Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Szczecińskie dziękczynienie

Niedziela szczecińsko-kamieńska 6/2014, str. 1-3

[ TEMATY ]

wizyta

Ks. Edmund Cybulski

Obecny rok w życiu Kościoła powszechnego ma szczególny wymiar. Wszyscy przygotowujemy się do kanonizacji bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII. Kwietniowa uroczystość stanowi asumpt do głębokiej refleksji nad dziedzictwem pontyfikatu oraz do wyrażania wdzięczności Bogu za dar polskiego Papieża. W wymiarze naszej archidiecezji dziękujemy także za dziesięć lat twórczej, naukowej pracy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który powołał do życia bł. Jan Paweł II. Wszystkie te ważne okoliczności stały się kanwą jubileuszowych obchodów Wydziału, które zostały połączone ze złożeniem hołdu już niedługo kolejnemu polskiemu świętemu, a dodatkowego splendoru nadała wizyta w Szczecinie kard. Stanisława Dziwisza, dawnego osobistego sekretarza Papieża.

Dzień 27 stycznia 2014 r. nieprzypadkowo został wybrany na przeżycie papiesko-wydziałowych uroczystości. Dokładnie 10 lat temu szczecińska delegacja złożona z przedstawicieli metropolii z abp. Zygmuntem Kamińskim, władz naukowych Uniwersytetu z rektorem prof. Zdzisławem Chmielewskim oraz władz samorządowych Szczecina została przyjęta na specjalnej audiencji przez papieża Jana Pawła II, który w ten sposób aklamował powstanie nowego Wydziału Teologicznego w strukturach najważniejszej szczecińskiej Alma Mater. Bł. Jan Paweł II miał bowiem wyjątkowy wpływ na powstanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Podczas wspomnianej audiencji w Watykanie powiedział m.in.: „Uważam, że trzeba, aby w tym regionie Polski był silny Wydział Teologiczny, wspierany przez struktury organizacyjne i potencjał naukowy Uniwersytetu”. Minęło dokładnie 10 lat od tamtej chwili i to ona stała się podstawą całodniowej wdzięczności. Składała się ona najpierw z sympozjum naukowego pt. „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, a popołudniem swój hołd uwielbienia Bogu za dar Papieża Polaka składano podczas pontyfikalnej Mszy św. w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Reklama

Pierwszym punktem bogatego pobytu w Szczecinie kard. Stanisława Dziwisza było krótkie, ale pełne kapłańskiej troski i miłości spotkanie z seminarzystami. W kościele seminaryjnym przywitany przez rektora AWSD ks. kan. dr. Piotra Gałasa i abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolita Krakowski przypomniał wzrastanie Karola Wojtyły do kapłaństwa, a później jego jakże świętą przez całe życie odpowiedź na zaproszenie do służby Bogu i człowiekowi.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się w auli Wydziału Teologicznego, gdzie zgromadzili się wybitni goście zaproszeni na te uroczystości przez abp. Andrzeja Dzięgę i dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. Henryka Wejmana. Wielkim zaszczytem dla uczelni oraz całej archidiecezji była obecność najbliższego świadka świętości Jana Pawła II – kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, a także bp. Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej, bp. Edwarda Dajaczka, ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego, bp. Stefana Regmunta, ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego wraz z bp. Tadeuszem Lityńskim oraz bp. seniorem Adamem Dyczkowskim, a także bp. seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza. W auli zgromadziło się także wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki z całego kraju wraz z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr. hab. Edwardem Włodarczykiem. Po powitaniu gości przez dziekana WT US ks. prof. zw. dr. hab. Henryka Wejmana głos zabrał gospodarz wielki kanclerz Wydziału Teologicznego abp Andrzej Dzięga, który powitał gości oraz naświetlił tło powstania Wydziału wraz z bilansem duchowych wartości wynikających z jego funkcjonowania. Z wielką uwagą wszyscy zebrani wysłuchali przesłania kard. Stanisława Dziwisza: „Papież bardzo chciał powstania tego Wydziału. Wszystkie uniwersytety były zlokalizowane w Polsce centralnej i na południu, a tutaj na północy była pustka. Ojciec Święty zawsze mówił, że o tych ziemiach trzeba pamiętać. Wziął do ręki długopis, podpisał dokument i powiedział zdecydowanie: „«tam musi być Wydział Teologiczny!»” – powiedział kard. St. Dziwisz.

Reklama

W pierwszej części sympozjum wysłuchano czterech wykładów, których myślą centralną była tematyka: „Jan Paweł II w przestrzeni Kościoła Polskiego i na Pomorzu Zachodnim”. O „Miejscu Jana Pawła II w Kościele powszechnym i polskim” mówił bp prof. dr hab. Jan Kopiec, natomiast prof. zw. dr hab. Kazimierz Kozłowski ukazał problematykę: „Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej i w przededniu papieskiej wizyty”. Kolejny mówca ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman przybliżył „Genezę pobytu Karola Wojtyły/Jana Pawła II na terenie dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej”. Zwieńczeniem pierwszej części było wystąpienie ks. prał. dr. Aleksandra Ziejewskiego dotyczące „Jana Pawła II w Szczecinie”. Drugi blok tematyczny skoncentrował się na tematyce papieskiego przesłania płynącego ze Szczecina. Dziekan WT US ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman mówił o „Rodzinie w centrum nauczania Jana Pawła II”. Następnie przybyły z Krakowa ks. prof. dr hab. Jan Machniak skoncentrował się na tematyce: „Praca nad pracą na tle papieskiego nauczania społecznego”. Szczeciński tryptyk ukoronował ks. dr Grzegorz Chojnacki wykładem: „Troska o wychowanie kapłańskie”. Trzeci ważny powód do refleksji naukowej podczas sympozjum to kwestia samego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Problematykę tę podjęli świadkowie początków istnienia uczelni – prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski, który przedstawił „Patronat nad szczecińska teologią” oraz ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, ukazał „Rozwój Wydziału Teologicznego US”. W końcowej części sympozjum przedstawiciele poszczególnych archiwów zaznajomili zebranych z materiałami na temat: „Jan Paweł II w świetle źródeł archiwalnych”. Wystąpili m.in.: dr Tadeusz Krawczak z Warszawy (referat odczytał dr J. Macholak), ks. inf. dr Edmund Cybulski, dr Jan Macholak, mgr Maria Frankel i dr Zbigniew Stanuch ze Szczecina, ks. dr Tadeusz Ceynowa z Koszalina oraz ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz z Gorzowa Wlkp.

Reklama

W międzyczasie kard. Stanisław Dziwisz wraz z biskupami metropolii spotkał się z włodarzami regionu: wojewodą Marcinem Zydorowiczem, marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. W sali posiedzeń senatu WT US odbyła się konferencja prasowa, podczas której licznie zebrani przedstawiciele szczecińskich mediów oraz mediów katolickich poruszyli kilka istotnych tematów dotyczących m.in. historii powstania Wydziału Teologicznego, wizyty w Watykanie polskich biskupów w ramach „ad limina Apostolorum”, sytuacji na Ukrainie, przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Zapytany o to, jakie przesłanie skierowałby Jan Paweł II do Polaków obecnie, widząc polaryzację sytuacji społecznej, moralnej i religijnej kard. Dziwisz odpowiedział: „Nasz naród, który jest tak bardzo podzielony, w którym jest tyle sporów i nienawiści potrzebuje obudzenia. Obecność Papieża zawsze inspirowała, dodawała wiele odwagi duchowej. Potrzebujemy więcej entuzjazmu, radości, troski o dobro wspólne i zjednoczenia wokół najważniejszych wartości”.

Druga część jubileuszowych uroczystości miała miejsce w bazylice św. Jana Chrzciciela, gdzie licznie zgromadzili się wierni z całej archidiecezji, by uczcić dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II oraz oddać hołd św. Stanisławowi BM – patronowi Polski, którego relikwie zostały przekazane temu ważnemu kościołowi farnemu miasta Szczecina. Dostojnych gości z kard. Stanisławem Dziwiszem na czele powitał gospodarz bazyliki ks. prał. Aleksander Ziejewski, a na początku Eucharystii abp Andrzej Dzięga. Istotnym początkowym elementem liturgii było wniesienie relikwii św. Stanisława BM, które następca św. Stanisława na biskupiej stolicy w Krakowie przywiózł do Szczecina. Wraz z intronizacją relikwii Ksiądz Kardynał dokonał także poświęcenia nowej figury św. Stanisława, która została umieszczona w prezbiterium kościoła. Słowo Boże podczas Eucharystii sprawowanej wg formularza o bł. Janie Pawle II wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Było to wzruszające świadectwo pokornej służby Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Kard. Dziwisz podzielił się tajemnicą swego serca, ukazując bogactwo ducha Papieża.

Po Eucharystii wszyscy zebrani oddali modlitewny hołd relikwiom bł. Jana Pawła II, dziękując w ten sposób za jego pontyfikat, za obecność w Szczecinie, za jego świętość. Dzień jubileuszu 10-lecia istnienia Wydziału Teologicznego oraz wizyta przyjaciela bł. Jana Pawła II kard. Stanisława Dziwisza na trwałe wpiszą się w historię Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

2014-02-06 15:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z troską o słowo

Niedziela bielsko-żywiecka 28/2018, str. IV

[ TEMATY ]

parafia

wizyta

Agnieszka Chadzińska

1 lipca br. przedstawiciele redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z Częstochowy gościli w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Oświęcimiu-Brzezince przy ul. Ofiar Faszyzmu 11

Cywilizacja obecna oddziela nas dziś od papierowej informacji, a w naszym interesie jest, żeby utrzymywała się rozmaitość technik, różnorodność treści” – tymi słowami ks. Józef Święcicki, proboszcz parafii w Oświęcimiu-Brzezince, wyraził swą troskę o czytelnictwo katolickiej prasy podczas powitania gości z redakcji „Niedzieli”.

CZYTAJ DALEJ

Bp Bryl do rektorów i formatorów seminariów duchownych: formacja potrzebuje prawdy serca

2023-02-07 17:39

[ TEMATY ]

seminarium

Bożena Sztajner/Niedziela

W formacji chodzi o to, żebyśmy odkryli prawdę serca, a nie zatrzymywali się tylko na zewnętrznych gestach - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy seminaryjnej w Kaliszu w drugim dniu Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywa się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP.

W homilii celebrans podkreślał, że formacja wymaga całościowego spojrzenia na konkretnego człowieka. - Trzeba nam widzieć konkretnego człowieka z całą jego historią, z całym obdarowaniem, z całą słabością. My nie formujemy idei o człowieku, tylko konkretne osoby. Uważajmy na to, żeby nie uogólniać, ale żeby widzieć konkretnego człowieka, mieć do niego szacunek i pokornie mu towarzyszyć – powiedział bp Bryl.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek zachęca do modlitwy za kontynent afrykański

2023-02-08 09:58

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

„Módlmy się, aby w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym, a także w całej Afryce, mogły wyrosnąć ziarna Bożego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju” – powiedział papież podsumowując podczas dzisiejszej audiencji ogólnej swoją zakończoną w niedzielę pielgrzymkę do tych dwóch krajów afrykańskich.

Ojciec Święty podziękował władzom oraz wszystkim, dzięki którym ta pielgrzymka była możliwa. Mówiąc o swej wizycie w Sudanie Południowym podkreślił, że odbywała się ona wspólnie z Arcybiskupem Canterbury Justinem Welby i Moderatorem Ogólnym Kościoła Szkocji, Iainem Greenshieldsem. „Pojechaliśmy razem, aby dać świadectwo, że współpraca w różnorodności jest możliwa i konieczna, zwłaszcza jeśli podzielamy wiarę w Chrystusa” – podkreślił Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję