Reklama

Papież Franciszek jest już w drodze do Polski

2014-09-02 14:46

Z abp. Wacławem Depo rozmawia Lidia Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 36/2014, str. 18-19

Grzegorz Gałązka

O papieżu Franciszku, który stał się wyjątkowym pielgrzymem jasnogórskim, fenomenie pielgrzymowania i perspektywach stojących przed Kościołem w Polsce z abp. Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP – rozmawia Lidia Dudkiewicz

LIDIA DUDKIEWICZ: – Ksiądz Arcybiskup przybył do Redakcji „Niedzieli” wysmagany wiatrem i deszczem. W ostatnich dniach bowiem odwiedzał pielgrzymów podążających na Jasną Górę z okazji uroczystości 15 i 26 sierpnia, witał ich i błogosławił na ostatnim etapie świętej wędrówki, patrzył w ich ogorzałe twarze. Jak metropolita częstochowski, pierwszy minister Królowej Polski, widzi fenomen polskiego pieszego pielgrzymowania, które podziwia cały świat?

ABP WACŁAW DEPO: – Jasna Góra jest miejscem, które zostało nam przekazane opatrznościowo. Tutaj od wielu pokoleń ojcowie paulini, jako stróże tego miejsca, pokazują kierunek, podpowiadają, gdzie i z kim mamy pójść. Bardzo ważna jest świadomość celu, ale także poczucie więzi z innymi. Ta podstawowa więź to więź z Maryją. Zawsze podkreślamy, że maryjność, będąca duszą polskiego katolicyzmu, nie jest wartością zamykającą się sama w sobie. Ona jest w służbie Synowi. Ten Cudowny Obraz, który jest dla nas skarbem, „przedziwną pomocą i obroną”, także pokazuje kierunek, w którym miejscu i z którego punktu musimy wyruszyć, żeby osiągnąć cel. Poprzez ten obraz – przez osobę Matki Bożej – idziemy do Jezusa. Dlatego każda pielgrzymka musi zawsze uwzględniać rys maryjności – Matki wskazującej na Syna i prowadzącej do Niego. Moim zadaniem jest być pierwszym w służbie Królowej Polski – bo tak przyjęliśmy Maryję i tak chcemy Ją nadal odbierać. I nie tylko jako naszą Królową, ale przede wszystkim jako naszą Matkę, która po swojemu wychowuje dzieci. Przychodząc do Niej, mamy przed oczami bardzo jasny przekaz: „Zróbcie wszystko, co mój Syn wam powie”. Trzeba nam zatem wsłuchiwać się w głos Ewangelii i Kościoła, który jest żywy i który trzeba w posłuszeństwie wiary wypełnić.

– Podczas audiencji generalnej 27 sierpnia br. Ojciec Święty w swoim słowie do Polaków zawierzył nas Matce Bożej Jasnogórskiej... Odczuwa się bliskość papieża Franciszka z Jasną Górą.

– Ważna jest wierność temu miejscu i rola łącznika Watykanu z Jasną Górą, którą podejmuje abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, który w tym roku znów prowadził grupę łódzkiej pielgrzymki na Jasną Górę. Niedawno Ojciec Święty zapytał go wprost, czy był na Jasnej Górze, czy w tym roku spełnił już swoje zadanie. Gdy Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił, że dopiero w sierpniu wyrusza na pielgrzymkę, papież Franciszek powiedział: „Przejdź kawałek za mnie”. A wcześniej, w czasie mianowania go jałmużnikiem papieskim, stwierdził kategorycznie: „Jeśli miałbyś zrezygnować z pobożności ludowej, z której wyrosłeś, z tego, co wyniosłeś z domu, to lepiej nie przyjmuj tej funkcji”. Dziękujemy Arcybiskupowi Konradowi za podkreślenie troski Ojca Świętego o nas, o kształt pielgrzymowania, i za to, że poprzez jego osobę Ojciec Święty przeszedł kilka stacji pielgrzymkowych na Jasną Górę. Odbieramy to jako pewien rodzaj przygotowania do pielgrzymki Ojca Świętego w 2016 r.

– Skoro intencje Ojca Świętego niósł do Częstochowy papieski jałmużnik, to można powiedzieć, że papież Franciszek w jakimś sensie jest już jasnogórskim pielgrzymem...

–... już jest w drodze...

– Przypieczętowanie tegorocznego sezonu pielgrzymkowego – jak zawsze – stanowiły pielgrzymki Częstochowy i naszej archidiecezji na Jasną Górę.

– W tym roku do grupy błękitno-białej, która w ramach grupy 17. od lat wyrusza z Warszawy na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, dołączył ksiądz rektor Andrzej Przybylski z naszymi alumnami. W ten sposób seminarium modliło się m.in. w intencji nowych powołań do kapłaństwa, gdyż liczba zgłoszeń do seminarium jest mniejsza niż zazwyczaj. Ufamy, że pielgrzymowanie wspólnoty seminaryjnej też będzie owocowało odważnymi decyzjami młodych ludzi.
Nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej (17-25 sierpnia) była rzeczywiście pieczęcią wszystkich pielgrzymek. Chciałbym podziękować i Częstochowie, i całej naszej archidiecezji, wszystkim parafiom, które podejmowały grupy pielgrzymie w tym czasie – nie tylko sierpniowym, ale i wcześniejszym – za to bardzo ważne świadectwo wobec Kościoła w Polsce i poza jego granicami, wobec ludzi, którzy idą utrudzeni w słońcu i deszczu i spotykają się z otwartymi sercami innych ludzi.

– Obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej poprzedziła sesja Rady Biskupów Diecezjalnych. Podejmowano wiele ważnych tematów, ale najgłośniej mówiło się potem w mediach o sprawie statusu embrionu ludzkiego.

– Jesteśmy wdzięczni Zespołowi Ekspertów KEP ds. Bioetycznych na czele z jego przewodniczącym abp. Henrykiem Hoserem za to, że niezmiennie trwa przy stanowisku, które wynika z woli Boga i prawa Bożego. Dlatego jesteśmy otwarci na dzieło odczytywania zamysłu Boga względem człowieka, a nie tworzenia jakiejś etyki. Przypomnę słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że prawo do życia nie jest prawem konfesyjnym, nie jest nawet sprawą światopoglądu, lecz jest prawem człowieka. Twierdzenie, że Kościół głosi jedno ze stanowisk, jest błędem, bo to jest jedyne stanowisko wiążące nas wszystkich – niezależnie od tego, gdzie żyjemy i jaką wiarę wyznajemy. I dlatego od początku, od momentu poczęcia, jest określony kod genetyczny człowieka. Różnego rodzaju dyskusje o tym, w którym tygodniu czy miesiącu życia można przerwać ten proces, zawsze są skierowane przeciwko człowiekowi. Naukowcy przyznają, że jesteśmy już dzisiaj bardziej przekonani do tego poglądu, który swój punkt startowy bierze z woli Boga i z Bożego zamysłu, ale są też środowiska ideologiczne, które zwalczają nasze stanowisko i dlatego niezmiennie trzeba prosić Boga o łaskę wierności temu, co jest Jego prawem w naszym życiu.

– Podczas obrad biskupi podjęli też drażliwe zagadnienie, którym interesuje się świat. Chodzi o sprawy pedofilii, a konkretnie o ludzi skrzywdzonych na tle seksualnym. Co nowego w tych kwestiach?

– Każdy z nas stanie przed trybunałem Bożym i za swoje sprawy będzie odpowiadał. A tutaj trzeba zdecydowanie powiedzieć: Stop. Nie godzimy się na czyny krzywdzące człowieka. Mamy tu bowiem do czynienia z atakiem nie tylko na osobę ludzką, ale również na samego Boga.
Nasze stanowisko jest jednoznaczne: musimy bronić ofiar. Trzeba pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu tego rodzaju ataków na godność ludzką, a jednocześnie sprawiedliwie osądzić sprawców tych czynów. Konferencja Episkopatu bardzo zdecydowanie wypowiedziała się w tych sprawach ustami o. Adama Żaka, jezuity, odpowiedzialnego za utworzenie na terenie Polski czterech ośrodków, które będą się starały pomóc ludziom skrzywdzonym.

– Specjalnym gościem obrad biskupów był arcybiskup Bagdadu Jean Benjamin Sleiman OCD. Z jakim przesłaniem przybył do Polski? Nawiedził Jasną Górę akurat w dniu, gdy modliliśmy się za prześladowanych chrześcijan.

– Przypominają się tu słowa św. Jakuba Apostoła, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie można jej wyrażać tylko słowami i jedynie słowną solidarnością. Arcybiskup Bagdadu przybył jako świadek dramatu ludzi nie tylko wypędzanych z własnych domów z powodu wiary, z własnego terytorium egzystencji, ale którym za wiarę odbiera się życie. Obrazy pokazywane na stronach internetowych są przerażające. To zbrodnia ludobójstwa. O tym bardzo wyraźnie mówił abp Sleiman. Jego głos zabrzmiał poprzez przekaz Telewizji Trwam na początku Eucharystii, która zgromadziła nas 26 sierpnia na modlitwie w intencji Kościoła na Bliskim Wschodzie i w intencji chrześcijan na tym terenie. Modlitwa jest początkiem drogi do jakiejkolwiek pomocy. Trzeba nam też być otwartymi na przyjęcie tych ludzi do swoich domów, środowisk. To nie jest sprawa tylko tamtej części świata. To sprawa nas wszystkich. Wiara musi być połączona z odpowiedzialnością i weryfikuje się poprzez czyny.

– Arcybiskup Bagdadu zwrócił uwagę na to, że świat jakby nie radzi sobie z problemem rzezi chrześcijan, zauważył pewną niemoc polityków wobec tej przerażającej sytuacji. Podkreślił rolę dziennikarzy, którzy z narażeniem życia idą na front tych wydarzeń. Wszystkimi wstrząsnął przecież przypadek z ostatnich tygodni, dotyczący amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, zamordowanego przez islamskich terrorystów. Czy można mówić o misji zawodu dziennikarza, zwłaszcza kiedy naraża swoje życie?

– Zadaniem dziennikarzy jest służyć prawdzie i być jej współpracownikami. Wiemy, że dziennikarze są posyłani do konkretnych miejsc, aby przekazać czystą prawdę. Oczywiście, jest ona czasem okrutna, jak w przypadku morderstwa amerykańskiego dziennikarza, kiedy widzimy obraz terrorysty najpierw stojącego z bagnetem w ręku, później okrutnie zabijającego człowieka. Świadczy to o zdegenerowaniu, o braku w sumieniu jakiegokolwiek odniesienia do wartości życia drugiego człowieka – a tym samym jest to prowokacja skierowana w stronę samego Boga. Widzę tu pewne odniesienia bezpośrednie. Ludzie, którzy nieraz atakują świat zachodni, mówią, że występują przeciwko krucjacie w stylu amerykańskim, ale jednocześnie popełniają najgorszy grzech, mianowicie mordują ludzi w imię Boga. Atakują, tłumacząc, że świat zachodni się zdegenerował, odstąpił od podstawowych wartości, które określamy również jako chrześcijańskie, nie tylko humanistyczne. Czynią swoiste rachunki wyrównawcze, które mają pokazać, że to oni panują i będą panować nad światem.
Przekaz dziennikarski musi być zawsze wiarygodny, ale wiarygodność wymaga nieraz aż takich ofiar, o jakich słyszymy czy to na Bliskim Wschodzie, czy na Ukrainie. Jeśli dzisiaj słyszę, że sprawa wojny na Ukrainie jest sprawą wewnętrzną Rosji, a Rosja tylko pomaga humanitarnie, wysyłając tam białe samochody – to jest to podstawowe zakłamanie, któremu trzeba się sprzeciwić. I tutaj wkraczają ze swoją misją dziennikarze, którzy docierają do prawdy.

– Te ostatnie fakty powodują nasze wielkie zaniepokojenie, sugerują możliwość rozpętania III wojny światowej. Z pewnością więc wszystkie te sprawy musimy wziąć ze sobą na modlitwę. Chciałabym przypomnieć, że 20 września br. na Jasnej Górze zgromadzi nas m.in. 18. Pielgrzymka „Niedzieli”, z którą będzie połączona 3. Pielgrzymka Dziennikarzy z całej Polski...

– Bardzo się cieszę, że mogę włączyć się w dzieło „Niedzieli”. Już dzisiaj jako pasterz Kościoła częstochowskiego nie tylko błogosławię, ale ze wszech miar obiecuję współpracę i bezpośredni udział w tym, co tworzycie. „Niedziela” jest medium poprzez swój przekaz służącym nie tylko całej Polsce czy Polakom za granicą, ale jest też pewnym bardzo ważnym przesłaniem, które określam jako rodzaj świadectwa. Obserwujemy bowiem zmaganie się mediów katolickich z mediami liberalnymi oraz różnymi ateistycznymi nurtami, które życiu odbierają jakikolwiek sens. Kreują jego wizję jako swoistego sklepu towarowego, w którym można pewne rzeczy kupić, a nawet brać za darmo. „Niedziela” podkreśla pierwszeństwo Boga w życiu człowieka. Już sam tytuł pokazuje, że kiedy ustawimy sprawę Boga na pierwszym miejscu, kiedy będziemy świętować dzień Pański – niedzielę jako dzień zwycięstwa prawdy nad kłamstwem i miłości nad śmiercią, wtedy odnajdziemy się znów we wspólnocie, która będzie twórcza dla przyszłych pokoleń. Będzie pewnym fundamentem i odniesieniem. Zatracenie tego charakteru niedzieli, marnowanie tego wielkiego daru łączy się z naszą odpowiedzialnością przed Bogiem. O odpowiedzialność za tę sprawę apeluję do wszystkich polskich wspólnot parafialnych i diecezjalnych. Nie do przecenienia jest też przekaz Telewizji Trwam, dzięki której możemy pewne treści szeroko propagować. Wołam o większą obecność „Niedzieli” i przekazu mediów katolickich na każdy dzień tygodnia.
Na wszelką nowość z serca błogosławię wszystkim – Pani Redaktor, Współpracownikom na czele z Honorowym Redaktorem Naczelnym ks. inf. Ireneuszem Skubisiem, któremu dziękujemy za nieoceniony wkład w dzieło „Niedzieli”. I życzę, by ta nowość, również współpracowników, ale i wszelkiego rodzaju przesłań, była jak najbardziej owocna.

– Bóg zapłać.

Tagi:
papież abp Wacław Depo Franciszek

Abp Depo: jesteśmy świadkami antykultury, która żywi się naszym cierpieniem i zniewagą

2019-08-16 11:35

Ks. Mariusz Frukacz

„Na co dzień jesteśmy świadkami antykultury, która objawia się poprzez tzw. marsze równości, bluźniercze sztuki, profanacje religijne, a zwłaszcza Najświętszego Sakramentu, obrazów Matki Bożej i świętych” – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który wieczorem w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył Mszy św. na jasnogórskim szczycie. Metropolita częstochowski modlił się m. in. za Częstochowę i jej mieszkańców.

YouTube.com/Jasna Góra

W homilii abp Depo za kard. Wyszyńskim przypomniał, że „Jasna Góra w świadomości narodu na przestrzeni dziejów jest jakąś wieżą, stanicą, twierdzą, gdzie dochodzimy do spokoju i równowagi, gdzie zaczynamy trzeźwo myśleć pod kątem naszych obowiązków, codziennych zadań, ale także i praw, które nam przynależą”.

– Nasze wieczorne trwanie na Jasnej Górze jest wpatrywaniem się w Oblicze Maryi i Jej Serce. Nasze trwanie przy Maryi jest najważniejszą szkołą zawierzenia Bogu na Jej wzór we wszystkim, co nas spotyka – podkreślił arcybiskup i dodał: „Obecność i modlitwa w tej szkole zobowiązuje nas do codziennego świadectwa, abyśmy byli godnymi Jej dziećmi”.

– Maryja jest dla nas wzorem jak zawierzyć Bogu we wszystkich okolicznościach życia i jak być posłusznym Bogu. Maryja w Bożym Planie zbawienia zajmuje pierwsze miejsce. Jest wzorem tego, co Bóg pragnie uczynić dla każdego i każdej z nas – kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „Bóg zapewnia nam życie, zjednoczenie z Nim wbrew prawu śmierci. Magnificat Maryi jest uwielbieniem Boga za Jego miłość miłosierną, która dźwiga człowieka z jego największych zagrożeń, a są nimi: zło i śmierć”.

– Maryja stała się Matką Życia. Matką ludzi od czasu Kalwarii i Zesłania Ducha Świętego. Jest z nami w każdy czas. W troskach i niepokojach, w cierpieniach i bólu, ale i w radościach i nadziei – kontynuował abp Depo i zaznaczył: „Dzisiejsze święto to przypomnienie o ludzkiej naturze”.

– Kim jesteśmy jako mężczyzna i niewiasta? Kim jesteśmy jako powołani do wspólnoty osobowej oraz szczególnej godności naszego ludzkiego ciała? – pytał metropolita częstochowski i powtórzył za św. Augustynem: „Tylko wiara daje nam przyszłość. Chrześcijanie są ludźmi przyszłości”.

Arcybiskup odnosząc się do czasów współczesnych podkreślił, że „jesteśmy świadkami antykultury” – Ta antykultura żywi się naszym cierpieniem i naszą zniewagą – mówił abp Depo.

– Dobrze to ujął jeden z polskich dziennikarzy, który w felietonie „Redukcja i rewolucja antykultury” ostrzega: polskie społeczeństwo będzie bezbronne wobec rewolucji antykultury, dopóki sobie nie uświadomi, że mamy do czynienia z celowym, zaplanowanym działaniem, dokładnie zaprogramowanym, tak jak rewolucja bolszewickiej odmiany, zaprogramowana przez jej twórców – kontynuował arcybiskup i wskazał, że ta antykultura ma trzy cele: pozbawić kulturę Boga, zniszczyć pojęcie osoby, zrównać ludzi ze zwierzętami.

– A bestializacja człowieka, skłanianego przez popkulturę, poddaje się władzy najniższych instynktów, głównie seksualnego. I wreszcie antykultura chce zniszczyć naturę ludzką, która porządkuje świat, i która jest fundamentem cywilizacji. Desakralizacja, odczłowieczenie – oto cel owej rewolucji. Kolejne cele to zniszczenie pojęcia prawdy, odebranie ludziom łaski wielkiej sztuki oraz rozbicie tradycyjnej rodziny – kontynuował metropolita częstochowski i przypomniał: „Tylko wiara w Boga jest dla nas źródłem życia i trwałym fundamentem zarówno życia ziemskiego, jak również i poręką dóbr, które Bóg nam przygotował”.

Metropolita częstochowski nawiązał również do rocznicy Cudu nad Wisłą z 15 sierpnia 1920 r. – To wydarzenie weszło w historię Europy i świata do kanonu najważniejszych bitew ocalających naszą cywilizację – podkreślił abp Depo.

– Jezus w mistycznym widzeniu powiedział Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej: „Nie bójcie się! W moim Sercu znajdziecie Miłosierdzie, tylko z wiarą uciekajcie się do Niego”. Publiczny Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu dokonany w Warszawie, przy udziale Marszałka Józefa Piłsudskiego został powtórzony przez Prymasa Polski, ks. kard. Edmunda Dalbora 27 lipca 1920 r., w obecności Konferencji Episkopatu Polski w jasnogórskiej kaplicy Królowej Polski. W tym samym dniu Episkopat ponowił akt obrania Bogurodzicy na Królową Polski. W dniu 6 sierpnia, w uroczystość Przemienienia Pańskiego, została zainicjowana ogólnopolska nowenna w intencji ocalenia Ojczyzny. Od tej chwili cały Naród włączył się w walkę z bolszewikami, duchowo, na kolanach, z różańcem w ręku. W każdej świątyni decyzją księdza Prymasa był wystawiany Przenajświętszy Sakrament – kontynuował arcybiskup i dodał: „To był potrzebny modlitewny szturm. Generał Maxime Weygand zaświadczył: “ Ja nigdy w życiu nie widziałem takiej modlitwy, jak w Warszawie”.

Na zakończenie metropolita częstochowski przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który 3 września 1970 r. powiedział: „Myślenie, które nas zobowiązuje w Polsce ochrzczonej, nie pozwala nam na rozdzielanie spraw Kościoła i narodu – jak gdyby życie narodu nic nas nie obchodziło. Wiara każe nam widzieć w wielu zdarzeniach historycznych naszego narodu interwencję Bożą. Taką interwencję Bożą niewątpliwie widzieliśmy w roku 1920”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

2019-08-19 07:23

Bp Marek Mendyk

- Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów – napisał bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, w apelu skierowanym do rodziców w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych.

fotolia.com

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkachoświatowych.

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów:

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kongres 60 Milionów sposobem na integrację Polaków z całego świata!?

2019-08-20 20:52

Informacja prasowa

60 milionów Polaków! 40 milionów w kraju i aż 20 milionów poza jego granicami! Kongres 60 Milionów – największa integracja Polaków z całego świata! Rok 2019 to 6 edycji kongresu w sześciu różnych miastach. Słoneczne Miami, zachmurzony Londyn, modernistyczny Berlin, fantastyczne Buffalo, niezwykły Nowy Jork i przede wszystkim nasz ojczysty Rzeszów!

Informacja prasowa

Uznani eksperci, czołowi przedstawiciele wielu branż oraz liderzy polonii z całego świata. Budowa i pogłębianie stosunków pomiędzy polonią a Polakami. Ciekawe dyskusje, inspirujące prelekcje i skuteczny networking, to fundamenty tej inicjatywy.

Przed nami polska odsłona Kongresu 60 Milionów w pięknym i innowacyjnym Rzeszowie! Od 28 do 30 sierpnia w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego będziemy pielęgnować polskie tradycje i rozmawiać o gospodarce, inwestycjach, finansach, biznesie i promocji Polski. Trzy dni intensywnych debat, wydarzeń towarzyszących a w tym sentymentalna podróż do Krakowa.

Dzień w całości poświęcony merytorycznym aspektom integracji Polaków z całego świata to 30 sierpnia. G2A Arena stworzy szansę udziału w kilkunastu panelach dyskusyjnych oraz power speechach, dzięki którym będzie można spojrzeć na potencjał z perspektywy nie tylko rodzimych przedsiębiorców, ale także biznesmenów z polskimi korzeniami. Całość zapowiada się niezwykle intensywnie! Zakres tematyczny najbliższej odsłony Kongresu 60 Milionów obejmie takie zagadnienia, jak:

• promocja polskich regionów wśród Polonii

• gospodarczy potencjał Polski

• turystyka medyczna, wypoczynkowa i biznesowa

• rynek finansowy

• przedsiębiorcy polonijni

• siła polskiej innowacji

• studia w Polsce

• logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa

• siła polskiego menedżera

• promocja polskich produktów

• pozarządowe organizacje polskie i polonijne

• siła przebicia polskiej innowacji w medycynie na rynkach zagranicznych

Na edycję rzeszowską zaplanowano także punkty programu umożliwiające zarówno wzmocnienie więzi polonijnych, jak i budowę międzynarodowych relacji biznesowych.

Ważne informacje:

Termin: 28-30 sierpnia 2019 r.

Miejsce wydarzenia: G2A Arena, Jasionka 953

Rejestracja: evenea.pl/event/60mln-rzeszow/

Strona wydarzenia: 60mln.pl/y2019/rzeszow-2019/

FB wydarzenia: facebook.com/60mln/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem