Reklama

Niedziela Sandomierska

Nowy formacyjny rok pracy

Kościół otworzył przed katolikami świeckimi szeroko swoje podwoje. Powstały liczne ruchy, stowarzyszenia, grupy czy organizacje osób świeckich, którzy w duchu wiary chcą odkrywać na nowo Słowo Boga. Jak kulturysta kształtuje swoje ciało, pracownik naukowy swój umysł, artysta swoje zdolności, tak trzeba, by katolik w grupie innych zaangażowanych religijnie i społecznie, odkrywał swoją tożsamość.

Dorośli, dzieci i młodzież. Mężczyźni i kobiety. Katolicy różnych zawodów, stanów i profesji. Duszpasterską troska objęty może być każdy, kto tylko tego chce i potrzebuje. Dziś chciałbym pokazać jakie bogactwo wnosi Kościół sandomierski. Co mają do zaproponowania niektóre ze spólnot w nim działających.

Dziś właśnie zakończyło się wielkie święto młodych - doroczne dni młodzieży z całej diecezji. Młodzież w Nisku otrzymała impuls, aby na nowo podejmować swoją formację intelektualną i duchową. To również im dedykuję ten artykuł, aby mogli przyjąć otrzymany bodziec i włączyć się w nieraz żmudną, ale piękną drogę kształtowania swojego charakteru i wzmacniania daru wiary.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Wśród dzieci i młodzieży najbardziej rozpowszechnione są grupy ministranckie i lektorskie różnego stopnia i posługi. Są praktycznie w każdej parafii. Często, szczególnie młodzi chłopcy, patrząc na ministrantów usługujących przy ołtarzu myślą sobie: - Czy i ja mógłbym być na ich miejscu? Wtedy trzeba podjąć odważną decyzję i zgłosić się do księdza po informacje, jak można zostać ministrantem. Solidna praca w parafii, z regularnymi zbiórkami i dyżurami, organizowane dla nich zloty czy zawody, formacja na poziomie dekanatu czy diecezji, to tylko nieliczne z zajęć i propozycji z jakimi Kościół wychodzi do chłopców, ale również zdarza się, że i do dziewcząt.

Ks. Ryszard Podlewski informuje: - W parafii odbywają się cotygodniowe formacyjne spotkania. Na diecezjalnych zajęciach przygotowujemy animatorów, którzy będą posługiwali w parafii. Formacja ponadparafialna zaczyna się od szkoły lektora. W każdym dekanacie trwają one od września do marca i kończą się błogosławieństwem, które odbędzie się 22 marca 2014 r. w Radomyślu nad Sanem. Na poziomie diecezjalnym w radomyskim ośrodku rekolekcyjnym odbywać się będzie Szkoła Animatora i Ceremoniarza. Daty tegorocznych spotkań to: 18-20 października, 15-17 listopada, 13-15 grudnia, 21-23 lutego, 21-23 marca. Na zakończenie odbędzie się tam błogosławieństwo ceremoniarzy. Natomiast absolwenci szkoły animatora otrzymają krzyże animatorskie 17 kwietnia przed Mszą Krzyżma św. w bazylice katedralnej, podczas dorocznej pielgrzymka LSO. Oprócz formacji ministranci mają dla siebie organizowane rozgrywki sportowe: w futsalu, piłce nożnej i tenisie stołowym.

Reklama

Ruch Światło-Życie

Ruch oazowy wychodzi do dzieci i młodzieży z dość bogatą ofertą. Spotkania formacyjne w parafiach odbywają się raz w tygodniu. Zasada formacyjna, która przyświeca Ruchowi - „życie z życia” - pokazuje, że tylko ten może prowadzić innych, kto sam przeszedł tę drogę. Tylko ten może uczyć wiary i świadczyć o Bogu, kto sam Go doświadczył. Dlatego Ruch Światło-Życie w swoich strukturach dba nie tylko o uczestników, ale również przygotowuje formatorów. W tarnobrzeskim ośrodku odbywa się Szkoła Animatora i Szkoła Animatora Muzycznego. Kandydaci na animatorów przygotowują się przez dwa lata formacji. Kilka razy w roku organizowane są też spotkania formacyjne dla animatorów w Tarnobrzegu czy w Olchowej. Krótkie 3, 4-dniowe spotkania Oazy Modlitwy odbywają się,by młodzi mogli, spotykając się ze sobą, doświadczyć bliskości Boga. Jeszcze w tym roku kalendarzowym przygotowane są cztery takie spotkania: 11-13 października - dla dzieci szkół podstawowych w Tarnobrzegu, 8-11 listopada - dla młodzieży po Oazie pierwszego stopnia w Olchowej, 29 listopada - 1 grudnia - dla młodzieży po Oazie Nowej Drogi w Tarnobrzegu oraz 29-31 grudnia na zakończenie roku z zabawą sylwestrową w Gorzycach. Oaza objęła też swoim patronatem warsztaty wodzirejskie prowadzone przez Trio z Rio, które odbędą się w dniach 27-29 września oraz Przegląd Piosenki Religijnej w Gorzycach w dniu 23 listopada.

Reklama

Koła Misyjne

Obowiązek troski o misyjną działalność Kościoła spoczywa na każdym od momentu przyjęcia chrztu. Wychowanie w duchu misyjnym winno rozpoczynać się od najmłodszych lat. Jak podkreśla ks. Daniel Koryciński: - Formacja misyjna odbywa się w szkole podczas katechezy, jak również w parafii na spotkaniach grup. „Jesteśmy misjonarzami świata” to hasło, które będzie nam przyświecało w tym roku. Grupy misyjne odbywają cotygodniowe spotkania formacyjne pod opieką animatora, angażując się w akcje zbierania makulatury, nakrętek plastikowych, znaczków, telefonów komórkowych z przeznaczaniem na potrzeby misji. Główna akcja grup misyjnych to kolędnicy misyjni, którzy po Bożym Narodzeniu odwiedzają domy z kolędą misyjną. W tym roku katechetycznym chciałbym odwiedzić wspólnoty szkolne lub parafialne z katechezami o misjach. Szczególnym miejscem dla misji jest muzeum misyjne im. kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, gdzie odbywają się zajęcia związane z życiem i pracą ewangelizacyjną tego wielkiego Misjonarza Afryki.

Katolickie Stowarzyszenie Modzieży

Akcja i formacja - taki cel przyświeca członkom i instruktorom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). Sandomierski ośrodek rekolekcyjny przeprowadza dni formacyjne. I tak: 18-20 października i 11-13 kwietnia szkolenie „0” dla kandydatów do KSM oraz szkolenie I i II stopnia dla zastępowych, natomiast 21-23 marca dla kierownictw. Od 8 do10 listopada odbędą się rekolekcje przed przyrzeczeniem, a 23 listopada zjazd KSM i przyrzeczenie nowych członków. Członkowie KSM i wolontariusze „Duchowego 112” są również zaproszeni do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie na wielkopostny dzień skupienia 8 marca.

Reklama

Wśród zadań akcyjnych w programie rocznym zauważamy takie projekty jak: „Duchowe 112”, w październiku „Flaga w Twoim oknie” w Adwencie akcje „Pocztówka” i „Świąteczna paczka dla dziecka”. KSM organizuje w Radomyślu nad Sanem 26 października warsztaty dla wodzirejów imprez bezalkoholowych, 10 listopada Przegląd Piosenki Patriotycznej w Sandomierzu, a 11 stycznia spotkanie opłatkowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaplanowano też bal karnawałowy, piknik integracyjny, konkurs palm, czy zawody sportowe w Sandomierzu.

Duszpasterstwo kobiet

Ks. Grzegorz Wołoszyn opowiada o duszpasterstwie, którym się zajmuje: - Duszpasterstwo to nie ma struktur parafialnych i dlatego osoby identyfikujące się z nim nie podejmują regularnych spotkań formacyjnych. Formacja chętnych do kształtowania swojego charakteru oraz zgłębiania zadań i roli kobiety w świetle dokumentów kościelnych odbywa się poprzez dzień skupienia (marzec w Staszowie), spotkanie opłatkowe, a przede wszystkim przez doroczną październikową pielgrzymkę kobiet na Jasną Górę.

Domowy Kościół

Kościół daje również możliwość duchowego wzrostu całym rodzinom czy małżeństwom. Rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie swoje spotkania w kręgach przyparafialnych przeżywa raz w miesiącu. Przed spotkaniem wszyscy uczestniczą we Mszy św. - Spotkania kręgu odbywają się w mieszkaniu jednej z par. Oprócz małżeństw zapraszamy również naszego opiekuna duchowego. W czasie spotkania dzielimy się tym, co się w ostatnim okresie wydarzyło. Następnie jest wspólna modlitwa, a po niej część formacyjna. Przebiega ona w ten sposób, że mówimy o tym, co usłyszeliśmy w Ewangelii i odczytaliśmy do siebie oraz rozważamy zagadnienia związane z prawdami chrześcijańskimi. Natomiast na zakończenie staramy się, aby był czas na luźne spotkanie przy „ciastku i herbacie” - informuje nas para animatorska: Monika i Rafał Gołąbek z Tarnobrzega. Odpowiedzialni za Domowy Kościół organizując „akcje czy niedziele informacyjne” dbają też o to, by powstawały coraz to nowe kręgi.

Reklama

Legion Maryi

Na poziomie parafialnym, jak i w strukturach diecezjalnych, prężnie działa Legion Maryi (LM). Ks. Rafał Cudziło, duchowy opiekun LM, mówi: - Każde prezydium parafialne, czy kuria uroczyście obchodzi rocznicę swojego powstania oraz modlitwą obejmuje swoich członków. Troszczą się również o rozwój swojego stowarzyszenia. W spotkaniach diecezjalnych, ale i na parafii widać noszone przez legionistów sztandary. Legion jest również propagatorem nabożeństw pierwszego piątku i soboty miesiąca, rozdawania cudownych medalików, Nowenny Pompejańskiej, Duchowej Adopcji, Godziny Łaski, Apostolatu „Margaretka”, Koronki na ulicach miast i wiosek, modlitw za media czy w przeproszeniu za grzechy przeciwko Krzyżowi i wierze, udziału w Marszach Życia, czy licznym pielgrzymowaniu. Do systematycznych imprez legionowych zaliczamy: acies wiosenne, zlot jesienny, letni dzień skupienia, 3-dniowe rekolekcje, majówka z procesją różańcową, impreza na wolnym powietrzu (np. zlot jagodowy, modlitwa w plenerze połączona z grillem), parafialne dni informacyjne Legionu Maryi, czy Marsz Ewangelizacyjny ulicami Sandomierza. W katedrze sandomierskiej 16 listopada odbędzie sięzawierzenie Zarządów Legionu Maryi.

Grupy Modlitwy św. Ojca Pio

Zapytany o spotkania grup modlitewnych w parafii ks. moderator Leszek Biłas mówi: - Przebieg spotkania w parafii jest uzależniony od wspólnoty. Spotkanie powinno mieć część modlitewną i część formacyjną. Zazwyczaj te spotkania odbywają się raz w miesiącu, natomiast modlitewne mogą być nawet co tydzień. Wśród modlitw można wyszczególnić: adorację Najświętszego Sakramentu, Różaniec i Nowenna do św. Ojca Pio, a szczególnie Msza św. z homilią oraz konferencja. Wspólnoty razem spotykają się na dniu skupienia w Adwencie czy rekolekcjach w Wielkim Poście. Ksiądz Moderator zaprasza wszystkich na styczniowe spotkanie opłatkowe. Ogólnopolską imprezą jest czerwcowe czuwanie ze św. Ojcem Pio w Krakowie.

Reklama

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

KCPR chce świadczyć szeroko rozumianą pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym różnorakie trudności życiowe. Zakres pomocy obejmuje przygotowanie do małżeństwa, odpowiedzialne rodzicielstwo, konflikty małżeńskie i rodzinne, trudności wychowawcze, wsparcie samotnych matek, wybór stanu i zawodu, prawo cywilne, problemy narkomanii i alkoholizmu, konflikty z najbliższymi, depresje, zaburzenia nerwicowe, pomoc ofiarom przemocy fizycznej, psychologicznej i seksualnej. Udziela pomocy w zawiłych sprawach sumienia, trudnościach religijnych, w problemach natury psychologicznej, pedagogicznej, prawniczej i innych. Porady są bezpłatne.

Ks. Tomasz Cuber, koordynator tarnobrzeskiego Centrum, komentuje: - Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pełni funkcję informacyjną oraz koordynacyjną w zakresie pomocy skierowanej do rodzin, osób samotnych, starszych i chorych. Współpracujące z nami w ramach wolontariatu osoby, to pedagodzy, psychologowie, pielęgniarki, położne, prawnicy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem służą w rozwiązywaniu różnorakich problemów.

2013-09-19 11:17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wspólnotowa odsłona Wrocławia

Wrocławianie nie mogą narzekać na brak wspólnot w mieście. Miejsce dla siebie znajdą: młodzież, studenci, małżeństwa, rodziny, single, osoby starsze. Kłopot może nam jednak sprawić odkrycie odpowiedniego duszpasterstwa. Gdzie szukać? Co znajduje się najbliżej mojego domu? Pomocą w odnalezieniu odpowiedzi na te pytania jest powstająca we Wrocławiu witryna gromadząca informacje o wszystkich działających w nim wspólnotach. Na stronie www.duszpasterstwa.wroclaw.pl każdy znajdzie wspólnotę dla siebie, dowie się, kiedy są spotkania i jak do niej trafić.

CZYTAJ DALEJ

Petrosillo: wizyta papieża w Afryce może rzucić światło na obecne tragedie

2023-02-01 18:21

[ TEMATY ]

Kongo

PAP/EPA/CIRO FUSCO

„Mówimy o dwóch kryzysach niestety zapomnianych i trwających już od dłuższego czasu” – podkreśla Marta Petrosillo, dyrektor ds. komunikacji w Caritas Internationalis zapytana o sytuację w Demokratycznej Republice Konga oraz Sudanie Południowym. Kraje, do których wybiera się Papież, przeżywają czas wewnętrznych konfliktów oraz ubóstwa. Ponieważ w mediach o tych problemach się nie wspomina, wizyta Franciszka może stanowić ważny punkt przypominający o przeżywanych tam tragediach.

W obu afrykańskich państwach lokalne Caritas usiłują wspierać cierpiącą ludność. Poza doraźną pomocą humanitarną chodzi również o działania mające doprowadzić do stabilizacji. Wskazuje na to, na przykładzie Konga, Marta Petrosillo, która niedawno spotkała się z głównymi odpowiedzialnymi za działalność Caritas w tych dwóch afrykańskich krajach.

CZYTAJ DALEJ

Premier o tzw. podatku od zbiórek: być może nadgorliwość niektórych urzędników doprowadziła do zamieszania

2023-02-02 10:02

[ TEMATY ]

Mateusz Morawiecki

PAP/Rafał Guz

Być może nadgorliwość niektórych urzędników - ale też i dobra wola - doprowadziła do zamieszania, którego już nie ma - wracamy do takiego stanu, jaki był wcześniej - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki, pytany o kwestię tzw. podatku od zbiórek.

W czwartek podczas wizyty w piekarni "Żytnia" w Dąbrówce niedaleko od Warszawy premier został zapytany w sprawę tzw. podatku od zbiórek. Chodzi o uchwaloną na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawę deregulacyjną, która m.in. podnosi kwoty wolne od podatku zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję