Reklama

Niedziela Kielecka

Wolontariusze: czapki z głów, idźcie tak dalej!

Tak do kilkuset młodych ludzi – wolontariuszy szkolnych kół Caritas z całej diecezji mówił Bertus Servaas – prezes Vive Targi Kielce podczas VI Forum Szkolnych Kół Caritas, które odbyło się 18 listopada w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Z młodzieżą spotkało się wtedy szczególne grono osób: bp Marian Florczyk, prezydent Kielc – Wojciech Lubawski i ks. Krzysztof Banasik – wicedyrektor Caritas kieleckiej (obaj to absolwenci ZSZ nr 1), a także gość wyjątkowy: Karol Bielecki – zawodnik Vive Targów Kielce.

Gospodarzem spotkania był ZSZ nr 1, który znajduje się w czołówce działalności wolontaryjnej. Wolontariusze z tej szkoły od kilkunastu lat są najefektywniejsi w gronie honorowych krwiodawców, propagują kwestie bezpieczeństwa na drogach, ideę przeszczepów organów i zasady pierwszej pomocy, organizują „walentynkową ścianę miłości” i akcję „Góra grosza”; przygotowali dwie ciężarówki darów dla powodzian, własnoręcznie wykonują przedmioty dla przedszkoli, domów dziecka i potrzebujących, opiekują się cmentarzem starym i cmentarzem żydowskim w Kielcach, organizują zbiórki dla hospicjum, zbiórki żywności i in. Dzięki uczniowskiej solidarności przeprowadzono akcję pomocy dla kolegi, któremu spalił się dom, oraz dla ucznia sparaliżowanego po wypadku. – Nie udałoby się tyle zrobić, gdyby nie pomoc Caritas kieleckiej i Bertusa Servaasa – przekonywali uczniowie.

VI Forum Szkolnych Kół Caritas przebiegało pod hasłem: „Aktywność społeczna młodzieży szkolnej w diecezji kieleckiej”. Temat mobilizował do omówienia dorobku współczesnych wolontariuszy (w filmach, prezentacjach), ale i wspomnień czasów, gdy wolontariat nie był czymś oczywistym. Ten wątek poruszył głównie bp Marian Florczyk. – Etymologia słowa wolontariat zakłada dobrą wolę człowieka – mówił bp Florczyk, zaznaczając jednak, że w jego latach szkolnych on sam nie słyszał o wolontariacie, a zetknął się z nim dopiero za granicą, gdzie „w latach 60. młodzież wyszła z dobrą wolą do ludzi marginesu”. Na potrzeby spotkania z młodzieżą Ksiądz Biskup przejrzał PRL-owskie słowniki i encyklopedie, w których nie było w ogóle hasła „wolontariat”. – U podstaw wolontariatu jest dobra wola, serce, bezinteresowność, spontaniczność, odpowiedzialność – podkreślał. Opowiadał także o ogromnej pracy wolontariuszy podczas igrzysk olimpijskich i Światowych Dni Młodzieży. – Moim zdaniem, wolontariat w Polsce pojawił się podczas pielgrzymek Jana Pawła II – stwierdził bp Florczyk.

Reklama

Z kolei prezydent Kielc Wojciech Lubawski zauważył, że do skutecznej organizacji pomocy potrzebne są konkretne służby, organizacje, a „Caritas jest profesjonalistą i liderem w dziedzinie pomagania”. Jako przykład podał trudną budowę hospicjum w Kielcach, którą prowadzi Caritas kielecka. Zauważył także znaczenie osobistych spotkań z ludźmi, gdy „dobre słowo to nieraz więcej niż dar”, wspomniał ogromne serce i empatię śp. bp. Mieczysława Jaworskiego.

Bertus Servaas – prezes Vive Targi Kielce podkreślał: – Nie ma wolontariatu bez ludzi, którzy go organizują, problemem jest odpowiedzialność społeczeństwa (…). Klub, fundacja – to moja odpowiedzialność za miasto, w którym żyję. Zaapelował do przedsiębiorców, którzy jego zdaniem, mają czym się podzielić, ale nie chcą lub nie umieją… – Będziemy w życiu upadać, ale ważne jest mieć w sobie wolę, aby się podnieść – mówił.

Brawami wolontariusze nagrodzili świadectwo Karola Bieleckiego – zawodnika Vive Targi Kielce, reprezentanta Polski w piłce ręcznej i propagatora krwiodawstwa. – Dużo dobrego i złego mnie spotkało, ale wielu ludzi podało mi rękę, gdy upadałem, wielu bardzo mi pomogło (…). Trochę już lat spędziłem na parkiecie; grając, pomagam tym, którzy także muszą dać sobie radę po wypadku (…). Skupmy się na tym, co możemy razem zrobić. Ważne, żeby być sumiennym i nie zawodzić drugiego człowieka – mówił Bielecki.

Reklama

Damian Zegadło z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu przedstawił specyfikę i historię szkolnych kół Caritas, które w diecezji istnieją od 2001 r. (pierwsze koło powstało w Polsce w 1995 r.).

Szkolne koła Caritas są to grupy wolontaryjne działające w placówkach oświatowych, koordynowane przez Caritas diecezjalną. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, organizują atrakcje dla starszych i niepełnosprawnych w placówkach, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności, świadczą pomoc osobom indywidualnym oraz wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. W diecezji kieleckiej funkcjonują 64 Szkolne Koła Caritas, w których działa około 1500 wolontariuszy. Do najmłodszych należy koło z Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach k. Chmielnika. – Ok. 20 naszych uczniów zaangażowało się w pomoc dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w zbiórkę na budowę papieskiej szkoły w Afryce, zabawek i książek dla dzieci na Kresach, pomoc koleżeńską w lekcjach. Ważny punkt to także przygotowanie paczek na Boże Narodzenie i Wielkanoc – opowiada dyrektor szkoły Jacek Sobaś. Kołem Caritas opiekują się Dorota Kubicka, Teresa Majkowska i o. Grzegorz Zapłatyński.

Podczas spotkania swój dorobek prezentowały także inne koła z diecezji, a gospodarze przygotowali program artystyczny. Nawiązywał on do obchodzonego Roku Obywateli. – Choć w Polsce mamy słabe wskaźniki zaangażowania w wolontariat, diecezja kielecka ma się czym pochwalić – uważa Damian Zegadło.

2013-12-05 11:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Miłosierdzie przeciw pandemii

2020-05-20 11:39

Niedziela lubelska 21/2020, str. I

[ TEMATY ]

wolontariat

COVID‑19

pandemia

Jakub Kołodyński

Sztab Centrum Wolontariatu

Pandemia pochłonęła życie setek tysięcy ludzi i naruszyła zdrowie milionom. Postawiła wiele znaków zapytania – nikt nie wie, kiedy się skończy i jak się skończy.

Uderzyła w gospodarkę, edukację, kulturę, politykę i życie religijne. Zajmowanie się ochroną siebie samego i zamykanie w totalnej kwarantannie prowadzi w końcu do wzmożenia lęków i frustracji.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

Abp Depo odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszach Świętych

2020-05-28 13:58

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

dyspensa

zarządzenie

B.M.Sztajner/Niedziela

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski w odpowiedzi na „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych” z dnia 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), biorąc pod uwagę aktualne zarządzenia państwowe,od niedzieli 31 maja br. włącznie, odwołał ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r.

Równocześnie metropolita częstochowski udzielił zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji i wszystkim, którzy czują obawę przez zarażeniem.

Metropolita częstochowski zalecił, aby treść zarządzenia została ogłoszona wiernym w świątyniach, umieszczona na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych.

Pełny tekst zarządzenia TUTAJ

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję