Reklama

„Błogosławieni ubodzy w duchu”

2014-05-14 15:40

Ks. Marcin Miczkuła
Edycja szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem) 20/2014, str. 1, 3

Ks. Marcin Miczkuła

W tym roku papież Franciszek zaproponował na trzyletnie przygotowanie do Światowych Dni Młodych w Krakowie rozważania błogosławieństw z Ewangelii wg św. Mateusza. Tegorocznym hasłem były słowa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”. Pod tym hasłem odbyły się w dniach 1-3 maja br. Archidiecezjalne Dni Młodych w Barlinku.

Wstępem do tego wielkiego wydarzenia organizowanego przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, Miasto i Gminę Barlinek oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu była Msza św. sprawowana 30 kwietnia w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Barlinku. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. kan. dr Piotr Skiba, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wolontariusze i młodzież, która już przyjechała do Barlinka, prosiła o dobre przeżycie tych pięknych rekolekcji dla wszystkich uczestników.

1 maja do południa młodzież z terenu naszej archidiecezji oraz goście z Niemiec przyjeżdżali do Barlinka, aby zapisać grupę i otrzymać kwaterunek. Dni Młodych oficjalnie rozpoczęły się Mszą św. w południe pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi. Na początku Eucharystii wszystkich przybyłych powitali Ksiądz Arcybiskup, ks. dziekan Bronisław Lose oraz burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz. W homilii Ksiądz Arcybiskup wskazał szczególnie na cnotę miłości. Mówił, że „miłości wystarczy na wszystkie trudy. Bóg, gdy staje przy nas, widzi twoje problemy, twoje grzechy i wylewa swoją miłość, by ciebie tą miłością przeniknąć. (…) Nie bój się iść za Jezusem Chrystusem. Nie bój się Go zaprosić do Twojego życia. Nie bój się z Nim współpracować na Jego warunkach. Tylko w Nim życie ma sens”. Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na obiad. O godz. 14.30 siostry Jezusa Miłosiernego poprowadziły Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po południu odbyło się 67 warsztatów w małych grupach w Barlinku oraz w wielu miejscowościach gminy i dekanatu. Podczas tych zajęć młodzież mogła doskonalić się w ewangelizacji, coś wytworzyć lub nabyć jakieś umiejętności. Do wyboru były m.in. warsztaty biblijne, brewiarzowe, carving, decoupage, ewangelizacyjne, haft krzyżykowy, haft matematyczny, malowania, pierwszej pomocy, rośliny w Biblii, topograficzne. W czasie warsztatów opiekunowie grup uczestniczyli w spotkaniu ze Wspólnotą Przymierze Miłosierdzia. Po warsztatach na barlineckim Rynku rozpoczął się koncert „Maleo Reggae Rockers”. Następnie wyruszyła Droga Krzyżowa ulicami miasta, która zakończyła się w kościele przy Rynku. Wieczorem w kościele odbyło się nabożeństwo powstania prowadzone przez ks. Rafała Szutrę, odpowiedzialnego za Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. W tym czasie kapłani pełnili posługę w konfesjonałach.

Reklama

Kolejny dzień Archidiecezjalnych Dni Młodych rozpoczął się śniadaniem, a następnie w kościele poranną modlitwą Kościoła. Po modlitwie w kościele na Rynku wystawiony został spektakl „Genesis” przygotowany przez Adama Kulisia. Czas przed południem był przeznaczony na świadectwa wygłaszane przez Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. Głównym punktem dnia była Msza św. pod przewodnictwem abp. Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity mińsko-mohylewskiego. Dostojnego gościa powitał ks. dziekan Bronisław Lose wraz z młodzieżą, który złożył również życzenia burmistrzowi miasta obchodzącemu swoje imieniny. Homilię wygłosił abp Tadeusz. Wskazał, że dobra materialne nie mogą przesłonić Boga, bo ważne jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Podkreślił, że „w Kościele jest miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Tutaj znajdujemy nadzieję…”. Na zakończenie powiedział: „Niech ten dzień młodzieży dopomoże nam jeszcze raz zrozumieć, że bez Boga ani do proga”. Program popołudniowy przeznaczony został na City Tour (zwiedzanie miasta) oraz warsztaty tematyczne. Po kolacji odbył się koncert zespołu „Propaganda Dei”. Młodzież wieczorem udała się do kościoła na nabożeństwo do Ducha Świętego prowadzone przez Wspólnotę Mocni w Duchu.

Ostatni dzień Archidiecezjalnych Dni Młodych rozpoczął się śniadaniem i jutrznią w kościele przy Rynku. Następnie na scenie Wspólnota Przymierze Miłosierdzia wygłosiła kolejne świadectwa i w tym czasie swoją pracę przedstawiły niektóre grupy warsztatowe. Wiara ma nas mobilizować do świadectwa, dlatego za św. Janem Paweł II, świadkiem wiary, młodzież udała się w Marszu dla Jezusa ulicami Barlinka. Po powrocie na Rynek zespół „Full Power Spirit” przedstawił program „Znajdź pomysł na siebie”. 3 maja jest świętem narodowym, dlatego kwadrans przed południem przez młodzież zgromadzoną na Rynku został odśpiewany hymn Polski, a następnie zostały złożone kwiaty przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W południe rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi kończąca Archidiecezjalne Dni Młodych.

W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił rolę Matki Bożej w historii naszej Ojczyzny. Wskazał również perspektywę Światowych Dni Młodych, które odbędą się w 2016 r. w Krakowie. Podziękował wszystkim, którzy zorganizowali i wspierali organizację Archidiecezjalnych Dni Młodych oraz gościom z zagranicy, a na zakończenie powiedział do młodzieży: „Idziecie jako zaczyn, idziecie jak ziarno wrzucone w ziemię. Nasza zachodniopomorska ziemia jest chłonna Słowa Bożego, jest chłonna miłości, jest chłonna radosnego świadczenia o Panu Bogu, o Jezusie Chrystusie, jest chłonna mówienia o prawdzie Bożego słowa i o miłości codziennego życia. Dlatego niech się to doświadczenie barlineckich dni, to wszystko, co tutaj mogliście przeżyć, niech teraz także przez ciebie przenosi się do twojego domu, do twojej rodziny, do twojej wspólnoty. Idziesz ubogacony, idziesz mądrzejszy, radośniejszy i świętszy. Idź przez ten świat (…) i powiedz temu światu, żeby się ludzie nie bali się otworzyć drzwi Chrystusowi”. Na zakończenie Eucharystii podziękowanie wszystkim uczestnikom i organizatorom złożył abp A. Dzięga. Słowa podziękowania złożył również ks. kan. dr Piotr Skiba, a podziękowanie i zaproszenie na przyszły rok do Barlinka wyrazili ks. dziekan Bronisław Lose i burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz.

Tagi:
dni młodych

Moszczenickie spotkanie młodych

2019-06-25 14:10

Ks. Paweł Kłys
Edycja łódzka 26/2019, str. 1

Maleo Reggae Rockers i Deus Meus – to zespoły, które zagrały podczas tegorocznych Chrześcijańskich Dni Młodych, które w dniach 19-20 czerwca odbyły się w Moszczenicy. Była też modlitwa, piłkarski i siatkarski turniej, wspólna zabawa przy ognisku oraz plenerowe kino. Organizatorami spotkania były parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy oraz miejscowe Ośrodek Kultury i Sportu oraz Urząd Gminy

Ks. Paweł Kłys
W Moszczenicy nie zabrakło także harcerzy

Podczas wieczoru uwielbienia wraz z młodzieżą modlił się także metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, który podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wygłosił do zgromadzonych konferencję opartą o fragment biblijny opowiadający o spotkaniu Abrahama z aniołami, a następnie z samym Bogiem.

– Namiot Abrahama, do którego zaprasza trzech nieznajomych wędrowców, to jest pierwsze tabernakulum, do którego zechciał przyjść Bóg. To spotkanie Boga z Abrahamem, jakby wprost przypomina nam wydarzenia z Ewangelii, kiedy Jezus chodzi od domu, do domu. Jezus kochał chodzić do ludzi, do ich domów. Pewnie dlatego – mówią nam Dzieje Apostolskie – że Apostołowie łamali chleb po domach – zbierali się w domach rodzinnych. Ponieważ celebrowano Eucharystię tylko raz w tygodniu, to chrześcijanie zabierali Komunię św. do swoich domów i w ciągu tygodnia przyjmowali Komunię św. w domach, a gdy wybierali się w drogę – to zabierali ją ze sobą! – mówił łódzki pasterz. Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że to właśnie po to w Boże Ciało wychodzimy na ulice, by sobie uświadomić, że Pan Jezus nie jest zachwycony ciągłym przebywaniem w świątyni. – Chodzi o to, by przyjąć Pana do naszego domu – zaznaczył.

Tegoroczne Dni Młodych w Moszczenicy zakończył Apel Jasnogórski, błogosławieństwo arcybiskupa łódzkiego oraz występ zespołu muzycznego Jordan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Na Jasnej Górze „Hołd z kwiatów” na wzór rzymski

2019-12-08 11:44

it / Jasna Góra (KAI)

Dziś na Jasnej Górze „Hołd z kwiatów”. Uroczystość stanowi nawiązanie do rzymskiego zwyczaju tzw. omaggio floreale (hołdu z kwiatów), który sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na placu Hiszpańskim w Rzymie uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Odtąd każdego roku Ojciec Święty składa Maryi wieniec z kwiatów. W częstochowskim sanktuarium kwiaty składa nie tylko arcybiskup, ale i pielgrzymi.

Krzysztof Świertok
Zobacz zdjęcia: „Hołd z kwiatów” na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze hołd Maryi składany jest pod figurą Niepokalanej na placu przed szczytem. Figura stoi pośrodku placu, gdzie do 1917 r. znajdował się pomnik cara Aleksandra II. W stanie wojennym pod tą figurą układany był krzyż z kwiatów i zniczy na znak jedności Polaków, pamięci o aresztowanych i prześladowanych, z prośbą o wyzwolenie z komunistycznej niewoli. Pod rzeźbą Niepokalanej przez cały rok trwa modlitwa pielgrzymów, którzy wchodzą na Jasną Górę od strony Alei NMP. W sezonie pielgrzymek pieszych pątnicy składają Maryi tysiące kwiatów.

Tegoroczne uroczystości „Hołdu z kwiatów” upływają nie tylko w łączności z papieżem Franciszkiem, ale i z kościołem Ducha Świętego w Warszawie, skąd wyrusza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę i gdzie rozpoczęła się modlitwa w obronie życia, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Świątynia od dziś stanie się Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

Jak powiedział przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra „w hołdzie z kwiatów będziemy dziękować za Maryję, która jest Matką Życia, i która zaprasza nas do tego, byśmy byli świadkami życia”.

8 grudnia to na Jasnej Górze od 10 lat dzień łączności Wzgórza Jasnogórskiego ze Wzgórzem Watykańskim. - W jakimś sensie ten nasz hołd jest przedłużeniem tego papieskiego w Rzymie. Stamtąd zaczerpnęliśmy wzór, ale tu na Jasnej Górze nie tylko ks. Arcybiskup składa białe róże, lecz czynią to wszyscy, to jest taki jasnogórski zwyczaj, który ma szczególną wymowę - wyjaśnia o. Przeor. Podkreśla, że „w tym symbolicznym kwiecie każdy z nas składa swoje życie Niepokalanej”. - Chcemy wspierać też papieża w jego zmaganiach, w trudnych dla Kościoła czasach, naszą solidarną, wspólną modlitwą - zapewnia o. Waligóra.

Uroczystości jasnogórskie rozpocznie o godz. 16.15 Akatyst w Kaplicy Matki Bożej, po czym w procesji światła pielgrzymi i wierni arch. częstochowskiej przejdą na plac jasnogórski pod figurę Niepokalanej.

Tam ok. godz. 17.15 dokonany zostanie akt zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i świata. Po czym na wzór rzymski, główny celebrans w koszu drabiny strażackiej zostanie wyniesiony w górę i złoży u stóp figury Maryi Niepokalanej wiązankę białych róż.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

2019-12-08 23:38

Agnieszka Bugała

Wrocławski biblista ks. Mariusz Rosik napisał książkę o Maryi, pierwszej charyzmatyczce. Już wkrótce będzie można przeczytać całość, ale nam udało się dotrzeć do jej wyjątkowego fragmentu – modlitwy, autorstwa księdza profesora, proponowanej do prywatnego odmawiania. Ks. Rosik wyjawia, że w trakcie pracy nad książką o Matce Jezusa skupił się przede wszystkim na Piśmie Świętym i z niego czerpał po to, aby pokazać, że wszystko to, w co wierzą katolicy odnośnie Maryi ma mocne podstawy biblijne.

pixabay

- Można zapytać: czy Biblia mówi o niepokalanym poczęciu? Owszem, daje solidne przesłanki dla tej prawdy wiary. Tak solidne, że odrzucenie jej wydaje się mniej rozumne i mniej logiczne niż jej przyjęcie – mówi w zapowiedzi.

Biblijna Litania do Najświętszego Imienia Miriam to 33 wezwania – obrazy z niezwykłego życiorysu Maryi – każde z wezwań modlitwy odnajdzie potwierdzenie i rozwinięcie w kolejnych rozdziałach książki. Czy liczba 33 była zamierzoną przez autora? Nie wiemy, ale bez wątpienia oddaje ona prawdziwą pełnię ducha Maryi- życie dla Chrystusa i w Chrystusie, z pełnym zaangażowaniem w każdy rok Jego życia na ziemi.

- Modlitwa zanoszona przez ręce Maryi, zwłaszcza w czasie Adwentu, ma dodatkowy wymiar – Maryja czekała na Jezusa najpiękniej – podkreśla ks. Rosik

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania:

Litania do Najświętszego Imienia Miriam

Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami,

Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami,

Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami,

Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami,

Miriam, przez łaskę odnaleziona, módl się za nami,

Miriam, roztropnie Boga pytająca, módl się za nami,

Miriam, Pani pięknej radości, módl się za nami,

Miriam, Matko oczekująca, módl się za nami,

Miriam, Syna Bożego rodząca, módl się za nami,

Miriam, Dziewico na zawsze, módl się za nami,

Miriam, w dziewictwie mocą Najwyższego osłonięta, módl się za nami,

Miriam, z Bogiem w modlitwie złączona, módl się za nami,

Miriam, w Betlejem Jezusa rodząca, módl się za nami,

Miriam, sprawy Boże sercem medytująca, módl się za nami,

Miriam, z duszą mieczem przeszytą, módl się za nami,

Miriam, wędrowców ze Wschodu przyjmująca, módl się za nami,

Miriam, do Egiptu wędrująca, módl się za nami,

Miriam, Niewiasto z Kany Galilejskiej, módl się za nami,

Miriam, Ewo Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, szabat świętująca, módl się za nami,

Miriam, Jezusa poszukująca, módl się za nami,

Miriam, słowa Bożego słuchająca, módl się za nami,

Miriam, pod krzyżem Jezusa bolejąca, módl się za nami,

Miriam, Kościół Chrystusowy rodząca, módl się za nami,

Miriam, piękna Pani z wieczernika, módl się za nami,

Miriam, w niebie królująca, módl się za nami,

Miriam, w słońce obleczona, módl się za nami,

Miriam, Matko Mistycznego Chrystusa, módl się za nami,

Miriam, świątynio Boga, módl się za nami,

Miriam, wierna ikono Kościoła, módl się za nami,

Miriam, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,

Miriam, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, bezinteresownie pomoc niosąca, módl się za nami,

Miriam, światłem tajemnic Chrystusa jaśniejąca, módl się za nami.

Módlmy się:

Miriam, w chwili zwiastowania mocą Ducha Świętego osłonięta, uproś nam łaskę wrażliwości na Jego natchnienia, abyśmy za Twoim przykładem przyjęli do serca Jezusa, Twojego Syna i za Twoim wstawiennictwem kroczyli bezpiecznie drogami Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem