Reklama

Jasna Góra

Otwieramy jasnogórski kalendarz

Podczas jednego z gorących dni w okresie wielkiego oblężenia Jasnej Góry przez pielgrzymów o. dr Arnold Chrapkowski – przełożony generalny Zakonu Paulinów – udzielił wywiadu red. Lidii Dudkiewicz, w którym opowiedział o jasnogórskich wydarzeniach z ostatnich dni i zbliżających się ważnych rocznicach. Przedstawił paulińskich zakonników posyłanych z obliczem Matki Bożej do coraz odleglejszych zakątków świata

Niedziela Ogólnopolska 34/2014, str. 14-16

[ TEMATY ]

Jasna Góra

KRZYSZTOF ŚWIERTOK

O. Arnold Chrapkowski OSPPE

LIDIA DUDKIEWICZ: – Jasna Góra dostąpiła wielkiego zaszczytu. Tutaj, w domu Matki, przyjął święcenia biskupie dotychczasowy przeor naszego narodowego sanktuarium o. Łukasz Buzun, który został biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. Powszechnie już mówimy, że został posłany od Maryi do Józefa, w Kaliszu bowiem znajduje się słynne sanktuarium rodzinne, gdzie pielęgnowany jest kult św. Józefa. Jak Ojciec Generał odebrał to szczególne wyróżnienie Zakonu Paulinów przez papieża Franciszka, okazane przez kolejną nominację biskupią, która dodatkowo wiąże zakon z ziemią kaliską?

O. DR ARNOLD CHRAPKOWSKI OSPPE: – Jak każdego roku, miesiąc sierpień jest czasem szczególnym dla Jasnej Góry. Z całej Polski w wielu pieszych pielgrzymkach przybywają do Królowej Polski wierni na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia i uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia. Dla nas, paulinów, jest to czas wzmożonej i intensywnej posługi, pełnionej wobec wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów. W tym roku pielgrzymkowy sierpień tu, na Jasnej Górze, ma jednak szczególny charakter. Nasz zakonny współbrat, o. Łukasz Buzun, pełniący do tej pory obowiązki przeora klasztoru, 16 sierpnia w Bazylice Jasnogórskiej przyjął sakrę biskupią. To wielkie wydarzenie nie tylko dla wspólnoty jasnogórskiej, ale także dla całego zakonu. Dla nas, paulinów, to wielkie wyróżnienie, a jednocześnie znak zaufania Kościoła do naszej wspólnoty.
O. Łukasz Buzun, jak zaznaczyła Pani Redaktor, został posłany od Maryi do Józefa, do diecezji kaliskiej. Zakon Paulinów od wieków związany jest z ziemią stanowiącą obecnie diecezję kaliską. Wielki obrońca Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, wieloletni przeor klasztoru jasnogórskiego, trzykrotny prowincjał polskiej prowincji Paulinów – o. Augustyn Kordecki to przecież pochodzący z parafii Iwanowice syn ziemi kaliskiej.
Na terenie tej diecezji znajduje się także pauliński klasztor w Wieruszowie – fundacja z 1401 r. – ze słynącym łaskami obrazem Pana Jezusa Pięciorańskiego. Klasztor ten również związany jest z o. Augustynem Kordeckim, który w czasie wizytacji wieruszowskiego konwentu – 20 marca 1673 r. niespodziewanie zmarł, przeżywszy 70 lat.
Tak więc dwóch jasnogórskich przeorów, bardzo mocno wpisanych w Jasną Górę, wiąże swe życiowe drogi z ziemią kaliską, z wiarą i pobożnością wiernych tej części naszego kraju.

– O. Łukasz Buzun to niejedyny biskup, będący paulinem.

– W historii paulińscy zakonnicy, zwłaszcza na terenach obecnej Chorwacji i Węgier, pełnili urzędy biskupów diecezjalnych. Wystarczy przywołać chociażby takich paulinów, jak kard. György Martinuzzi czy też abp Imre Esterházy. Trzeba wspomnieć także o. Konstantego Moszyńskiego, biskupa inflanckiego, który 15 sierpnia 1733 r. został konsekrowany na biskupa w kościele Świętego Ducha w Warszawie.
Natomiast w czasach nam już współczesnych mamy trzech paulińskich biskupów. 31 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował o. Stanisława Dziubę, misjonarza od lat pracującego w Republice Południowej Afryki, biskupem ordynariuszem diecezji Umzimkulu, gdzie od 1991 r. mamy klasztor w Centocow. W tym roku, 12 kwietnia, nasz współbrat z Australii o. Columba Macbeth-Green został mianowany przez papieża Franciszka nowym ordynariuszem w swojej rodzimej diecezji Wilcannia-Forbes, znajdującej się na terenie metropolii Sydney i stanu New South Wales. Teraz dołącza do nich o. Łukasz Buzun jako biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Naszych współbraci obdarzonych łaską biskupstwa wspieramy każdego dnia modlitwą i konkretną pomocą.

– Zakon Paulinów, znany na całym świecie głównie przez Sanktuarium Jasnogórskie, pełni posługę również w innych słynnych sanktuariach, przede wszystkim kultu maryjnego. Proszę nam wskazać te miejsca.

– 19 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II, definiując specyfikę paulińskiego powołania, powiedział znamienne dla nas słowa: „(...) łaska Jasnej Góry stała się wspólnym charyzmatem całego waszego zakonu, bo jakkolwiek znajdujecie się poza Jasną Górą, w Polsce i poza Polską, to wydaje się, że posługa jasnogórska najpełniej wyraża charyzmat waszego zakonu w Kościele na ziemi polskiej, a pośrednio i w Kościele powszechnym”. Boża Opatrzność na przestrzeni wieków zlecała nam pieczę nad maryjnymi sanktuariami. Prawnie erygowane w Polsce maryjne sanktuaria to: Biechowo, Błotnica, Brdów, Leśna Podlaska, Leśniów, Wielgomłyny. Oprócz maryjnych sanktuariów mamy także: Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisława w Krakowie Na Skałce i we wspomnianym już Wieruszowie – Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego. Jesteśmy także kustoszami maryjnych sanktuariów poza granicami Polski: na Słowacji we Vranovie; we Włoszech w Rawennie i w Selvaggio; w Niemczech (prowincja niemiecka) w Passau i Todtmoos; w Chorwacji w Kamensku i Sv. Petar u Šumi; na Węgrzech w Márianosztra (skąd przybyli paulini do Polski w 1382 r.) i w Palosszentkut; w Stanach Zjednoczonych (prowincja amerykańska) w dobrze znanym Narodowym Sanktuarium w Doylestown i w Australii (prowincja australijska) w Penrose Park i Marian Valley oraz w powstającym sanktuarium w Mareeba.
Wymieniając te wszystkie miejsca, trzeba pamiętać o tym, że każdy nasz kościół jest miejscem szczególnej czci Matki Bożej Jasnogórskiej, trudno więc byłoby sobie wyobrazić jakąkolwiek paulińską placówkę, w której nie byłoby Jej wizerunku i szerzenia Jej kultu.

– Podczas ostatniej kapituły paulinów, która kilka miesięcy temu odbywała się na Jasnej Górze, mogliśmy zauważyć, że zakon ma coraz bardziej międzynarodowy charakter. To samo widać obecnie, w miesiącach wakacyjnych, gdy spotyka się przy różnych posługach w sanktuarium zakonników mówiących po polsku, ale z obcym akcentem, nawet czarnoskórych paulinów, mówiących obcymi językami. Proszę nam przybliżyć ten międzynarodowy rys zakonu.

– Od kilku już lat dziękujemy Bogu za dar nowych powołań nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Stajemy się powoli wspólnotą o charakterze międzynarodowym i wielokulturowym. Ojcowie i bracia zebrani na ostatniej Kapitule Generalnej reprezentowali paulińskie wspólnoty obecne nie tylko w Polsce i Europie, ale także rozsiane na różnych kontynentach świata. Stało się to doskonałą okazją do dzielenia się doświadczeniami życia zakonnego i duszpasterskiego paulinów pracujących w realiach różnorakich narodów i kultur. Doświadczenie Kapituły Generalnej pokazuje, że pauliński charyzmat nakreślony przez św. Jana Pawła II – który w każdym zakątku świata można nazwać charyzmatem jasnogórskim – urzeczywistnia się faktycznie każdego dnia.
Zmieniająca się pod względem narodowościowym, kulturowym i językowym struktura zakonu niesie także wiele wyzwań, zwłaszcza w dziedzinie formacji. Obecnie paulini realizują swe zakonne powołanie i podejmują posługę ewangelizacyjną w 17 krajach. Najwięcej paulinów posługuje w Europie: w Polsce, Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji, na Ukrainie, w Łotwie, na Białorusi, w Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji, Anglii, Czechach. Poza Europą: w USA, Australii, Kamerunie i Republice Południowej Afryki. Pod względem narodowościowym najliczniejszą grupę paulinów stanowią Polacy. Są także współbracia z Australii, USA, Ukrainy, Słowacji, Białorusi, Chorwacji, Łotwy, Szkocji, Węgier, Kamerunu, Republiki Południowej Afryki i Nigerii.
Każdego dnia usilnie prosimy Pana żniwa, by posyłał nowych robotników do paulińskiej winnicy, abyśmy otwarci na głos Kościoła mogli we właściwy sposób realizować nasze powołanie i służyć każdemu człowiekowi.

– Na Jasnej Górze trwa szczyt pielgrzymkowy. Po uroczystościach związanych z odpustem obchodzonym 15 sierpnia sanktuarium, jak co roku, przygotowuje się przez nowennę do uroczystości maryjnych, które przypadają 26 sierpnia. Jak przebiegają przygotowania do tych świątecznych dni?

– Sanktuarium na Jasnej Górze odgrywa od ponad 600 lat w dziejach Polski i Narodu Polskiego rolę wyjątkową. Papież Jan Paweł II mówił, że Polacy przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, przynosić do Maryi całe swoje życie. To przychodzenie jest szczególnie intensywne w sierpniu. Oprócz dwóch głównych uroczystości licznych wiernych gromadzi także nowenna przygotowująca bezpośrednio do uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Przez 9 kolejnych wieczorów odprawiana jest wspólnotowa Msza św. z kazaniami, z udziałem duszpasterzy i wiernych z poszczególnych parafii Częstochowy. W tym roku na Jasnej Górze, jak w wielu miejscach Polski, dziękujemy za Największego Pielgrzyma Jasnogórskiego – św. Jana Pawła II i razem z nim błagamy Królową Polski o poszanowanie Bożych przykazań i ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Prosimy za cały Naród Polski, abyśmy stawali się ludźmi prawego sumienia w poczuciu odpowiedzialności za odzyskaną wolność, i dobrze jej używali dla budowania dobra każdego człowieka, naszych rodzin i całej Ojczyzny.

– Z pewnością Jasna Góra oczekuje na papieża Franciszka w 2016 r. Przybędzie wtedy do Polski na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie...

– Wielkim i historycznym wydarzeniem dla Jasnej Góry były Światowe Dni Młodzieży w 1991 r., przeżywane pod hasłem: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Ponadmilionowa rzesza pielgrzymów z całego świata razem z Janem Pawłem II trwała na modlitwie wraz z Maryją. Teraz przygotowujemy się do spotkania w 2016 r. w Krakowie. Mamy nadzieję – i o to się modlimy – że na pielgrzymim szlaku papieża Franciszka będzie także Jasna Góra. Już teraz zgłaszają się grupy z różnych krajów, by z racji Światowych Dni Młodzieży odbyć także pielgrzymkę do Maryi – do Madonny Jana Pawła II.

– Czy Zakon Paulinów planuje już wydarzenia związane z ważnym jubileuszem przypadającym w 2017 r.? Proszę przybliżyć Czytelnikom „Niedzieli” fakty sprzed 300 lat, dotyczące pierwszej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

– W 2017 r. przypada wyjątkowa uroczystość – 300. rocznica koronacji diademami papieskimi Cudownego Obrazu Matki Bożej. Była to pierwsza taka koronacja poza Rzymem. Od początku istnienia Jasnej Góry bardzo mocna była idea królewskości Najświętszej Maryi Panny w społeczeństwie polskim. Śluby Jana Kazimierza z 1656 r. to już poniekąd oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski. Sama koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej dokonana w 1717 r. stała się niejako formalnym dopełnieniem Ślubów króla Jana Kazimierza. Ceremonia koronacji odbyła się 8 września w Bazylice Jasnogórskiej.
W związku z zachętą św. Jana Pawła II, aby charyzmat jasnogórski stał się maryjnym charyzmatem całego zakonu, Kapituła Generalna zobowiązała Zarząd Jasnej Góry do przygotowania programu duszpasterskiego obchodów tej rocznicy. Z tego powodu zarówno Zarząd Generalny Zakonu, jak i Zarząd Jasnej Góry podjął już wstępne decyzje w tej sprawie, właśnie trwają przygotowania do szczegółowego opracowania programu obchodów w wymiarze historycznym, teologicznym, liturgicznym i duszpasterskim. Nie zamierzamy tego wydarzenia traktować tylko jako kolejnego punktu w kalendarzu wydarzeń jasnogórskich, ale chcemy, by był to impuls do większej refleksji teologiczno-duszpasterskiej, a nade wszystko, by przyczynił się do pogłębienia zrozumienia roli Maryi w życiu i misji Kościoła.

2014-08-19 14:56

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Przeor Jasnej Góry dziękuje pielgrzymom i zaprasza do Jasnogórskiej Maryi

2020-08-09 14:35

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Niedziela TV

Jasna Góra trwa w łączności z pielgrzymami zarówno tymi, którzy idą, jak i tymi, którzy z konieczności odbywają pielgrzymki duchowe. Przeor klasztoru dziękuje wszystkim za determinację w kultywowaniu świętej tradycji Polaków i przypomina, że pielgrzymki, zwłaszcza piesze, są wielkim świadectwem wiary.

- Dziękuję wszystkim uczestnikom pieszych pielgrzymek, którzy przybywają na Jasną Górę. Jesteście wielkim darem i świadectwem dla nas wszystkich - powiedział o. Samuel Pacholski. Podziękował też tym, którzy zrozumieli szczególnie trudną sytuację w tym roku i dobrowolnie zrezygnowali z fizycznego pielgrzymowania na Jasną Górę, ale duchowo codziennie łączą się z sanktuarium i tymi, którzy są w drodze. - Jesteście równie ważni i wasze świadectwo jest równie wartościowe dla wszystkich - zapewnił.

O. Samuel Pacholski podkreśla, że jasnogórscy paulini z radością wyczekują każdego pielgrzyma, bo wszystkim chcą wciąż przekazywać maryjne przesłanie płynące z tego miejsca - „Bądźcie wierni Chrystusowi jak Maryja”. Jest to wołanie o świadectwo wiary, o to, żeby nie zrażać się trudnościami, i żeby szanując zdrowie i życie, własne i innych, to świadectwo wiary realizować - powiedział przeor.

Paulin podkreślił, że „każdy pielgrzym to świadek wiary a pieszy pielgrzym to świadek wiary heroicznej, bo piesze pielgrzymki wymagają szczególnego zaangażowania”. Przypomniał, że piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę to polska specyfika i swoisty fenomen. - Pielgrzymki to przede wszystkim wydarzenie religijne, to rekolekcje w drodze naznaczone specjalnym programem. Mają one wymiar zbiorowego świadectwa wiary, są czasem budowania więzi społecznych - zauważył o. Pacholski. Jego zdaniem bardzo potrzebujemy takich znaków wiary, „zarówno ci, którzy w pielgrzymce uczestniczą, jak i ci, którzy są jej obserwatorami”.

Jasnogórski przeor zaznacza, że w tym roku udział w pielgrzymce, czy to w sposób fizyczny czy duchowy, jest swoistym sprawdzianem naszej determinacji w trosce o wiarę. - Warunki, w których się znaleźliśmy przez pandemię koronawirusa pokazują czy ta determinacja, a więc walka o wiarę, o sakramenty, o Eucharystię, w nas jest. Czy może po prostu zbyt szybko odpuszczamy czyli nadal ograniczamy się do transmisji, do przekazów telewizyjnych czy internetowych czy też nadal korzystamy z dyspensy, bo ona w jakimś stopniu nadal obowiązuje - podkreśla zakonnik. Dodaje, że „w tych warunkach każdy może sam zobaczyć, kim jest czy czuje głód życia eklezjalnego, kościelnego, sakramentalnego czy może już zabił w sobie ten głód i jest biernym obserwatorem życia religijnego, kimś kto stoi z boku, rozgląda się i jakby nie walczy o duchowy rozwój, o wzrost, o to by w tych warunkach choć utrudnionych móc żyć życiem sakramentalnym, słuchać Słowa Bożego”.

Zdaniem jasnogórskiego przeora w tegorocznym opisie pielgrzymek pieszych już nie wysuwają się na plan pierwszy statystyki, to czy więcej osób przyszło czy mniej, czy więcej młodych czy starszych itd., ale to, że widać wielką ludzką potrzebę pogłębiania w ten sposób wiary i spotkania z Bogiem, i drugim człowiekiem, widać wielki głód pielgrzymów do wyruszenia w drogę.

- Dziś wszystkie parametry, którymi do tej pory, zwłaszcza dziennikarze, opisywali pielgrzymki, schodzą na plan dalszy. Liczebność pielgrzymek nie jest istotna, bo wielu chciałoby wziąć w nich udział, ale nie może, one ograniczają się co najwyżej do grup kilkudziesięcioosobowych albo przychodzą w formie sztafetowej, te parametry przestają mieć znaczenie – powiedział przeor. Sądzi, że „może jest to dobre, bo uświadamia nam czym jest pielgrzymowanie, że ma ono głęboki sens egzystencjalny, że nasze życie jest pielgrzymowaniem, jest jakiś początek, są etapy i jest jakiś cel. Pielgrzymka nam to uzmysławia, żebyśmy nie żyli z dnia na dzień, bez celu, czepiąc tylko z jakiś dóbr konsumpcyjnych”.

O. Samuel zauważa, że niemal każda diecezja, mimo przeszkód, w takiej czy innej formie, ale i w tym roku, organizuje pielgrzymki piesze, by potwierdzić trwałość i autentyczność tej formy realizowania programu duszpasterskiego.

- Jasna Góra jest przygotowana na przyjęcie większej rzeszy pielgrzymów – zapewnia przeor. - Mamy środki dezynfekcyjne, maseczki, komunikaty przypominające o konieczności stosowania się do zasad reżimu sanitarnego, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi w Częstochowie, realizujemy wymogi, które nas obowiązują - twierdzi o. Pacholski, ale przyznaje, że „czasem problematyczne jest to jak egzekwować zasady np. używanie przez pielgrzymów maseczek”. - Przypominamy i nieustannie się modlimy - podkreśla i zaprasza wszystkich na Jasną Górę, zwłaszcza na uroczystości odpustowe 15 sierpnia.

We Wniebowzięcie główna Msza św. sprawowana będzie o godz. 11.00 na szczycie. Jak zwykle o 8.00 celebrowana będzie Eucharystia dla Warszawy a o 19.00 dla Częstochowy. W wigilię święta, 14 sierpnia o godz.21.00 odbędzie się wielki koncert „Abba Ojcze” z udziałem plejady polskich gwiazd transmitowany przez TVP1.

CZYTAJ DALEJ

Już jutro Świdnica będzie miała pierwszego diakona stałego

2020-08-09 09:59

[ TEMATY ]

Świdnica

diakon stały

Tadeszu Dubicki

źródło: www.diakonatstaly.opole.pl

Tadeusz Dubicki (po prawej), podczas przyjęcia posługi akolitatu.

Już w najbliższy poniedziałek 10 sierpnia, diecezja świdnicka będzie miała pierwszego diakona stałego.

Kandydatem do święceń będzie Tadeusz Dubicki, rodowity świdniczanin, pochodzący z paulińskiej parafii św. Józefa Oblubieńca NMP. Choć życie zawodowe i rodzinne Tadeusz już dawno sobie ułożył, to jednak przez lata czynił przemyślenia nad diakonatem stałym. To pragnienie już niebawem się spełni. Po długich przygotowaniach formacyjnych, po odbytych praktykach duszpasterskich Kościół go pośle, aby wypełniał jego trzy podstawowe zadania, posługę słowa, celebrację liturgii i uczynki miłości.

Warto przypomnieć, że urząd diakona, który w Kościele istniał od czasów apostolskich został przywrócony po przeszło 1000-letniej nieobecności. Sobór Watykański II w odpowiedzi na wiele głosów biskupów postanowił przywrócić urząd diakona stałego, który nie ma jednak prowadzić do zastąpienia księży, a jedynie uzupełniać ich posługę.

Tadeusz ma żonę i dwóch synów. Zawodowo prowadzi szkolenia z samoobrony w systemie Krav Maga i zajmuje się ochroną osobistą VIP-ów. Ukończył studia prawnicze, teologiczne i pedagogiczne, a także uczęszczał do Wyższej Szkoły Wojskowej. Przygotowując się do posługi w Kościele w Ośrodku Formacyjnym Diecezji Opolskiej ukończył Studium Uzupełniające do Diakonatu Stałego. Otrzymał posługę lektoratu i akolitatu. Zgodnie z przepisami otrzymał także pisemną zgodę żony. Jako diakon stały będzie mógł udzielać sakramentu chrztu, błogosławić małżeństwa, rozdzielać Komunię świętą, prowadzić pogrzeb czy wygłaszać kazania, natomiast nie będzie mógł spowiadać ani sprawować Eucharystii. Tadeusz będzie pierwszym diakonem nie tylko w diecezji świdnickiej, ale i całej metropolii wrocławskiej.

Święcenia odbędą się w katedrze świdnickiej. Data uroczystości nie jest przypadkowa, bowiem 10 sierpnia w kościele przypada wspomnienie św. Wawrzyńca, najsłynniejszego diakona, który pochodził z Hiszpanii. Był archidiakonem papieża św. Sykstusa II, odpowiedzialnym za majątek diecezji rzymskiej.

Święceń udzieli bp Marek Mendyk.

CZYTAJ DALEJ

Śnieżka: modlitwa na szczycie w intencji ludzi gór z udziałem kard. Duki i Vaclava Klausa

2020-08-10 17:48

[ TEMATY ]

modlitwa

Ks. Waldemar Wesołowski

Już po raz 39. w liturgiczne wspomnienie św. Wawrzyńca 10 sierpnia odbyła się na Śnieżce, szczycie Karkonoszy, międzynarodowa modlitwa w intencji ludzi gór. Przewodniczył jej kard. Dominik Duka z Pragi, a homilię wygłosił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. W spotkaniu wziął udział b. prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus.

Msza św. przy istniejącej tu od ponad 300 lat kaplicy poświęconej św. Wawrzyńcowi odprawiona została z udziałem pielgrzymów z Polski, Czech i Niemiec. Wśród koncelebransów obecny był legnicki biskup senior Stefan Cichy, były opat norbertanin o. Michael Josef Pojezdny oraz grono księży z Polski i Czech.

Nie mogło zabraknąć także organizatora i inicjatora tego wydarzenia Jerzego Pokoja oraz emerytowanego prezydenta i premiera Republiki Czeskiej Vaclava Klausa, który podczas swojej prezydencji, a także po jej zakończeniu co roku uczestniczył w tych spotkaniach. Licznie reprezentowani byli ludzie gór: przewodnicy, ratownicy górscy, funkcjonariusze Karkonoskiego Parku Narodowego, Straży Granicznej oraz podobnych służb ze strony czeskiej.

Przybyłych powitał proboszcz parafii Karpacz ks. Paweł Oskwarek. Kard. Duka zwrócił uwagę, że w tym modlitewnym spotkaniu na sposób duchowy uczestniczą z tą wspólnotą nie tylko patron dnia św. Wawrzyniec, czy też przyzywany św. Wojciech, ale także abp Karel Otcenasek i św. Jan Paweł II, których w tym roku obchodzimy 100 lecie urodzin. Kardynał wspomniał też, że tę Mszę św. sprawuje w ornacie podarowanym przez Jana Pawła II dla katedry w Pradze.

Homilię wygłosił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Nawiązując do czytań, zwrócił uwagę, że często człowiek buduje swoje życie według tylko swojej wizji. Tymczasem na podobieństwo ziarna wrzuconego w ziemię, które musi obumrzeć, aby przynieść nowy plon, również takie działanie powinno dokonywać się w naszym życiu.

- Chrystus, który jest tym ziarnem które wpadło w ziemię, obumarł dla siebie, żebym i ja tego się uczył, że jest mi to potrzebne, abym uczył się żyć z drugim człowiekiem w pokoju, jedności, ale i we mnie musi coś obumierać. Muszę być otwarty na drugiego człowieka. Dobrze że tu, na tym szczycie, narody polski, czeski i niemiecki, które tu przybywają, są takim znakiem pod imieniem św. Wawrzyńca, który nie bronił swego życia, ale je oddał, wiedząc, że jest to jedyny sposób, aby dokonało się dzieło Boże – mówił biskup legnicki.

Na zakończenie zabrał głos Jerzy Pokój, ratownik górski i b. szef Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dziękując wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym. Zaprosił także na jubileuszowe 40. spotkanie za rok.

Uroczystość zakończyła się w Kotle Łomniczki modlitwą osób związanych z pracą w górach, przy symbolicznym cmentarzu „Ofiarom gór”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję