Reklama

Niedziela Sandomierska

Fundacja Światło-Życie i Dom Oazowy w Bieszczadach

Niedziela sandomierska 10/2014, str. 6-7

[ TEMATY ]

Ruch Światło‑Życie

ks. Adam Stachowicz

KS. ADAM STACHOWICZ: – Ruch Światło-Życie w diecezji sandomierskiej funkcjonuje od 1971 r. Jak ksiądz ocenia jego obecną kondycję?

KS. ADAM LECHWAR: – To prawda! Świątobliwy bp Piotr Gołębiowski wyraził zgodę na to, by wzbogacić sandomierski Kościół o ten dynamiczny i żywotny Ruch. Nie licytując się wśród różnych wspólnot Kościoła sandomierskiego, trzeba z pokorą uznać niewątpliwe zasługi oaz dla jego życia religijnego i dziękować Bogu za tę decyzję biskupa Piotra oraz za charyzmatycznego założyciela Ruchu sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Czynimy to szczególnie 27. dnia każdego miesiąca, wspominając datę narodzin dla nieba ojca Franciszka. Wierzę, że ich wstawiennictwo u Boga wyprasza dla nas łaskę, dzięki której Ruch jest niezmiennie Oazą Żywego Kościoła (OŻK). Natomiast obecność Ruchu w parafiach sprawia, że zasadniczo wolni jesteśmy od niebezpieczeństwa, o którym mówił bł. Jan Paweł II w słowach: „Życie jest pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz”.

– Czym zatem w strukturach oazowych jest Fundacja, która w nazwie nosi ten sam program co Ruch: „Światło-Życie”?

– W tym roku obchodzimy srebrny Jubileusz powstania Fundacji „Światło-Życie”. Powołano ją do życia niezwłocznie po zaistnieniu mechanizmów prawnych wynikających ze zmian ustrojowych w 1989 r. Fundusz założycielski stanowiła nagroda przyznana przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży, zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.

– Jakie cele postawiła sobie Fundacja?

– Przez swój statut wpisuje się ona w szerokie spektrum organizacji pozarządowych i działa na zasadzie „non profit” – tzn., że nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wszelkie darowizny, składki, czy wypracowane dochody nie mogą być rozdzielane pomiędzy wolontariuszy posługujących w tej organizacji, lecz w całości zasilają działalność statutową. Fundacja, w całym okresie swojego istnienia, prowadziła działalność wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeciwdziałała patologiom, pomagała ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień. Upowszechniała pozytywne wzorce osobowe, pomagała ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazywała żywność potrzebującym.

– Co można konkretnego powiedzieć o minionym okresie działania Fundacji?

– 25 lat funkcjonowania Fundacji wskazuje na to, że jest to dzieło trwałe i potrzebne. W tym czasie rozwinęło się wiele komórek działających na bazie wspólnego statutu w różnych częściach naszej Ojczyzny – zwanych Ośrodkami. Jest ich obecnie dwadzieścia jeden. Prowadzą bardzo różnorodną działalność. Ośrodek w Krościenku np. wydaje abstynenckie czasopismo „Eleuteria”, Ośrodek „Odwaga” w Lublinie prowadzi terapię pomocową dla osób o skłonnościach homoseksualnych, w Katowicach pomaga osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz organizuje szkolenia i warsztaty dla wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych, imprez integracyjnych…

– A czym wyróżnia się nasz sandomierski Ośrodek?

– Ośrodek w Sandomierzu powstał 8 marca 2006 r. Jego rolą jest wspieranie działania Ruchu Światło-Życie, który nie ma osobowości prawnej. Nasz sandomierski Ośrodek reprezentuje wiele środowisk oazowych wobec administracji państwowej, np. w kwestii formalnej organizacji oaz wakacyjnych. Stara się uzyskiwać dofinansowania do wypoczynku, który zawiera program profilaktyki rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Szczególnym dziełem Ośrodka jest działający całorocznie Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” w Olchowej. Organizujemy w nim oazy wakacyjne, oazy modlitwy, kolonie, zimowiska, spotkania integracyjne, rekolekcje w duchu „Światło-Życie” Dzięki temu mamy możliwość swobodnego korzystania z nowej bazy turystyczno-formacyjnej w Bieszczadach. Serdecznie zapraszam duszpasterzy i innych opiekunów grup wraz ze swymi podopiecznymi do skorzystania z naszej oferty.

– Jakie jeszcze możliwości daje funkcjonowanie sandomierskiego Ośrodka Fundacji?

– Równolegle z powstaniem Ośrodka w Sandomierzu, Fundacja zyskała status organizacji pożytku publicznego. Daje to możliwość pozyskiwania środków pieniężnych na działalność z 1 proc. odpisów podatkowych. Rokrocznie dorośli Oazowicze oraz ich bliscy i sympatycy Ruchu gromadzą w ten sposób pieniądze, które w ostatnim czasie w całości były przekazywane na remont Domu Oazowego w Olchowej. Szczegółowe informacje na ten temat możemy znaleźć na stronie: www.sandomierz.oaza.pl/fundacja.
Od 1971 r. wychowało się w ruchu oazowym w naszej diecezji wiele pokoleń. Istnienie Fundacji pozwala tym uformowanym przez oazy katolikom, zrealizować piąte przykazanie kościelne: „troszczyć się o sprawy materialne Kościoła”. Wiedzą oni, że wiele razy korzystali z pomocy parafii, lub innych osób, które w oazach posługiwały nieodpłatnie, jako wolontariusze, co sprawia, że wypoczynek wakacyjny nie jest drogi. Dziś zatem, gdy sami zarabiają, a równocześnie mają świadomość, jak wielką rolę odegrał Ruch w ich życiu, sami mogą pomóc innym, którzy tego wsparcia potrzebują. Serdecznie chciałbym tym wszystkim, często bardzo młodym Fundatorom – studentom, podziękować!

– Na jakim etapie jest remont Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego „Brama Bieszczad” w Olchowej?

– Cieszę się, że w tym momencie mogę podać czytelnikom „Niedzieli” radosną nowinę, że zasadnicza część remontu została zrealizowana na koniec 2013 r. W tych dniach prowadzone są prace nad wystrojem kaplicy. Pozostaje jeszcze troska o zwrot długów i doposażenie Domu Oazowego w niektóre sprzęty. Dlatego polecam to dzieło trosce życzliwych ludzi. Bóg zapłać za każdy przejaw pomocy!

2014-03-06 11:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowa Para diecezjalna Domowego Kościoła

2020-08-06 23:17

[ TEMATY ]

Ruch Światło‑Życie

Domowy Kościół

Para diecezjalna

Fb/Pawel Gradziuk

Joanna i Paweł Gradziukowie

Biskup Tadeusz Lityński wskazał nową Parę diecezjalną Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Joanna i Paweł Gradziukowie z Siedliska rozpoczynają posługę, która potrwa trzy lata.

W czerwcu odbyło się spotkanie Kręgu Diecezjalnego Domowego Kościoła, który wybrał trzy małżeństwa, jako kandydatury na nową Parę diecezjalną. Spośród nich Ksiądz Biskup wskazał właśnie Joannę i Pawła. Na co dzień formują się kręgu Domowego Kościoła. Oboje są członkami stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej", a także Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Posługują w Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej Ruchu Światło-Życie.

Dotychczas posługę Pardy diecezjalnej pełnili Anna i Mariusz Mazurkowie. Ich kadencja upłynęła w czerwcu.

CZYTAJ DALEJ

Czy aborcja we Francji będzie legalna aż do porodu?

2020-08-11 15:09

[ TEMATY ]

aborcja

Francja

pro‑life

Zffoto/fotolia.com

Ciosem nie do przyjęcia nazywały organizacje pro-life nową ustawę bioetyczną, którą przyjęło Francuskie Zgromadzenie Narodowe. Na początku mówiło się jedynie, że wprowadza ona zapłodnienie in vitro dla par lesbijskich i samotnych kobiet. Okazało się jednak, że ustawa, mocno kontestowana przez środowiska prorodzinne, przemyciła również „poprawkę” zezwalającą na aborcję aż do samego porodu - ze względu na „niepokój psychospołeczny” matki.

Zmiany w prawie bioetycznym były przedmiotem masowych protestów, które w ubiegłym roku przetoczyły się przez Francję. Po poprawkach Senatu, na początku tego roku, Zgromadzenie Narodowe powróciło jednak do forsowania bezprecedensowych zmian, wbrew opinii publicznej. Nowe prawo rozszerzyło dostęp do aborcji, zgodziło się na genetyczne modyfikowanie embrionów, chimery i finansowaną przez państwo sztuczną prokreację dla lesbijek i samotnych kobiet.

Organizacje pro-life wskazują, że pretekstem do rozszerzenia aborcji okazał się koronawirus. W czasie pandemii francuski minister zdrowia Olivier Véran nieformalnie zatwierdził „niepokój psychospołeczny” jako usprawiedliwienie dla aborcji po przekroczeniu jej ustawowego terminu. Do tej pory we Francji późne aborcje (po 12. tygodniu ciąży) wymagały zgody lekarza, a możliwość ich dokonania prawnie ograniczono do przypadków poważnych wad rozwojowych lub domniemanej niezdolności do życia dziecka poza organizmem matki, lub gdy ciąża zagraża jej życiu. Nowa ustawa bioetyczna radykalnie to zmienia.

„Francja, która przeżywa zimę demograficzną otworzyła na oścież drzwi kulturze śmierci, zadając samej sobie cios nie do przyjęcia” – podkreślają przedstawiciele organizacji prorodzinnych. Przypominają, że w tym kraju nie rodzi się już wystarczająca liczba dzieci, by zapewnić wymienialność pokoleniową. Wskazują zarazem, że określenie „niepokój psychospołeczny” jest tak niejasne i szerokie, że będzie wykorzystywane w każdym przypadku nieplanowanej lub powikłanej ciąży, a także utrudni wszelkie działania prewencyjne. „W ten sposób umierają cywilizacje, a geniusz ludzki zostaje unicestwiony. Tym, którzy przyjdą po nas, grozi wielkie niebezpieczeństwo” - napisał na Twitterze bp Bernard Ginoux. Odniósł się również do sposobu przegłosowania poprawek, w nocy, bez udziału wielu parlamentarzystów.

Ze względu na zmiany przegłosowane przez deputowanych, ustawa powróci do Senatu jeszcze w tym roku. Ostateczny głos w przypadku niewypracowania kompromisu będzie jednak należał do Zgromadzenia Narodowego. Przewiduje się, że decyzja zapadnie końcem roku.

CZYTAJ DALEJ

MR: już ponad pół miliona bonów turystycznych trafiło do rodzin

2020-08-11 21:11

[ TEMATY ]

turystyka

bon turystyczny

Adobe.Stock.pl

Do polskich rodzin trafiło już 560 tys. bonów turystycznych - poinformował we wtorek resort rozwoju. Jak dodano, wartość przyznanych bonów to 479 mln zł. Od 1 sierpnia bon można aktywować na platformie PUE ZUS.

"Już ponad pół miliona #bonturystyczny jest w rękach polskich rodzin. To blisko pół miliarda złotych!" - napisał we wtorek na Twitterze resort rozwoju.

Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia br. Na platformie PUE ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję