Reklama

Święci i błogosławieni

Patroni Europy – Apostołowie Słowian

W IX wieku w Tesalonikach (dzisiejsze Saloniki w Grecji) przyszli na świat Konstanty, znany dziś jako Cyryl, i Metody, bracia ogłoszeni w 1980 r. Patronami Europy, zwani też apostołami Słowian.

Tradycja nie pozostawiła przekazów na temat dzieciństwa świętych, poza tym, że prawdopodobnie ich matka była Słowianką. Wiemy natomiast, iż w 860 r. cesarz bizantyjski, prawdopodobnie ze względu na doskonałą znajomość przez Metodego języka Słowian, posłał braci nad Morze Czarne z zadaniem niesienia Ewangelii Słowianom. Dwa lata później Konstanty i Metody podjęli kilkuletnią pracę misyjną na Morawach, gdzie poczynili starania wprowadzenia języka słowiańskiego do liturgii. W tym celu Konstanty opracował odrębny alfabet – głagolicę – oparty na kursywie greckiej i w pewnym stopniu na alfabecie arabskim. Przetłumaczył także na język starosłowiański Ewangelie, Listy Apostolskie, mszał i psałterz. Metody natomiast stał się autorem przekładu na starosłowiański żywotów ojców Kościoła. On także założył szkołę tłumaczy, która w 883 r. przetłumaczyła niemalże całą Biblię – to właśnie z tego powodu uważa się go dziś za ojca literatury słowiańskiej.

Reklama

Gdy po kilku latach pracy misyjnej na Morawach bracia udali się do Rzymu, w celu spotkania z papieżem Hadrianem II, Konstanty zachorował i zmarł 14 lutego 869 r., na łożu śmierci – jak przekazuje tradycja – przyjmując imię Cyryl. Pochowany został w rzymskim kościele św. Klemensa przy Via San Giovanni in Laterano. Tam też oglądać można najstarsze przedstawienia świętych Cyryla i Metodego, powstałe w IX wieku, tuż po śmierci braci. Drugiego z braci, Metodego, papież Hadrian II mianował arcybiskupem Panonii – obszaru dzisiejszej wschodniej Austrii, zachodnich Węgier oraz Moraw. Uwięzionego na dwa lata przez arcybiskupa Salzburga, który te ziemie uważał za własny teren misyjny, uwolnił papież Jan VIII, zatwierdzając go na urzędzie arcybiskupa i zezwalając z pewnymi warunkami na używanie języka słowiańskiego w liturgii. Metody zmarł 6 kwietnia 885 r. Miejsce jego śmierci nie jest do dziś znane.

W IX wieku, do położonego na północ od Salonik Ochrydu, należącego wówczas do państwa bułgarskiego a dziś do Macedonii, dotarli wypędzeni z Moraw uczniowie Cyryla i Metodego – św. Naum i św. Kliment (Klemens). Misjonarze założyli tu klasztory i szkoły, propagując kulturę słowiańską. Właśnie w Ochrydzie, Kliment m.in. usystematyzował oparty na głagolicy nowy alfabet, który w hołdzie swemu nauczycielowi nazwał cyrylicą. Macedońscy, i nie tylko, wyznawcy prawosławia otaczają świętych Nauma i Klimenta niezwykłą czcią (np. imię św. Klimenta Ochrydzkiego noszą dziś uniwersytety w macedońskiej Bitoli i w stolicy Bułgarii, Sofii), ale też nie zapominają o ich wielkich poprzednikach i nauczycielach – świętych Cyrylu i Metodym. W przepięknym Ochrydzie, w pobliżu pomnika św. Klimenta, patrona miasta, odnaleźć można również pomnik przedstawiający postaci św. Cyryla i św. Metodego z księgą Biblii zapisaną głagolicą.

2014-02-06 15:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Festum Lucis – Święto Światła

Niedziela legnicka 1/2013, str. 1

[ TEMATY ]

Krzeszów

święto Światła

Grzegorz Żurek

Święto Światła przed krzeszowską ikoną Matki Bożej Łaskawej

Już od 390 lat, 18 grudnia każdego roku, w sanktuarium maryjnym w Krzeszowie, jest obchodzony dzień Światła. Wspomnieniu, które ma związek z odnalezieniem ikony Matki Bożej Łaskawej, towarzyszył pokaz Teatru Ognia

Krzeszowskie święto Światła obchodzone jest uroczyście, ponieważ związane jest z bolesnym i zarazem radosnym wydarzeniem, dotyczącym historii tego miejsca. A wszystko zaczęło się od najazdu husytów w 1426 r., które poprzedzały kolejne dochodzące wieści o niszczeniu i plądrowaniu kościołów, zabijaniu i prześladowaniu katolików i niszczeniu wszelkich symboli katolicyzmu. Z tego, najprawdopodobniej, powodu, Cystersi jako gospodarze tego miejsca, przewidując najgorsze, ukryli obraz Matki Bożej Łaskawej. Należy przypuszczać, że najeźdźców bardzo zdziwiła nieobecność sławnego obrazu, a tajemnicę jego ukrycia próbowali wydobyć od zakonników. Ci jednak, woleli oddać swoje życie za ikonę niż wyjawić miejsce ukrycia obrazu.

Kiedy minęła wojna, kolejni zakonnicy, którzy powrócili do klasztoru, nie znali miejsca przechowania obrazu. Wydawało się, że obraz zaginął bezpowrotnie.

Tymczasem, podczas prowadzonych prac remontowych w kościele, w grudniu 1622 r., uwagę pracujących w zakrystii przykuwał snop światła, padający na jedną część tego pomieszczenia. Musiało być to na tyle niezwykłe zjawisko, że zdecydowano się na rozebranie tej części zakrystii i przekopanie jej. Wkrótce, okazało się, że natrafiono na dębową skrzynię, w której znajdował się obraz Matki Bożej Łaskawej. To niezwykłe wydarzenie odnotowano w kronikach opactwa pod datą 18 grudnia 1622 r.

Możemy przypuszczać, jak wielka była radość z odnalezienia obrazu po 196 latach, a tym samym, postanowiono, że ten dzień obchodzony będzie jako święto, w którym obraz wyjmuje się z ram (w jakich zazwyczaj jest przechowywany) i eksponuje go w otoczeniu świateł. Stąd też wzięła się nazwa dnia - święto Światła (łacińskie - Festum Lucis).

Zwyczaj ten, kontynuowany jest do dzisiaj, a w grudniu 2012 r. przypadła 390. rocznica tego wydarzenia. Z tej okazji, krzeszowscy duszpasterze zaprosili do udziału w uroczystości aktorów Teatru Ognia - młodzież ze Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic. Po uroczystej procesji z cudowną ikoną Matki Bożej Łaskawej można było obejrzeć taniec z ogniem, wykonany przez aktorów. Piękno ognia i umiejętność żonglowania nim, podkreśliła wieczorna aura, dająca niezapomniane wrażenia.

W ten sposób w Krzeszowie poprzez światło i ogień został uczczony kolejny dzień odnalezienia Cudownej Ikony.

CZYTAJ DALEJ

#TRIDUUMwDOMU – materiały do liturgii domowej

2020-04-06 19:06

[ TEMATY ]

Triduum Paschalne

źródło: vaticannews.va

Zdjęcie ilustracyjne

Duszpasterstwo Akademickie Patmos Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz z Ruchem Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej przygotowało materiały zatytułowane #TRIDUUMwDOMU, które mogą pomóc w rodzinnym przeżywaniu i celebrowaniu Świętych Dni i Wielkanocy.

Z racji pandemii koronawirusa tegoroczne święta wielkanocne i celebracja Triduum Paschalnego będą wyjątkowe. – Treść tych świąt się nie zmienia. Chrystus naprawdę umarł dla naszego zbawienia i zmartwychwstał, pokonując grzech i śmierć. Zmienia się forma naszego uczestnictwa w tych wydarzeniach – zwraca uwagę ks. Krzysztof Porosło. W katedrach i parafiach biskupi i kapłani będą celebrować liturgię Triduum Sacrum, jednak bez udziału wiernych, którzy będą włączać się w te misteria w swoich rodzinach przez modlitwę i celebrację swoistych liturgii domowych.

Duszpasterz akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwraca uwagę, że może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej możemy sobie uświadomić, że Pascha żydowska, która była figurą zapowiadającą Paschę Chrystusa, była celebrowana w domach. – W tym roku szczególnie nasze domy staną się miejscami celebracji Triduum Paschalnego. Jeszcze mocniej odkryjemy prawdę o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych. Nie mogąc uczestniczyć w celebracjach liturgicznych w naszych kościołach i parafiach, nie tracimy możliwości głębokiego przeżycia tych świąt i doświadczenia we własnym życiu, że Chrystus umarł dla mojego zbawienia, że na krzyżu moje grzechy zostały pokonane Jego miłością, że w moim życiu zabłysło światło Jego zmartwychwstania i nadziei – podkreśla.

Duszpasterstwo Akademickie Patmos Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz z Ruchem Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej przygotowało materiały zatytułowane #TRIDUUMwDOMU, które mogą pomóc w tym rodzinnym przeżywaniu i celebrowaniu Świętych Dni. W formie rytuału liturgii domowej udostępniono je w wersji plików PDF (do wydrukowania albo korzystania na czytnikach elektronicznych). Ks. Krzysztof Porosło razem z ks. Jackiem Bernacikiem nagrali także trzy katechezy video, w których objaśniają poszczególne znaki tej domowej liturgii.

Duszpasterze zachęcają także w czasie Triduum Paschalnego do odmawiania Liturgii Godzin. - Ta modlitwa każdego dnia zostaje rozwinięta o słuchanie i medytację liturgii słowa poszczególnych dni Triduum oraz o celebrację niektórych znaków liturgii tych dni: obmycie nóg, adoracja krzyża, uroczyste zapalenie świecy czy odnowienie przymierza chrzcielnego. Codziennie celebracje te prowadzą do zjednoczenia z Chrystusem w komunii duchowej – podkreślają autorzy #TRIDUUMwDOMU.

Z przygotowanych materiałów można skorzystać jako ze swoistego rytuału do liturgii celebrowanej w domowym Kościele, gdzie cała rodzina gromadzi się na modlitwie przy rodzinnym stole. - Wtedy, kiedy w rodzinnej parafii rozpoczyna się celebracja Triduum Sacrum, również w rodzinach rozpoczyna się modlitwa, której przewodniczy głowa rodziny (ewentualnie ktoś inny z dorosłych). Wtedy zachęcamy do przeprowadzenia tej celebracji krok po kroku, ze wszystkimi jej elementami, szczególnie liturgią słowa i komunią duchową – czytamy w instrukcji. Druga forma skorzystania z tych materiałów jest dla osób, które będą oglądać transmisję celebracji Triduum Paschalnego w telewizji, Internecie czy słuchać jej w radiu. Wtedy materiały mogą pomóc w przeżyciu liturgii słowa czy w akcie komunii duchowej.

Przeżywając te celebracje domowe, odsuńmy od siebie to, co może nas rozpraszać. Wytłumaczmy dzieciom, co będzie się działo, wagę tej modlitwy dla życia całej rodziny. Ubierzmy się odświętnie, a na stół rodzinny, wokół którego się zgromadzimy, nałóżmy biały obrus i zapalmy świece. Nie wstydźmy się również przyjmować w tej liturgii domowej adekwatnych postaw ciała: stojącej w czasie modlitwy, siedzącej na słuchanie słowa i klęczącej na akt komunii duchowej czy adorację krzyża – zachęcają autorzy #TRIDUUMwDOMU.

Materiały w formie plików PDF, a także wideo-katechezy dostępne są na stronach internetowych Zobacz i Zobacz. Na stronie internetowej diecezja.pl zamieszczono także rytuały dla kapłanów z uwagami dotyczącymi sprawowania liturgii w czasie stanu epidemii.

CZYTAJ DALEJ

Świadectwa członków DDL o Wielkim Poście w czasie pandemii

Członkowie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej dzielą się swoimi świadectwami nt. Wielkiego Postu w czasie pandemii koronawirusa.

Świadectwa można przeczytać na stronie https://bit.ly/2USNp5A

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję