Reklama

O jubileszu, cudownych wizerunkach i łaskach

2013-12-12 10:54

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 50/2013, str. 4-5

|Ks. Adam Stachowicz

KS. ADAM STACHOWICZ: – Adwentem rozpoczęliśmy rok jubileuszowy, 400-lecia parafii. Jakie inicjatywy duszpasterskie są planowane w Radomyślu w ramach obchodu tego roku?

KS. JÓZEF TUROŃ: – Najważniejszą inicjatywą z okazji tego jubileuszu będzie odbudowanie korzeni wiary przodków i miłości do Matki Najświętszej. Po wybudowaniu nowego kościoła, chcemy utworzyć nowe wspólnoty duszpasterskie. W każdą środę podczas Nowenny do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia, poszczególne miejscowości naszej parafii będą modlić się za swoje rodziny, a później ten wieczór będą przeżywać na wspólnej modlitwie w domach. Temu celowi posłużą także: Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek, Godzinki do Matki Bożej Bolesnej w każdą sobotę oraz nabożeństwa fatimskie od 13 maja do 13 października. Z okazji Jubileuszu odbędą się uroczystości z udziałem bp. Krzysztofa Nitkiewicza: 12 stycznia – spotkanie kolędników i grup misyjnych wraz z koncertem kolęd w wykonaniu orkiestry dętej z Radomyśla; 11 maja – XXII Podkarpacka i XI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych „Turki 2014”; 24 sierpnia – sesja historyczna; 31 sierpnia – odpust Matki Bożej Pocieszenia, jako najważniejsze wydarzenie jubileuszu; 14 września odpust Matki Bożej Bolesne i 23 rocznica koronacji. Inne inicjatywy będą też realizowane we współpracy z Diecezjalnym Ośrodkiem Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum”.

– Jakie są początki kultu Matki Bożej na ziemi radomyskiej i jaka jest rola zakonu Augustianów w tworzeniu tego kultu?

– Parafia swoje początki zawdzięcza kultowi Matki Bożej Bolesnej. Około 1440 r. pasterze pasący bydło postawili na wzgórzu kapliczkę z choiny, w której umieścili obraz Matki Bożej Bolesnej. Odtąd rano i wieczór chodzili modlić się na górę, którą najpierw nazwano „Górą Kowalichy”, a później „Zjawieniem”. W późniejszym czasie pewien kupiec spławiał Sanem tratwy do Wisły. Gdy z powodu powodzi znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie wołał o ratunek, ale nikt go nie słyszał. Wtedy w wielkim uniesieniu ukląkł na tratwie i wołał: „Matko Boża ze Zjawienia, ratuj nas, a ja wystawię z tego drewna kościół na Twoją chwałę”. Wszyscy zostali uratowani i kupiec z drewna modrzewiowego wybudował pierwszy kościół na Zjawieniu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.
Ojcowie Augustianie obejmując parafię w 1625 r. zastali już kult słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Bolesnej na Zjawieniu i bardzo gorliwie poświęcali się rozszerzeniu tego kultu. Duszpasterzując w Radomyślu przez 165 lat założyli bractwo Matki Bożej Pocieszenia i sprowadzili z Bawarii obraz pod tym wezwaniem, który jest datowany przez rzeczoznawców na XVI wiek. Trzeba przyznać, że trwający do dziś kult Matki Bożej Pocieszenia to wielkie dzieło ojców Augustianów.

– Kiedy więc jest przewidziana koronacja wizerunku Matki Bożej Pocieszenia? Czym ta koronacja będzie dla radomyskiej wspólnoty parafialnej, a przez to i dla całej diecezji?

– Decyzją bp. Krzysztofa Nitkiewicza koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia odbędzie się w 2015 r. Nie będzie ona tworzeniem nowego sanktuarium, ale ubogaceniem naszej świątyni, parafii i diecezji w wielkie przesłanie jakie płynie z tego obrazu, gdzie św. Augustyn trzyma swój atrybut – serce. A tym przesłaniem są słowa: „Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie”.

– Ewenementem na skalę całej Polski jest kult, a jeszcze bardziej koronacja drugiego cudownego wizerunku w jednej świątyni? Jak Ksiądz Kustosz uzasadnia taką potrzebę?

– Rzeczywiście, potrzeba koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia zrodziła się z coraz większego kultu tego tytułu. W prośbach pisanych do Matki Bożej w naszym sanktuarium najwięcej próśb dotyczy problemów: „o powrót dzieci do Boga, o nawrócenie, o przystąpienie do spowiedzi, o zawarcie związku sakramentalnego”. Ogólnie mówiąc są to problemy wiary, a z obrazu Matki Bożej Pocieszenia na którym jest Jezus i Maryja oraz św. Monika i św. Augustyn płynie przesłanie wyproszenia powrotu na drogi przykazań Bożych i kościelnych przez matki dla dzieci, tak jak to uczyniła św. Monika modląc się i płacząc a nie mając pretensji do Boga, że nie wysłuchuje jej modlitw o nawrócenie syna Augustyna. Tak więc w podobnych problemach współczesnych rodziców ten obraz może stać się wielką pomocą. Wśród wielu wizerunków Matki Bożej Pocieszenia nasz obraz jest wyjątkowy, ponieważ ukazuje Maryję podającą pasek pociechy św. Monice i św. Augustynowi.

* * *

Informacje duszpasterskie

Msze św. w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 14.00, 17.00 (latem: 18.00)
Msze św. w dni powszednie: 6.30 i 17.00 (latem 18.00)

Stałe nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia: środa: godz. 17.00 (latem 18.00)
Koronka do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 15. 00.
Godzinki do Matki Bożej Bolesnej: sobota, godz. 6.30.
Nabożeństwa Fatimskie 13. dnia każdego miesiąca od maja do października: maj – sierpień godz. 20.00, wrzesień godz. 19. 00, październik godz. 18. 00
Odpust Matki Bożej Pocieszenia – ostatnia niedziela sierpnia
Odpust Matki Bożej Bolesnej i rocznica koronacji – niedziela po 15 września, godz.11. 00
Pielgrzymka chorych i cierpiących: I niedziela września, godz. 13.30.

Reklama

* * *

W świątyni parafialnej pielęgnowany jest zwyczaj, tzw. „Turków”. W 1683 r. 22 rzemieślników z Radomyśla wzięło udział w wyprawie Jana III Sobieskiego na Wiedeń i tam zdobyli spore łupy. Wrócili do domu po pół roku, w 1684 r., w Wielki Piątek. Przed przybyciem przebrali się w zdobyczne stroje i weszli w nich do świątyni zaciągając wartę przy grobie Chrystusa. Odtąd, co roku mieszkańcy Radomyśla przebierają się za „Turków” i podczas Triduum Paschalnego zaciągają wartę przy Ukrzyżowanym Chrystusie.

Tagi:
parafia jubileusz

Reklama

Czy mogą istnieć parafie bez księży?

2019-06-24 17:55

vaticannews / Torreglia (KAI)

Czy mogą istnieć parafie bez księży? To pytanie staje się coraz bardziej aktualne w wielu krajach europejskich. Pochylają się nad nim również uczestnicy 69. Tygodnia Duszpasterskiego organizowanego aktualnie w Torreglia we Włoszech. Tytuł spotkania brzmi: „Parafia bez księży. Od kryzysu powołań do odnowionej misyjności świeckich”.

pixabay.com

Temat zrodził się z obiektywnej obserwacji rzeczywistości: we Włoszech jest coraz mniej księży i tym samym wzrasta ilość parafii, gdzie ich brak. Uczestnicy spotkania podkreślają, że nie może istnieć wspólnota chrześcijańska, która nie spotyka się wokół Eucharystii. Wspólnota bowiem ze swej istoty opiera się zarówno na Eucharystii, jak i na słowie oraz na miłości. Te trzy rzeczy trzeba widzieć łącznie. I nawet jeśli będzie mniej Mszy odprawianych z powodu niedoboru księży, to wspólnota chrześcijańska nie przestanie istnieć. Parafie nie stanowią już swoistych, pojedynczych wiosek. Trzeba będzie je łączyć, aby optymalizować „siły kapłańskie”. Wtedy wierni będą mieli okazję doświadczyć bardziej Kościoła misyjnego. Kościoła, który wychodzi poza siebie.

"Chcemy uświadomić, że wybór opcji z łączeniem parafii czyni Kościół bardziej misyjnym, bardziej uczestniczącym, szczególnie jeżeli chodzi o podejmowania współodpowiedzialności przez osoby świeckie. Społeczność żyje bardziej zakorzeniona w Kościele lokalnym. To jest nasza wizja. Nie chodzi bynajmniej o łatanie dziur. Ale dowartościowanie darów i posług, które im przynależą poprzez chrzest, kapłaństwo, poprzez małżeństwo. Mamy wiele racji, dla których bardziej trzeba angażować świeckich we wspólnocie chrześcijańskiej. Powtarzam, nie chodzi o łatanie dziur, czynienie ze świeckich kogoś w rodzaju «półksięży», czy «małych księży»” - powiedział bp Domenico Sigalini, specjalista w dziedzinie teologii pastoralnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Warszawska radna nie zna prawa? Religijne odniesienia w szkole są zgodne z Konstytucją RP

2019-06-25 16:22

Ordo Iuris

Szkolna gazetka na temat Wielkanocy była prawdopodobnie przyczyną zapytania przez warszawską radną Agatę Diduszko-Zyglewską dyrektora jednej ze szkół podstawowych o przestrzeganie „zasady neutralności religijnej publicznej jednostki edukacyjnej”. Tymczasem konstytucyjna zasada bezstronności nie wyklucza religijnych odniesień w szkołach. Dyrektor placówki zwrócił się o pomoc w tej sprawie do Instytutu Ordo Iuris, który przygotował analizę wykazującą bezzasadność postulatów radnej Diduszko-Zyglewskiej.

Kzenon/Fotolia.com
Zdaniem ks. prof. Krzysztofa Pawliny, współczesna młodzież bardziej „koncentruje się na własnym życiu, a mniej zajmuje się przyszłością swojego kraju”

Do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Warszawie wpłynęło zapytanie od radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej, przewodniczącej Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady Warszawy, o to, czy szkoła przestrzega „zasady neutralności religijnej publicznej jednostki edukacyjnej”. Prawdopodobnie powodem interpelacji radnej była znajdująca się na szkolnym korytarzu gazetka poświęcona Wielkanocy. Dyrektor zwrócił się do Instytutu Ordo Iuris o pomoc, czego owocem jest przygotowana przez ekspertów analiza.

Zasady wspomnianej przez radną Diduszko-Zyglewską, ani innej, zbliżonej treściowo, nie zawiera żaden przepis polskiego prawa. Co więcej, zasada ta stoi w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Prawo oświatowe jednoznacznie zobowiązuje szkoły do respektowania chrześcijańskiego systemu wartości oraz rozwijania wśród uczniów poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Z kolei Konstytucja RP przypomina, że polska kultura jest zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. Obowiązkiem szkoły jest zatem uczyć o polskiej kulturze, a nie ją redefiniować. Ponadto, przepisy prawa oświatowego zobowiązują szkołę, aby umożliwiała uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest informowanie o zwyczajach, tradycjach i znaczeniu Świąt Wielkanocnych.

Zwolennicy tzw. świeckiej szkoły bardzo często powołują się na zasadę „neutralności światopoglądowej” państwa, która rzekomo miałaby być zapisana w art. 25 ust. 2 Konstytucji. Tymczasem przepis ten brzmi: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. W tym kontekście „bezstronność” oznacza jednak coś zupełnie innego niż „neutralność” i nie przypadkiem w trakcie prac legislacyjnych nad projektem konstytucji w Zgromadzeniu Narodowym nastąpiła zamiana tych słów. Bardzo trafnie te różnicę uchwycił Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który w jednym z wyroków stwierdził, że bezstronność światopoglądowa oznacza „życzliwe zainteresowanie” i „życzliwe podejście” do religijności. Rozwinięciem tej konstytucyjnej zasady są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające, że w szkole może znajdować się krzyż, jak i może być odmawiana modlitwa.

„Trzeba wyraźnie podkreślić, że Konstytucja RP oraz przepisy prawa oświatowego nie tylko nie zakazują obecności symboli religijnych ani nie rugują religijności z przestrzeni szkolnej, lecz potwierdzają, że szkoła jest miejscem otwartym na ekspresję religijną uczniów oraz zobowiązują do edukacji o polskiej kulturze zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. Świeckość szkoły była standardem w PRL, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł w 1991 r., że jest sprzeczna z zasadą demokratycznego państwa prawnego, która nadal obowiązuje. Dlatego werdykt Trybunału pozostaje aktualny do dziś” – tłumaczy dr Marcin Olszówka, ekspert Instytut Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zaproszenie na pielgrzymkę

2019-06-26 23:44

Anna Majowicz

W ostatnią sobotę sierpnia odbędzie się jubileuszowa, 10. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół do Henrykowa.

mat. prasowe

Każdego roku do Opactwa Cystersów przybywa ok. 1000 pątników. Pielgrzymka umożliwia integrację osób starszych i niepełnosprawnych, zwłaszcza tych przebywających na co dzień w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, ośrodkach Caritas i szkołach integracyjnych. Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie pikniku po Mszy św. na scenie wystąpią niepełnosprawni artyści oraz zespoły muzyczne i teatralne. Występy przed licznym gronem uczestników są zawsze dla artystów powodem do dumy oraz okazją do wspólnej zabawy, jednocześnie przypominając wszystkim, jak produktywne może być życie mimo choroby. Podobne wydarzenia są organizowane również w innych diecezjach, ale jedynie w Archidiecezji Wrocławskiej chęć udział zgłasza ponad setka wolontariuszy z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która dzieli się uśmiechem i radością z uczestnikami pielgrzymki. 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w jubileuszowej 10. Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Wrocławskiej. 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem