Reklama

Wolontariusze: czapki z głów, idźcie tak dalej!

2013-12-05 11:07

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 49/2013, str. 1, 6

T. D.

Tak do kilkuset młodych ludzi – wolontariuszy szkolnych kół Caritas z całej diecezji mówił Bertus Servaas – prezes Vive Targi Kielce podczas VI Forum Szkolnych Kół Caritas, które odbyło się 18 listopada w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Z młodzieżą spotkało się wtedy szczególne grono osób: bp Marian Florczyk, prezydent Kielc – Wojciech Lubawski i ks. Krzysztof Banasik – wicedyrektor Caritas kieleckiej (obaj to absolwenci ZSZ nr 1), a także gość wyjątkowy: Karol Bielecki – zawodnik Vive Targów Kielce.

Gospodarzem spotkania był ZSZ nr 1, który znajduje się w czołówce działalności wolontaryjnej. Wolontariusze z tej szkoły od kilkunastu lat są najefektywniejsi w gronie honorowych krwiodawców, propagują kwestie bezpieczeństwa na drogach, ideę przeszczepów organów i zasady pierwszej pomocy, organizują „walentynkową ścianę miłości” i akcję „Góra grosza”; przygotowali dwie ciężarówki darów dla powodzian, własnoręcznie wykonują przedmioty dla przedszkoli, domów dziecka i potrzebujących, opiekują się cmentarzem starym i cmentarzem żydowskim w Kielcach, organizują zbiórki dla hospicjum, zbiórki żywności i in. Dzięki uczniowskiej solidarności przeprowadzono akcję pomocy dla kolegi, któremu spalił się dom, oraz dla ucznia sparaliżowanego po wypadku. – Nie udałoby się tyle zrobić, gdyby nie pomoc Caritas kieleckiej i Bertusa Servaasa – przekonywali uczniowie.

VI Forum Szkolnych Kół Caritas przebiegało pod hasłem: „Aktywność społeczna młodzieży szkolnej w diecezji kieleckiej”. Temat mobilizował do omówienia dorobku współczesnych wolontariuszy (w filmach, prezentacjach), ale i wspomnień czasów, gdy wolontariat nie był czymś oczywistym. Ten wątek poruszył głównie bp Marian Florczyk. – Etymologia słowa wolontariat zakłada dobrą wolę człowieka – mówił bp Florczyk, zaznaczając jednak, że w jego latach szkolnych on sam nie słyszał o wolontariacie, a zetknął się z nim dopiero za granicą, gdzie „w latach 60. młodzież wyszła z dobrą wolą do ludzi marginesu”. Na potrzeby spotkania z młodzieżą Ksiądz Biskup przejrzał PRL-owskie słowniki i encyklopedie, w których nie było w ogóle hasła „wolontariat”. – U podstaw wolontariatu jest dobra wola, serce, bezinteresowność, spontaniczność, odpowiedzialność – podkreślał. Opowiadał także o ogromnej pracy wolontariuszy podczas igrzysk olimpijskich i Światowych Dni Młodzieży. – Moim zdaniem, wolontariat w Polsce pojawił się podczas pielgrzymek Jana Pawła II – stwierdził bp Florczyk.

Reklama

Z kolei prezydent Kielc Wojciech Lubawski zauważył, że do skutecznej organizacji pomocy potrzebne są konkretne służby, organizacje, a „Caritas jest profesjonalistą i liderem w dziedzinie pomagania”. Jako przykład podał trudną budowę hospicjum w Kielcach, którą prowadzi Caritas kielecka. Zauważył także znaczenie osobistych spotkań z ludźmi, gdy „dobre słowo to nieraz więcej niż dar”, wspomniał ogromne serce i empatię śp. bp. Mieczysława Jaworskiego.

Bertus Servaas – prezes Vive Targi Kielce podkreślał: – Nie ma wolontariatu bez ludzi, którzy go organizują, problemem jest odpowiedzialność społeczeństwa (…). Klub, fundacja – to moja odpowiedzialność za miasto, w którym żyję. Zaapelował do przedsiębiorców, którzy jego zdaniem, mają czym się podzielić, ale nie chcą lub nie umieją… – Będziemy w życiu upadać, ale ważne jest mieć w sobie wolę, aby się podnieść – mówił.

Brawami wolontariusze nagrodzili świadectwo Karola Bieleckiego – zawodnika Vive Targi Kielce, reprezentanta Polski w piłce ręcznej i propagatora krwiodawstwa. – Dużo dobrego i złego mnie spotkało, ale wielu ludzi podało mi rękę, gdy upadałem, wielu bardzo mi pomogło (…). Trochę już lat spędziłem na parkiecie; grając, pomagam tym, którzy także muszą dać sobie radę po wypadku (…). Skupmy się na tym, co możemy razem zrobić. Ważne, żeby być sumiennym i nie zawodzić drugiego człowieka – mówił Bielecki.

Damian Zegadło z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu przedstawił specyfikę i historię szkolnych kół Caritas, które w diecezji istnieją od 2001 r. (pierwsze koło powstało w Polsce w 1995 r.).

Szkolne koła Caritas są to grupy wolontaryjne działające w placówkach oświatowych, koordynowane przez Caritas diecezjalną. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, organizują atrakcje dla starszych i niepełnosprawnych w placówkach, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności, świadczą pomoc osobom indywidualnym oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. W diecezji kieleckiej funkcjonują 64 Szkolne Koła Caritas, w których działa około 1500 wolontariuszy. Do najmłodszych należy koło z Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach k. Chmielnika. – Ok. 20 naszych uczniów zaangażowało się w pomoc dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w zbiórkę na budowę papieskiej szkoły w Afryce, zabawek i książek dla dzieci na Kresach, pomoc koleżeńską w lekcjach. Ważny punkt to także przygotowanie paczek na Boże Narodzenie i Wielkanoc – opowiada dyrektor szkoły Jacek Sobaś. Kołem Caritas opiekują się Dorota Kubicka, Teresa Majkowska i o. Grzegorz Zapłatyński.

Podczas spotkania swój dorobek prezentowały także inne koła z diecezji, a gospodarze przygotowali program artystyczny. Nawiązywał on do obchodzonego Roku Obywateli. – Choć w Polsce mamy słabe wskaźniki zaangażowania w wolontariat, diecezja kielecka ma się czym pochwalić – uważa Damian Zegadło.

Tagi:
wolontariat

Wolontariusz na Kresach - dołącz i ty

2019-05-18 07:15

Dzieło to od kilku lat wspiera bp Leon Dubrawski z Kamieńca Podolskiego oraz moderator RCS ks. Jerzy Molewski TChr z Poznania. Nie jesteśmy jednak organizacją związaną z konkretnym zakonem, parafią itp. Projekt przeprowadzamy pod patronatem fundacji Vide et Crede z Wrocławia.

Wolontariat wywodzi się z dzieła niosącego pomoc Polakom na wschodzie jakie założyła dr Helena Krzemińska, zaprzyjaźnioną z ks. prof. Henrykiem Mosingiem. ponad 20 lat temu, niosąc światło ewangelii oraz polską kulturę tam, gdzie stary system starał się to zniszczyć.

ORGANIZACJA:

Wolontariusze pozyskiwani są z całej Polski przez informacje rozsyłane w mediach społecznościowych i publicznych. Na zaproszenie od wspólnot i zgromadzeń jeździmy w różne miejsce, aby dać świadectwo z wyjazdów i przybliżać sytuację Polaków oraz Kościoła na wschodzie.

Wolontariusze są wysyłani minimum po dwóch. Są odpowiednio informowani do jakich parafii jadą i jaki będzie charakter ich pracy.

Wyjazd trwa minimum dwa tygodnie. Rozpiętość wiekowa wynosi 20-35 lat. Wolontariusze sami podają termin, który im pasuje, by potem skoordynować to z możliwościami parafii. Materiały do pracy każdy organizuje we własnym zakresie. Parafie zapewniają nocleg i wyżywienie. Obowiązkowy jest udział w spotkaniu formacyjnym przed wyjazdem.

Owoce:

Spotkanie - z drugim człowiekiem, z Bogiem, z samym sobą.

Dzielenie - talentami, darami, a przez to "pomnażanie talentów".

Świadectwo - przez pracę, postawę, stosunek do drugiego - chcemy by ci,

do których zostaniemy posłani zobaczyli ludzi wierzących i radosnych

z powodu Ewangelii.

Wiara - przez miłość w relacji do drugiego staje się możliwa do

przyjęcia, ponieważ wtedy można prawdziwie doświadczyć jej sensu.

To nasz sposób na niesienie Słowa.

Relacja - obustronna, również wolontariusze przywożą do Polski

niesamowite świadectwo o życzliwości i gościnności ludzi, z którymi

pracowali.

CO ROBIMY?

-Dwutygodniowe kursy języka polskiego - dla wszystkich bez względu na wiek, poglądy polityczne i religijne.

- Wieczory patriotyczne, prezentacje historyczne i kulturowe o Polsce

-Półkolonie dla dzieci - przy parafiach, lub pomoc w ich prowadzeniu.

-Dzielimy się swoimi talentami organizując dzieciom oraz dorosłym czas wolny - w celach integracyjnych, edukacyjnych oraz rozszerzania światopoglądu.

-Pomagamy odnawiać opuszczone polskie cmentarze

-Pomagamy w miarę możliwości w aktualnych potrzebach parafii.

-Nie zamykamy się na nowe, szalone pomysły

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Stop nienawiści wobec chrześcijan

2019-06-24 16:50

fill/pixabay.com

W ostatnich tygodniach w Polsce ma miejsce coraz więcej przypadków znieważania przedmiotów czci religijnej i obrazy uczuć religijnych. Pomimo istnienia przepisów umożliwiających ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców tych działań, prawo nie jest w wystarczający sposób egzekwowane. Z tego powodu Instytut Ordo Iuris przygotował apel do Prokuratora Generalnego o interwencję w tej sprawie, aby osoby dopuszczające się obrazy uczuć religijnych czy znieważenia religijnych symboli odpowiedziały za swoje czyny. Petycję można podpisywać na stronie maszwplyw.pl

PODPISZ PETYCJĘ

Do wielu antykatolickich incydentów dochodziło podczas manifestacji ruchu LGBT. Odnotowano przypadki m.in. znieważania wizerunku Matki Bożej, obscenicznego sparodiowania katolickiej procesji na tzw. paradzie równości w Gdańsku, czy znieważenia mszy świętej przed podobną demonstracją w Warszawie. W Polsce miały miejsce także akty takie jak zniszczenie krucyfiksu w kwidzyńskiej katedrze i ołtarza w kościele w Rypinie. Z kolei fala nienawiści wobec chrześcijan przetoczyła się przez Internet po próbie zabójstwa księdza we Wrocławiu.

Prawna ochrona uczuć religijnych jest jedną z gwarancji wolności religii, chronionej przez Konstytucję RP oraz Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wolność religijna zapewniona jest także w postanowieniach większości konstytucji europejskich państw. Polski Kodeks karny w art. 196 przewiduje wprost, iż kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wieloletnie zaniedbania polegające na lekceważeniu tego typu naruszeń prawa doprowadziły do eskalacji przestępstw z nienawiści. Według danych zebranych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w latach 2012-2014 w Polsce rocznie doszło średnio do ponad 1000 aktów dyskryminacji i agresji względem wiernych, księży, miejsc czy symboli świętych.

„Rosnąca liczba profanacji oraz znieważania uczuć religijnych pokazuje jak bardzo bezkarni czują się sprawcy tych czynów. W praworządnym kraju obowiązujące przepisy oraz konstytucyjne zasady powinny być przestrzegane i nikt nie może stać ponad prawem. Dlatego konieczna jest interwencja i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej ludzi, którzy w wyraźny sposób złamali prawo” – skomentowała Karina Walinowicz, Dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Przypadki obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia miejsc i przedmiotów kultu można zgłaszać na adres Centrum Wolności Religijnej - cwr@ordoiuris.pl.

https://ordoiuris.pl/wolnosc-sumienia/stop-nienawisci-wobec-chrzescijan-petycja-ordo-iuris-do-prokuratora-generalnego

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: obraduje Rada Kardynałów

2019-06-25 12:45

st (KAI) / Watykan

Pod przewodnictwem Ojca Świętego obraduje na swoim 30. posiedzeniu Rada Kardynałów - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie przypomniano, że w związku z tym wydarzeniem 27 czerwca o godz. 13.00 zaplanowano briefing, który poprowadzi tymczasowy dyrektor watykańskiej Sala Stampa, Alessandro Gisotti.

Grzegorz Gałązka

Jak zauważają dziennikarze specjalizujący się w tematyce watykańskiej, obecne posiedzenie Rady Kardynałów dokona zapewne podsumowania procesu konsultacji projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, która będzie najprawdopodobniej nosiła tytuł „Predicate Evangelium”. Pomimo, że większość konsultowanych wyraziła opinię pozytywną, nie oznacza to zakończenia prac. Ponadto należy pamiętać, że organ ten ma także pomagać Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem powszechnym, a zatem funkcja Rady Kardynałów nie skończy się wraz z opublikowaniem konstytucji apostolskiej.

Do ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów należy obecnie 6 purpuratów (kardynałowie Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras); Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Oswald Gracias (Indie); Reinhard Marx (Niemcy); Sean O’Malley (USA); Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy), a jego zastępcą bp Marco Mellino (Włochy).

Pod koniec ubiegłego Radę Kardynałów roku opuściło trzech kardynałów: George Pell (Australia), Francisco Javier Errázuriz (Chile) i Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem