Reklama

Niedziela Częstochowska

Nasze kalwaryjskie zawierzenie

Tradycyjna Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej na pełny obchód dróżek Pana Jezusa w intencji abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego i naszej Prowincji Kościelnej, odbyła się 29 lipca br.

Niedziela częstochowska 33/2014, str. 4-5

[ TEMATY ]

modlitwa

Archiwum sanktuarium w Praszce

Pielgrzymowaniu, jak co roku, przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak, który również prowadził rozważania dróżkowe przy każdej z 27 stacji Męki Pana Jezusa.

Reklama

Modlitwa ta zgromadziła wiernych z wielu parafii naszej archidiecezji, z regionów częstochowskiego, zawierciańskiego i wieluńskiego, m.in. z Zawiercia – z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Brata Alberta, z Wielunia – z parafii św. Stanisława BM, z Pątnowa, Krzepic, Dzietrznik, Gaszyna, Krzyworzeki, Żytniowa, Strojca, Chotowa, Kowali, Rosoch, z parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce i z sanktuarium pasyjno-maryjnego na Kalwarii w Praszce. Uczestniczyły również mniej liczne grupy z innych miejsc ziemi częstochowskiej, a także spoza naszej archidiecezji: ze Zdziechowic i Lututowa w diecezji kaliskiej, Świętochłowic w archidiecezji katowickiej, z Wadowic w archidiecezji krakowskiej. Pielgrzymi przybyli tam pokłonić się Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku w tym szczególnym miejscu, naznaczonym i uświęconym obecnością Ojca Świętego Jana Pawła II. Św. Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia i całkowicie należał do Matki Bożej, naśladując Jej przykład wiary i świętości. Jak sam mówił na Kalwarii, zanurzał się w tym rezerwuarze wiary, nadziei i miłości. Tam też zawierzył świat, Kościół Chrystusowy, Polskę i siebie podczas sprawowania ostatniej Mszy św. na ojczystej ziemi. To zawierzenie wpisało się w historię i dziedzictwo Narodu oraz Kościoła w Polsce. Dlatego też abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, ogłosił obecny rok, kanonizacji św. Jana Pawła II, Rokiem Zawierzenia w naszej archidiecezji częstochowskiej.

Podczas tego dorocznego pielgrzymowania na Kalwarii Papieskiej pielgrzymi zawierzali się Maryi, a przez to samemu Bogu na dalsze życie. Przed rozpoczęciem Mszy św. koordynator tego pielgrzymowania – ks. prał. Stanisław Gasiński w imieniu wszystkich pielgrzymów już na wstępie podziękował Ojcom Bernardynom na czele z o. Azariaszem Hessem OFM, kustoszem tego miejsca, równocześnie powitał Księdza Arcybiskupa, niestrudzonego pielgrzyma kalwaryjskiego, prosząc o przewodniczenie pokutnej pielgrzymce. Rozpoczęła się ona Przenajświętszą Ofiarą, na początku której o. Azariasz Hess, witając pielgrzymów, wskazał na wielką więź między archidiecezją częstochowską a sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Więź ta jest podtrzymywana i umacniana przez fakt rozwoju kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej na ziemi częstochowskiej, w sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Wspomniał na św. Jana Pawła II, który 19 sierpnia 2002 r. posłał cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej do Praszki, aby Ona i tam królowała. – Jeśli dziś radujemy się postępującym procesem zmierzającym do koronacji tego cudownego wizerunku w Praszce koronami papieskimi, to znaczy, że Ona tam nie tylko króluje, ale także uzdrawia i pociesza – kontynuował Ojciec Kustosz. Koncelebrowaną Eucharystię sprawowali kapłani towarzyszący pielgrzymom, na czele z kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie – ks. prał. Marianem Szczerbą, pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka w bazylice kalwaryjskiej o godz. 10.00. Abp Nowak w homilii wspominał postawę św. Jana Pawła II, który wszystkie swe trudne sprawy rozwiązywał, zawierzając je Bogu przez Maryję na kalwaryjskich dróżkach, które tak ukochał. – Jego duch wędruje nadal po tych dróżkach, a my chcemy zaczerpnąć nieco z tego ducha – mówił abp Nowak, wskazując na tajemnicę świętych obcowania.

O godz. 12.00 pielgrzymi z modlitwą na ustach wyruszyli na dróżki kalwaryjskie, na których podczas kolejnych pięciu godzin nie zabrakło skwaru z nieba, wylanego potu, burzy z obfitym deszczem i gradem, ale także modlitwy i skupienia oraz pokuty. – Wart jest Jezus tego zmęczenia, tego potu, tej pokuty. Wart jest za Jego odkupieńczą miłość. Bo czymże jest nasze zmęczenie, nasza pokuta i to pielgrzymowanie wobec Jego Męki, wobec Jego wyniszczenia, wobec Jego potu i krwi? – mówił Ksiądz Arcybiskup przy jednej ze stacji. Przy kolejnych stacjach poruszał sumienia pielgrzymów, dotykając najważniejszych spraw dzisiejszych czasów, takich jak aborcja, eutanazja, różnorakie próby łamania sumień ludzi wierzących, prześladowanie Kościoła. Pielgrzymka zakończyła się modlitwą przy kościółku Grobu Chrystusowego, przy którym ks. prał. Stanisław Gasiński podziękował abp. Nowakowi za jego trud prowadzenia tej wielkiej modlitwy zanurzania nas w przedziwnym rezerwuarze łask, jakim jest sanktuarium kalwaryjskie z dróżkami. Podziękował również kapłanom na czele z ks. prał. Marianem Szczerbą oraz wiernym. Następnie ks. Tomasz Śleziak w imieniu pielgrzymów podziękował ks. dr. Stanisławowi Gasińskiemu, kustoszowi sanktuarium pasyjno-maryjnego na Kalwarii w Praszce, który, jak niegdyś ojciec małego Karola Wojtyły, przyprowadza i zwołuje do sanktuarium w Kalwarii kolejne pokolenia pielgrzymów, aby uczyli się tam zawierzenia Bogu na wzór Maryi – wiernie trwającej przy krzyżu Jej umiłowanego Syna na Kalwarii.

2014-08-11 15:20

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Modlić się za zmarłych jest rzeczą chwalebną

Niedziela Ogólnopolska 45/2017, str. 25

[ TEMATY ]

modlitwa

Artur Stelmasiak

Listopadowe dni modlitw za zmarłych przywodzą na myśl fragment jednej z ksiąg Starego Testamentu. Druga Księga Machabejska opisuje w 12. rozdziale walki, które prowadził Juda Machabeusz, jeden z przywódców powstania żydowskiego. Po jednej z nich okazało się, że u każdego z jego poległych żołnierzy znaleziono przedmioty poświęcone obcym bóstwom, co odebrano jako przyczynę ich śmierci. Fascynuje postawa Judy i pozostałych żołnierzy, którzy w zaistniałej sytuacji zaczęli się modlić o odpuszczenie zmarłym tego grzechu (zob. 2 Mch 12, 42). Co więcej, „uczyniwszy zbiórkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwóch tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech” (2 Mch 12, 43). Judzie i jego żołnierzom nie był zatem obojętny los ich towarzyszy broni i dlatego zatroszczyli się dla nich o życie wieczne w gronie zbawionych. Wyraźnie podkreśla to autor natchniony, oceniając postawę Judy w następujących słowach: „Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna” (2 Mch 12, 44-45). Niektórzy komentatorzy sugerują, że zawarta tu myśl o zmartwychwstaniu jest dopiskiem chrześcijańskich kopistów. Jeśli jednak sięgniemy do 7. rozdziału tej księgi, znajdziemy tam nauczanie dotyczące zmartwychwstania, nagrody po śmierci dla sprawiedliwych i życia wiecznego, które pojawia się w kontekście męczeńskiej śmierci Żydów prześladowanych przez króla Antiocha, co było jedną z przyczyn wybuchu powstania machabejskiego. Widzimy zatem, że przypisywane Judzie przekonania dobrze wpisują się w przesłanie całej księgi. Podsumowując, można stwierdzić, że już Stary Testament bardzo wyraźnie zachęca nas do modlitwy za zmarłych, ukazując, jak wielkie mogą być jej owoce.

CZYTAJ DALEJ

Chrystus wciąż aktualny

Niedziela Ogólnopolska 38/2018, str. 32-33

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

Fragment obrazu "Chrystus" (XVIIw.)

Fragment obrazu

Jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg polskiej czy europejskiej nowej ewangelizacji nie jest zalegający wciąż w nas czy wokół nas układ polityczno-społeczny, czy nawet jego „głośni bohaterowie”, lecz traktowanie Ewangelii jako „muzealnego przekazu”. Ma on już ponad 2 tys. lat i „ośmiela się” jeszcze wypominać nam błędy naszych obyczajów. Tymczasem Ewangelia, którą Kościół niezmiennie przekazuje ludziom wszystkich epok i kultur, jest spotkaniem człowieka z Bogiem Żywym, objawionym w Jezusie Chrystusie. Jest „dokumentem proroczym”, odpowiadającym na wymogi i pragnienia ludzkiego serca. Jest „mądrością zstępującą z góry”, która wolna jest od względów ludzkich i obłudy.

CZYTAJ DALEJ

Ich męstwo i odwaga nie pójdzie w zapomnienie

2021-09-20 09:18

[ TEMATY ]

Westerplatte

diecezja kielecka

Katarzyna Dobrowolska

Według ustaleń, 80 żołnierzy spośród 200 broniących polskiej placówki przed Niemcami, wywodziło się z kieleckiego 4. Pułku Piechoty Legionów. Pochodzili z kieleckich wiosek i miasteczek. 28 lutego 1939 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych Departamentu Piechoty skierowało do dowódcy 2. Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach, płk. Edwarda Dojana-Surówki rozkaz w sprawie organizacji plutonu wartowniczego dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Od tego momentu rozpoczął się słynny szlak bojowy żołnierzy z Kielc na Westerplatte. Pracownicy Delegatury IPN w Kielcach ustalili lokalizację 35 mogił, znajdujących się na terenie woj. świętokrzyskiego.

Inicjatorem Rajdu był biskup Marian Florczyk. - Nie spodziewałem się że coś takiego uda się zrealizować. Z tym marzeniem, aby upamiętnić naszych żołnierzy z ziemi świętokrzyskiej walczących na Westerplatte, chodziłem wiele lat. Kiedy padła propozycja na forum wobec przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, marszałkowskiego, czy Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy spotkała się z życzliwością i pozytywnym przyjęciem. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy - mówi bp Florczyk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję