Reklama

„Błogosławieni ubodzy w duchu”

2014-05-14 15:40

Ks. Marcin Miczkuła
Edycja szczecińsko-kamieńska 20/2014, str. 1, 3

Ks. Marcin Miczkuła

W tym roku papież Franciszek zaproponował na trzyletnie przygotowanie do Światowych Dni Młodych w Krakowie rozważania błogosławieństw z Ewangelii wg św. Mateusza. Tegorocznym hasłem były słowa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”. Pod tym hasłem odbyły się w dniach 1-3 maja br. Archidiecezjalne Dni Młodych w Barlinku.

Wstępem do tego wielkiego wydarzenia organizowanego przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, Miasto i Gminę Barlinek oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu była Msza św. sprawowana 30 kwietnia w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Barlinku. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. kan. dr Piotr Skiba, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wolontariusze i młodzież, która już przyjechała do Barlinka, prosiła o dobre przeżycie tych pięknych rekolekcji dla wszystkich uczestników.

1 maja do południa młodzież z terenu naszej archidiecezji oraz goście z Niemiec przyjeżdżali do Barlinka, aby zapisać grupę i otrzymać kwaterunek. Dni Młodych oficjalnie rozpoczęły się Mszą św. w południe pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi. Na początku Eucharystii wszystkich przybyłych powitali Ksiądz Arcybiskup, ks. dziekan Bronisław Lose oraz burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz. W homilii Ksiądz Arcybiskup wskazał szczególnie na cnotę miłości. Mówił, że „miłości wystarczy na wszystkie trudy. Bóg, gdy staje przy nas, widzi twoje problemy, twoje grzechy i wylewa swoją miłość, by ciebie tą miłością przeniknąć. (…) Nie bój się iść za Jezusem Chrystusem. Nie bój się Go zaprosić do Twojego życia. Nie bój się z Nim współpracować na Jego warunkach. Tylko w Nim życie ma sens”. Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na obiad. O godz. 14.30 siostry Jezusa Miłosiernego poprowadziły Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po południu odbyło się 67 warsztatów w małych grupach w Barlinku oraz w wielu miejscowościach gminy i dekanatu. Podczas tych zajęć młodzież mogła doskonalić się w ewangelizacji, coś wytworzyć lub nabyć jakieś umiejętności. Do wyboru były m.in. warsztaty biblijne, brewiarzowe, carving, decoupage, ewangelizacyjne, haft krzyżykowy, haft matematyczny, malowania, pierwszej pomocy, rośliny w Biblii, topograficzne. W czasie warsztatów opiekunowie grup uczestniczyli w spotkaniu ze Wspólnotą Przymierze Miłosierdzia. Po warsztatach na barlineckim Rynku rozpoczął się koncert „Maleo Reggae Rockers”. Następnie wyruszyła Droga Krzyżowa ulicami miasta, która zakończyła się w kościele przy Rynku. Wieczorem w kościele odbyło się nabożeństwo powstania prowadzone przez ks. Rafała Szutrę, odpowiedzialnego za Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. W tym czasie kapłani pełnili posługę w konfesjonałach.

Reklama

Kolejny dzień Archidiecezjalnych Dni Młodych rozpoczął się śniadaniem, a następnie w kościele poranną modlitwą Kościoła. Po modlitwie w kościele na Rynku wystawiony został spektakl „Genesis” przygotowany przez Adama Kulisia. Czas przed południem był przeznaczony na świadectwa wygłaszane przez Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. Głównym punktem dnia była Msza św. pod przewodnictwem abp. Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity mińsko-mohylewskiego. Dostojnego gościa powitał ks. dziekan Bronisław Lose wraz z młodzieżą, który złożył również życzenia burmistrzowi miasta obchodzącemu swoje imieniny. Homilię wygłosił abp Tadeusz. Wskazał, że dobra materialne nie mogą przesłonić Boga, bo ważne jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Podkreślił, że „w Kościele jest miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Tutaj znajdujemy nadzieję…”. Na zakończenie powiedział: „Niech ten dzień młodzieży dopomoże nam jeszcze raz zrozumieć, że bez Boga ani do proga”. Program popołudniowy przeznaczony został na City Tour (zwiedzanie miasta) oraz warsztaty tematyczne. Po kolacji odbył się koncert zespołu „Propaganda Dei”. Młodzież wieczorem udała się do kościoła na nabożeństwo do Ducha Świętego prowadzone przez Wspólnotę Mocni w Duchu.

Ostatni dzień Archidiecezjalnych Dni Młodych rozpoczął się śniadaniem i jutrznią w kościele przy Rynku. Następnie na scenie Wspólnota Przymierze Miłosierdzia wygłosiła kolejne świadectwa i w tym czasie swoją pracę przedstawiły niektóre grupy warsztatowe. Wiara ma nas mobilizować do świadectwa, dlatego za św. Janem Paweł II, świadkiem wiary, młodzież udała się w Marszu dla Jezusa ulicami Barlinka. Po powrocie na Rynek zespół „Full Power Spirit” przedstawił program „Znajdź pomysł na siebie”. 3 maja jest świętem narodowym, dlatego kwadrans przed południem przez młodzież zgromadzoną na Rynku został odśpiewany hymn Polski, a następnie zostały złożone kwiaty przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W południe rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi kończąca Archidiecezjalne Dni Młodych.

W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił rolę Matki Bożej w historii naszej Ojczyzny. Wskazał również perspektywę Światowych Dni Młodych, które odbędą się w 2016 r. w Krakowie. Podziękował wszystkim, którzy zorganizowali i wspierali organizację Archidiecezjalnych Dni Młodych oraz gościom z zagranicy, a na zakończenie powiedział do młodzieży: „Idziecie jako zaczyn, idziecie jak ziarno wrzucone w ziemię. Nasza zachodniopomorska ziemia jest chłonna Słowa Bożego, jest chłonna miłości, jest chłonna radosnego świadczenia o Panu Bogu, o Jezusie Chrystusie, jest chłonna mówienia o prawdzie Bożego słowa i o miłości codziennego życia. Dlatego niech się to doświadczenie barlineckich dni, to wszystko, co tutaj mogliście przeżyć, niech teraz także przez ciebie przenosi się do twojego domu, do twojej rodziny, do twojej wspólnoty. Idziesz ubogacony, idziesz mądrzejszy, radośniejszy i świętszy. Idź przez ten świat (…) i powiedz temu światu, żeby się ludzie nie bali się otworzyć drzwi Chrystusowi”. Na zakończenie Eucharystii podziękowanie wszystkim uczestnikom i organizatorom złożył abp A. Dzięga. Słowa podziękowania złożył również ks. kan. dr Piotr Skiba, a podziękowanie i zaproszenie na przyszły rok do Barlinka wyrazili ks. dziekan Bronisław Lose i burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz.

Tagi:
dni młodych

Moszczenickie spotkanie młodych

2019-06-25 14:10

Ks. Paweł Kłys
Edycja łódzka 26/2019, str. 1

Maleo Reggae Rockers i Deus Meus – to zespoły, które zagrały podczas tegorocznych Chrześcijańskich Dni Młodych, które w dniach 19-20 czerwca odbyły się w Moszczenicy. Była też modlitwa, piłkarski i siatkarski turniej, wspólna zabawa przy ognisku oraz plenerowe kino. Organizatorami spotkania były parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy oraz miejscowe Ośrodek Kultury i Sportu oraz Urząd Gminy

Ks. Paweł Kłys
W Moszczenicy nie zabrakło także harcerzy

Podczas wieczoru uwielbienia wraz z młodzieżą modlił się także metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, który podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wygłosił do zgromadzonych konferencję opartą o fragment biblijny opowiadający o spotkaniu Abrahama z aniołami, a następnie z samym Bogiem.

– Namiot Abrahama, do którego zaprasza trzech nieznajomych wędrowców, to jest pierwsze tabernakulum, do którego zechciał przyjść Bóg. To spotkanie Boga z Abrahamem, jakby wprost przypomina nam wydarzenia z Ewangelii, kiedy Jezus chodzi od domu, do domu. Jezus kochał chodzić do ludzi, do ich domów. Pewnie dlatego – mówią nam Dzieje Apostolskie – że Apostołowie łamali chleb po domach – zbierali się w domach rodzinnych. Ponieważ celebrowano Eucharystię tylko raz w tygodniu, to chrześcijanie zabierali Komunię św. do swoich domów i w ciągu tygodnia przyjmowali Komunię św. w domach, a gdy wybierali się w drogę – to zabierali ją ze sobą! – mówił łódzki pasterz. Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że to właśnie po to w Boże Ciało wychodzimy na ulice, by sobie uświadomić, że Pan Jezus nie jest zachwycony ciągłym przebywaniem w świątyni. – Chodzi o to, by przyjąć Pana do naszego domu – zaznaczył.

Tegoroczne Dni Młodych w Moszczenicy zakończył Apel Jasnogórski, błogosławieństwo arcybiskupa łódzkiego oraz występ zespołu muzycznego Jordan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: Benedykt XVI przyjął zakonników z okolic Ratyzbony

2019-08-19 11:58

st (KAI) / Watykan

10 sierpnia papież-senior Benedykt XVI przyjął w swojej rezydencji w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie czterech zakonników z klasztoru św. Michała w Paring (diecezja Ratyzbona) w Bawarii: braci Johannesa, Fabiana, Elwira i Patryka. Należą oni do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna – podaje portal il sismografo.

ilsismografo/www.propstei-paring.de
ilsismografo/www.propstei-paring.de

Przez pół godziny goście mieli okazję wymieniać serdeczne słowa z papieżem-seniorem. W spotkaniu uczestniczył brat Benedykta XVI, ks. prał. Georg Ratzinger, który jak co roku spędza latem kilka dni ze swoim bratem, pomimo iż obydwaj są już ludźmi sędziwymi i w nie najlepszym stanie zdrowia. Podczas spotkania obecny był także abp Georg Gänswein, prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz papieża-seniora. Goście otrzymali różaniec w prezencie, a spotkanie zakończyło błogosławieństwo Benedykta XVI.

ilsismografo/www.propstei-paring.de
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wyszogród: wizyta Flisa Obojga Narodów w rocznicę Unii Lubelskiej

2019-08-20 21:13

eg / Wyszogród (KAI)

Flis Obojga Narodów, czyli 80-metrowa tratwa, płynąca po Polsce w 450. rocznicę Unii Lubelskiej, gościł w Wyszogrodzie w diecezji płockiej. Flisacy wykonali flisacką pieśń i strzał ze specjalnej armaty. Płyną historycznym szlakiem, łączącym Litwę i Polskę.

festiwalwisly.pl

Flis Obojga Narodów, to 80-metrowa tratwa, wykonana z 56 metrów sześciennych drewna, a dokładnie z 13-metrowych bali podsychających świerków, specjalnie na ten cel wybieranych w Puszczy Knyszyńskiej. Drewniane bele wiązane są tradycyjnymi sposobami.

Współcześni flisacy, pod kierunkiem retmana Mieczysława Łabęckiego, wyruszyli z Goniądza, aby dopłynąć do Torunia, przez: Warszawę, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, Włocławek, Ciechocinek. Tratwa płynie przez trzy rzeki: Biebrzę, Narew i Wisłę.

Trasa nie była przypadkowa: jest to szlak łączący Polskę z Litwą, służący do spławiania drewna z Polesia. Tratwa płynie więc historycznym szlakiem, łączącym Litwę i Polskę, w 450. rocznicę powstania Unii Lubelskiej, czyli Powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W Wyszogrodzie flisacy zaśpiewali pieśń i oddali strzał ze specjalnej armaty. Wyjaśnili, że chcą tym spływem przybliżyć wszystkim dawną tradycję spławiania drewna.

1 lipca 1569 r. w Lublinie dwa suwerenne narody Litwy i Polski wolą swoich przedstawicieli w niezawisłych sejmach utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ogromne, największe państwo ówczesnej Europy rozwijało się wzbogacając przenikaniem wzajemnym kultur Litwy i Polski oraz wszechstronną współpracą gospodarczą. Dużą rolę w łatwej i taniej wymianie towarowej spełniały rzeki. Transportowano nimi płody rolne i leśne, głównie zboża i drewno. Spławiane wodą drewno, jako niezbędny budulec domów i statków, wiązane w tratwach było częstym widokiem rzecznych pejzaży. Flis Obojga Narodów został pomyślany jako ekspedycja, która przypomina zanikłą zupełnie tradycję flisacką spławu drewna rzekami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem