Reklama

Wielki Tydzień z bł. Anną Katarzyną Emmerich

2014-04-08 12:46

Ks. Jacek Molka
Niedziela Ogólnopolska 15/2014, str. 30-31

MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI, „PIETA”(XV W.) – WATYKAN, BAZYLIKA ŚW. PIOTRA/FOT. GRAZIAKO

„Pasja” według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, niemieckiej wizjonerki, która była dołączona do „Niedzieli” nr 12, z datą 23 marca 2014 r., na III niedzielę Wielkiego Postu, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród naszych Czytelników. Cykliczne zaś teksty nawiązujące do tego dzieła pozwoliły lepiej przeżyć Wielki Post i przygotowały nas duchowo na Wielki Tydzień, a szczególnie na Triduum Paschalne

Północ jeszcze nie wybiła, gdy widziałam siepaczy, idących po drugiej stronie Cedronu wygodnymi, bocznymi ścieżkami, ciągnących Jezusa po szkaradnej, nierównej drodze, po ostrych kamieniach i ułomkach skał, przez ciernie i osty, przeklinających przy tym wciąż, szarpiąc Nim i bijąc Go.
Bł. Anna Katarzyna Emmerich

Wielki Tydzień to czas niepowtarzalny w życiu Kościoła. Obejmuje on okres od Niedzieli Palmowej do praktycznie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Ta pierwsza prezentuje nam triumfalne pojawienie się Pana Jezusa w Jerozolimie. Widzimy Go, kiedy rozmawia, przepowiada jej zburzenie i koniec świata. Z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia dedykowane są sakramentowi pokuty i pojednania. W liturgii nie ma też niczego, co by się jakoś wyjątkowo wyróżniało. Niemniej jednak nie obchodzi się w tym czasie żadnych uroczystości i wspomnień, podobnie jak i w dniach następnych.

W Wielkim Tygodniu po raz kolejny w naszym życiu wspominamy najważniejsze zbawcze wydarzenia związane z naszą wiarą. Skupiamy się na najbardziej newralgicznych etapach historii odkupienia, ukazanych w Ewangeliach. Są nimi: ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, męka oraz śmierć Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim Jego chwalebne zmartwychwstanie. Punktem kulminacyjnym Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, czyli Święte Trzy Dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Wielki Czwartek

Tego dnia, posiłkując się tekstami Nowego Testamentu, widzimy oczyma wiary Pana Jezusa, który w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa i Eucharystii. W naszych kościołach celebruje się zaś uroczystą popołudniową Mszę św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg, co też sam Chrystus uczynił uczniom i nakazał im czynić podobnie, jak podaje nam Ewangelia według św. Jana. Lektura „Pasji” według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich na pewno lepiej przybliży nam klimat Jezusowego ostatniego posiłku z Dwunastu Apostołami.

Reklama

Wcześniej natomiast w katedrach wszystkich diecezji świata gromadzą się kapłani pod przewodnictwem swojego biskupa, by wspólnie celebrować specjalną Mszę św., która – ze ściśle liturgicznego punktu widzenia – nie należy jeszcze do Triduum Paschalnego. Podczas tej Eucharystii święci się oleje, a prezbiterzy odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia. Warto tego dnia złożyć naszym duszpasterzom życzenia, bo to przecież ich święto. To dzień, który można spokojnie nazwać Dniem Księdza.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły (jakościowy i ilościowy). To dzień, w którym upamiętniamy zbawczą śmierć Jezusa na drzewie krzyża. To dzień, w którym w żadnym kościele nie odprawia się Mszy św. Jest to bardzo wymowne. Brak celebracji eucharystycznej kieruje nas ku Kalwarii. Właśnie tam, na Golgocie, dokonało się zbawienie świata. Tej górze i okolicznościom śmierci Pana Jezusa bł. Katarzyna Emmerich poświęca bardzo wiele miejsca. W obrazowy i przemawiający do wyobraźni sposób pokazuje w „Pasji”, w niewiarygodnych wręcz detalach, mękę i konanie naszego Zbawcy.

Jeśli zaś chodzi o liturgię wielkopiątkową, to kapłani ubrani są w szaty koloru czerwonego. Po południu rozpoczyna się Liturgia Słowa z czytaniami z Księgi Proroka Izajasza i Listu do Hebrajczyków oraz opisem męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana. Poprzedza ją prostracja celebransa przed obnażonym ołtarzem. Kapłan, leżąc, uświadamia wszystkim uczestnikom nabożeństwa nasze uniżenie przed majestatem niepojętej Bożej Miłości, która nie waha się oddać własnego życia w osobie Jezusa z Nazaretu za nas – ludzi.

Podczas liturgii wielkopiątkowej mamy też uroczystą modlitwę powszechną z obowiązkowym wezwaniem za Żydów. Potem jest czas na adorację krzyża, Komunię św. oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego grobu Pańskiego.

Wielka Sobota

Ten dzień wielu kojarzy się wyłącznie z tzw. święconką. Zazwyczaj przed południem całe rodziny przychodzą do świątyń z koszyczkami wypełnionymi różnymi wiktuałami na niedzielne świąteczne śniadanie. Wtedy też proboszczowie nieco żartobliwie mawiają, że nigdy nie wyobrażali sobie, że mają aż tylu parafian, szczególnie tych młodszych.

W każdym razie liturgia wielkosobotnia to liturgia Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się wieczorem. Śmiało można powiedzieć, że to uroczystość nad uroczystościami, która nie tylko przypomina nam o fundamentalnej prawdzie naszej wiary, jaką jest wiara w zmartwychwstanie. Ona ukazuje nam w całej pełni Boży plan zbawienia ludzkości, gdyż podczas niej wręcz dotykamy wydarzeń z przeszłości, które stają się aktualne i po prostu dzieją się na naszych oczach.

Swoją niesamowitą wymowę ma wtedy tzw. obrzęd światła, czyli modlitwy wypowiadane przy świecy paschalnej, radosny śpiew „Exsultet”, rozbudowana Liturgia Słowa, liturgia chrzcielna m.in. z Litanią do Wszystkich Świętych i błogosławieństwem wody chrzcielnej, sama Eucharystia, a wreszcie procesja rezurekcyjna. Ta ostatnia tradycyjnie odbywa się w wielu parafiach w niedzielny poranek. Niemniej jednak już od Wigilii Paschalnej cały Kościół raduje się ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Lektura „Pasji”

Z pewnością większość z naszych Czytelników ma już za sobą lekturę „Pasji” – w całości bądź we fragmentach. I choć opowieść przekazana nam przez niemiecką mistyczkę kończy się złożeniem Pana Jezusa do grobu, to każdy z nas doskonale wie, że miejsce to nie było ostatecznym miejscem Jego wiecznego spoczynku. „Pasja” nabiera dopiero swoich ascetycznych walorów, kiedy czytana jest w kluczu prawdy o zmartwychwstaniu Pańskim. Realizm przedstawiania losów cierpiącego Chrystusa prowadzi przecież do chwały Wielkanocnego Poranka.

Może zatem, zainspirowani tą książką, tak zorganizujemy sobie czas w Wielkim Tygodniu, by w tym roku wziąć udział w liturgii Triduum Paschalnego, szczególnie w liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.

Tagi:
Triduum Paschalne pasja

Europa powinna powstać z grobu niewiary

2019-04-30 09:16

Marek Zygmunt
Edycja świdnicka 18/2019, str. 1-3

Święta wielkanocne są najważniejszymi świętami chrześcijańskimi. Te trzy dni od wieczora Wielkiego Czwartku do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego stanowią jedno wielkie święto, największe święto naszej wiary

Ks. Grzegorz Umiński, Stanisław Bałabuch
Procesję rezurekcyjną w katedrze świdnickiej poprowadził bp Ignacy Dec

Tym, czym jest niedziela dla tygodnia, tym są te trzy dni dla całego roku. W tym czasie adorujemy krzyż Chrystusa, żeby potem cieszyć się Jego zmartwychwstaniem, zwycięstwem nad cierpieniem, nad śmiercią. Poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wchodzimy w nową, głęboką i trwałą więź z Chrystusem.

Wielkanocnym obrzędom sprawowanym w katedrze świdnickiej przewodniczył ordynariusz bp Ignacy Dec. W homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek podczas porannej Mszy św. Krzyżma Ksiądz Biskup dziękował zgromadzonym kapłanom za ich dotychczasową służbę.

– Chcę zauważyć, że prawdopodobnie jest to dla mnie ostatni Wielki Czwartek, kiedy dane jest mi przemawiać do was jako wasz biskup diecezjalny. W roku przeżywanego piętnastolecia naszej diecezji dziękuję wam za waszą modlitwę, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Liturgii Świętej, za troskę o chorych i biednych, za zatroskanie o mienie materialne waszych wspólnot parafialnych: świątynie, plebanie, budynki gospodarcze, cmentarze.

W czasie tej Eucharystii kilkunastu kapłanów uhonorowano godnościami kanonickimi. kanonikami EC zostali księża: Leszek Baranowski, Krzysztof Doś, Wojciech Drab, Paweł Kilimnik, Mateusz Pawlica, Ryszard Pasieka, Sebastian Nawrocki, Mariusz Walas, Grzegorz Todorowski. Godność kanonika RM nadano księżom: Marcinowi Czchowskiemu, Janowi Kwiatkowskiemu, Pawłowi Łabudzie, Danielowi Rydzowi, Marcinowi Ogórkowi, Marianowi Malikowi, Jackowi Stali, Pawłowi Paździurowi oraz Grzegorzowi Umińskiemu – sekretarzowi bp. Ignacego Deca. Kanonikami honorowymi Kapituły Katedralnej zostali: Alfred Gryniewicz i Józef Siemasz. O nowych kanoników honorowych powiększyły się również Kapituły Kolegiackie. Do wałbrzyskiej włączono w ten sposób ks. Zbigniewa Chromego, do kłodzkiej – Marka Bordjakiewicza, Adama Łyczkowskiego, Jana Kustasza i Andrzeja Majkę, a do strzegomskiej – Jana Mrowca, Adama Woźniaka i Marka Mielczarka. Nominację na diecezjalnego duszpasterza nauczycieli otrzymał ks. Krzysztof Cora.

Celebrację Triduum Paschalnego rozpoczęto wieczorną Msza Wieczerzy Pańskiej, Paschy Chrystusa, czyli Jego przejścia z życia ziemskiego, przez cierpienie i śmierć na krzyżu i pobyt w grobie do życia chwalebnego w zmartwychwstaniu.

W homilii Ksiądz Biskup pytał, dlaczego dzisiaj kuleje miłość w rodzinach? Jego zdaniem, jest to spowodowane brakiem modlitwy, niedoceniania mocy Eucharystii. – W naszej diecezji na niedzielną Mszę św. uczęszcza regularnie 30 procent, a w niektórych parafiach nawet i ok. 10 procent mieszkańców. We wschodnich diecezjach naszego kraju czyni to ok. 60-70 procent. A reszta? I potem mamy mieć dobrze wychowanych ludzi, dobrych ojców, szlachetne matki, dobrych nauczycieli.

Podczas Liturgii Wielkiego Piątku Ksiądz Biskup apelował, byśmy, adorując krzyż Pana, prosili, aby nauczył nas tak przeżywać cierpienie wpisane w nasze życie, aby nie zamykało ono nas na Boga i bliźnich, ale także, aby mój krzyż był drzewem, które owocuje, rodzi życie, miłość. A w czasie Wigilii Paschalnej wskazywał, że życie wieczne zaczyna się już na ziemi. Jest to życie Boże w nas. Jesteśmy przecież świątynią dla Ducha Świętego. W naszym sercu kryje się wiara, mamy kontakt, więź z osobowym Bogiem. Wielkanoc przypomina nam, że mamy dbać nie tylko o piękno życia biologicznego, o zdrowie fizyczne, ale także o jakość życia duchowego, życia wiary, przyjaźni z Bogiem.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. rezurekcyjnej bp Ignacy Dec wskazał, że obchodzone w chrześcijaństwie święta wielkanocne są po to, abyśmy duchowo zmartwychwstali do życia w bliskości z Bogiem, na nowo stali się posłuszni Panu Bogu, Jego słowu, Jego przykazaniom. Przez pielęgnowanie na ziemi naszej przyjaźni z Bogiem winniśmy przyzwyczajać się do przebywania z Bogiem w wieczności.

Zdaniem Księdza Biskupa, Europa powinna zmartwychwstać – powstać z grobu niewiary.

Pasterz Kościoła świdnickiego wskazał w tym kontekście, że w radosny dzień Rezurekcji Chrystusa nie możemy nie zauważyć tego, co dzieje się w bliskim i dalekim świecie.

Chrześcijaństwo w Europie jest mocno zagrożone. W Europie Zachodniej przemienia się świątynie na restauracje, biblioteki, muzea. Słyszymy o pożarach kościołów. 15 kwietnia ofiarą pożaru padła katedra Notre Dame w Paryżu, ikona chrześcijaństwa we Francji i w Europie. Kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że to symbol płonącej Europy. Wielu mówi, że to mocne ostrzeżenie dla naszego kontynentu. Niektórzy pytają, czy będzie odbudowana, czy zostanie odbudowane chrześcijaństwo we Francji, które w pierwszej córze Kościoła stopniało do 5-6 procent? Przywódcy Unii Europejskiej gardzą wartościami chrześcijańskimi i Chrystusa chcą wyrzucić na margines życia, a może nawet na śmietnik historii – akcentował bp Ignacy Dec.

Wskazał, że niepokoimy się także o los chrześcijaństwa i Kościoła w naszym ojczystym domu. Kiedyś wiał do nas nieprzyjazny wiatr ze Wschodu. Przynosił nam do praktykowania utopijną ideologię marksistowską, która przyniosła tyle nieszczęścia ludziom i na naszych oczach poniosła klęskę. Niestety, diabeł nie daje za wygraną. Podejmuje nadal beznadziejną walkę z człowiekiem. Od pewnego czasu wieje utopijny wiatr, tym razem z Zachodu, wieje od przefarbowanych zwolenników wspomnianej ideologii marksistowskiej. Marksizm ideologiczny zamieniono na marksizm kulturowy; walkę klas na walkę płci. Promuje się ideologię gender, a w niej seksualizację dzieci. Zmierza się w poszczególnych krajach zachodnich do legalizacji: aborcji, eutanazji, związków partnerskich. Wszystko to nie podoba się Panu Bogu. Święta wielkanocne przypominają nam, że potrzebne i możliwe jest zmartwychwstanie, powrót do życia Bożego w wierze i miłości do Pana Boga, powrót do prawideł moralnych, które Bóg nam dał, abyśmy żyli w światłości: w prawdzie i miłości. Jeśli nie możemy inaczej, to wspierajmy tę sprawę naszą modlitwą.

Do tego, abyśmy świat czynili lepszy, bardziej bezpieczny i sprawiedliwy, potrzeba zdrowego lekarstwa. Tym najlepszym lekarstwem jest prawo Boże, zwłaszcza Ewangelia Jezusa Chrystusa. Oparcie życia ludzkiego: osobistego, rodzinnego narodowego i międzynarodowego, oparcie kultury gospodarki i polityki na wskazaniach Chrystusa jest nadzieją na lepszy świat. Jest także drogą do wiecznego utrwalenia naszego ludzkiego życia w Bogu. Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas do końcowego zmartwychwstania. To jest najważniejszy cel naszego pobytu na ziemi – akcentował, kończąc rezurekcyjną homilię, bp Ignacy Dec.

Bp Adam Bałabuch przewodniczył Liturgii Paschalnej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świdnicy. W homilii wskazał, że tej nocy wszędzie na ziemi Kościół czuwa i na nowo przeżywa najważniejsze etapy historii zbawienia. – Czuwając w tę świętą noc, pochylamy się nad tekstami Pisma Świętego, które ukazują zarys Bożego zamysłu od Księgi Rodzaju po Ewangelię, a wraz z historycznymi obrzędami, poświęceniem ognia i wody nadają tej szczególnej uroczystości wymiar kosmiczny. Całe stworzenie jest wezwane do tego, by w tę noc czuwać przy grobie Chrystusa – stwierdził kaznodzieja.

Natomiast w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. rezurekcyjnej w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu Ksiądz Biskup podkreślił, że kiedy właściwie zaczniemy przeżywać Eucharystię, to pojmiemy, co Bóg przekazuje nam przez naszą wiarę, a mianowicie daje nam najwspanialszy dar z wszystkich – największą istniejącą miłość. – Zakosztowawszy Jego miłości, odkryjemy, że warto dla niej żyć, wszystko za nią oddać. Wówczas spojrzymy na nasze życie ziemskie we właściwej perspektywie. Odtąd ważna będzie tylko wieczna miłość Boga i w niej nasze życie na ziemi uzyska sens i właściwy kierunek – akcentował bp Adam Bałabuch.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oświadczenie w sprawie fałszywych informacji dotyczących metropolity krakowskiego

2019-08-21 19:44

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej / Kraków (KAI)

"Prosimy o niepublikowanie oraz niepowielanie fałszywych informacji na temat rzekomych słów Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego" - czytamy w przesłanym KAI oświadczeniu Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej. Oświadczenie wydane zostało w związku z licznymi fałszywymi informacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego pojawiającymi się i rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej podaje również adresy stron internetowych, które są autoryzowanym źródłem informacji nt. nauczania i posługi abp. Marka Jędraszewskiego.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Publikujemy oświadczenie w sprawie tworzenia i upowszechniania fałszywych informacji na temat rzekomych wypowiedzi, apeli i opinii przypisywanych Metropolicie Krakowskiemu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu.

OŚWIADCZENIE

W związku z licznymi fałszywymi informacjami na temat rzekomych apeli, wpisów i opinii wyrażanych jakoby przez Metropolitę Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, publikowanych i powielanych między innymi w mediach społecznościowych, oświadczamy, że Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski nie posiada prywatnego profilu w żadnym medium społecznościowym ani innym w Internecie. Żadna osoba prywatna ani instytucja poza Kurią Metropolitalną w Krakowie i Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej nie jest upoważniona przez Metropolitę Krakowskiego do publikowania jako źródło oświadczeń, listów, apeli, wystąpień i opinii w Jego imieniu, a tym bardziej do przedstawiania ich jako słów Księdza Metropolity. Wszelkie pojawiające się w przestrzeni medialnej strony nazwane „Abp Marek Jędraszewski” i podobne, powstały oraz publikują treści bez wiedzy i zgody Metropolity Krakowskiego.

Jedynym wiarygodnym, autoryzowanym źródłem informacji na temat wydarzeń w Archidiecezji Krakowskiej oraz nauczania i posługi Pasterskiej Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, z których mogą korzystać media i osoby prywatne na określonych zasadach, to strona Archidiecezji Krakowskiej diecezja.pl oraz oficjalne strony w Internecie:

Facebook https://www.facebook.com/ArchKrakowska/,

Twitter https://twitter.com/archkrakowska,

Instagram https://www.instagram.com/archidiecezja_krakowska/, Youtube https://www.youtube.com/channel/UCzzPqjb5brmGyU1sgsS0VWA/videos

Flickr https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/albums

Prosimy o niepublikowanie oraz niepowielanie fałszywych informacji na temat rzekomych słów Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i korzystanie z podanych wyżej źródeł.

Joanna Adamik

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Kraków 21.08.2019r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Gorzów: Montaż hełmu na katedrze

2019-08-21 22:16

Agata Zawadzka

Wiele osób od chwili pożaru w lipcu 2017 roku obserwuje prace remontowe w gorzowskiej Katedrze. Do tej pory większość napraw dotyczyła wnętrza budynku.

Agata Zawadzka
Rozpoczęto montowanie hełmu na wieży katedralnej

Kilka tygodni temu na wieżę katedralna zaczęto wciągać drewniane bele, aby 19 sierpnia przejść do montażu konstrukcji hełmu. Na razie jest to drewniany, ośmioelementowy szkielet, który w najbliższym czasie zostanie obity deskami i pokryty papą. Niewykluczone, że do końca roku uda się także zamontować miedziane pokrycie. Już niedługo na wieże powróci także latarnia i kopuła. Przy okazji tworzenia konstrukcji zdemontowano i oddano do renowacji zegar, który doznał szkody w czasie pożaru. Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, to w grudniu, najprawdopodobniej w Wigilię Bożego Narodzenia, wierni będą mogli uczestniczyć w pierwszej od pożaru Mszy św.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem