Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Szczecińskie dziękczynienie

Niedziela szczecińsko-kamieńska 6/2014, str. 1-3

[ TEMATY ]

wizyta

Ks. Edmund Cybulski

Obecny rok w życiu Kościoła powszechnego ma szczególny wymiar. Wszyscy przygotowujemy się do kanonizacji bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII. Kwietniowa uroczystość stanowi asumpt do głębokiej refleksji nad dziedzictwem pontyfikatu oraz do wyrażania wdzięczności Bogu za dar polskiego Papieża. W wymiarze naszej archidiecezji dziękujemy także za dziesięć lat twórczej, naukowej pracy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który powołał do życia bł. Jan Paweł II. Wszystkie te ważne okoliczności stały się kanwą jubileuszowych obchodów Wydziału, które zostały połączone ze złożeniem hołdu już niedługo kolejnemu polskiemu świętemu, a dodatkowego splendoru nadała wizyta w Szczecinie kard. Stanisława Dziwisza, dawnego osobistego sekretarza Papieża.

Dzień 27 stycznia 2014 r. nieprzypadkowo został wybrany na przeżycie papiesko-wydziałowych uroczystości. Dokładnie 10 lat temu szczecińska delegacja złożona z przedstawicieli metropolii z abp. Zygmuntem Kamińskim, władz naukowych Uniwersytetu z rektorem prof. Zdzisławem Chmielewskim oraz władz samorządowych Szczecina została przyjęta na specjalnej audiencji przez papieża Jana Pawła II, który w ten sposób aklamował powstanie nowego Wydziału Teologicznego w strukturach najważniejszej szczecińskiej Alma Mater. Bł. Jan Paweł II miał bowiem wyjątkowy wpływ na powstanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Podczas wspomnianej audiencji w Watykanie powiedział m.in.: „Uważam, że trzeba, aby w tym regionie Polski był silny Wydział Teologiczny, wspierany przez struktury organizacyjne i potencjał naukowy Uniwersytetu”. Minęło dokładnie 10 lat od tamtej chwili i to ona stała się podstawą całodniowej wdzięczności. Składała się ona najpierw z sympozjum naukowego pt. „Błogosławiony Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, a popołudniem swój hołd uwielbienia Bogu za dar Papieża Polaka składano podczas pontyfikalnej Mszy św. w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Pierwszym punktem bogatego pobytu w Szczecinie kard. Stanisława Dziwisza było krótkie, ale pełne kapłańskiej troski i miłości spotkanie z seminarzystami. W kościele seminaryjnym przywitany przez rektora AWSD ks. kan. dr. Piotra Gałasa i abp. Andrzeja Dzięgę, Metropolita Krakowski przypomniał wzrastanie Karola Wojtyły do kapłaństwa, a później jego jakże świętą przez całe życie odpowiedź na zaproszenie do służby Bogu i człowiekowi.

Reklama

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się w auli Wydziału Teologicznego, gdzie zgromadzili się wybitni goście zaproszeni na te uroczystości przez abp. Andrzeja Dzięgę i dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. Henryka Wejmana. Wielkim zaszczytem dla uczelni oraz całej archidiecezji była obecność najbliższego świadka świętości Jana Pawła II – kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, a także bp. Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej, bp. Edwarda Dajaczka, ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego, bp. Stefana Regmunta, ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego wraz z bp. Tadeuszem Lityńskim oraz bp. seniorem Adamem Dyczkowskim, a także bp. seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza. W auli zgromadziło się także wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki z całego kraju wraz z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr. hab. Edwardem Włodarczykiem. Po powitaniu gości przez dziekana WT US ks. prof. zw. dr. hab. Henryka Wejmana głos zabrał gospodarz wielki kanclerz Wydziału Teologicznego abp Andrzej Dzięga, który powitał gości oraz naświetlił tło powstania Wydziału wraz z bilansem duchowych wartości wynikających z jego funkcjonowania. Z wielką uwagą wszyscy zebrani wysłuchali przesłania kard. Stanisława Dziwisza: „Papież bardzo chciał powstania tego Wydziału. Wszystkie uniwersytety były zlokalizowane w Polsce centralnej i na południu, a tutaj na północy była pustka. Ojciec Święty zawsze mówił, że o tych ziemiach trzeba pamiętać. Wziął do ręki długopis, podpisał dokument i powiedział zdecydowanie: „«tam musi być Wydział Teologiczny!»” – powiedział kard. St. Dziwisz.

W pierwszej części sympozjum wysłuchano czterech wykładów, których myślą centralną była tematyka: „Jan Paweł II w przestrzeni Kościoła Polskiego i na Pomorzu Zachodnim”. O „Miejscu Jana Pawła II w Kościele powszechnym i polskim” mówił bp prof. dr hab. Jan Kopiec, natomiast prof. zw. dr hab. Kazimierz Kozłowski ukazał problematykę: „Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej i w przededniu papieskiej wizyty”. Kolejny mówca ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman przybliżył „Genezę pobytu Karola Wojtyły/Jana Pawła II na terenie dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej”. Zwieńczeniem pierwszej części było wystąpienie ks. prał. dr. Aleksandra Ziejewskiego dotyczące „Jana Pawła II w Szczecinie”. Drugi blok tematyczny skoncentrował się na tematyce papieskiego przesłania płynącego ze Szczecina. Dziekan WT US ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman mówił o „Rodzinie w centrum nauczania Jana Pawła II”. Następnie przybyły z Krakowa ks. prof. dr hab. Jan Machniak skoncentrował się na tematyce: „Praca nad pracą na tle papieskiego nauczania społecznego”. Szczeciński tryptyk ukoronował ks. dr Grzegorz Chojnacki wykładem: „Troska o wychowanie kapłańskie”. Trzeci ważny powód do refleksji naukowej podczas sympozjum to kwestia samego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Problematykę tę podjęli świadkowie początków istnienia uczelni – prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski, który przedstawił „Patronat nad szczecińska teologią” oraz ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, ukazał „Rozwój Wydziału Teologicznego US”. W końcowej części sympozjum przedstawiciele poszczególnych archiwów zaznajomili zebranych z materiałami na temat: „Jan Paweł II w świetle źródeł archiwalnych”. Wystąpili m.in.: dr Tadeusz Krawczak z Warszawy (referat odczytał dr J. Macholak), ks. inf. dr Edmund Cybulski, dr Jan Macholak, mgr Maria Frankel i dr Zbigniew Stanuch ze Szczecina, ks. dr Tadeusz Ceynowa z Koszalina oraz ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz z Gorzowa Wlkp.

W międzyczasie kard. Stanisław Dziwisz wraz z biskupami metropolii spotkał się z włodarzami regionu: wojewodą Marcinem Zydorowiczem, marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. W sali posiedzeń senatu WT US odbyła się konferencja prasowa, podczas której licznie zebrani przedstawiciele szczecińskich mediów oraz mediów katolickich poruszyli kilka istotnych tematów dotyczących m.in. historii powstania Wydziału Teologicznego, wizyty w Watykanie polskich biskupów w ramach „ad limina Apostolorum”, sytuacji na Ukrainie, przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Zapytany o to, jakie przesłanie skierowałby Jan Paweł II do Polaków obecnie, widząc polaryzację sytuacji społecznej, moralnej i religijnej kard. Dziwisz odpowiedział: „Nasz naród, który jest tak bardzo podzielony, w którym jest tyle sporów i nienawiści potrzebuje obudzenia. Obecność Papieża zawsze inspirowała, dodawała wiele odwagi duchowej. Potrzebujemy więcej entuzjazmu, radości, troski o dobro wspólne i zjednoczenia wokół najważniejszych wartości”.

Reklama

Druga część jubileuszowych uroczystości miała miejsce w bazylice św. Jana Chrzciciela, gdzie licznie zgromadzili się wierni z całej archidiecezji, by uczcić dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II oraz oddać hołd św. Stanisławowi BM – patronowi Polski, którego relikwie zostały przekazane temu ważnemu kościołowi farnemu miasta Szczecina. Dostojnych gości z kard. Stanisławem Dziwiszem na czele powitał gospodarz bazyliki ks. prał. Aleksander Ziejewski, a na początku Eucharystii abp Andrzej Dzięga. Istotnym początkowym elementem liturgii było wniesienie relikwii św. Stanisława BM, które następca św. Stanisława na biskupiej stolicy w Krakowie przywiózł do Szczecina. Wraz z intronizacją relikwii Ksiądz Kardynał dokonał także poświęcenia nowej figury św. Stanisława, która została umieszczona w prezbiterium kościoła. Słowo Boże podczas Eucharystii sprawowanej wg formularza o bł. Janie Pawle II wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Było to wzruszające świadectwo pokornej służby Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Kard. Dziwisz podzielił się tajemnicą swego serca, ukazując bogactwo ducha Papieża.

Po Eucharystii wszyscy zebrani oddali modlitewny hołd relikwiom bł. Jana Pawła II, dziękując w ten sposób za jego pontyfikat, za obecność w Szczecinie, za jego świętość. Dzień jubileuszu 10-lecia istnienia Wydziału Teologicznego oraz wizyta przyjaciela bł. Jana Pawła II kard. Stanisława Dziwisza na trwałe wpiszą się w historię Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

2014-02-06 15:27

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wizyta króla Filipa VI w USA odwołana z powodu pandemii

2020-03-18 17:31

[ TEMATY ]

USA

Hiszpania

wizyta

koronawirus

pl.wikipedia.org

Król Filip VI nie spotka się w kwietniu w Waszyngtonie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Powodem odwołania wizyty hiszpańskiego monarchy w Białym Domu jest pandemia koronawirusa - poinformowano w środę w obu stolicach.

W środę hiszpańskie MSZ podało w komunikacie, że zaplanowane na 21 kwietnia spotkanie o randze państwowej między Filipem VI a Donaldem Trumpem zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin.

“Wizyta króla Filipa VI i królowej Letycji w Białym Domu została przełożona z uwagi na umożliwienie władzom USA i Hiszpanii skoncentrowanie uwagi oraz środków na walkę z pandemią Covid-19” - przekazało MSZ w Madrycie.

Odwołanie spotkania hiszpańskiego monarchy z Trumpem potwierdziła w środę także administracja amerykańskiego prezydenta.

W środę wieczorem król Hiszpanii, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, wygłosi orędzie do narodu. Transmitowane przez telewizję przemówienie Filipa VI będzie pierwszym takim wystąpieniem tego monarchy od czasu organizacji przez władze Katalonii nielegalnego referendum niepodległościowego w tym regionie w październiku 2017 r.

Tymczasem kierowana przez Filipa VI armia potwierdziła, że pomaga już w prawie 50 miastach w realizacji zadań związanych z obowiązującym od niedzieli stanem zagrożenia epidemicznego.

W środę liczba żołnierzy biorących udział w tej operacji została powiększona do 2600. Dotychczas w ramach specjalnej jednostki ratunkowej ulice miast najbardziej doświadczonych pandemią patrolowało około 1000 żołnierzy.

Restrykcje związane z wychodzeniem z domów zostały wprowadzone na terenie całej Hiszpanii w niedzielę na podstawie ogłoszonego przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Nakazuje on obywatelom pozostanie w domach z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, kiedy wyjście na ulice jest niezbędne. Wśród nich jest m.in. udanie się do pracy, apteki, banku lub sklepu.

Pomimo apeli polityków, mediów i celebrytów w Hiszpanii do środowego popołudnia zatrzymano tysiące osób, które naruszyły przepisy o stanie zagrożenia epidemicznego. Policja wypisała ponad pół tysiąca mandatów o wartości od 100 do 600 euro i zatrzymała 73 osoby odmawiające wykonania poleceń funkcjonariuszy lub stawiające im opór.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent: Aborcja niepełnosprawnych to morderstwo

2020-04-08 06:07

[ TEMATY ]

Niedziela

prezydent

Niedziela

Andrzej Duda

"Jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji eugenicznej i uważam, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnością jest po prostu morderstwem. " - mówi prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla Tygodnika Katolickiego "Niedziela".

CAŁY WYWIAD DOSTĘPNY W NAJNOWYSZYM NUMERZE TYGODNIKA "NIEDZIELA" - ZOBACZ
Przeczytaj także: Wspólnie przetrwamy ten trudny czas

W najnowszym świątecznym wydaniu Tygodnika Katolickiego "Niedziela" ukazał się obszerny wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, który przeprowadził redaktor naczelny ks. Jarosław Grabowski.

Podczas rozmowy prezydent był pytany o wybory korespondencyjne. -"Uważam, że jest to rozwiązanie, które zapewniłoby bezpieczeństwo głosującym obywatelom. W jakimś sensie zwiększono w ten sposób możliwości uczestnictwa w wyborach, a więc jest to też wsparcie dla zasady powszechności wyborów. Gdyby takie rozwiązanie zostało przyjęte, to ułatwiłoby ono Polakom uczestnictwo w wyborach i w ogromnym stopniu zabezpieczyło ich także pod względem zdrowotnym" - podkreśla Andrzej Duda.

Prezydent mówił także o obecnej kampanii wyborczej, która toczy się w cieniu pandemii koronawirusa. Wskazał, że czasu na kampanię prezydencką zostaje niewiele, w najbliższej przyszłości nie będzie więc żadnej konwencji.

-"Dziś przede wszystkim trzeba się martwić o to, w jaki sposób pokonać kryzys. Można powiedzieć, że moim programem jest obecnie tarcza antykryzysowa " - mówi prezydent.

Andrzej Duda tłumaczy, że kampania zeszła na drugi plan. - "Mam obowiązki prezydenckie związane ze staniem na straży bezpieczeństwa państwa i obywateli. Jest to szereg działań antykryzysowych. Między innymi prowadzę rozmowy z przywódcami różnych państw, jak ostatnio z prezydentem Chin, o tym jak zagwarantować dostawy środków ochrony i sprzętu dla służb medycznych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie odbędę podobną rozmowę z prezydentem Korei Południowej, prosił mnie o to m.in. Łukasz Szumowski" - mówi w wywiadzie "Niedzieli".

Prezydent był pytany przez ks. Jarosława Grabowskiego także o rolę Unii Europejskiej w czasie walki z epidemią.

- Jeżeliby się okazało, że dostaniemy realne, rzeczywiste wsparcie z UE, to będziemy się z tego bardzo cieszyć. Na dziś mogę powiedzieć tyle, że żadnego dodatkowego wsparcia nie dostaliśmy – jedynie zgodę na to, żeby środki, które już mamy, które już zostały nam przyznane, przesunąć na walkę z koronawirusem - mówi Andrzej Duda.

Duża część świątecznego wywiadu poświecona jest tematyce religijnej i roli wiary w tym trudnym dla Polaków okresie. Na pytanie jaki był cel ostatniej wizyty na Jasnej Górze prezydent odpowiedział, że przyjechał, by modlić się przede wszystkim za ojczyznę, ale też za rodaków, za cierpiących, chorych i za wszystkich tych, którzy dzisiaj stają do walki przeciwko koronawirusowi.

- "Chciałem pomodlić się w intencji służby, którą pełnią w tych dniach ludzie bardzo różnych zawodów, poczynając od lekarzy, pielęgniarek, przez strażaków, żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, wszystkich służb mundurowych, ale i te osoby, które mimo ryzyka zarażenia obsługują kasy w sklepach, czy listonoszy" - wyznał Andrzej Duda.

Redaktor naczelny tygodnika "Niedziela" zapytał prezydenta o sprawy związane z ochroną życia, a zwłaszcza o obywatelski projekt "Zatrzymaj Aborcję", który jest w sejmie oraz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej.

-"Jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji eugenicznej i uważam, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnością jest po prostu morderstwem. Jeżeli projekt w tej sprawie znajdzie się na moim biurku, to z całą pewnością zostanie przeze mnie podpisany. Jestem zdania, że Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć wniosek grupy 119 posłów dotyczącego właśnie przesłanki eugenicznej" - mówi prezydent.

Przeczytaj także: Wspólnie przetrwamy ten trudny czas

Andrzej Duda odnosi się także do obostrzeń, które obowiązują wszystkich Polaków w czasie epidemii m. in. ograniczeń, którymi dotknięte są osoby wierzące. Mówi, że dla wielu ludzi wprowadzone obostrzenia są bardzo dotkliwe. Przyznaje, że uczestniczył wraz z żoną we Mszy św. transmitowanej przez internet tak, jak miliony Polaków.

Pytany o kapłanów odseparowanych od wiernych, prezydent odpowiada, że to "jest dla nas czas duchowej próby. Chcę życzyć przede wszystkim spokojnych świąt. Świąt, które uspokoją ducha". - Wierzę w to głęboko, że także my z tego trudnego stanu, w którym się dzisiaj znaleźliśmy, wstaniemy. Niech te święta będą dla nas wszystkich symbolem odrodzenia. Wszystko w rękach Opatrzności - podkreśla prezydent RP Andrzej Duda.

CZYTAJ DALEJ

Jezus w więzieniu

2020-04-09 16:02

Agnieszka Bugała

Od wielu lat w Wielki Czwartek mojej modlitwie towarzyszy wizerunek Jezusa z zawiązanymi oczami.

Historia obrazu jest tajemnicą, nie znam jej w całości, wiem tylko, że autorem jest pan Andrzej Tuszyński z Gdańska, który w maju 1985 r. namalował obraz Jezusa studiując Pismo święte.

Gdy ukończył pracę zetknął się z opisem procesu sądowego Jezusa zawartym w rozmyślaniach A. Katarzyny Emmerich, a później z tajemniczym wyznaniem Jezusa spisanym w jednej z włoskich broszur z 1938 r. W prywatnym objawieniu włoska zakonnica o inicjałach L.L. zanotowała słowa Jezusa, które miał do niej skierować:

„Jak słońce rozjaśnię domy w których czcić Mnie będą w tym tajemniczym obrazie. Ogrzeję najzimniejsze mieszkania i każdą duszę zaleję radością. Jakże wiele światła promieniuje z Moich zawiązanych oczu…”

Obraz Tuszyńskiego przedstawia Jezusa w Ciemnicy, z zawiązanymi oczami. Nasz Pan trzyma w ręku trzcinę a na Jego szyi wisi długi łańcuch z kajdanami. Widać ślady tortur i męki, suknia nie zakrywa Jego ciała, ręce wyglądają na złamane, choć skrępowano je mocno.

Postać Jezusa namalowana przez Tuszyńskiego w kościele św. Jakuba w Gdańsku nawiązuje w niezwykły sposób do innego objawienia prywatnego, które miało miejsce 7 lutego 1985 r. w Gdańsku Oruni. Wdowa, Anna Bronowicka, w czasie prywatnej modlitwy miała ujrzeć oczyma duszy Jezusa uwięzionego. Kiedy w maju 1985 r. wstąpiła przypadkiem do kościoła św. Jakuba i zobaczyła obraz Tuszyńskiego była zdumiona. Malarz i kobieta nie znali się, ale wizja, której doświadczyli okazała się być zgodną i spójną w szczegółach.

Dziś, kiedy nie będziemy mogli wieczorem pójść do kościoła na liturgię Wielkiego Czwartku, a pragnienie w sercu adorowania Pana Jezusa opuszczonego będzie nas wołać na modlitwę, być może warto popatrzeć na ten obraz,  wymowny i szczegółowy, który może pomóc kontemplować tajemnicę uwięzienia Chrystusa.

Łaskę poznania i wtajemniczenia w grozę tej nocy otrzymała też s. Leonia Nastał, służebniczka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, dziś służebnica Boża.

Oto słowa Jezusa, które zanotowała w dzienniku duchowym „Uwierzyłam Miłości”

https://wroclaw.niedziela.pl/artykul/51535/Wielki-Czwartek---nasacz-modlitwa


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję