Reklama

Dzień kanonizacji w miastach archidiecezji

2014-04-24 14:19

Margita Kotas
Edycja częstochowska 17/2014, str. 6

Bożena Sztajner

Wielu wiernych naszej archidiecezji weźmie udział w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Zdecydowana jednak większość wiernych, z różnych powodów, przeżywać będzie ten dzień w Polsce. Dla tej licznej grupy przygotowano wiele propozycji wspólnotowego przeżywania tej uroczystości

Częstochowa

Na niedzielę kanonizacyjną władze miasta Częstochowy zaplanowały na placu Biegańskiego pokaz materiałów filmowych, ukazujących wizyty Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Częstochowy. Dwa dni wcześniej, 25 kwietnia, w Ratuszu Miejskim otwarta została wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II. Na 18 maja, dzień urodzin Papieża Polaka, w Filharmonii Częstochowskiej zaplanowano natomiast koncert z okazji jego kanonizacji.

To jedynie część „świecka” propozycji związanych z obchodami uroczystości kanonizacyjnych. Jak zapowiedział o. Robert Jasiulewicz OSPPE, rzecznik prasowy klasztoru jasnogórskiego, podobnie jak to miało miejsce w dniu pogrzebu Jana Pawła II i jego beatyfikacji, Jasna Góra zaplanowała transmisję uroczystości kanonizacyjnych. Uroczystości będą transmitowane do rozpoczęcia liturgii eucharystycznej. – Wtedy ją przerwiemy, aby rozpocząć Mszę św. dziękczynną – tłumaczył o. Jasiulewicz.

Kolejną propozycję wspólnego przeżycia kanonizacji oferuje Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II wraz z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Uroczystość na placu firmy PRESIDENT, gdzie zbudowana została scena, jest otwarta dla wszystkich, zgromadzi m.in. około 500 osób niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia nie mogły wyjechać do Rzymu, oraz wolontariuszy, opiekunów i rodziny tych osób. Uroczystościom w Muzeum Monet i Medali towarzyszyć będzie transmisja Mszy św. kanonizacyjnej z Rzymu. Główną atrakcją częstochowskich uroczystości transmitowanych w odwrotnym kierunku – live do Rzymu – będzie występ zespołu „Arka Noego” z utworem „Święty Uśmiechnięty”. Organizacja spotkania w dużym stopniu sfinansowana została ze sprzedaży monety „Ioannes Paulus II Pretiosus Electrum” – najcenniejszej monety kanonizacyjnej świata, której wyłącznym patronem zostało częstochowskie Muzeum.

Reklama

Wieluń

Już w przeddzień kanonizacji, 26 kwietnia, o godz. 20 na murach historycznej Fary wieluńskiej będzie sprawowana uroczysta Msza św. połączona z Apelem Jasnogórskim. Po Mszy św. rozpocznie się wieczór modlitewnego uwielbienia. Uroczystości te odbędą się pod hasłem: „Zaczerpnij ze źródła”, dla którego inspiracją było nauczanie i życie bł. Jana Pawła II. Przygotowana została specjalna „studnia”, z której wierni będą mogli zaczerpnąć wodę i w specjalnych fiolkach zabrać ją do swoich domów. A woda ta jest szczególna. Wieluńscy kolarze specjalnie na tę okazję przywieźli ją z Wadowic – z chrzcielnicy, w której chrzczony był Jan Paweł II. Na wigilię dnia kanonizacji przygotowane zostało także przedstawienie taneczne pt. „Źródło”. Wielunianie będą mogli także usłyszeć świadectwa ludzi, którzy w swoim życiu głęboko odczuli obecność i wstawiennictwo Jana Pawła II.

27 kwietnia mieszkańcy Wielunia będą mogli wspólnie obejrzeć na telebimie bezpośrednią transmisję z Rzymu. Wieczorem natomiast, o godz. 18, na tarasach Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbędzie się koncert chórów pod batutą Jakuba Jurdzińskiego, a o godz. 20 przy pomniku Jana Pawła II złożone zostaną kwiaty i zapalone świece. Spotkanie zakończy się o godz. 21 Apelem Jasnogórskim.

Wieluńskie świętowanie kanonizacji ma różne oblicza i rozciągnięte jest w czasie. Już 11 kwietnia, w ramach obchodów II Dni Wiary na Ziemi Wieluńskiej „Totus Tuus Maryjo”, Zespół Szkół Specjalnych zorganizował w wieluńskiej pływalni WOSiR-u, Nocny Maraton Pływacki „Dla Lolka”, w którym wzięły udział dzieci, młodzież, dorośli, samorządowcy i strażacy. Ich celem było pokonanie 1239 długości basenu – tyle bowiem kilometrów dzieli Wieluń od Watykanu. W ramach tych Dni zorganizowano także konkurs fotograficzny pt. „Śladem Jana Pawła II”, którego celem jest popularyzacja nauki Jana Pawła II i ukazanie w fotografii w sposób artystyczny postaw wobec własnego życia i wobec drugiego człowieka, wynikających z nauk Papieża Polaka. 22 maja w Wieluńskim Domu Kultury Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystawią „Tryptyk Rzymski”, natomiast 25 maja z inicjatywy Akcji Katolickiej na targowisku miejskim w centrum Wielunia jego mieszkańcy utworzą żywy różaniec. Wcześniej, 19 maja, będzie spotkanie z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem, redaktorem naczelnym „Niedzieli”.

Zawiercie

W dniu kanonizacji 27 kwietnia o godz. 19 w muszli koncertowej w parku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu przy ul. Szymańskiego (w sąsiedztwie Bazyliki pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła) odbędzie się koncert plenerowy w hołdzie Janowi Pawłowi II – „Żar pamięci – daty polskie”. W koncercie dopełnionym poezją, myślą filozoficzną, prezentacją multimedialną wezmą udział: soliści i instrumentaliści związani z Zawierciem, Capella Vartiensis, Kapela Janicek, grupa teatralna Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jurajski Szwadron kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego, harcerze Hufca Ziemi Zawierciańskiej oraz gość Zawiercia, artysta sceny krakowskiej – Jacek Wójcicki.

Natomiast 4 maja w parafii św. Brata Alberta w Zawierciu, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 16, metropolita częstochowski abp Wacław Depo poświęci pomnik Jana Pawła II – dar wdzięczności parafii za kanonizację Wielkiego Syna Polskiego Narodu.

Tagi:
kanonizacja

Watykan: 13 października kanonizacja kard. Newmana

2019-07-01 11:55

st, tom, kg (KAI) / Watykan

13 października w Rzymie odbędzie się kanonizacja pięciorga błogosławionych, z których najbardziej znaną postacią jest konwertyta z anglikanizmu, kardynał i wybitny myśliciel - bł. John Henry Newman (1801-1809). Decyzję tę Ojciec Święty ogłosił dzisiaj w obecności kardynałów podczas konsystorza publicznego.

Emmeline Deane - National Portrait Gallery
Bł. John Henry Newman

Poza nim kanonizowane zostaną: Włoszka, bł. Józefina Vannini (1859-1911), założycielka zgromadzenia Córek świętego Kamila; pochodząca z Indii, z Kościoła katolicko-syromalabarskiego bł. Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926); Brazylijka, bł. siostra Dulce (Maria Rita do Sousa Brito Lopes Pontes) żyjąca w latach 1914 -1992 oraz Szwajcarka bł. Małgorzata Bays, z III Zakonu św. Franciszka (1815-1879).

Jan Henryk Newman urodził się 21 lutego 1801 r. w Londynie. Studiował w Oksfordzie teologię anglikańską, a 13 czerwca 1824 r. został ordynowany na pastora w Kościele anglikańskim. Z katolicyzmem zetknął się przy okazji podróży do Włoch. Po powrocie do Anglii założył w 1833 r. ruch oksfordzki – anglikański ruch odnowy, którego głównym celem było odkrywanie na nowo dziedzictwa katolickiego w liturgii, teologii i strukturze kościelnej.

Po kilku latach studiów nad pismami Ojców Kościoła, rozmyślaniach i modlitwie Newman doszedł do przekonania, że to nie Kościół katolicki pobłądził w swym nauczaniu, ale przeciwnie - angielski Kościół narodowy daleko odszedł od pierwotnego depozytu wiary. Na jesieni 1845 r. zdecydował się przejść na katolicyzm. 9 października tego roku Newman został oficjalnie przyjęty do Kościoła katolickiego.

Po studiach w Rzymie przyjął katolickie święcenia kapłańskie w październiku 1846 r. W rok później założył w Birmingham oratorium filipinów. Z tym zgromadzeniem księży, założonym w XVI w. przez św. Filipa Nereusza, spotkał się w czasie swoich studiów w Rzymie i sam do niego wstąpił. W okresie ostrych konfliktów między Kościołem a ruchami mieszczańskimi w XIX w. ks. Newman został pomówiony o nadmierny liberalizm i musiał się usunąć z życia kościelnego. W tym czasie pisał dzieła, które z czasem weszły do klasyki teologii duchowości.

Leon XIII w pełni rehabilitował dawnego konwertytę i 12 maja 1879 r. obdarzył go godnością kardynalską. John Henry Newman zmarł 11 sierpnia 1890 r. w Birmingham.

W teologii katolickiej przyczynił się do ugruntowania koncepcji rozwoju dogmatów. Jego myśl, ukształtowana głównie przez Ojców Kościoła, wywarła duży wpływ na teologię katolicką. Napisał wiele dzieł teologicznych, m.in.: "O rozwoju doktryny chrześcijańskiej" (1845, wyd. pol. 1957), "Apologia pro vita sua" (1864; 1948), powieść "Kaliksta" (1859; 1871). Dla wielu teologów nazwisko kard. Newmana kojarzy się często z jego słynnym stwierdzeniem z listu do księcia Norfolk: "Jeśli – co wydaje mi się całkiem nieprawdopodobne – musiałbym wznieść toast za religię, wypiłbym zdrowie papieża. Ale wcześniej wypiłbym za sumienie, a potem dopiero za papieża".

Spuściznę duchową i intelektualną kard. Newmana pielęgnuje międzynarodowe katolicka wspólnota "Dzieło" (Das Werk), której centrala mieści się w Thalbach (Austria), gdzie żyła i zmarła jego założycielka pochodząca z Belgii matka Julia Verhaegne. W ośrodkach im. kard. Newmana utrzymywanych przez "Dzieło" w Rzymie, Oksfordzie, Thalbach i Jerozolimie znajdują się licznie odwiedzane przez naukowców i studentów biblioteki, zawierające dorobek literacki brytyjskiego kardynała i teologa.

Proces beatyfikacyjny kard. Newmana rozpoczęto w archidiecezji Birmingham w 1986 r. 19 września 2010 roku beatyfikował go w tym mieście Benedykt XVI.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek do młodych Polaków: nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa!

2019-09-18 10:49

st (KAI) / Watykan

Nawiązując do obchodzonego dzisiaj w Polsce liturgicznego święta patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki papież zachęcił młodych Polaków, by za jego przykładem odważnie szli za głosem Chrystusa.

Grzegorz Gałązka

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj w liturgii Kościoła w Polsce przypada święto patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo drogę z Wiednia do Rzymu, by zostać jezuitą. Pokazał, że koniecznie trzeba poświęcić wiele, by pójść za głosem własnego powołania. Jest wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy przed reakcją rodziny, przyjaciół lub innych ludzi, boją się wybrać drogę powołania kapłańskiego lub zakonnego. Drodzy młodzi, nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa! Niech Bóg błogosławi wam i wszystkim tu obecnym.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat Dziejów Apostolskich, przypominamy sobie dzisiaj świadectwo świętego Piotra i Apostołów, którzy wobec polecenia Żydów, by nie nauczali w imię Chrystusa, oświadczają, że nie mogą być posłuszni tym, którzy chcieliby powstrzymać głoszenie Ewangelii. Oświeceni mocą Ducha Świętego stają się nieustraszonymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Ich determinacja powoduje wstrząs żydowskiego „systemu religijnego”. Wobec całego Sanhedrynu zabiera głos Gamaliel, faryzeusz cieszący się poważaniem. Ukazuje swoim braciom, jak rozeznać sytuację. Wysuwa wniosek, że jeżeli uczniowie Jezusa z Nazaretu uwierzyli szarlatanowi, to są skazani na zapomnienie, jeżeli jednak głoszą orędzie pochodzące od Boga, to lepiej zrezygnować z walki. Członkowie Sanhedrynu idą za jego opinią i rezygnują z zamiaru zabicia Apostołów. Uwolnieni z więzienia Uczniowie z tym większym zapałem świadczą o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu. Niech wspomniane rozeznanie i ocena sytuacji ze strony Gamaliela, będzie także naszą umiejętnością, gdy przychodzi nam odnieść się do znaków Bożej obecności w świecie.

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: pielgrzymi z parafii św. Szczepana w Katowicach; Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach (diec. gliwicka); św. Brata Alberta Chmielewskiego z Kwidzynia (diec. elbląska); NMP Różańcowej w Zgierzu (arch. łódzka); NMP Królowej Różańca Świętego i z Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku; NMP Wspomożenia Wiernych w Rumii (arch. gdańska); Grupa międzyparafialna z Biura CARITAS we Włocławku; Dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Nowego Tomyśla; Małopolscy uczestnicy „1 Emobilnej pielgrzymki Laudato si” z prezydentem Katowic oraz członkowie Instytutu Emobilności „Emobil” z Katowic; Grupa Emerytów ze Śląska z Levela; Grupy turystyczna z biura podróży Almatur z Częstochowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykańskie zastrzeżenia do niemieckiej drogi synodalnej

2019-09-18 17:20

vaticannews / Berlin (KAI)

Kościół w Niemczech wchodzi na własną drogę synodalną. Budzi to niepokój w innych Kościołach lokalnych oraz w samym Watykanie, czego świadectwem był najpierw list Papieża do Niemców, a ostatnio list kard. Marca Ouelleta do niemieckiego episkopatu.

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH

Jak podaje Tomasz Kycia, berliński korespondent Radia Watykańskiego, list do Niemców, w którym Franciszek apeluje o jedność niemieckich katolików z Kościołem powszechnym, to nie tylko inicjatywa Ojca Świętego, ale i trzech kardynałów, szefów watykańskich dykasterii. Według czasopisma „Herder Korrespondenz”, które powołuje się na trzy niezależne od siebie rzymskie źródła, o reakcję Papieża na kontrowersyjną „drogę synodalną” poprosili wspólnie kardynałowie Luis Ladaria SJ (prefekt Kongregacji Nauki Wiary), Marc Ouellet (prefekt Kongregacji ds. Biskupów) oraz Pietro Parolin (Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej). Franciszek poprosił o radę także niemieckiego kardynała Waltera Kaspera.

„Herder Korrespondenz” podaje, że „do co najmniej jednego roboczego spotkania trzech kardynałów doszło w maju” tego roku. Spotkanie zainicjował kard. Ouellet, zaniepokojony relacjami nuncjusza apostolskiego w Niemczech i stanem przygotowań do tzw. „drogi synodalnej”, na której niemieccy biskupi wraz z Komitetem Centralnym Katolików Niemieckich chcą zająć się m.in. takimi kwestiami jak kapłaństwo kobiet, możliwość zniesienia celibatu i zmiana katolickiej etyki seksualnej.

„Herder Korrespondenz” twierdzi, że z grona uczestniczących w roboczym spotkaniu hierarchów wybrany został kard. Luis Ladaria SJ, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który przedstawił Papieżowi projekt odpowiedniego listu do biskupów niemieckich. Potwierdziło to również Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Franciszek skonsultował treść listu z kard. Walterem Kasperem i zaadresował go w końcu do wszystkich katolików w Niemczech.

W rozmowie z „Herder Korrespondenz” kard. Walter Kasper wyraził swoje zdziwienie, w jaki sposób przez niektórych niemieckich biskupów został przyjęty ów list papieski. „W Niemczech list przyjęto co prawda z dużym uznaniem, ale następnie odłożono go na bok i robiono dalej po swojemu. Ale bez odnowy w wierze wszystkie, nawet dobrze przemyślane reformy strukturalne pójdą na marne” - stwierdził kard. Kasper i dodał, że Franciszek w centrum uwagi postawił ewangelizację i w ten sposób kontynuuje linię pontyfikatów od Pawła VI.

„Oszukujemy się, twierdząc, że samymi tylko reformami strukturalnymi można rozbudzić na nowo radość wiary. Ostatecznie może to doprowadzić do nowego, jeszcze głębszego rozczarowania” - mówił kard. Kasper. Na początku września w liście do przewodniczącego niemieckiego episkopatu kard. Ouellet potwierdził zaniepokojenie Watykanu rozwojem sytuacji w Kościele w Niemczech i dołączył list Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. W dokumencie stwierdzono, że plany biskupów niemieckich naruszają normy kanoniczne i faktycznie zmierzają do zmiany powszechnych norm i nauki Kościoła. Przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Marx odpisał kard. Ouelletowi, że niemiecka „droga synodalna to proces sui generis”, a jego postanowienia nie powinny być odczytywane w świetle prawa kanonicznego. „Mamy nadzieję”, napisał kard. Marx, „że wyniki kształtowania opinii publicznej w naszym kraju będą pomocne również całemu Kościołowi powszechnemu i innym episkopatom.”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem