Reklama

Niedziela Kielecka

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach

Koinonia cała dla dzieła Nowej Ewangelizacji

Na wzgórzu z widokiem na panoramę Kielc stoi kaplica i Dom Wspólnoty, który zamieszkują bracia i siostry z Koinonii św. Pawła – Wspólnoty ze szczególnym charyzmatem i misją, by nieść Dobrą Nowinę na krańce świata. Posiew Słowa na kursach, misjach, rekolekcjach przynosi owoce: w nowo ochrzczonych, w tych, którzy odnaleźli po latach wiarę, umocnili ją i w licznych nowych ewangelizatorach, którzy głoszą Chrystusa w różnych częściach Polski i za granicą

Niedziela kielecka 4/2014, str. 4-5

[ TEMATY ]

stowarzyszenie

Archiwum wspólnoty

Wspólnota Koinonia św. Pawła powstała jako odpowiedź na posłanie Chrystusa wyrażone w „nakazie misyjnym” oraz na wezwanie Kościoła, a zwłaszcza Ojca Świętego Jana Pawła II do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji – wyjaśnia jej założyciel ks. Marian Królikowski. Jest to stowarzyszenie życia apostolskiego odwołujące się do źródeł monastycyzmu.

Rodzi się nowa wspólnota

Wspólnotę tworzą bracia i siostry, którzy odkryli jako osobiste powołanie ewangelizację i dla tego dzieła podjęli życie według rad ewangelicznych. Początki łączą się z wypełnianiem posługi ewangelizacyjnej prowadzonej przez braci i siostry w ramach działającej od 1993 r. Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach. Po trzech latach wspólnej posługi ewangelizacyjnej w Kielcach, wokół ks. Mariana Królikowskiego zgromadzili się zarówno bracia, jak i siostry, którzy dla dzieła nowej ewangelizacji zapragnęli poświęcić swoje życie, żyjąc w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz tworząc Wspólnotę Życia Konsekrowanego.

19 sierpnia 1996 roku trzy osoby: ks. Marian Królikowski oraz dwie siostry s. Samuela Klimas i s. Franciszka Godlewska rozpoczęli życie wspólne w oparciu o ustalony regulamin dnia, realizując charyzmat modlitwy i ewangelizacji. Życie odznaczało się wyjątkową prostotą. Rytm dnia wyznaczały godziny modlitwy osobistej, wspólnotowej, wstawienniczej i liturgicznej (Eucharystia, Liturgia Godzin) oraz praca podejmowana w duchu wzajemnej służby. Organizacja życia podporządkowana była posłudze ewangelizacyjnej: członkowie Wspólnoty Życia prowadzili kursy formacyjne i rekolekcje. W ciągu jednego roku prowadzili ponad pięćdziesiąt kursów formacyjnych w Polsce i za granicą (w Kazachstanie, Uzbekistanie, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Niemczech).

S. Franciszka i s. Samuela wspominają wyprawę do Kazachstanu na zaproszenie ks. Kwiecińskiego – misjonarza z diecezji kieleckiej. Pięć dni ciężkiej podróży, na miejscu 40 stopni mrozu, ale i wielka otwartość ludzi. Z ogniem w sercu głosili Chrystusa dla ludzi, którzy przyjeżdżali z różnych stron kraju. Ewangelizatorzy z Kielc przygotowywali miejscową ekipę, czyniąc nowych uczniów Chrystusa. Pewnego dnia wyszli przed budynek szkoły i głosili Ewangelię publicznie, wyznając wiarę. Początkowo młodzież przysłuchiwała się jedynie oglądając całą akcję z okien. Po jakimś czasie ku zdziwieniu ekipy niektórzy zaczęli podchodzić i publicznie wyznawać Chrystusa jako swojego Zbawiciela. – Pamiętam jak po Mszy św. celebrowanej przez bp. Lengę, który odwiedził parafię, podeszło kilkoro osób do proboszcza i powiedzieło: „wczoraj nocowali u nas ewangelizatorzy z Polski, przyjęliśmy Chrystusa jako naszego Pana, co mamy teraz zrobić? Jak wejść do wspólnoty Kościoła?”.

Reklama

W Izraelu także głosili Ewangelię. Przygotowali do chrztu grupę emigrantów rosyjskiego pochodzenia o żydowskich korzeniach. Oglądali szczęście nowo ochrzczonych i ich wejście do wspólnoty Kościoła.

Niejeden raz byli świadkami mocy i skuteczności Słowa. Kiedyś część wspólnoty ewangelizowała więźniów najbardziej ciężkiego więzienia na Łotwie – w Jelgawie, gdzie wyroki odsiadują przestępcy, którzy dopuścili się okrutnych zbrodni, zabójstw. S. Franciszka i s. Iza prowadziły z tutejszym kapelanem dla więźniów kurs Nowe Życie z Bogiem. Nigdy nie zapomną, jak mężczyźni chłonęli Dobrą Nowinę i wzruszenia ludzi, którym Pan przywracał wolność, uwalniając ich od grzechów.

Nowe dzieła

18 październik 1999 r. – po około sześciu latach posługi ewangelizacyjnej, bp Kazimierz Ryczan wydał dekret powołujący do istnienia Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach. Dla tego dzieła przeznaczył kaplicę i budynki przy ul. Bęczkowskiej 53 a. W tym miejscu zamieszkała Wspólnota. 27 czerwca 2000 r. pierwsze osoby złożyły śluby wieczyste, jedna pierwsze śluby czasowe. 29 czerwca trzy osoby rozpoczęły nowicjat, a jedna postulat.

Reklama

Ewangelizacja – najgłębszy charyzmat

– Rozwijając duchowość, łączymy modlitwę z apostolstwem. Wzorem apostołów pragniemy się oddać modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. – Modlitwa wspólnoty jest inspirowana Słowem Bożym, z niego wypływa i nim się karmi – podkreślają. Codzienne obowiązki przeplatają się z modlitwą: dwie godziny na modlitwę osobistą (lectio divina), Eucharystia, Liturgia Godzin. – Naszym powołaniem jest ewangelizacja, głoszenie Słowa Bożego, które stanowi pierwszą posługę, jaką Kościół winien spełnić względem każdego człowieka i wszystkich ludzi, ukazując im miłość Bożą, która się objawiła w Jezusie Chrystusie. Ewangelizacja stanowi nasz najgłębszy charyzmat. Sposobów głoszenia Dobrej Nowiny jest bardzo wiele: świadectwo osobiste i wspólnotowe, zaangażowanie w dzieło Nowej Ewangelizacji i posługa misyjna, szkoły ewangelizacji, rekolekcje, koncerty ewangelizacyjne itp. „Koinonia św. Pawła” w Kielcach jest twórcą Programu Pastoralnego „Redemptoris Missio” i służy jako centrum formacyjne dla Szkół Nowej Ewangelizacji. Jest to program ewangelizacji ochrzczonych i tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają oraz formacji nowych ewangelizatorów. – To prosty, praktyczny i komplementarny program, który posiada jasno określone cele, strategię, metody i łatwo odtwarzalną treść. Nasza Wspólnota jest promotorem Programu „Redemptoris Missio” w Kościele diecezji kieleckiej, w Polsce i w krajach Europy i Azji: Program jest narzędziem dla już istniejących ruchów, stowarzyszeń, wspólnot podstawowych, grup modlitewnych i parafii w ich pracy ewangelizacyjnej, daje również możliwość zainicjowania nowych wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych – wyjaśnia ks. Marian.

W roku 2004 bp Kazimierz Ryczan powierzył „Koinonii św. Pawła” prowadzenie Parafii pw. św. Pawła Apostoła: erygowanej dla dzieła nowej ewangelizacji. Gromadząca się przy niej wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, składająca się z małych grup, stanowi równocześnie podstawę dla parafialnej wspólnoty wspólnot. Małe grupy obejmują formację dzieci i młodzieży (młodzi ewangelizatorzy), studentów, małżeństw, osób dorosłych. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz potrzebę ewangelizacji osób nieochrzczonych, bp Ryczan 19 października 2011 r. erygował Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny „Św. Pawła” w Kielcach, który działa w ramach Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła i jest prowadzony przez Wspólnotę. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka jest ks. Marian Królikowski.

Reklama

Być zawsze uczniem Jezusa Chrystusa

Wspólnotę tworzy siedem sióstr i trzech braci: s. Samuela, s. Franciszka, s. Julia, s. Kinga, s. Kasia, s. Iza, ks. Marian, ks. Konrad, ks. Sylwester. Uczniostwo – to jest zasadnicze powołanie każdego z braci i z sióstr, a zarazem duchowość, która jest motorem ich życia i działania. – Uczniostwo jest formą życia, której uczymy się od Chrystusa i która nas do Niego upodabnia. Jest także drogą, której celem jest ewangeliczny ideał, by „być jak Jezus, nasz Mistrz”. Sercem tej duchowości jest to, aby przebywać z Jezusem po to, by być takim jak On, a następnie czynić to samo, co nasz Mistrz – mówi s. Kinga. Uczniostwo wiąże się nierozerwalnie z formowaniem następnych uczniów.

Św. Paweł – ojciec, mistrz, inspirator

W kaplicy Wspólnoty znajduje się ikona Apostoła, autorstwa Michała Płoskiego. Dla Wspólnoty św. Paweł zawsze pozostaje wzorem radykalizmu w nawróceniu, przykładem gorliwego ewangelizatora. To człowiek, który zdobyty przez Chrystusa, stał się apostołem krzyża Chrystusowego i niezmordowanym głosicielem Ewangelii łaski Bożej – mówią. – Od świętego Pawła uczymy się uniwersalizmu, który przynagla nas do niesienia orędzia zbawienia wszystkim narodom, ponieważ Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Św. Paweł uczy braci i siostry strategii duszpasterskiej, która pomaga im być otwartymi na wszystkich. Są świadomi, że głosić Ewangelię Chrystusową oznacza również znosić trudy. Nie wolno im jednak zaniedbać charyzmatu, który został im dany. Szczególnie uroczyście wspólnota obchodzi święto patronalne: Nawrócenie św. Pawła Apostoła (25 stycznia) oraz Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).

Reklama

Formacja

Głównymi etapami wstępnej formacji w Koinonii są: postulat, nowicjat, juniorat. Postulat trwa jeden rok i pozwala kandydatowi zapoznać się z bliska z życiem braci i sióstr w Koinonii oraz upewnić się, czy do tego życia czuje się powołany. Dwuletni nowicjat pomaga w zapoznaniu z wymaganiami życia wspólnotowego, wprowadzaniu w praktykę rad ewangelicznych, dokładniejszemu rozpoznaniu Bożego powołania i przygotowanie do apostolskiej działalności. Podczas junioratu siostry i bracia składają śluby czasowe poprzedzające wieczystą profesję. Czas ten pomaga w odczytaniu własnego charyzmatu oraz umocnieniu więzów ze Wspólnotą. Oprócz licznych wyjazdów ewangelizacyjnych, każdy brat i siostra podejmuje posługę w Domu Wspólnoty. Dla zdrowia fizycznego i duchowego oraz budowania więzi wspólnotowych potrzebna jest nam także rekreacja i udział w wydarzeniach promujących kulturę – opowiadają. Członkowie Wspólnoty podejmują także specjalistyczne studia.

Przyjdźcie, a zobaczycie

Parafia jest niewielka, liczy zaledwie 100 mieszkańców. Jednak w niedzielnych Mszach i uroczystościach uczestniczą także rodziny i pojedyncze osoby spoza parafii. Cenią Wspólnotę, sposób przygotowania i przeżywania liturgii, Słowo Boże wygłaszane przez księży. Modlą się ze Wspólnotą na Nieszporach, spotkaniach modlitewnych, chorzy uczestniczą w Eucharystii z sakramentem chorych raz w miesiącu. W pierwsze piątki miesiąca odbywają się liturgie pokutne. Szybko zapełnia się kalendarz Wspólnoty proszonej o głoszenie rekolekcji dla młodzieży, dorosłych, zgromadzeń, sióstr i dla kapłanów – w diecezji i poza nią. Niedawno zakończył się Kurs Nowe Życie z Bogiem, a już są w planach kolejne: „Paweł” i „Jan” – dla ewangelizatorów. 2-6 czerwca – to dni Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. 15 czerwcu Wspólnota zaprosi rodziny z parafii, by dzielić się z nimi radością podczas Święta Rodzin. Będzie Eucharystia z indywidualnym błogosławieństwem każdej rodziny, małżeństwa, a po niej wspólny piknik, zabawy, konkursy i poczęstunek. Przyjdźcie, a zobaczycie – zapraszają siostry i bracia.

Adres: Koinonia św. Pawła, ul. Bęczkowska 53a, Kielce; zob. www.rmissio.pl

W następnym numerze zaprezentujemy Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), Dom przy klasztorze na Karczówce w Kielcach

2014-01-23 11:53

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Spotkanie księży odpowiedzialnych za ruchy i stowarzyszenia katolickie

[ TEMATY ]

wspólnota

stowarzyszenie

stowarzyszenie

ruch

Bożena Sztajner/Niedziela

W jaki sposób ruchy i stowarzyszenia katolickie mogą przyczynić się do tego, aby ludzie na nowo odkryli wartość Kościoła – to główny temat spotkania księży odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach za ruchy i stowarzyszenia. Wczorajszym obradom w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przewodniczył bp Adam Wodarczyk, delegat KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

„Myślę, że to jest ogromnie ważne, żeby dzisiaj szukać każdej możliwości ewangelizacyjnej pracy z ludźmi młodymi czy z rodzinami katolickimi, zarówno tymi głęboko zaangażowanymi, jak i tymi, które odkrywają dopiero wartość, bogactwo i duchowość sakramentu, którym żyją” – powiedział bp Adam Wodarczyk, podsumowując spotkanie z duszpasterzami odpowiedzialnymi za ruchy i stowarzyszenia katolickie w diecezjach. Podkreślił, że to właśnie członkowie ruchów katolickich i różnego rodzaju wspólnot najczęściej podejmują konkretne działania ewangelizacyjne.

CZYTAJ DALEJ

Duszniki – Zdrój. Wprowadzenie relikwii Św. Teresy Benedykty od Krzyża

2022-07-02 20:53

[ TEMATY ]

Edyta Stein

św. Teresa Benedykta od Krzyża

Duszniki ‑ Zdrój

ks. Mirosław Benedyk

Kapłani wraz wiernymi i relikwiami św. Teresy Benedykty od Krzyża

Kapłani wraz wiernymi i relikwiami św. Teresy Benedykty od Krzyża

Obchodzony w kurorcie Rok Edyty Stein to czas wielu inicjatyw naukowych i kulturalnych, stanowiących okazję do spotkania z patronką Europy.

W dniach od 1 do 2 lipca w Dusznikach miała miejsce konferencja naukowa poświęcona pamięci wielkiej filozof i zarazem wielkiej mistyczce naszego stulecia. Gościem specjalnym był o. Szczepan Praśkiewicz karmelita bosy, teolog i publicysta, Relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, który nie tylko wygłosił okolicznościową konferencję, ale i 2 lipca wprowadził relikwie świętej do miejscowego kościoła św. Ap. Piotra i Pawła.

CZYTAJ DALEJ

#KrwiodawstwoŻycia: Jezus przelewa Krew podczas obrzezania

2022-07-02 21:00

[ TEMATY ]

#KrwiodawstwoŻycia

Karol Porwich/Niedziela

Pierwsze przelanie Krwi przez Jezusa dokonuje się u zarania Jego życia, ósmego dnia po Jego narodzeniu. Również podczas tego rytuału, zgodnie z żydowskim prawem, nadaje się dziecku imię.

Z Ewangelii św. Łukasza

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję