Reklama

Ekumeniczny potencjał Kościoła wobec zsekularyzowanego świata

W częstochowskim Wyższym Instytucie Teologicznym w dniu 13 grudnia 2013 r. miała miejsce konferencja naukowa zatytułowana: „Ekumenizm – naglącym zobowiązaniem w zsekularyzowanym świecie”. Była to druga odsłona przygotowanych na cały rok akademicki wykładów profesorów związanych naukowo nie tylko z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie czy z Wyższym Instytutem Teologicznym w Częstochowie, ale i z innymi uczelniami Polski.
Należy odnotować inaugurujące cały cykl spotkanie z 15 listopada 2013 r., poświęcone encyklice „Lumen fidei”, z racji zakończenia Roku Wiary. Prelegenci przedstawili wówczas trzy przedłożenia: ks. dr Marian Szymonik – „Filozoficzno-kulturowe uwarunkowania wiary w encyklice «Lumen fidei»”,
ks. dr hab. Sławomir Zieliński (kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Śląskiego) – „Wiara – sens – ideologia. Teologiczno-fundamentalny szkic zainspirowany encykliką «Lumen fidei»” i ks. dr Jan Koclęga – „Wiara jako dar i wyzwanie – między Bogiem a człowiekiem w świetle encykliki «Lumen fidei»”.

U źródeł ekumenizmu

Grudniowa konferencja poświęcona jedności chrześcijan zgromadziła, tak jak poprzednia, liczne grono słuchaczy. Ks. dr Łukasz Laskowski z Wyższego Instytutu Teologicznego zaprezentował temat: „Interpretacje biblijnych podstaw ekumenizmu”. Skoro już u zarania chrześcijaństwa istniały problemy z jednością wyznawców Chrystusa, uzasadnione było rozpocząć konferencję właśnie od poszukiwań biblijnych paradygmatów ekumenizmu. Prelegent oparł się na Ewangelii wg św. Jana, jego Listach i Apokalipsie. To w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa przedstawiony został pierwowzór jedności chrześcijan oparty na relacji Ojca do Syna i Syna do Ojca (J 17,1-26). Owo zjednoczenie ma charakter przede wszystkim wertykalny. Inna interpretacja w kontekście istniejących już wówczas podziałów w łonie pierwszych wyznawców Chrystusa oznaczałaby zakwestionowanie skuteczności modlitwy Jezusa. Byłby to jedyny przykład niewysłuchania przez Ojca prośby Jego Syna o jedność uczniów, a taka konkluzja jest przecież nie do zaakceptowania. Tak więc – wnioskował prelegent – dopiero dzięki jedności z Chrystusem jest możliwe budowanie jedności na płaszczyźnie horyzontalnej (widzialnej). Swoje rozważania połączył klamrą przywołanych dokumentów na temat ekumenizmu: „Unitatis redintegratio” z 21 listopada 1964 r. – dekret Soboru Watykańskiego II określający postawę Kościoła katolickiego wobec ekumenizmu oraz encyklikę Jana Pawła II „Ut unum sint” z 25 maja 1995 r.
Ks. dr Mariusz Terka przedłożył wystąpienie pt. „O dialogu ekumenicznym w świetle sporu św. Augustyna z donatyzmem”. Jednym z punktów sporu z ruchem donatystów był ich sprzeciw wobec ponownego włączania do wspólnoty chrześcijańskiej tych, którzy w okresie prześladowań zaparli się wiary. Św. Augustyn, nie podzielając tego poglądu, uznawał, że Kościół jest wspólnotą składającą się również z grzeszników, dlatego nie tylko ze schizmatykami i heretykami należy prowadzić dialog. Postulował, aby troską ekumeniczną objąć również tzw. złych chrześcijan. Ks. dr Paweł Pielka (wykładowca na sekcji licencjackiej WT UPJP II) pytał: „Jak to się zaczęło? Myśl Y. Congara u źródeł katolickiego ekumenizmu”. Opowiedział o postaci tego wielkiego dominikanina, który był pasjonatem odnowy Kościoła, i równocześnie jego krytykiem. Ponieważ mocno Kościół ukochał, miał moralne prawo do takich ocen. Dostrzegał we wspólnotach odłączonych to, czego brakowało w Kościele katolickim, i dlatego mówił z nadzieją o jego ekumenicznym potencjale, który w przyszłości musi się zaktualizować w jedności wszystkich braci w Chrystusie.
Ks. dr Mikołaj Węgrzyn (wicedyrektor WIT) podsumował spotkanie wystąpieniem zatytułowanym „Dialog ekumeniczny – aporycznie otwarte pytania”. Pytał o sposoby prowadzenia ekumenicznego dialogu, o jego granice. Wobec ogromu narosłych problemów, nie odżegnując się od odpowiedzialności za jedność wszystkich chrześcijan, stwierdził, że ostateczną odpowiedź możemy uzyskać, tylko ufając Bożej Mądrości.

Reklama

W jedności z Jezusem

Dla słuchających wypowiedzi poszczególnych prelegentów ekumeniczne aporie układały się w jeden logiczny ciąg kwestii rozwiązywanych na drodze historycznych i teologicznych rozważań. Oczywiście, z racji ram czasowych wystąpień tak potężny materiał był tylko sygnalizowany. Dialog ekumeniczny, aby funkcjonować, powinien uwzględniać jedność każdego chrześcijanina z Jezusem, bo tylko wtedy wspólnota wiernych połączona miłością może stać się jednym powszechnym, czyli katolickim Kościołem. Postulat miłości bliźniego jako największe przykazanie chrześcijan może właśnie w dialogu ekumenicznym zyskać swoją pełnię i głębię. Ale ta konkluzja jest tylko wnioskiem jednego szeregowego słuchacza (piszącego te słowa) tej interesującej i jakże potrzebnej konferencji. Inni słuchacze być może wyszli ze zgoła odmiennymi przemyśleniami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ treści konferencji dostarczyły sporo materiału do własnych intelektualnych dociekań.

Plany na rok 2014

Kolejne spotkania w auli Wyższego Instytutu Teologicznego zapowiadają się równie ciekawie. Inicjatywa takich comiesięcznych spotkań jest warta rozpropagowania wśród szerszej publiczności. Chrześcijaństwo jest nie tylko wspólnotą wiary, ale jest również wspólnotą cywilizacyjną. Zagadnienia kulturowe, teologiczne, eklezjalne, religijne, w ramach teoretycznych rozważań, zaspokajając intelektualne potrzeby słuchaczy, mogą tutaj, w Wyższym Instytucie Teologicznym, zyskać również swój wymiar praktyczny. Nie śmiałbym mówić w tym przypadku o apostolstwie, ale troska o umysłową formację chrześcijanina być może takim apostolstwem jest. Chrześcijanin nie musi być intelektualistą, ale w dzisiejszym, coraz bardziej areligijnym, nihilistycznym świecie musi być mądry – Bożą Mądrością. Zapraszamy zatem do udziału w konferencjach wszystkich chętnych. Zaangażowanie osobiste prelegentów, ich kompetencje naukowe, doświadczenie jako wykładowców akademickich (a przecież są też kapłanami), daje gwarancje poziomu, atrakcyjności i pożyteczności poruszanych tematów. Już w styczniu będziemy mówić o „Przesłaniu adhortacji apostolskiej papieża Franciszka «Evangelii gaudium»”. Zostanie również zaprezentowana Księga Jubileuszowa, wydana dla uczczenia działalności dydaktyczno-naukowej ks. dr. hab. Mariana Dudy.

2013-12-30 14:28

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

PRENUMERATA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

Bożena Sztajner/Niedziela

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

PRENUMERATA KRAJOWA
494,00 zł roczna
247,00 zł półroczna
123,50 zł kwartalna

Cena prenumeraty zawiera koszt wysyłki 1 egzemplarza.

Numer konta dla prenumeraty krajowej (złotówkowe):
86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (kwartalna)
237,90 zł pocztą zwykłą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Ameryki

Przy zamawianiu prenumeraty zagranicznej półrocznej należy kwotę za prenumeratę kwartalną pomnożyć przez 2, a zagranicznej rocznej – przez 4.
Numer konta dla prenumeraty zagranicznej (dla wpłat złotówkowych):
kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW PL 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

Zamów

TELEFONICZNIE:
tel. (34) 324-36-45,
centrala: tel. (34) 369-43-00
lub (34) 365-19-17

LISTOWNIE:
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa

E-MAILEM:
kolportaz.niedziela@niedziela.pl

Wpłaty należy kierować na konto:
PKO BP I/O Częstochowa 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418
lub przekazem pocztowym pod adresem Redakcji:
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa.
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj prenumeraty i edycję diecezjalną, którą chcą Państwo zamówić.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: kolejny pielgrzymkowy dzień – dotarła m.in. kompania krakowska

2020-08-11 18:34

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Pielgrzymka 2020

Bożena Sztajner/Niedziela

Dziś kolejny pielgrzymkowy dzień na Jasnej Górze. Przybywają przedstawiciele dużych kompani diecezjalnych, do których dołączają ci, którzy duchowo przemierzali szlaki. Towarzyszy im uwielbienie Jezusa eucharystycznego, dziękczynienie za kapłanów, wdzięczność za św. Jana Pawła II i determinacja, by piesze pielgrzymowanie nawet z najodleglejszych zakątków kraju podtrzymywać.

Aż 17 dni, tylko duchowo, musieli pielgrzymować wierni z diecezji ełckiej.

Dla s. Iwony była to nawet trudniejsza forma. - Pielgrzymowałam pieszo 21. razy i przyjęcie tego, że nie mogę w tym roku pójść bardzo bolało, jednak przez to duchowe pielgrzymowanie odkryłam, że nie tylko wysiłek fizyczny jest tak cenny i ważny, ale duchowe zaangażowanie wymaga też wielkiego poświęcenia - powiedziała pallotynka. Grupy diecezji ełckiej reprezentowało w drodze tylko 15 kapłanów.

Pielgrzymka krakowska, choć w znaczenie zmniejszonym składzie, ponad tysięcznej rzeszy, ale szła w tradycyjnej formie. Jak podkreśla jej koordynator ks. Jan Przybocki, wszystko odbyło się w myśl zasady: módl się jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj tak jakby wszystko zależało od ciebie.

- Ze względu na bezpieczeństwo 90 procent pielgrzymów spało w namiotach, zachowywaliśmy odstęp społeczny, mieliśmy do dyspozycji duże ilości płynu dezynfekującego, maseczek, wszystko po to byśmy mogli dojść do Częstochowy w rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II podziękować za jego nauczanie, życie - powiedział kapłan.

To 40. jubileuszowa krakowska pielgrzymka. Według szacunków, w ciągu tych lat przyszło w niej na Jasną Górę ok. 400 tys. osób Wyruszyła po zamachu na życie Jana Pawła II.

W tym roku z wawelskiego wzgórza, na 6-dniowy pielgrzymi szlak liczący około 150 km wyruszyło 1,2 tys. pątników. Pielgrzymi z okolic Suchej Beskidzkiej i Bochni pokonali w ciągu 8 dni około 220 km. W pielgrzymce opiekę duchową sprawowało 27 kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

O zdrowie pielgrzymów troszczyli się członkowie stowarzyszenia Malta - Służba Medyczna, stowarzyszenia im. św. Łazarza - Lazarus oraz Maltańska Służba Medyczna.

Koordynator pielgrzymki podkreślił wielką pracę, w przygotowaniu i prowadzeniu kompani, świeckich. Dziękował też władzom państwowym i samorządowym, parafiom i jednostkom państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Uczestniczyli w akcjach charytatywnych, wędrowali z różańcem w ręku do przydrożnych kapliczek, a konferencji słuchali poprzez media społecznościowe. Tak, w tym roku wyglądało pielgrzymowanie diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę.

Dziś, w dniu w którym tradycyjnie do Sanktuarium wchodziła piesza kompania, duchowi pielgrzymi przyjechali, by wspólnie uczestniczyć w drodze krzyżowej i Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu.

Na trasę, czyli w pieszą wędrówkę na Jasną Górę zdecydowało się w tym roku wyruszyć około 40 osób.

Na Jasną Górę dotrze dziś jeszcze także reprezentacja odległej, bo pielgrzymki elbląskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję