizacyjny. To poprowadzenie kandydatów do kapłaństwa do prawdziwej wiary. To się musi przełożyć na spotkanie z Chrystusem – z Jego Słowem. – zauważa metropolita łódzki.

W przeżywaniu wiary, nauce modlitwy i refleksji na swoim wnętrzem pomaga klerykom Ojciec Duchowny, który nie tylko prowadzi wykłady, ale jest także kierownikiem duchowym dla przyszłych kapłanów.

Na roku propedeutycznym jest 10 alumnów oraz dwóch wychowawców – ks. dr hab. Janusz Lewandowicz oraz ks. mgr Bartłomiej Franczak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem