Reklama

Wiara

50. rocznica kapłaństwa o. Zachariasza Jabłońskiego OSPPE

Jasna Góra na maryjnej drodze Europy i Polski

Niedziela Ogólnopolska 26/2014, str. 26-27

[ TEMATY ]

Jasna Góra

ARCHIWUM O. ZACHARIASZA JABŁOŃSKIEGO OSPPE

Jasna Góra jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych nie tylko w Polsce, ale w Europie i świecie. Do tej znanej i oczywistej dla nas prawdy odwołuje się najnowsza książka Wydawnictwa „Paulinianum” pt. „Jasna Góra na maryjnej drodze Europy i Polski”.

Zawiera ona zbiór wybranych artykułów jasnogórskiego paulina o. prof. Zachariasza Jabłońskiego, drukowanych w ostatnim dziesięcioleciu w wielu mniej lub bardziej specjalistycznych opracowaniach. A jest to już trzeci taki zbiór. Wcześniej ukazały się: „Pielgrzymowanie na Jasną Górę w czasie i w przestrzeni” (2000 r.) i „Jasna Góra bliska i daleka” (2004 r.). Wybór tekstów zamieszczonych w najnowszej książce – „Jasna Góra na maryjnej drodze Europy i Polski” – jest głęboko przemyślany – odzwierciedlają one całokształt zainteresowań badawczych Autora, szczególnie tych związanych z jasnogórskim sanktuarium.

Rozdział pierwszy: „Jasna Góra w Kościele” przedstawia kult maryjny z perspektywy teologicznej i pastoralnej. Dowiadujemy się, jakie przesłania teologiczne i duchowe niesie ze sobą Ikona Jasnogórska, a także jak przebiegały starania o właściwą liturgiczną oprawę kultu i jaką rolę ma w nim modlitwa różańcowa. Śledzimy skomplikowaną ewolucję ideową ślubów jasnogórskich – od ślubów królewskich Jana Kazimierza w 1656 r. po Jasnogórskie Śluby Narodu z 1956 r. Poznajemy również sens i znaczenie koronacji obrazów maryjnych we współczesnym duszpasterstwie polskim.

Reklama

W kolejnym rozdziale o. Zachariasz Jabłoński przedstawia niektórych uczestników jasnogórskiego zawierzenia. Listę otwiera św. Jan Paweł II, który na Jasną Górę pielgrzymował wielokrotnie jako uczeń, student, ksiądz, biskup, kardynał i sześciokrotnie jako papież. Benedykt XVI natomiast jako papież był w Sanktuarium Jasnogórskim tylko raz, ale wcześniej nawiedził je trzykrotnie: jako członek delegacji Episkopatu Niemiec w 1979 i 1980 r. oraz jako przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary w 2002 r. Niezwykle ważną rolę w historii Jasnej Góry odegrał Prymas Tysiąclecia – kard. Stefan Wyszyński, który wiele swoich maryjnych inicjatyw duszpasterskich związał z tym sanktuarium. Wystarczy przypomnieć tylko: Jasnogórskie Śluby Narodu, peregrynację Obrazu Nawiedzenia, Wielką Nowennę przed Milenium Chrztu Polski, Akt Oddania Maryi w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i świecie współczesnym. Również kard. Józef Glemp, kolejny prymas Polski, Szczyt Jasnogórski traktował jako swoistą ambonę narodową i głosił z niego homilie, będące – szczególnie w okresie stanu wojennego – moralnym programem dla narodu zniewolonego przez totalitarny reżim.

Następna część książki dotyczy roli Jasnej Góry w kulturze religijnej Europy. Propagowaniu kultu Matki Bożej Częstochowskiej w Europie przysłużył się w dużym stopniu św. Jan Paweł II, który wielokrotnie w swoich modlitwach, nie tylko w Polsce, prosił o Jej wstawiennictwo (zbiór wypowiedzi papieskich o Matce Bożej Częstochowskiej został opublikowany w trzech opasłych tomach). Ale nie jest powszechnie wiadomo, że Sanktuarium Jasnogórskie od początku miało zasięg międzynarodowy, a pierwsze obrazy i ołtarze poświęcone Matce Bożej Częstochowskiej były znane już w XV wieku na Węgrzech i w Chorwacji. Współcześnie nie ma w Europie kraju, w którym Wizerunek Jasnogórski nie byłby czczony w jakimś kościele czy kaplicy. Nie ma też kraju, z którego nie przybywałyby na Jasną Górę pielgrzymki. O. Zachariasz Jabłoński przedstawia dokładnie przestrzenny i chronologiczny obraz tego pielgrzymowania, większą uwagę poświęcając tym razem szczególnym stosunkom, które łączą Jasną Górę z Litwą i sanktuarium maryjnym w Lourdes.

„Jasnogórskie peregrynacje” – to ostatni rozdział książki, poświęcony głównie fenomenowi pielgrzymowania do Sanktuarium Jasnogórskiego. O. prof. Zachariasz Jabłoński nie jest zresztą tylko teoretykiem w tej dziedzinie. Wiele razy był przewodnikiem grup młodzieżowych w Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej, a także współorganizatorem i uczestnikiem Pieszej Pielgrzymki ze Skałki w Krakowie. Nie dziwi więc jego troska o właściwy charakter duszpasterstwa pielgrzymkowego, będącego szansą na skuteczną ewangelizację. Autor szczegółowo omawia także ruch pielgrzymkowy z Górnego Śląska oraz diecezji tarnowskiej i lubelskiej, koncentrując się głównie na swoim ulubionym okresie historycznym – latach 1918-39. Książkę kończy artykuł poświęcony peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, od prawie 60 lat podróżującej po polskich parafiach, a także peregrynacji innych znaków Bożej obecności wśród nas.

Reklama

Autor tego nadzwyczaj interesującego zbioru artykułów w tym roku obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich. Otrzymujemy zatem także garść informacji o nim samym. Obszerny biogram o. Zachariasza Jabłońskiego opracował ks. Marian Włosiński, udostępniając przy okazji zdjęcia Jubilata z najważniejszych momentów życia, m.in. z licznych spotkań ze św. Janem Pawłem II.

Niezwykle cenna jest pełna bibliografia 408 publikacji o. prof. Zachariasza Jabłońskiego, obejmująca nie tylko opracowania naukowe, ale także bardziej popularne, m.in. liczne artykuły publikowane na łamach „Niedzieli”.

Słowa wdzięczności za życie o. prof. Jabłońskiego pełne ofiarnej pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny zamieszczają w książce: abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, o. Arnold Chrapkowski – przełożony generalny Zakonu Paulinów oraz o. prof. Grzegorz Bartosik – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Abp Depo swoją wypowiedź kończy słowami: „Wypada mi w tym miejscu życzyć, by Ojciec Profesor Zachariasz Jabłoński doświadczył owocowania szczególnej łaski synostwa, które każdy paulin przeżywa w relacji do Boga i Bożej Rodzicielki. Łaska synostwa polega na poczuciu bycia kochanym i na doświadczeniu spełnienia. Niech więc każde dzieło Ojca Zachariasza, zwłaszcza jego życie oddane dla Chwały Boga i Czci Maryi przynosi nadal szlachetne owoce dla pożytku samego Jubilata, Zakonu Paulinów i całej Polski”.

Redakcja Tygodnika „Niedziela” przyłącza się z radością do tych serdecznych życzeń.

2014-06-24 16:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pielgrzymi z Legnicy osiągnęli cel

2020-08-08 19:07

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Legnica

piesza pielgrzymka

ks. Piotr Nowosielski

Już pod Jasnogórskim Szczytem

Po 10 dniach pielgrzymowania, w panujących rygorach sanitarno-epidemiologicznych, 150 osobowa grupa pielgrzymów z Legnicy, osiągnęła cel wędrówki - Jasną Górę.

Wraz z nimi przybył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, który po powitaniu i przedstawieniu reprezentacji grup pod Szczytem Jasnogórskim, udał się wraz pielgrzymami do kaplicy Obrazu Matki Bożej.

- Oto jesteśmy, my pielgrzymi, w tym specjalnym czasie, w którym każdy z nas na różne sposoby doświadczał ograniczeń, w w którym wzmaga się potrzeba zwracania się do Boga jako Ojca i Pana historii – mówił przed obrazem biskup Kiernikowski. - Maryja jest dla nas wzorem podawania się temu, by pełnić to wszystko co jest w zamyśle Boga. Ty dla nas jesteś wzorem, opiekunką, pośredniczką. Jesteśmy tutaj ze wszystkim, co jest naszym bagażem intencji, ale wszyscy chcemy się też uczyć, aby w nas stała się wola Boża. Żeby Słowo które Ty przyjęłaś i stało Ciałem, także w nas stawało się Ciałem. Jesteś bramą przez którą wchodzimy. Jesteś światłem które oświeca wszystkie nasze sprawy. Jesteś Arką Przymierza znakiem wierności Boga. Jesteś radością Wszystkich Świętych. Ufamy że pielgrzymując, kiedyś też dojdziemy do tego, żeby mieć udział w radości, która była radością Twego życia, a był nią Jezus Chrystus. Prosimy byś była dla nas Matką w tych godzinach życia kiedy tu jesteśmy i w całym naszym życiu.

Przed Obrazem, pozostawiony został także specjalny plecak z intencjami, które spisali i przekazali pielgrzymom ci, którzy w bieżącym roku z powodu ograniczeń ilościowych nie mogli osobiście w niej uczestniczyć, a także mieszkańcy miejscowości, prze które pielgrzymka przechodziła.

Msza św. kończąca pielgrzymkę, została odprawiona pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, w jasnogórskiej bazylice.

W wygłoszonej homilii, Biskup legnicki zwrócił się też ze słowami dziękczynienia:

- Na zakończenie pielgrzymki, kierujemy słowa podziękowania. Dziękujemy Panu Bogu za Maryję. Dziękujemy św. Józefowi. Dziękujemy za to sanktuarium w którym możemy być, do którego możemy pielgrzymować. Dziękujemy organizatorom, przewodnikom grup, wszystkim służbom, Życzę, żebyśmy wszyscy uczyli się przyjmować to, co jest, co czasem nie jest po naszej myśli, co jest trudne, bo to też jest czasem potrzebne. Jesteśmy tymi, którzy wierząc, nie stoimy na pozycji walki z kimkolwiek, ale na płaszczyźnie obrony jednej sprawy: Jednego Boga, Jednego Pośrednika Jezusa Chrystusa i Wszystkich którzy w to pośrednictwo wchodzą. Znamiennym jet też to, że Jasna Góra nie jest miejscem ataku, ale obrony. Obyśmy umieli bronić tego, co jest nam dawane, czasem po naszej myśli, a czasem nie, ale co jest związane z Jezusem Chrystusem, Jego tajemnicą Mesjańską z której obyśmy jak najwięcej czerpali – apelował biskup Kiernikowski.

W pielgrzymce legnickiej, codziennie reprezentowana była 50 osobowa grupa z podzielonych na regiony części diecezji. Tym którzy nie znaleźli się w gronie pielgrzymujących, stworzono możliwość modlitwy w ramach Grupy Duchowego Uczestnictwa w 10 kościołach stacyjnych.

Na zakończenie wydarzenia, zostały odczytane biskupie dekrety, które dotyczyły zmiany na stanowisku Kierownika Pielgrzymki. Dotychczasowego Głównego Przewodnika ks. Mariusza Majewskiego, który pełnił tę funkcję prze 12 lat, zastąpił ks. Tomasz Metelica.

  

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymi z Legnicy na Jasnej Górze


CZYTAJ DALEJ

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Niedziela warszawska 28/2004

Adobe.Stock

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Biskupi kierują poszczególnych księży na nowe parafie. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

•Zmiana księży w archidiecezji BIAŁOSTOCKIEJ
• Zmiana księży w diecezji BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
• BYDGOSKA – diecezja
• CZĘSTOCHOWSKA – archidiecezja
• DROHICZYŃSKA diecezja
• ELBLĄSKA diecezja
• EŁCKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji GDAŃSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji GLIWICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji GNIEŹNIEŃSKIEJ
• KALISKA diecezja
• KATOWICKA archidiecezja
• KIELECKA diecezja
• KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKA diecezja
• Zmiany księży w archidiecezji KRAKOWSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji LEGNICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji LUBELSKIEJ
• ŁOMŻYŃSKA diecezja
• ŁOWICKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji ŁÓDZKIEJ
• Zmiana księży w diecezji OPOLSKIEJ
• PELPLIŃSKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji PŁOCKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji POZNAŃSKIEJ
• PRZEMYSKA archidiecezja
• RADOMSKA diecezja
• RZESZOWSKA diecezja
• SANDOMIERSKA diecezja
• SIEDLECKA diecezja
Zmiana księży w diecezji SOSNOWIECKIEJ
• SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA archidiecezja
• ŚWIDNICKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji TARNOWSKIEJ

• TORUŃSKA diecezja
Zmiana księży w archidiecezji WARMIŃSKIEJ
Zmiana księży w archidiecezji WARSZAWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji WARSZAWSKO-PRASKIEJ
Zmiana księży w diecezji WŁOCŁAWSKIEJ
• WROCŁAWSKA archidiecezja
Zmiana księży w diecezji ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

CZYTAJ DALEJ

Toruń: poświęcono Park Pamięci Narodowej

2020-08-08 21:27

[ TEMATY ]

Park Pamięci Narodowej

PAP/Tytus Żmijewski

Park Pamięci Narodowej został dziś poświęcony w Toruniu. Jest to inicjatywa środowiska, skupionego wokół rozgłośni Radia Maryja i jej dyrektowa o. Tadeusza Rydzyka. Nad wejściem do Parku widnieje napis "Zachowali się jak trzeba". Jest to także upamiętnienie Polaków, którzy w czasie niemieckiej okupacji ratowali Żydów mimo że groziła za to kara śmierci.

"Pamięć o niezwykłych-zwykłych Polakach ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej jest nieusuwalną częścią polskiej tożsamości" — napisał w liście do uczestników otwarcia Parku Pamięci Narodowej w Toruniu prezydent RP Andrzej Duda. Odczytanym przez dyrektor generalną prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Prezydent RP przypomniał, że pod okupacją niemiecką, która nastąpiła w 1939 r. najeźdźcy zaczęłi realizować szeroko zakrojony plan zniewolenia całego narodu, ale dla żydowskich współobywateli miała to być całkowita zagłada.

"W Polsce, która od wieków słynęła, jako bezpieczny, wspólny dom ludzi różnych narodowości, kultur i religii, kraju, w którym wolność i wyrastająca z Dekalogu międzyludzka solidarność były wartościami najwyższymi - niemiecki okupant wprowadził swoje totalitarne, zbrodnicze rządy i stworzył przerażający +przemysł śmierci+" - napisał prezydent Duda. Przypomniał, że obozach, w aresztach, więzieniach, w gettach, podczas egzekucji, pacyfikacji i ulicznych łapanek,w wyniku chorób czy niedożywienia - śmierć poniosło 6 mln obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów.

"W tamtym czasie znaleźli się jednak ludzie, których postawa moralna kontrastowała z hitlerowskim barbarzyństwem w sposób szczególnie jasny. To Polacy, którzy nieśli pomoc i dawali schronienie Żydom - mimo kary śmierci, która groziła za to samym ukrywającym oraz ich bliskim. Dzięki tym cichym i często już zapomnianym bohaterom kilkadziesiąt tysięcy naszych żydowskich współobywateli, sąsiadów, bliskich przetrwało wojnę". Zaś pamięć o tych niezwykłych-zwykłych osobach jest szczególnie cenną, nieusuwalną częścią polskiej pamięci i tożsamości. Prezydent stwierdził, że poświęcony dziś Park Pamięci wraz z kaplicą pamięci w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II jest ważnym punktem na kulturalnej mapie kraju i podziękował Fundacji Lux Veritatis, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi – za tę inicjatywę.

Mszy św. przewodnictwem abp. Sławoj Leszek Głódź. W kazaniu metropolita gdański podkreślił, że misterium nieprawości, którego doświadczyli Polacy w czasie okupacji, nie odniosło jednak zwycięstwa, a imperatyw zachowania się jak trzeba przeciwstawili zbrodniczym planom zagłady Żydów. Za pomoc współobywatelom żydowskiego pochodzenia groziła kara śmierci czego symbolem jest rodzina Ulmów. Mimo tego pomoc nie ustawała – stwierdził abp Głódź. Kaznodzieja dziękował za inicjatywę zbudowania Parku Pamięci Narodowej, za trud zebrania informacji o rodakach, którzy zachowali się jak trzeba. Podziękował też prezydentowi Dudzie za złożenie wieńca pod figurą Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża, sprofanowanej przez aktywistów LGBT. – My wszyscy zachowajmy się jak trzeba – zaapelował na koniec abp Głódź do uczestników Eucharystii.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Piotr Gliński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef MON Mariusz Błaszczak, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz.

Na postumencie przed wejściem do Parku Pamięci Narodowej "Zachowali się, jak trzeba" umieszczony został cytat ze św. Jana Pawła II "Naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości".

Park powstał w kompleksie, w którym znajdują się świątynia oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Naprzeciwko parku trwa budowa Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, które ma być gotowe wiosną 2021 roku.

W parku, położonym z rozległej niecce, w alei tworzącej kontur Polski, umieszczono tablice z 18 457 nazwiskami Polaków, którzy w czasie drugiej wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. Tablice wieczorem będą podświetlane na biało-czerwono.

Docelowo w parku będzie umieszczonych 40 tysięcy nazwisk. Mają też zostać upamiętnieni Ukraińcy, którzy zginęli za to, że ratowali Polaków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję