Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Beata Karakiewicz – pierwsza położna w Polsce – profesorem belwederskim

Prof. dr hab. Beata Karakiewicz urodziła się 25 marca 1965 r. w Trzebiatowie w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu szkoły średniej w 1985 r. podjęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym na Wydziale Położnych w Szczecinie.

Niedziela szczecińsko-kamieńska 14/2014, str. 3

[ TEMATY ]

sylwetka

Archiwum prywatne

W 1989 r. podjęła pracę w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej PAM. W latach 1989-1993 studiowała na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek pedagogika specjalna – rewalidacja osób upośledzonych umysłowo. Po obronie pracy doktorskiej pt. „Wpływ warunków życia w rodzinie na stan zdrowia dzieci niepełnosprawnych” i otrzymaniu stopnia doktora nauk medycznych od 1 października 1999 r. objęła stanowisko adiunkta. W 2008 r. po złożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na rozwój oraz występowanie zaburzeń zachowania u dzieci z autyzmem” uchwałą Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny i jednocześnie mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Od początku pracy zawodowej godziła pracę w zakładzie teoretycznym w Katedrze Medycyny Rodzinnej z pracą rehabilitacyjną, rewalidacyjną, resocjalizacyjną i wychowawczą osób niepełnosprawnych, chorych przewlekle i uzależnionych. W latach 1993-2000 prowadziła zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne z młodzieżą „trudną” z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w ramach etatu wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie. W latach 1998-2008 była wolontariuszką w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie. W latach 2009-2011 była ekspertem do oceny projektów w ramach 7. Programu Ramowego UE w Brukseli. Jest członkiem Zespołu Ekspertów do oceny merytoryczno-technicznej projektów finansowanych przez UE w województwie zachodniopomorskim w ramach programu RPO. Opracowała projekt finansowany przez UE w konkursie POKL: „Przedsiębiorczy Profesjonalista w Polskim Systemie Zdrowia Publicznego 2010-2014”. Obecnie jest kierownikiem tego projektu. W ramach projektu odbywała staże naukowe w Templa University of Philadelphia USA, UCONN University Department of Community Medicine USA, School of Population & Public Health BC University Vancouver Kanada.

Od 2009 r. jest Członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i wiceprzewodniczącej ZG Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej.

Reklama

W październiku 2011 r. została powołana do Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Z ramienia Ministra Zdrowia jestem członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. Beaty Karakiewicz obejmuje 320 prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych. W swoim dorobku posiada 5 nagród naukowych Rektora PAM oraz 8 nagród dydaktycznych.

Główny punkt jej zainteresowań naukowo-badawczych stanowi problematyka dotycząca zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i medycyny środowiskowej.

Reklama

Podstawą prowadzonych przez Panią Profesor oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych jest terapia pedagogiczna, logopedyczna resocjalizacja i readaptacja społeczna. Od 2000 r. jest wykładowcą na Kongresach i Zjazdach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, a od 2008 r. na corocznej Konferencji Naukowej Top Medical Trends.

Od 1997 r. sprawuję opiekę merytoryczną i dydaktyczną nad Studenckim Kołem Naukowym Medycyny Rodzinnej, które aktywnie uczestniczy w corocznych sesjach STN.

Od 2000 do 2005 r. kierowała Samodzielną Pracownią Pielęgniarstwa Rodzinnego. Od 2005 r. do chwili obecnej kieruje Zakładem Zdrowia Publicznego. Jest promotorem 10 prac doktorskich, recenzentem 17 prac doktorskich i 125 prac magisterskich, promotorem 101 prac magisterskich oraz 12 prac licencjackich realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W latach 2006-2010 pełniła funkcję pełnomocnika Rektora PAM ds. utworzenia kierunku zdrowie publiczne.

Należy do czterech Polskich Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest aktywnym członkiem European Public Health Association. Uczestniczy w pracach tego Towarzystwa w ramach międzynarodowego projektu PHIRE.

Jako członek Rady Naukowej Fundacji na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego biorze aktywny udział w pracach dotyczących analizy zagrożeń środowiskowych i ich wpływu na stan zdrowia dzieci i młodzieży.

W 2001 r. jako wykładowca przeprowadziła 35 spotkań szkoleniowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu; „Profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży” w oparciu o program autorski zatwierdzony przez Centrum Psychiatryczne w Szczecinie.

W 2003 r. zorganizowała wolontariat studencki zajmujący się edukacją zdrowotną w środowisku małych miast i wsi. W latach 2003-2007 studenci pod jej kierunkiem przeprowadzili 70 szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu promowania zdrowego stylu życia. W 2011 r. zorganizowała Centrum Wolontariatu Studenckiego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Od 2011 r. powołano Panią Profesor do Rady Programowej do spraw realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Prezydencie miasta Szczecina.

Jest organizatorem licznych projektów dydaktycznych dla studentów organizowanych w formie konferencji i warsztatów, tj. koordynacja ogólnopolskiego projektu „Uczelnie wolne od uzależnień”, „Tobbaco free cities”, cyklicznych spotkań i konferencji dla pracowników medycznych i pacjentów, „Cukrzyca bez tajemnic”, Metody nerkozastępcze – sposobem na życie pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek”, „Opieka nad pacjentem z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego”. W 2008 r. została odznaczona odznaczeniem państwowym „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.

W perspektywie przedstawionego bogatego dorobku naukowego i specjalistycznego doświadczenia Prezydent RP postanowieniem z 19.02.2014 r. przyznał dr hab. Beacie Karakiewicz tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2014-04-03 12:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pożegnaliśmy legendę muzyki ludowej

Niedziela kielecka 25/2020, str. VI

[ TEMATY ]

sylwetka

artysta

ludowość

Arch CK Jędrzejów

Stefan Wyczyński (1932 – 2020)

W wieku 87 lat, 26 maja br. zmarł Stefan Wyczyński, lider i współzałożyciel Kapeli z Lubczy, nestor świętokrzyskich muzyków ludowych. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Lubczy.

Trumna zmarłego do kościoła wprowadzona została przy brzmieniu zespolonych kapel ludowych, muzyków z powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego. Zagrali „Serdeczna Matko”. Janusz Kruk, akordeonista, który 30 lat grał w kapeli Stefana Wyczyńskiego, podkreślał, że muzycy przyjaciele chcieli w ten sposób towarzyszyć Zmarłemu w ostatniej drodze.

Obdarzony przez Boga

Ks. kan. Stanisław Gil podczas Mszy św. żałobnej powiedział, że Stefan Wyczyński był wielkim ambasadorem Lubczy nie tylko w powiecie, regionie czy w Polsce, ale również za granicą. – Był wielkim utalentowanym muzykiem, ale też prawdziwym przyjacielem. Był artystą, obdarzonym przez Boga zdolnościami i talentami, którymi potrafił się dzielić z ludźmi – mówił proboszcz. W rozmowie z Niedzielą ks. prob. Gil zauważa, że Stefan Wyczyński umiał uczynić coś ważnego ze swego życia, nie zakopał talentów, a przy tym był człowiekiem wielkiej kultury, towarzyskim, uśmiechniętym, otwartym wobec ludzi. – Jego zacna rodzina, jego kapela i jego przyjaciele dostali w nim przykład, na którym należy się oprzeć i wzorować – opowiada. Podkreśla także, jak ważna była wiara w życiu śp. Stefana, który na kilka dni przed śmiercią w obecności rodziny pojednał się z Bogiem, przyjął sakramenty. – Codziennie rano, 8 godzina, pan Stefan był w kościele – wspomina ks. Gil.

Stefan Wyczyński na scenie spędził ponad 70 lat.

W imieniu ludowej braci muzycznej regionu świętokrzyskiego zmarłego Stefana Wyczyńskiego pożegnał Adam Kocerba, szef kapeli ludowej „Działoszacy” z Działoszyc. Jak powiedział, to dla niego smutny obowiązek i zarazem zaszczyt, ponieważ Stefan Wyczyński był ikoną folkloru muzycznego. Przypomniał bogatą historię działalności artystycznej Zmarłego.

Rozsławił Kielecczyznę

Podczas Mszy św. list pożegnalny od wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza odczytał Marek Mentel, przewodniczący jędrzejowskiej rady powiatu.

„Przez całe swe artystyczne życie kultywował folklor muzyczny ziemi świętokrzyskiej, a także pielęgnował dziedzictwo kulturowe. Jego pasja oraz miłość do muzyki rozsławiła Kielecczyznę, wzbogacała wyobraźnie oraz podkreślała znaczenie sztuki ludowej w życiu człowieka. Odejście Stefana Wyczyńskiego to ogromna strata dla kultury regionu świętokrzyskiego” – napisał wojewoda w liście pożegnalnym.

Sylwetka

Stefan Wyczyński ur. w 1932 r. na scenie spędził ponad 70 lat. Przyjaciele wspominają, że był muzykiem na sto procent, a na scenie czuł się jak „ryba w wodzie”. Pierwsze dożynki zagrał jako siedemnastolatek. Był muzycznym samoukiem o wielkiej intuicji. Pochodził z muzykującej rodziny. W latach 60. XX wieku zaczął śpiewać w kapeli brata, Feliksa Wyczyńskiego. Potem założył własną, której był kierownikiem i solistą. Słynął z niezwykłej charyzmy i poczucia humoru. Napisał kilkaset tekstów ludowych oraz satyrycznych. W tysiącach liczy się jego muzykowanie na weselach. Mawiał, że nigdy go nie wygwizdano… Znawcy muzyki ludowej oceniają, że jego muzyczne kreacje miały lekkość, polot i wdzięk.

Jako solista Stefan Wyczyński odniósł wiele sukcesów artystycznych, a najważniejsze z nich to m.in.: – I miejsce podczas ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 1971 r., II miejsce w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Polski środkowej w Poznaniu; nagrody Buskich Spotkań z Folklorem, Honorowy Jawor (konkurs Radia Kielce „Jawor u Źródeł Kultury”). W 2019 r. Stefan Wyczyński  został laureatem „Złotego Gryfa” w  kategorii „Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych”.

Od 1999 r. w Kapeli Stefana Wyczyńskiego gra również syn artysty, Jacek Wyczyński.

CZYTAJ DALEJ

Abp Gądecki apeluje o stworzenie możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę

2020-08-07 12:35

[ TEMATY ]

abp Stanisław Gądecki

Episkopat.pl

Apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych – napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu.

Przewodniczący Episkopatu zaapelował również do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz aby stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

Jednocześnie podziękował za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, „dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim”.

„Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych” – podkreślił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, błogosławiąc na dalszy czas wypoczynku i pracy.

BP KEP

Publikujemy pełną treść Apelu:

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 roku

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

o przestrzeganie zaleceń sanitarnych

W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem.

W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.

Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.

Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim.

Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o roztropność i konsekwentne

stosowanie zaleceń sanitarnych.

Na dalszy czas wypoczynku i pracy wszystkim z serca błogosławię,

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

CZYTAJ DALEJ

Od dziś w niektórych powiatach dodatkowe ograniczenia

2020-08-08 07:17

[ TEMATY ]

koronawirus

Adobe.Stock.pl

Od soboty w kilkunastu powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem pojawią się dodatkowe ograniczenia. W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zakłada ono m.in. wyodrębnienie dwóch stref: czerwonej i żółtej. Na ich obszarach będą obowiązywały, poza ograniczeniami przewidzianymi dla całości terytorium Polski, dalej idące zakazy i nakazy oraz większe ograniczenia niż na pozostałym obszarze.

Strefa czerwona obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, w woj. wielkopolskim – ostrzeszowski, w woj. małopolskim – nowosądecki i Nowy Sącz oraz w woj. łódzkim powiat wieluński.

Stefa żółta obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory, w woj. podkarpackim – jarosławski, przemyski i Przemyśl, w woj. wielkopolskim – powiat kępiński, w woj. małopolskim – oświęcimski, w woj. świętokrzyskim – pińczowski, a w woj. łódzkim powiat wieruszowski.

W strefie czerwonej obowiązywać będzie m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. W kościołach lub innych obiektach kultu dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej będzie obowiązywał m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie będzie mogła przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

Regulacja przewiduje w całym kraju obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m. W rozporządzeniu zapisano, że z zakrywania nosa i ust można być zwolnionym z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/wr/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję