Reklama

Chcemy działać w duchu Ewangelii

Z Marią Wilczek - rozmawiała Małgorzata Soja
Edycja zamojsko-lubaczowska 1/2003

Z Marią Wilczek, prezesem Polskiego Związku Kobiet Katolickich, rozmawia Małgorzata Soja

Małgorzata Soja: - Już ponad 10 lat kieruje pani Polskim Związkiem Kobiet Katolickich. Jak z tej perspektywy postrzega Pani problemy polskich kobiet? Krzykliwie i z impetem biją się o nie organizacje feministyczne. Czy nie są więc zdezorientowane, nie gubią właściwej hierarchii wartości?

Maria Wilczek: - Sądzę, że kobiety borykają się dziś z różnymi problemami. Coraz częściej materialnymi, brakiem pracy, ale także wynikającymi z pozornie tylko przyjaznych im ideologii. Zdecydowana większość kobiet w Polsce nie ulega ich przekazowi, ma chrześcijańską wizję roli i powołania kobiety. Zdrowa, szczęśliwa rodzina, dobro dzieci, serdeczna atmosfera w domu, duchowy rozwój, interesująca praca zawodowa, ale stawiana nie ponad dobrem rodziny - to są priorytety większości kobiet. Na to jednak, by zgodnie z tymi priorytetami kształtować siebie, swoje życie, życie domu, kobiety muszą wykazać niezależność od panujących mód, trendów, feministycznej ideologii. To nie jest łatwe, w sytuacji, gdy media, głównie kobiece czasopisma, próbują kusić mirażami szczęścia uzyskanego za cenę gubienia własnej tożsamości. Przedstawiają jako model kobietę nastawioną na sukces i przyjemność, zainteresowaną głównie własną urodą, pozycją zawodową i materialną, uznającą swobodę seksualną za wyraz wolności.

- W najbliższych dniach przyjedzie Pani do Zamościa, ponieważ chcemy, by powstał tu kolejny oddział Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Proszę powiedzieć naszym Czytelniczkom, jakie cele przyświecają stowarzyszeniu?

- Pragniemy zintegrować kobiety wierzące dla wspólnego działania: w obronie życia, rodziny, tradycji, ale także, by ukazywać walory harmonijnego życia opartego na Ewangelii, by pełniej uczestniczyć w kształtowaniu chrześcijańskiej kultury. Chcemy też, by Związek stał się dla każdej członkini miejscem, w którym będzie czuła się bezpieczna i potrzebna, odnajdzie się tu we wspólnej modlitwie, refleksji i działaniu. Chcemy wpisać się w nurt nowego feminizmu, zakorzenionego w przekazie ewangelicznym, o którym tyle mówi Jan Paweł II. Jesteśmy świadome tego, że to właśnie Ojciec Święty stworzył dogłębną, teologiczną wizję kobiety i jej zadań w misterium Stworzenia i Zbawienia. Jesteśmy mu wdzięczne za wszystkie Jego słowa i teraz także chcemy poważnie potraktować jego apel o "wyobraźnię miłosierdzia".

- Rozumiem, że zadaniem Polskiego Związku Kobiet Katolickich jest też nagłaśnianie spraw istotnych dla życia kobiet i ich rodzin?

- Tak, PZKK wypowiadał się już wielokrotnie na forum krajowym i międzynarodowym: w obronie życia, rodziny, godności kobiety. Nasze stanowisko w tych sprawach przekazałyśmy niegdyś na Konferencję ONZ w Pekinie. Z naszej inicjatywy zostało też utworzone Forum Kobiet Polskich "Kobieta w świecie współczesnym", grupujące przedstawicielki kilkudziesięciu organizacji działających w duchu Ewangelii na rzecz kobiet i rodzin. To Forum było współorganizatorem trzech międzynarodowych Kongresów: "O godność macierzyństwa", "O godność ojcostwa" i "O godność dziecka".

- A o jakich innych działaniach Związku można mówić?

- Generalnie staramy się łączyć różne rodzaje pracy formacyjnej z działaniami na polu edukacji, kultury, z akcjami charytatywnymi. Każdego roku organizujemy dwie ogólnopolskie pielgrzymki: do Matki Bożej na Jasną Górę i do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Chciałabym tu dodać, że duszpasterzem kobiet z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, z którym konsultujemy nasze plany, jest bp Jan Wątroba, a duszpasterzem PZKK - ks. Tomasz Król. W wielu miastach wygłaszamy też odczyty, prelekcje... Szczególnie cenimy sobie nasze inicjatywy organizowania powtarzanych już wielokrotnie: sesji Dom w obronie języka dziecka, a także akcji Ambulans rodzinny, polegającej na udzielaniu przez nasze lekarki bezpłatnej pomocy lekarskiej na terenach dotkniętych bezrobociem.

- PZKK wydaje miesięcznik "List do Pani". To chyba niełatwe zadanie wobec ogromnej podaży pism kobiecych na rynku prasowym?

- Rzeczywiście zadanie niełatwe, a jednak z Bożą pomocą i dzięki życzliwości wielu księży i osób świeckich udaje nam się wydawać nasz miesięcznik już od kilku lat. W Liście do Pani ukazujemy sylwetki i inicjatywy wspaniałych polskich kobiet, zamieszczamy skłaniające do refleksji artykuły o tematyce religijnej. Piszemy też o przyjaźni, miłości, kulturze, ekologii, wychowaniu, drukujemy wywiady i reportaże.

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Maria Wilczek - przewodnicząca PZKK, redaktor naczelny Listu do Pani, prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba, babcia trojga uroczych wnuków.

Reklama

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewska-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież nie przyjął dymisji kard. Ouelleta

2019-07-20 09:20

st (KAI) / Watykan

Ojciec Święty nie przyjął rezygnacji z pełnionych obowiązków przez prefekta Kongregacji ds. Biskupów kard. Marca Ouelleta – informuje portal il sismografo. Kanadyjski purpurat, jeden z najbliższych współpracowników Franciszka 8 czerwca ukończył 75 lat i zgodnie z wymogami prawa złożył swoją rezygnację.

michael_swan / Foter.com / CC BY-ND

Powołując się na bliskiego współpracownika kard. Ouelleta, ks. Massimo Cassolę il sismografo podaje, że papież poprosił prefekta Kongregacji ds. Biskupów, by dalej pełnił swoje obowiązki, aż do chwili, kiedy podejmie inną decyzję. Dykasteria ta zajmuje się kwestią doboru odpowiednich kandydatów na stanowiska biskupów oraz innymi dotyczącymi ich sprawami.

Kard. Marc Ouellet urodził się 8 czerwca 1944 w Lamotte (prowincja Quebec w Kanadzie) jako trzecie z ośmiorga dzieci Pierre’a Ouelleta i Grazielli z domu Michaud. Po studiach teologicznych w wyższym seminarium duchownym w Montrealu (w latach 1964-68) uzyskał kościelny licencjat z teologii na Uniwersytecie w Montrealu. Święcenia kapłańskie w przyjął 25 maja 1968, po czym przez dwa lata pracował duszpastersko. Następnie nauczał filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w stolicy Kolumbii – Bogocie, kierowanym wówczas przez kanadyjską prowincję zgromadzenia księży sulpicjanów, do którego później sam wstąpił.

Następnie studiował w Rzymie, gdzie w 1974 uzyskał licencjat z filozofii na Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. Wykładał potem w wyższych seminariach duchownych w Manizales w Kolumbii oraz w Montrealu w Kanadzie. W 1983 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Był profesorem seminariów w Kolumbii i Kanadzie. W latach 1996-97 wykładał na Instytucie Jana Pawła II na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, a następnie został kierownikiem katedry teologii dogmatycznej na tej uczelni.

3 marca 2001 Jan Paweł II mianował go sekretarzem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i biskupem, a 19 marca tegoż roku osobiście udzielił mu sakry. Jako motto swej posługi obrał słowa «Ut unum sint» (Aby byli jedno). Był też konsultorem kilku innych kongregacji, członkiem Międzydykasterialnej Komisji ds. Kościoła w Europie Wschodniej, sekretarzem Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem i członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

15 listopada 2002 św. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą Québecu, a 21 września 2003 włączył abp. Ouelleta do Kolegium Kardynalskiego. W październiku 2008 był relatorem generalnym 12. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów obradującego pod hasłem: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. 30 czerwca 2010 Benedykt XVI ponownie ściągnął kanadyjskiego purpurata do Watykanu, powołując go na prefekta Kongregacji ds. Biskupów. Jest on także członkiem kilku innych Kongregacji i rad papieskich. Jest znany przede wszystkim z obrony życia poczętego i ostrych wystąpień przeciw aborcji, dlatego też dla wielu, szczególnie dla liberalnych mediów, jest postacią kontrowersyjną. Jest też weteranem szkoły Communio i uczniem Ursa von Balthasara. Do dziś jest członkiem redakcji tego czasopisma.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem