Reklama

Świat

Ukraina: Kościół greckokatolicki odrzuca oskarżenia patriarchy Cyryla

Niedopuszczalne jest kłamliwe dążenie do przeniesienia działania przyrodzonego prawa narodu ukraińskiego do wolności i niepodległości swego kraju na płaszczyznę międzywyznaniową, jak to robi patriarcha Cyryl – uważa kierownik Wydziału Informacji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) ks. protojerej Ihor Jaciw. W wydanym 15 sierpnia oświadczeniu skomentował on ogłoszony dzień wcześniej list głowy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do patriarchy Bartłomieja, w którym stwierdził on, iż „uniaci” i „rozłamowcy” z Patriarchatu Kijowskiego zwalczają kanoniczne prawosławie na Wschodzie Ukrainy.

[ TEMATY ]

Ukraina

grekokatolicy

Tomasz Lewandowski

Bp Włodzimierz Juszczak

Bp  Włodzimierz Juszczak

„Tragedia, którą przeżywa dzisiaj Ukraina wskutek agresji wojskowej, jest tragedią całego narodu, członków wszystkich wyznań i warstw społecznych” – napisał ks. Jaciw. Przypomniał, że w ruinę popadają budynki, świątynie i klasztory różnych Kościołów, narodowości i religii, doznają cierpień i narażają swoje życie duchowni wszystkich wyznań, pełniący posługę duszpasterską w obwodach donieckim i ługańskim oraz w Autonomicznej Republice Krymu.

Przez wszystkie miesiące tej siłowej konfrontacji UKGK wzywa do poszukiwania dróg jej pokojowego uregulowania, nie podważając przy tym prawa i obowiązku obywateli kraju obrony swej wolności i niepodległości – stwierdza oświadczenie. Dodaje, że grekokatolicy wraz z członkami innych Kościołów i wspólnot religijnych podejmują konkretne działania, aby udzielić pomocy humanitarnej poszkodowanym mieszkańcom wschodnich obwodów kraju, niezależnie od ich przynależności wyznaniowej i narodowej.

Reklama

UKGK stanowczo potępia „wszelką przemoc wobec cywilnych mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza jej duchowieństwa, niezależnie od tego, do jakiego wyznania, religii czy grupy etnicznej ono należy” – zapewnił ks. Jaciw. Przypomniał wystosowane niedawno przez Wszechukraińską Radę Kościołów i Organizacji Religijnych wezwanie do natychmiastowego powstrzymania przemocy i złożenia broni przez wszystkie nielegalne ugrupowania wojskowe, których zbrodnie spowodowały już śmierć setek ukraińskich wojskowych, służb porządkowych i cywilów, w tym kobiet i dzieci.

Zdaniem kapłana, twierdzenie, jakoby podczas działań antyterrorystycznych cierpieli wyłącznie wierni Patriarchatu Moskiewskiego [a tak utrzymuje w swym liście patriarcha Cyryl – KAI], „jest niebezpiecznym zamiarem przeciwstawienia całego społeczeństwa ukraińskiego jednemu wyznaniu”. „Niedopuszczalne jest kłamliwe dążenie do przeniesienia przyrodzonego prawa narodu ukraińskiego do wolności i niepodległości swego kraju na płaszczyznę międzywyznaniową, co powoduje nowe napięcia i nowy zamęt w naszym społeczeństwie, tym razem w dziedzinie stosunków między wyznaniami” – stwierdził ks. protojerej. Podkreślił, że „Ukraina potrzebuje dziś od ludzi Kościoła nie prowokowania przemocy, ale budowania pokoju”.

Zwrócił następnie uwagę, że w wojsku ukraińskim nie ma struktur konfesyjnych, toteż w strefie prowadzenia Operacji Antyterrorystycznej (ATO) są obecni kapelani różnych wyznań. Pełnią oni swą posługę na podstawie aktów prawnych Ministerstwa Obrony Ukrainy, uzgodnionych z Międzywyznaniową Radą Duszpasterską, do której należą także członkowie [promoskiewskiego] Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Kapelani nigdy nie mieszali się w życie miejscowych gmin religijnych – zapewnił rzecznik UKGK. Dodał, że jest nieprawdą, którą jego Kościół stanowczo odrzuca, jakoby kapelani greckokatoliccy dopuszczali się przemocy wobec członków innych Kościołów i organizacji religijnych.

Kierownik Wydziału Informacyjnego UKGK zaapelował do głów wszystkich Kościołów chrześcijańskich oraz przywódców religijnych i państwowych i społeczności międzynarodowej o solidarność z narodem ukraińskim „w tym trudnym okresie”. „Wzywamy wszystkich uczciwych ludzi dobrej woli, aby należycie ocenili wszelką agresję przeciw naszemu krajowi, niezależnie od haseł, jakimi byłaby ona uzasadniana. Uczyńmy razem wszystko, aby ustał przelew krwi i zapanował pokój na Ukrainie, aby zostały zapewnione sprawiedliwość i stosunki dobrosąsiedzkie między krajami i narodami we współczesnym świecie” – zakończył swe oświadczenie ks. I. Jaciw.

2014-08-17 08:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ukraina: katolicy kijowscy odzyskali w końcu kościół św. Mikołaja

2020-09-18 20:32

[ TEMATY ]

Kościół

Ukraina

św. Mikołaj

Kijów

Wikipedia

Kościół św. Mikołaja w Kijowie

Kościół św. Mikołaja w Kijowie

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła 16 września plan budowy w Kijowie do końca 2023 Domu Muzyki. Trafi tam Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy, mieszczący się obecnie w dawnym kościele katolickim św. Mikołaja, co oznacza, że wróci on do swych pierwotnych właścicieli – katolików stolicy Ukrainy. Do tego czasu gmach będzie użytkowany wspólnie przez wiernych i melomanów.

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej ma do końca 2023 roku zbudować w Kijowie Dmach Muzyki i przenieść do niego wspomniany Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy.

Władze poleciły również resortowi kultury przekazanie w stałe bezpłatne użytkowanie "Gminie Religijnej Parafia św. Mikołaja diecezji kijowsko-żytomierskiej Kościoła rzymskokatolickiego w mieście Kijowie" budynku kościoła św. Mikołaja na ul. Wełykiej Wasilkiwśkiej 75. Rząd postanowił ponadto, że do chwili przeniesienia się na nowe miejsce Domu Muzyki dotychczasowy użytkownik będzie korzystał z dawnej świątyni razem z parafianami.

Katolicy stołeczni od dawna starali się o odzyskanie kościoła, apelując jednocześnie o jego pilne odnowienie. Rok temu protestowali oni przeciwko odbyciu w pomieszczeniu świątyni pokazu mody. Zgodę na przeprowadzenie go wydało Ministerstwo Kultury.

Wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku w stylu neogotyckim kościół św. Mikołaja jest jednym z arcydzieł sławnego w tamtym czasie miejscowego architekta Władysława Horodeckiego i należy do najpiękniejszych budowli Kijowa.

Do połowy XIX stulecia w mieście istniała tylko jedna świątynia katolicka – kościół św. Aleksandra, który, choć duży jak na tamte czasy, mógł pomieścić najwyżej nieco ponad tysiąc osób. Tymczasem liczba wiernych przekraczała wówczas 35 tys. (w połowie byli to Polacy), co stanowiło prawie 14 proc. mieszkańców miasta. Nieustannie zabiegali oni o zezwolenie na budowę nowego obiektu i w końcu dopięli swego, a prywatni przedsiębiorcy i wierni przeznaczyli na ten cel ogromną, jak na tamten okres, sumę pół miliona rubli.

Ogłoszono konkurs, który wygrał 24-letni student Instytutu Inżynierów Cywilnych Stanisław Wołowski. Władze miasta uznały jednak, że projektant jest za młody i nie ukończył jeszcze studiów, toteż kierownictwo i nadzór nad budową powierzono wspomnianemu W. Horodeckiemu, cieszącemu się wówczas sławą jednego z najlepszych architektów w mieście, podczas gdy wystrojem wnętrza zajął się włoski mistrz Elio Sala, który już wcześniej współpracował z Horodeckim.

21 sierpnia 1899 wmurowano uroczyście kamień węgielny pod przyszły kościół, rozpoczynając w ten sposób budowę, która trwała ponad 10 lat. Wynikało to częściowo z warunków przyrodniczych: ziemia w tym miejscu znajdowała się w pobliżu rzeczki Łybiď i była mocno podmokła, budowniczowie musieli więc wzmacniać fundamenty palami betonowymi (był to wynalazek kijowskiego inżyniera Antona Strausa). Ale budowę przerwała również na pewien czas tragiczna śmierć 1 września 1904 r. 18-letniego robotnika Juchyma Kewlicza. Wszczęto śledztwo przeciw Horodeckiemu, ale okazało się, że poszkodowany zginął wskutek własnej nieostrożności.

Ostatecznie 19 grudnia 1909 ówczesny biskup pomocniczy łucki, żytomierski i kamienieckopodolski Antoni Karaś w obecności tysięcy wiernych konsekrował nową świątynię. Jej pierwszym proboszczem został pochodzący z Niemirowa na Podolu ks. Józef-Jan Żmigrodzki. Doczekał on czasów sowieckich i w 1930 został skazany na 7 lat obozu pracy, ale zmarł już przed końcem wyroku, w 1935 na Wyspach Sołowieckich.

W 1938 bolszewicy zamknęli kościół a parafia przestała istnieć. Budynek ograbiono z cennych rzeczy a w środku urządzono magazyn. Podczas walk o Kijów jesienią 1943 wskutek ostrzału artyleryjskiego uszkodzono mury i część wystroju wnętrza. Gmach odbudowano po wojnie, niszcząc jednak "przy okazji" cenne witraże i malowidła, a do odnowionych pomieszczeń przeniesiono Państwowe Archiwum Obwodu Kijowskiego. Na wieżach (wysokości 55 m) umieszczono urządzenia do zagłuszania zachodnich rozgłośni radiowych.

Postanowieniem Rady Ministrów ówczesnej Ukraińskiej Republiki Sowieckiej z 13 grudnia 1979 dawną świątynię zamieniono na Republikański Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. Na miejscu głównego ołtarza stanęły organy sprowadzone z Czechosłowacji.

Pierwszą Mszę św. w byłym kościele odprawiono dopiero w styczniu 1992, a 25 czerwca 2001, podczas swego pobytu w Kijowie, odwiedził to miejsce Jan Paweł II. Obecnie współgospodarzami budynku są wspomniany Domu Muzyki i parafia katolicka a Msze i nabożeństwa są tam odprawiane po ukraińsku, polsku, hiszpańsku i po łacinie.

CZYTAJ DALEJ

Najlepszy kapitał

2020-09-23 15:24

[ TEMATY ]

Częstochowa

katolickie liceum

Krzysztof Ułamek

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie obchodziło 18 września jubileusz 30-lecia działalności.

Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przewodniczył bp Andrzej Przybylski, który uświadamiał nam, że jubileusz wzywa do zatrzymania się, dziękowania i świętowania, bo jest to powód do radości. Celebrans zostawił nam przesłanie na dziś i jutro. – Jesteście własnością Boga, jesteście z rodu Maryi, i to jest najlepszy kapitał na przyszłość. Bądźcie mu wierni – apelował. Dziękczynną Eucharystię zakończyło uroczyste zawierzenie wspólnoty szkolnej Matce Bożej Jasnogórskiej.

Na dzień jubileuszu zaplanowanych było więcej wydarzeń, m.in. spotkanie z absolwentami, które ze względu na warunki epidemiczne musiało zostać przełożone na późniejszy czas.

Jubileusz to nie tyko świętowanie, to świadomość wspólnoty, więzi, sukcesów, ale i trudnych, wspólnie przeżywanych chwil. Przez 30 lat wiele się zmieniło, jednak pozytywna energia, nadzieja i przyjazna atmosfera towarzyszą uczniom i nauczycielom od początku istnienia szkoły. Katolickie liceum niesie ze sobą dużo dobra. Wykształciło wiele wspaniałych osób i przyciąga do siebie licznie kolejne.

CZYTAJ DALEJ

Dożynki w folwarku

2020-09-23 23:08

[ TEMATY ]

dożynki

Joanna Ruchniewicz-Wywigacz

Niedziela 20 września br., to kolejna okazja do zasmakowania w regionalnych, naturalnych smakach, w wytworach z plonów tego roku.

W Zamkowym Folwarku w Żarach podczas Targu Śniadaniowego można było kupić: sery i inne wyroby z mleka koziego, chleb na zakwasie, pasty, pasztety i inne smakołyki z dyni, wina z lubuskich winiarni Saganum i Jakubów, wyroby masarskie od lokalnego wytwórcy. Nie zabrakło miodów, ciast, ręcznie robionych krówek, owoców i warzyw z własnej uprawy, piwa rzemieślniczego, olejów z dyni, lnu, rzepaku, wyrobów z dodatkiem lawendy i domowych przetworów z owoców i warzyw.

Zobacz zdjęcia: Dożynki w folwarku
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję