Reklama

Niedziela Lubelska

Zatęsknili za nową świątynią

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie podjęła się wielkiego trudu budowy nowego kościoła. 6 sierpnia w uroczystość odpustową dzieło pobłogosławił abp Stanisław Budzik

Wspólnota parafialna z ul. Nadbystrzyckiej na pierwszą Mszę św. sprawowaną w wymarzonej świątyni musi jeszcze trochę poczekać. Do tej pory udało się wyprowadzić mury kościoła nieco ponad pierwszy strop. W przyziemnej części świątyni znajdzie się miejsce na pomieszczenia duszpasterskie. – Dla parafii, która powstała prawie ćwierć wieku temu (w 1990 r.) wybudowana została tymczasowa kaplica, która miała służyć zaledwie kilka lat. Jednak z powodu różnych trudności oczekiwanie na nowy kościół bardzo nam się wydłużyło – mówił ks. Piotr Nowak, proboszcz. – W tym oczekiwaniu jesteśmy trochę podobni do narodu wybranego, wychodzącego z niewoli. Izraelici opuszczający Egipt początkowo byli niewolnikami niezdolnymi do tworzenia jednego narodu, przez wędrówkę zyskali nową świadomość. My też musieliśmy przejść trudną drogę zmagania się z przeciwnościami, aby zatęsknić za nową świątynią. Bogu dzięki za pokonanie trudności, które wydawały się nie do pokonania – podkreślał budowniczy kościoła.

Proboszcz wraz z przedstawicielami parafii prosili abp. Stanisława Budzika o poświęcenie kamienia węgielnego i błogosławieństwo rozpoczętej pracy. Kamień został przywieziony przez parafian z Ziemi Świętej i złożony w specjalnej niszy, obok tuby z dokumentem opisującym to historyczne wydarzenie. – W naszej świątyni, w fundamentach i stropie, znajduje się już wiele kamieni z ziemi Chrystusa, ponieważ zawsze proszę parafian pielgrzymujących do Ziemi Świętej, aby przywozili ze sobą fragmenty skał, po których stąpał Jezus i Apostołowie – mówił Ksiądz Proboszcz. – Prosimy o poświęcenie kamienia węgielnego, błogosławieństwo i umocnienie w trudzie budowania świątyni materialnej i wspólnoty ducha, którą pragniemy tworzyć – podkreślał ks. Nowak. – Niech twoje błogosławieństwo pomoże nam w pełnym przeżywaniu święta Przemienienia Pańskiego i święta naszej parafii – wtórowali przedstawiciele Rady Duszpasterskiej.

Reklama

Sprawując odpustową Eucharystię w kaplicy, abp Stanisław Budzik modlił się, by Chrystus błogosławił dziełu: – Zjednocz siły i umysły, by z trudu powstała piękna świątynia, miła Twojemu imieniu, abyśmy, pracując wokół dzieła, sami stawali się Bożą budowlą, abyśmy rośli na świętą świątynię w Panu ku chwale Boga w Trójcy jedynego. Dziękując wspólnocie parafialnej za wytrwałość i ofiarną pracę, Ksiądz Arcybiskup mówił: – Podejmujecie wielki trud zbudowania nowej świątyni. Pragniecie zbudować dom Bogu, w którym będziecie mogli godnie Go chwalić, dziękować za dary, prosić o błogosławieństwo i w którym będziecie budować nadprzyrodzoną wspólnotę miłości jednoczącą się wokół Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. Dziękujmy Bogu za dar Kościoła, który dzięki Eucharystii żyje i działa, za dar świątyni, która powstaje w waszej parafii jako nasz dar dla Boga i dar Boga dla nas.

W nawiązaniu do przeżywanej uroczystości, abp Stanisław Budzik podkreślał, że Chrystus w tajemnicy Przemienienia pozwala nam patrzeć w swoje oblicze, pełne Boskiego blasku. – To oblicze ma przedziwną moc. Potrafi przemienić człowieka, odmienić jego los; jest w stanie zmienić bieg ludzkiego życia i ukształtować w człowieku nowego ducha i nowe serce – mówił Pasterz. – Ewangelia prowadzi nas na górę wysoką, chce poszerzyć horyzont naszego wiedzenia, otworzyć dalszą perspektywę. Z góry widać wszystko lepiej; ze zdobytego z trudem szczytu roztaczają się widoki, o jakich nie śniło się ludziom przebywającym w dolinach – podkreślał Ksiądz Arcybiskup, zapraszając zgromadzonych do podążania za Chrystusem i odkrywania Boskiego blasku na Jego ludzkim obliczu. – Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata, Prawdą, która wyzwala, Drogą, która prowadzi i Życiem, które napełnia radością – podkreślał. – Wydarzenie z góry Tabor objawia pełną prawdę o Chrystusie i streszcza najważniejsze zdanie Nowego Testamentu: „To jest mój Syn umiłowany; Jego słuchajcie”. Mówi ono, że Jezus jest więcej niż jednym z proroków, nauczycieli ludzkości, szlachetnych głosicieli wzniosłych idei i założycieli religii. Wielu występowało w imieniu Boga, ale tylko o Jezusie Bóg zaświadczył: to jest mój Syn… – wyjaśniał Ksiądz Arcybiskup. Jak zapewniał, świadectwo o Synu wypowiedziane na górze Tabor nadal rozbrzmiewa w świecie i dociera do człowieka. Głosi je niestrudzenie Kościół, w którym Chrystus żyje i działa przez swoje słowo i sakramenty, a szczególnie przez sakrament Eucharystii. Przypominając za św. Janem Pawłem II, że nie ma Kościoła bez Eucharystii, Metropolita mówił, że Eucharystia podtrzymuje Kościół jako wspólnotę i kościół jako miejsce zwołania ludu Bożego. – Kierowani tym przekonaniem, postanowiliście wnieść świątynię, której kamień węgielny dziś poświęcamy. Świątynia po zakończeniu budowy i odpowiednim wyposażeniu stanie się miejscem Bożej obecności, sprawowania sakramentów, obrazem Kościoła jako społeczności ludzkiej zgromadzonej przez Boga, świątyni zbudowanej z żywych kamieni. Pamiętajcie, że kamieniem węgielnym, głowicą podtrzymującą jej fundamenty, jest Jezus Chrystus – apelował Pasterz. Ksiądz Arcybiskup prosił, by wspólnota podejmująca dzieło budowy widzialnej świątyni nie ustawała w trudzie wznoszenia świątyni żywych serc. – Budowla, którą wznosicie, powinna być miejscem formowania postaw chrześcijańskich i wiary mocnej jak skała, na której można oprzeć całe swoje życie – podkreślał.

Po uroczystej Liturgii zgromadzeni przeszli na plac budowy, gdzie odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia budowy kościoła. Na umieszczonym w specjalnej tubie dokumencie czytamy m.in.: „Wspólnota parafialna przez długi czas podejmowała usilne starania, aby rozpocząć budowę kościoła. Dzięki wielkiej ofiarności oraz wytrwałej modlitwie zostały pokonane rozliczne trudności i w listopadzie 2012 r. podjęte zostały pierwsze prace budowlane, które trwają po dziś dzień. Ten wielki trud wspólnoty parafialnej podjęty dla wzniesienia widzialnej świątyni poświęcamy na większą chwałę Bogu oraz na pożytek potomnym”. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć budowę nowego kościoła, może dokonać wpłat na konto: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, nr konta78 1240 2500 1111 0000 3769 2304.

2014-08-21 13:03

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Chrystus obecny w Kościele

Niedziela świdnicka 41/2015, str. 5

[ TEMATY ]

Kościół

Jezus Chrystus

Karina Wiśniowska/karina.wisniowska@gmail.com

Jezus Chrystus, który dokonał dzieła naszego zbawienia, nie pozostał w widzialnej postaci wśród nas, ale odszedł do nieba, zesłał Ducha Świętego. Pozostał z nami w swoim Kościele, ale już w sposób niewidzialny, sakramentalny, dalej działając przez swojego Ducha. Jezus znikł sprzed oczu historii, zostawiając jednak na ziemi swoich uczniów, widzialnych uczniów, tych, których wybrał, którym odsłonił głębię swojej nauki, na oczach których czynił cuda, którym ukazał się po zmartwychwstaniu i których obdarzył darami Ducha Świętego. On odszedł, a oni zostali. Ale i On też jakoś pozostał, powiedział przecież: „Jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28, 20), ale wiemy, że Jezus mówił o obecności innej, niewidzialnej, o obecności sakramentalnej. Ci uczniowie dali początek dziełu Chrystusa, któremu na imię Kościół. Kościół, lud nieogarniony, ochrzczony w imię Chrystusa stał się miejscem działania i obecności Chrystusa na ziemi, działania w mocy Ducha Świętego. Czasem stawiamy takie pytania: dlaczego Chrystus założył Kościół? dlaczego swoją naukę i dzieło odkupienia złożył w Kościele? Odpowiedź wydaje się być prosta: Chrystus przyszedł na świat dla wszystkich: dla wszystkich ludzi i dla wszystkich pokoleń; chciał, żeby Jego dzieło zbawcze było dostępne dla wszystkich ludzi, wszystkich narodów i wszystkich czasów. Nie przyszedł zatem tylko dla tych, których spotkał za swego ziemskiego życia, chciał być, chciał stać się wszystkim dla wszystkich i ten Boży ogień, który Jezus zapalił w sercu ludzkości, miał odtąd płonąć i ogarnąć całą ludzkość. On płonie, nie spala się, w Kościele, który jest budowlą wzniesioną na opoce, którą jest Chrystus. Chrystus pozostał w tajemnicy Kościoła: pozostał w swoim słowie, pozostał w sakramentach, ale pozostał też w ludziach, których wybiera; w ludziach, którzy w Nim rozpoznali Zbawiciela, którzy przyjęli chrzest; w ludziach, którzy przyjmują Chrystusowy model życia, którzy na wzór swego Pana chcą być zawsze wierni Ojcu. A więc Kościół to Chrystus wszędzie obecny i udzielający się; Kościół uwielokrotnia i aktualizuje obecność Chrystusa, sprawia, że Chrystus jest obecny w różnych miejscach geograficznych i w każdym czasie historii. Jezus w pewnym momencie swego życia powiedział: „Lepiej dla was, żebym odszedł” (zob. J 16, 7), mając na myśli to, że kiedy jest w ludzkiej, widzialnej postaci wśród nas, jest dostępny tylko niektórym ludziom, natomiast będąc w postaci sakramentalnej, ma możliwość dotarcia do wszystkich.

CZYTAJ DALEJ

Powstanie Warszawskie. „To nie była tylko walka” - wspomnienia łączniczki

2021-08-01 11:22

[ TEMATY ]

Powstanie Warszawskie

Anna Przewoźnik

"Wiśka" - Bogumiła Kulik, z domu Rankowska

"Wiśka" - Bogumiła Kulik, z domu Rankowska

"Wiśka" - Bogumiła Kulik, z domu Rankowska. Do powstania poszła mając lat 16. Dziś jest ostatnią mieszkającą w Częstochowie uczestniczką Powstania Warszawskiego. Mimo swoich 93 lat doskonale pamięta tamte dni. Jej wojenny życiorys jest podobny wielu nastolatkom z pierwszego pokolenia II Rzeczpospolitej, wychowanych w patriotycznych rodzinach wspieranych przez szkołę. Rzetelna edukacja i miłość ojczyzny dała im siłę, by z determinacją bronili jej niepodległości. Bogumiła Kulik, choć urodzona w Poznaniu, dzieciństwo i młodość spędziła na warszawskiej starówce. Od 1946 r. jest mieszkanką Częstochowy.

Rodzina

CZYTAJ DALEJ

Muzyka organowa, śpiewy chorału gregoriańskiego

2021-08-04 13:58

archiwum organizatorów koncertu

Artyści zapewnili publiczności moc muzycznych doznań

Artyści zapewnili publiczności moc muzycznych doznań

    To był wieczór pełen muzycznych doznań! – zapewniają uczestniczący w koncercie, który odbył się w ramach 20. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

       Dźwięki muzyki organowej, śpiewy chorału gregoriańskiego oraz licznie zgromadzona publiczność uświetniły koncert w ramach jubileuszowego festiwalu zorganizowanego przez Miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję