Reklama

Dziękowali za najważniejszego Pielgrzyma

2014-05-12 13:30

Anna Wyszyńska
Niedziela Ogólnopolska 20/2014, str. 6

Adrianna Nawrot

Pod hasłem: „Zrozumieć człowieka” w dniach 10-11 maja br. odbywała się 78. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. W historię tej pielgrzymki wpisuje się wyraźnie postać Karola Wojtyły, który w 1936 r., jeszcze jako licealista, był uczestnikiem I Pielgrzymki Akademickiej. Podtrzymywał również jej tradycję w czasie okupacji, kiedy przybył na Jasną Górę w niewielkiej grupie kolegów w 1942 i 1943 r., co potwierdzają jego wpisy w kronice jasnogórskiej. W pielgrzymce uczestniczył także później jako duszpasterz akademicki, biskup i kardynał. Dziękczynienie za pontyfikat i kanonizację najważniejszego pielgrzyma było wpisane w tegoroczną modlitwę akademików.

Z katedry na Jasną Górę

Pielgrzymka była przeniknięta duchem młodości, śpiewem i zabawą, ale także nauką, organizatorzy bardzo poważnie potraktowali bowiem temat „Zrozumieć człowieka”, który był nicią łączącą konferencje i homilie wygłoszone podczas Mszy św. przez gospodarza miejsca abp. Wacława Depo – metropolitę częstochowskiego oraz przez abp. Marka Jędraszewskiego – metropolię łódzkiego delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa akademickiego.

Pierwszą stację pielgrzymki stanowiła archikatedra częstochowska pw. Świętej Rodziny, gdzie uczestnicy pielgrzymki wysłuchali wykładu prof. Andrzeja Półtawskiego, który podjął temat: „Filozoficzna droga do zrozumienia człowieka według Karola Wojtyły, czyli papieża Jana Pawła II”. Serdeczną modlitwą ogarnięto nieobecną z powodu ciężkiej choroby dr. Wandę Półtawską, świadka świętości Jana Pawła II.

Reklama

Zgodnie z tradycją, uczestnicy pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi i przedstawicielami senatów w uroczystych strojach przeszli z archikatedry na Jasną Górę, modląc się w intencji Ojczyzny, mieszkańców Ukrainy oraz o pokój dla całego świata. Na Jasnej Górze pielgrzymów powitał o. Kamil Szustak OSPPE.

Otwieranie dostępu do Boga

Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył i słowo Boże wygłosił abp Wacław Depo. Przywołał słowa Benedykta XVI: „Najważniejszym priorytetem pracy Kościoła jest uobecnienie Boga w świecie i otwieranie ludziom dostępu do Boga”. Przypomniał, że często słyszymy, iż ewangelizacja współczesnego świata jest trudniejsza niż kiedyś, świat bowiem nie chce słuchać Boga, przyjmuje styl bycia poza Bogiem, poza jego prawem wpisanym w naturę i ludzkie serce. Historia Kościoła uczy, że nie był on nigdy wolny od problemów i prześladowań. Metropolita częstochowski przypomniał fakt z 1968 r., kiedy sługa Boży papież Paweł VI ogłosił encyklikę „Humane vitae”. Usłyszał wtedy: Dość! Jakim prawem Kościół zabiera głos na ten temat? Kiedy Jan Paweł II po uchwale w Strasburgu powiedział, że nie wolno dekretować zła jako dobro, poradzono mu, by ustąpił, bo jest stary i staje na drodze postępu. A kiedy Benedykt XVI wypowiedział się przeciw rozwiązłości i za wiernością małżeńską, powiedziano: Papież błądzi! Abp Depo podkreślił, że każdy z nas jest wolny w udzielaniu odpowiedzi na pytania: Kto mówi prawdę?, Co jest prawdą? Za kim idę?, a także w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Jezusa do Apostołów: „Czy i wy chcecie odejść?” Przypomniał odpowiedź św. Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego”. Na zakończenie Mszy św. wszyscy zebrani odnowili Rotę Akademickich Ślubów z 1936 r.

Po modlitwie studenci spotkali się na posiłku na podjasnogórskim placu. Wzmocnienie sił redakcyjną grochówką, ugotowaną na kuchni polowej w pięciu kotłach i podaną przez pracowników „Niedzieli”, zaowocowało dobrymi humorami i spontanicznością, widoczną w tańcach i zabawach. Akademicy nabrali sił na całonocną modlitwę.

Noc na Jasnej Górze

Czuwanie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej z rozważaniami abp. Marka Jędraszewskiego. Jedną z uczestniczek Apelu była Floribeth Mora Díaz z Kostaryki, uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II.

W programie czuwania były m.in. wykłady: o. Karola Meissnera – benedyktyna nt. „Kim jest człowiek zdolny, by kochać?” oraz M. i K. Marcinkiewiczów pt. „Przepis na miłość”, a także koncert „Wyprawa po słowa” w wykonaniu Kapeli Kota.

Wołanie o ludzi prawego sumienia

Mimo zmęczenia nocnym czuwaniem akademicy spotkali się na porannej Mszy św., którą odprawił abp Marek Jędraszewski i wygłosił homilię. Przypomniał słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. – Słowa te wypowiedziane zostały w czasie, kiedy świat był przedzielony żelazną kurtyną, a w krajach za tą kurtyną wprowadzano ateizm, także drogą okrutnych prześladowań. 11 lat później runął mur berliński i, niemal bez jednego wystrzału, rozpoczął się okres przemian, prowadzących m.in. do odzyskania wolności religijnej – mówił abp Jędraszewski. Sięgnął on również do słów Jana Pawła II, który w 1997 r. w Gnieźnie podkreślał, że nie będzie wspólnoty Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha, zbudowaną na wielowiekowym fundamencie chrześcijaństwa, i przestrzegał, że „nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka”.

– Wołanie Papieża o ludzi prawego sumienia, którzy mają tworzyć Europę i są odpowiedzialni za jej kształt teraz i w przyszłości, staje się tym bardziej ważne, gdy próbuje się narzucić, także w naszym kraju, konwencję o tzw. równości wobec kobiet, za którą kryją się hasła o tzw. ideologii gender, łącznie z sankcjami dla tych, którzy odważą się upomnieć o to, by małżeństwo było małżeństwem kobiety i mężczyzny, a rodzina była wspaniałą i twórczą komórką społeczną, gdzie jest ojciec, matka i dzieci, a nie osobnicy A i B, a dzieci nie wiadomo skąd – mówił abp. Jędraszewski.

Przypomniał również odpowiedź św. Piotra na pytanie chrześcijan, co mają czynić w sytuacji, gdy dotknęły ich prześladowania: „Nawróćcie się!” i „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Jest to zgodne z nawoływaniem papieża Franciszka, by „iść na peryferie” i zmieniać ten świat. Jako przykład takich działania abp Jędraszewski ukazał studentki z DA św. Anny w Warszawie, które poszły do kobiet zatrudnionych w agencji towarzyskiej i dzięki rozmowom i modlitwie doprowadziły do tego, że agencja została zamknięta. – To dowód na to, że w imię Jezusa Chrystusa można zmieniać ten świat – podkreślił. Zakończył wołaniem do świętego Papieża, który wyrósł z tradycji Ogólnopolskich Pielgrzymek Akademickich: „Janie Pawle II, święty Piotrze naszych czasów, prowadź nas do Chrystusa, ukazuj nam wspaniałe bogactwa Chrystusowej prawdy i spraw, abyśmy się nie lękali!”.

Reklama

Przez ciasne drzwi

2016-08-17 08:31

O. Stanisław Jarosz OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 34/2016, str. 32-33

rcher10-(Dennis)--Foter.com--CC-BY-SA

Słowa Pana Jezusa nie zostawiają wątpliwości, jaka jest droga zbawienia: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają”– dosłownie: nie będą mieli siły. Możemy mieć wejściówkę do nieba „wypracowaną” przez Zbawiciela, ale możemy nie mieć sił wejść, ponieważ straciliśmy je na wysiłki nieprowadzące do zbawienia. Być może po drodze będę niósł bagaż trosk, będę zmęczony staraniem tylko o to, co ziemskie. Droga jest wąska i stroma. Św. Paweł wprost stwierdza: „walcz o życie wieczne” (por. 1 Tm 6,12).

Niebo jest dla nas, ale mamy ruszyć w drogę jak Abraham, jak Mojżesz z Izraelitami do Ziemi Obiecanej, pójść za Jezusem Jego śladami. My najczęściej boimy się wędrówki, wolimy stabilizację. Chcemy Pana Boga zatrzymać i zaprosić Go, by nam pomagał w naszej koncepcji życia bez zmian, bez niepewności, jaka wynika z wędrówki, z Paschy.

Jak rozumieć słowa Pana: „Nie wiem, skąd jesteście”. Jeżeli ja bym nie wiedział, skąd jest mój rozmówca, to jest pewne, że on mnie nie zna, a ja jego. Zmartwychwstały Pan będzie wiedział, skąd jesteśmy – „z wielkiego utrapienia” (por. Ap 7,14). Bóg powie: Znam ciebie, jesteś podobny do Ukrzyżowanego. Masz Jego życie, myślenie, poglądy, Jego punkt widzenia.

Werset „Alleluja” jest kluczem rozumienia Ewangelii: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Również drugie czytanie o karceniu daje światło na nasze życie w drodze do zbawienia. Bóg nie karze nas dla kary. Będąc Ojcem, jest pedagogiem, wie, czego potrzeba dzieciom. Nie zapominajmy, że mamy naturę grzeszników i potrzebujemy korygowania. Mamy powszechnie fałszywe widzenie karcenia: jeśli ktoś karze, to musi się gniewać, być oburzony. Bóg się nie denerwuje, Bóg się nie złości. Jeżeli Biblia mówi o gniewie Pana, to ukazuje pewien obraz tego, czego nie można inaczej wyrazić – Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie podlega nastrojom, negatywnym emocjom, chociaż czuje, ponieważ jest osobą. Dlatego ważne są słowa: „nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza”.

Patrząc na nasze dzieciństwo, rzadko dostrzegamy to, że błogosławieństwem był fakt, iż rodzice nas karcili. Dzięki temu, że ojciec mnie przywoływał do porządku, dziś wiem, iż bardzo mu na mnie zależało, że chciał mojego dobra.

Karcenie ma doprowadzić do tego, byśmy się nauczyli opierać grzechowi (por. Hbr 12, 4). Oprze się ten, kto potrafi z nim walczyć, jest zdyscyplinowany, wyćwiczony. Jak sportowcom potrzebny jest trening, tak i nam potrzebne jest zmaganie. Bóg chce doprowadzić do zbawienia wszystkie ludy i narody – według pierwszego czytania, dlatego potrzebuje doświadczonych uczniów – śpiewamy wszak w psalmie: „Całemu światu głoście Ewangelię”.

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W obronie naszej Matki i Królowej

2019-08-25 21:16

Magda Nowak

W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia głównymi ulicami miasta przechodzi procesja maryjna na Jasną Górę z udziałem duchowieństwa, mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów z terenu archidiecezji. Tradycyjnie procesję poprzedzają nieszpory odprawiane w archikatedrze.

M. Sztajner/Niedziela

– Poprzez macierzyńską obecność Maryi Kościół nabiera szczególnej pewności, że żyje życiem Chrystusa Zbawiciela, że żyje tajemnicą odkupienia i uzyskuje także tę jakby doświadczalną pewność, że jest po prostu domem każdego człowieka – mówił podczas nieszporów abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Wskazał również na Maryję jako na znak nadziei, Ona jest Tą, która zachęca by mieć odwagę uwierzyć na nowo Bogu i śmiało spojrzeć w oczy Chrystusa. – Pragniemy w tej właśnie modlitwie i w naszej procesji, która jest zawsze rodzajem świadectwa, podziękować Bogu za dar Matki.

Zobacz zdjęcia: Procesja z Obrazem Matki Bożej z Archikatedry Częstochowskiej na Jasną Górę

Pragniemy prosić Go, aby postawił Maryję na naszej drodze jako światło, które pomaga nam, abyśmy my stali się światłem dla tych, którzy jeszcze trwają w ciemnościach grzechu – podsumował.

W procesji pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo, uczestniczyli kapłani: z biskupem seniorem Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym Andrzejem Przybylskim, kapitułą Bazyliki Archikatedralnej; osoby życia konsekrowanego, duża rzesza wiernych, członkowie ruchów i bractw archidiecezji, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz pielgrzymi.

Uwieńczeniem modlitwy była Msza św. celebrowana na jasnogórskim Szczycie, będąca jednocześnie ostatnią nowennową Eucharystią przed jutrzejszą uroczystością. Kazanie do zebranych wygłosił bp diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Słowa rozważania skupił na trwających w Polsce aktach profanacji wizerunku Matki Bożej. – W trosce o szacunek dla naszej Królowej i o dobrobyt naszej ukochanej ojczyzny nie możemy milczeć, tylko na różne sposoby musimy wyrazić swój sprzeciw przeciwko tym skandalicznym zachowaniom oraz podejmować czyny pokutne, by zadośćuczynić Panu Bogu za bluźnierstwa wobec Maryi i Jego osoby – mówił.

– Pytamy autorów i uczestników ataków na Przenajświętszą Panią: Cóż złego zrobiła wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli. Maryja jest Matką Boga i naszą Matką, którą bardzo szanujemy i kochamy. Tymi haniebnymi czynami obrażacie także nasze uczucia religijne. Dlatego nie ma i nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na takie niedopuszczalne zachowanie – zaznaczył abp Grzegorz Kaszak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem