Reklama

Polska

Papież Franciszek jest już w drodze do Polski

O papieżu Franciszku, który stał się wyjątkowym pielgrzymem jasnogórskim, fenomenie pielgrzymowania i perspektywach stojących przed Kościołem w Polsce z abp. Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP – rozmawia Lidia Dudkiewicz

Niedziela Ogólnopolska 36/2014, str. 18-19

[ TEMATY ]

papież

abp Wacław Depo

Franciszek

Grzegorz Gałązka

LIDIA DUDKIEWICZ: – Ksiądz Arcybiskup przybył do Redakcji „Niedzieli” wysmagany wiatrem i deszczem. W ostatnich dniach bowiem odwiedzał pielgrzymów podążających na Jasną Górę z okazji uroczystości 15 i 26 sierpnia, witał ich i błogosławił na ostatnim etapie świętej wędrówki, patrzył w ich ogorzałe twarze. Jak metropolita częstochowski, pierwszy minister Królowej Polski, widzi fenomen polskiego pieszego pielgrzymowania, które podziwia cały świat?

ABP WACŁAW DEPO: – Jasna Góra jest miejscem, które zostało nam przekazane opatrznościowo. Tutaj od wielu pokoleń ojcowie paulini, jako stróże tego miejsca, pokazują kierunek, podpowiadają, gdzie i z kim mamy pójść. Bardzo ważna jest świadomość celu, ale także poczucie więzi z innymi. Ta podstawowa więź to więź z Maryją. Zawsze podkreślamy, że maryjność, będąca duszą polskiego katolicyzmu, nie jest wartością zamykającą się sama w sobie. Ona jest w służbie Synowi. Ten Cudowny Obraz, który jest dla nas skarbem, „przedziwną pomocą i obroną”, także pokazuje kierunek, w którym miejscu i z którego punktu musimy wyruszyć, żeby osiągnąć cel. Poprzez ten obraz – przez osobę Matki Bożej – idziemy do Jezusa. Dlatego każda pielgrzymka musi zawsze uwzględniać rys maryjności – Matki wskazującej na Syna i prowadzącej do Niego. Moim zadaniem jest być pierwszym w służbie Królowej Polski – bo tak przyjęliśmy Maryję i tak chcemy Ją nadal odbierać. I nie tylko jako naszą Królową, ale przede wszystkim jako naszą Matkę, która po swojemu wychowuje dzieci. Przychodząc do Niej, mamy przed oczami bardzo jasny przekaz: „Zróbcie wszystko, co mój Syn wam powie”. Trzeba nam zatem wsłuchiwać się w głos Ewangelii i Kościoła, który jest żywy i który trzeba w posłuszeństwie wiary wypełnić.

– Podczas audiencji generalnej 27 sierpnia br. Ojciec Święty w swoim słowie do Polaków zawierzył nas Matce Bożej Jasnogórskiej... Odczuwa się bliskość papieża Franciszka z Jasną Górą.

– Ważna jest wierność temu miejscu i rola łącznika Watykanu z Jasną Górą, którą podejmuje abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, który w tym roku znów prowadził grupę łódzkiej pielgrzymki na Jasną Górę. Niedawno Ojciec Święty zapytał go wprost, czy był na Jasnej Górze, czy w tym roku spełnił już swoje zadanie. Gdy Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił, że dopiero w sierpniu wyrusza na pielgrzymkę, papież Franciszek powiedział: „Przejdź kawałek za mnie”. A wcześniej, w czasie mianowania go jałmużnikiem papieskim, stwierdził kategorycznie: „Jeśli miałbyś zrezygnować z pobożności ludowej, z której wyrosłeś, z tego, co wyniosłeś z domu, to lepiej nie przyjmuj tej funkcji”. Dziękujemy Arcybiskupowi Konradowi za podkreślenie troski Ojca Świętego o nas, o kształt pielgrzymowania, i za to, że poprzez jego osobę Ojciec Święty przeszedł kilka stacji pielgrzymkowych na Jasną Górę. Odbieramy to jako pewien rodzaj przygotowania do pielgrzymki Ojca Świętego w 2016 r.

– Skoro intencje Ojca Świętego niósł do Częstochowy papieski jałmużnik, to można powiedzieć, że papież Franciszek w jakimś sensie jest już jasnogórskim pielgrzymem...

–... już jest w drodze...

– Przypieczętowanie tegorocznego sezonu pielgrzymkowego – jak zawsze – stanowiły pielgrzymki Częstochowy i naszej archidiecezji na Jasną Górę.

– W tym roku do grupy błękitno-białej, która w ramach grupy 17. od lat wyrusza z Warszawy na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, dołączył ksiądz rektor Andrzej Przybylski z naszymi alumnami. W ten sposób seminarium modliło się m.in. w intencji nowych powołań do kapłaństwa, gdyż liczba zgłoszeń do seminarium jest mniejsza niż zazwyczaj. Ufamy, że pielgrzymowanie wspólnoty seminaryjnej też będzie owocowało odważnymi decyzjami młodych ludzi.
Nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej (17-25 sierpnia) była rzeczywiście pieczęcią wszystkich pielgrzymek. Chciałbym podziękować i Częstochowie, i całej naszej archidiecezji, wszystkim parafiom, które podejmowały grupy pielgrzymie w tym czasie – nie tylko sierpniowym, ale i wcześniejszym – za to bardzo ważne świadectwo wobec Kościoła w Polsce i poza jego granicami, wobec ludzi, którzy idą utrudzeni w słońcu i deszczu i spotykają się z otwartymi sercami innych ludzi.

– Obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej poprzedziła sesja Rady Biskupów Diecezjalnych. Podejmowano wiele ważnych tematów, ale najgłośniej mówiło się potem w mediach o sprawie statusu embrionu ludzkiego.

– Jesteśmy wdzięczni Zespołowi Ekspertów KEP ds. Bioetycznych na czele z jego przewodniczącym abp. Henrykiem Hoserem za to, że niezmiennie trwa przy stanowisku, które wynika z woli Boga i prawa Bożego. Dlatego jesteśmy otwarci na dzieło odczytywania zamysłu Boga względem człowieka, a nie tworzenia jakiejś etyki. Przypomnę słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że prawo do życia nie jest prawem konfesyjnym, nie jest nawet sprawą światopoglądu, lecz jest prawem człowieka. Twierdzenie, że Kościół głosi jedno ze stanowisk, jest błędem, bo to jest jedyne stanowisko wiążące nas wszystkich – niezależnie od tego, gdzie żyjemy i jaką wiarę wyznajemy. I dlatego od początku, od momentu poczęcia, jest określony kod genetyczny człowieka. Różnego rodzaju dyskusje o tym, w którym tygodniu czy miesiącu życia można przerwać ten proces, zawsze są skierowane przeciwko człowiekowi. Naukowcy przyznają, że jesteśmy już dzisiaj bardziej przekonani do tego poglądu, który swój punkt startowy bierze z woli Boga i z Bożego zamysłu, ale są też środowiska ideologiczne, które zwalczają nasze stanowisko i dlatego niezmiennie trzeba prosić Boga o łaskę wierności temu, co jest Jego prawem w naszym życiu.

– Podczas obrad biskupi podjęli też drażliwe zagadnienie, którym interesuje się świat. Chodzi o sprawy pedofilii, a konkretnie o ludzi skrzywdzonych na tle seksualnym. Co nowego w tych kwestiach?

– Każdy z nas stanie przed trybunałem Bożym i za swoje sprawy będzie odpowiadał. A tutaj trzeba zdecydowanie powiedzieć: Stop. Nie godzimy się na czyny krzywdzące człowieka. Mamy tu bowiem do czynienia z atakiem nie tylko na osobę ludzką, ale również na samego Boga.
Nasze stanowisko jest jednoznaczne: musimy bronić ofiar. Trzeba pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu tego rodzaju ataków na godność ludzką, a jednocześnie sprawiedliwie osądzić sprawców tych czynów. Konferencja Episkopatu bardzo zdecydowanie wypowiedziała się w tych sprawach ustami o. Adama Żaka, jezuity, odpowiedzialnego za utworzenie na terenie Polski czterech ośrodków, które będą się starały pomóc ludziom skrzywdzonym.

– Specjalnym gościem obrad biskupów był arcybiskup Bagdadu Jean Benjamin Sleiman OCD. Z jakim przesłaniem przybył do Polski? Nawiedził Jasną Górę akurat w dniu, gdy modliliśmy się za prześladowanych chrześcijan.

– Przypominają się tu słowa św. Jakuba Apostoła, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie można jej wyrażać tylko słowami i jedynie słowną solidarnością. Arcybiskup Bagdadu przybył jako świadek dramatu ludzi nie tylko wypędzanych z własnych domów z powodu wiary, z własnego terytorium egzystencji, ale którym za wiarę odbiera się życie. Obrazy pokazywane na stronach internetowych są przerażające. To zbrodnia ludobójstwa. O tym bardzo wyraźnie mówił abp Sleiman. Jego głos zabrzmiał poprzez przekaz Telewizji Trwam na początku Eucharystii, która zgromadziła nas 26 sierpnia na modlitwie w intencji Kościoła na Bliskim Wschodzie i w intencji chrześcijan na tym terenie. Modlitwa jest początkiem drogi do jakiejkolwiek pomocy. Trzeba nam też być otwartymi na przyjęcie tych ludzi do swoich domów, środowisk. To nie jest sprawa tylko tamtej części świata. To sprawa nas wszystkich. Wiara musi być połączona z odpowiedzialnością i weryfikuje się poprzez czyny.

– Arcybiskup Bagdadu zwrócił uwagę na to, że świat jakby nie radzi sobie z problemem rzezi chrześcijan, zauważył pewną niemoc polityków wobec tej przerażającej sytuacji. Podkreślił rolę dziennikarzy, którzy z narażeniem życia idą na front tych wydarzeń. Wszystkimi wstrząsnął przecież przypadek z ostatnich tygodni, dotyczący amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, zamordowanego przez islamskich terrorystów. Czy można mówić o misji zawodu dziennikarza, zwłaszcza kiedy naraża swoje życie?

– Zadaniem dziennikarzy jest służyć prawdzie i być jej współpracownikami. Wiemy, że dziennikarze są posyłani do konkretnych miejsc, aby przekazać czystą prawdę. Oczywiście, jest ona czasem okrutna, jak w przypadku morderstwa amerykańskiego dziennikarza, kiedy widzimy obraz terrorysty najpierw stojącego z bagnetem w ręku, później okrutnie zabijającego człowieka. Świadczy to o zdegenerowaniu, o braku w sumieniu jakiegokolwiek odniesienia do wartości życia drugiego człowieka – a tym samym jest to prowokacja skierowana w stronę samego Boga. Widzę tu pewne odniesienia bezpośrednie. Ludzie, którzy nieraz atakują świat zachodni, mówią, że występują przeciwko krucjacie w stylu amerykańskim, ale jednocześnie popełniają najgorszy grzech, mianowicie mordują ludzi w imię Boga. Atakują, tłumacząc, że świat zachodni się zdegenerował, odstąpił od podstawowych wartości, które określamy również jako chrześcijańskie, nie tylko humanistyczne. Czynią swoiste rachunki wyrównawcze, które mają pokazać, że to oni panują i będą panować nad światem.
Przekaz dziennikarski musi być zawsze wiarygodny, ale wiarygodność wymaga nieraz aż takich ofiar, o jakich słyszymy czy to na Bliskim Wschodzie, czy na Ukrainie. Jeśli dzisiaj słyszę, że sprawa wojny na Ukrainie jest sprawą wewnętrzną Rosji, a Rosja tylko pomaga humanitarnie, wysyłając tam białe samochody – to jest to podstawowe zakłamanie, któremu trzeba się sprzeciwić. I tutaj wkraczają ze swoją misją dziennikarze, którzy docierają do prawdy.

– Te ostatnie fakty powodują nasze wielkie zaniepokojenie, sugerują możliwość rozpętania III wojny światowej. Z pewnością więc wszystkie te sprawy musimy wziąć ze sobą na modlitwę. Chciałabym przypomnieć, że 20 września br. na Jasnej Górze zgromadzi nas m.in. 18. Pielgrzymka „Niedzieli”, z którą będzie połączona 3. Pielgrzymka Dziennikarzy z całej Polski...

– Bardzo się cieszę, że mogę włączyć się w dzieło „Niedzieli”. Już dzisiaj jako pasterz Kościoła częstochowskiego nie tylko błogosławię, ale ze wszech miar obiecuję współpracę i bezpośredni udział w tym, co tworzycie. „Niedziela” jest medium poprzez swój przekaz służącym nie tylko całej Polsce czy Polakom za granicą, ale jest też pewnym bardzo ważnym przesłaniem, które określam jako rodzaj świadectwa. Obserwujemy bowiem zmaganie się mediów katolickich z mediami liberalnymi oraz różnymi ateistycznymi nurtami, które życiu odbierają jakikolwiek sens. Kreują jego wizję jako swoistego sklepu towarowego, w którym można pewne rzeczy kupić, a nawet brać za darmo. „Niedziela” podkreśla pierwszeństwo Boga w życiu człowieka. Już sam tytuł pokazuje, że kiedy ustawimy sprawę Boga na pierwszym miejscu, kiedy będziemy świętować dzień Pański – niedzielę jako dzień zwycięstwa prawdy nad kłamstwem i miłości nad śmiercią, wtedy odnajdziemy się znów we wspólnocie, która będzie twórcza dla przyszłych pokoleń. Będzie pewnym fundamentem i odniesieniem. Zatracenie tego charakteru niedzieli, marnowanie tego wielkiego daru łączy się z naszą odpowiedzialnością przed Bogiem. O odpowiedzialność za tę sprawę apeluję do wszystkich polskich wspólnot parafialnych i diecezjalnych. Nie do przecenienia jest też przekaz Telewizji Trwam, dzięki której możemy pewne treści szeroko propagować. Wołam o większą obecność „Niedzieli” i przekazu mediów katolickich na każdy dzień tygodnia.
Na wszelką nowość z serca błogosławię wszystkim – Pani Redaktor, Współpracownikom na czele z Honorowym Redaktorem Naczelnym ks. inf. Ireneuszem Skubisiem, któremu dziękujemy za nieoceniony wkład w dzieło „Niedzieli”. I życzę, by ta nowość, również współpracowników, ale i wszelkiego rodzaju przesłań, była jak najbardziej owocna.

– Bóg zapłać.

2014-09-02 14:46

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Franciszek: trzeba się modlić, by w chwilach trudnych trwać w wierze

2020-08-09 12:19

[ TEMATY ]

papież

Anioł Pański

papież Franciszek

youtube.com/vaticannews

Na konieczność modlitwy o łaskę wytrwania w wierze i miłości braterskiej, gdy mroki i burze życia podważają nasze zaufanie do Boga zwrócił dziś uwagę papież podczas rozważania przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”. Po jej odmówieniu Ojciec Święty udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Przeczytaj także: Watykan: Papież pozdrowił uczestników Tour de Pologne

Franciszek nawiązał do czytanego w XIX niedzielę zwykłą fragmentu Ewangelii (Mt 14, 22-33) mówiącego o Jezusie chodzącym po wzburzonych wodach jeziora oraz Piotrze, który w przypływie zwątpienia zaczął tonąć. Zaznaczył, że opis ten jest zachętą, aby ufnie powierzyć się Bogu w każdej chwili naszego życia, zwłaszcza w godzinie próby i niepewności. „Wierzyć to pośród burzy kierować swoje serce ku Bogu, ku Jego miłości, ku Jego ojcowskiej czułości” – podkreślił papież.

Następnie Ojciec Święty zauważył, że łódź we władaniu burzy jest obrazem Kościoła, który w każdym czasie spotyka się z wiatrami przeciwnymi. Dodał, że w istocie, to właśnie w tych momentach najbardziej jaśnieje świadectwo wiary, miłości i nadziei. „To właśnie obecność zmartwychwstałego Chrystusa w Jego Kościele daje łaskę świadectwa męczeństwa, z którego rodzą się nowi chrześcijanie oraz owoce pojednania i pokoju dla całego świata” – zaznaczył Franciszek.

„Niech wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny pomoże nam wytrwać w wierze i miłości braterskiej, gdy mroki i burze życia podważają nasze zaufanie do Boga” – powiedział papież na zakończenie swego rozważania.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty nawiązał do 75. rocznicy ataku atomowego na Hiroszimę i Nagasaki w Japonii apelując o uwolnienie świata od broni jądrowej. Wezwał też wspólnotę międzynarodową o pomoc dla Libanu po wtorkowym wybuchu w tamtejszym porcie.

Oto słowa Ojca Świętego w tłumaczeniu na język polski: 75 lat temu, 6 i 9 sierpnia 1945 roku, miały miejsce tragiczne bombardowania atomowe Hiroszimy i Nagasaki. Wspominając ze wzruszeniem i wdzięcznością wizytę, którą złożyłem w tych miejscach w ubiegłym roku, ponawiam zachętę do modlitwy i działania na rzecz świata wolnego od broni jądrowej. W tych dniach myślą często powracam do Libanu. Katastrofa z minionego wtorku wzywa wszystkich, począwszy od Libańczyków, do wspólnej pracy na rzecz dobra wspólnego tego umiłowanego kraju. Liban ma szczególną tożsamość, będącą owocem spotkania różnych kultur, która pojawiła się z czasem jako model wspólnego życia. Oczywiście, to współistnienie jest obecnie bardzo kruche, ale modlę się, aby z Bożą pomocą i lojalnym współudziałem wszystkich, mógł się odrodzić wolny i silny. Zachęcam Kościół w Libanie, aby był blisko ludu przeżywającego swoją Kalwarię, jak to czyni w tych dniach, z solidarnością i współczuciem, z sercem i rękami otwartymi na dzielenie się. Ponawiam również mój apel o hojną pomoc ze strony wspólnoty międzynarodowej. Panno z Harissy, Królowo Libanu, módl się za nami!

CZYTAJ DALEJ

Kontakt

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 65
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

E-mail: internet@niedziela.pl
Dział redakcyjny:
Monika Książek - kierownik (monika@niedziela.pl)
Damian Krawczykowski (damian.krawczykowski@niedziela.pl)
Marcin Mysłek (marcin@niedziela.pl)


Tel.: (34) 369 43 25
Dział techniczny: webmaster@niedziela.pl

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl; zielonagora-gorzow@niedziela.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
Renata Czerwińska,
Ewa Melerska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: szczecin@niedziela.pl
Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.- pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Redakcja częstochowska: Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
Sławomir Błaut
Maciej Orman
E-mail: czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25
E-mail: edycja.kielce@niedziela.pl


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28
E-mail: edycja.legnica@niedziela.pl


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: lublin@niedziela.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Redakcja częstochowska: Maciej Orman, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka:
E-mail: lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny,
ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
Anna Bandura
E-mail: krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 605825450
Dyżury: pon. w godz. 13-15, wt. w godz. 10-14 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (redaktor odpowiedzialny) (baczek@niedziela.pl),
Tel.: 502 271 175
Mariusz Rzymek
Monika Jaworska
E-mail: bielsko-biala@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 28


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: drohiczyn@niedziela.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny),
Romana Trojniarz
E-mail: przemysl@niedziela.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 30
E-mail: edycja.przemysl@niedziela.pl


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny),
s. Hieronima Janicka,
Alina Ziętek - Salwik
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: rzeszow@niedziela.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Anna Wyszyńska (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 24


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: ; sandomierz@niedziela.pl
Tel. 601201383
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
Piotr Lorenc
E-mail: sosnowiec@niedziela.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria),
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


Redakcja świdnicka: ks. Mirosław Bendyk (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100 Świdnica
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Andrzej Tarwid (redaktor odpowiedzialny),
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
Wojciech Dudkiewicz, Artur Stelmasiak,
Magdalena Wojtak,
dr Łukasz Krzysztofka
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69, 600 340 635
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja wrocławska: Ks. Łukasz Romańczuk (redaktor odpowiedzialny),
Tel.: 696 719 107,
Marzena Cyfert, Grzegorz Kryszczuk
Wanda Mokrzycka - stała współpraca
E-mail: wroclaw@niedziela.pl
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: zamosc-lubaczow@niedziela.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


CZYTAJ DALEJ

Bp Pindel: Edyta Stein pragnęła, by Żydzi mogli poznać Jezusa Chrystusa

2020-08-09 20:42

[ TEMATY ]

bp Roman Pindel

św. Edyta Stein

wikipedia.org

O tym, że Edyta Stein pragnęła, by znający Boga Żydzi mogli poznać Jego zamiary i przyjąć największy dar – Jezusa Chrystusa, przypomniał bp Roman Pindel, który 9 sierpnia przewodniczył uroczystej Mszy św. w oświęcimskim Karmelu z okazji 78. rocznicy śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża i jej liturgicznego wspomnienia.

Hierarcha zestawił w homilii postawę św. Pawła – bolejącego nad tym, że prawda o zbawieniu w Chrystusie wciąż pozostaje zakryta dla wielu wyznawców judaizmu z karmelitanką żydowskiego pochodzenia, która najpierw przyjęła chrzest w Kościele katolickim, złożyła śluby zakonne i poszła na śmierć, łącząc ją świadomie z przebłagalną ofiarą Chrystusa.

Jak zaznaczył biskup, w wielu miejscach listów św. Pawła odnaleźć można jego wypowiedzi na temat Żydów, którzy nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza. „One wszystkie mogą sprawiać wrażenie, że stał się przeciwnikiem swojej pierwszej religii, że deprecjonuje zwłaszcza Prawo Mojżeszowe, że jest wręcz antysemitą. Taki obraz Szawła z Tarsu, albo inaczej Pawła Apostoła, jest szeroko rozpowszechniony, zwłaszcza wśród Żydów” – przyznał kaznodzieja i przywołał fragment czytanego w niedzielę Listu do Rzymian, w którym Apostoł pisze o tym, jak bardzo pragnie dobra dla narodu, z którego się wywodzi i z którym się wciąż utożsamia.

Biskup wytłumaczył, że powodem bólu i smutku Pawła jest sytuacja polegająca na nieprzyjęciu „największego daru: zbawienia przez Zbawiciela, którego Bóg posłał, a którego oni odrzucili”. „Ze swej strony Paweł zrobił wszystko, by mogli uwierzyć. Wszystko czynił, by ich przekonać” – wyjaśnił ordynariusz, odwołując się do użytej przez Apostoła Narodów „skandalicznej hiperboli”. „Pisze bowiem, że gdyby to mogło pomóc w ich ocaleniu, to on sam gotów jest stracić wszystko, co dla niego najcenniejsze, nawet zbawienie” – sprecyzował, opisując motywy żalu św. Pawła, z powodu odrzucenia zbawienia w Chrystusie przez Żydów.

„Słuchamy tych słów Pawła tym uważniej, że wspominamy dziś dzień śmierci w nieodległej Brzezince św. Teresy Benedykty od Krzyża. Tym bardziej, że wiemy o śmierci w tym dniu także jej siostry Róży, karmelitanki, którą miała zachęcać, by razem poszły na śmierć za naród. W tym samym dniu co najmniej jeszcze dwoje żydowskich wyznawców Chrystusa znalazło się w komorze gazowej, obok setek innych Żydów” – zaznaczył hierarcha i zacytował słowa Jana Pawła II na temat Edyty Stein, która nie przyjęła cierpienia i śmierci „biernie”, lecz złączyła je „świadomie z przebłagalną ofiarą naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.

Zdaniem biskupa, w odróżnieniu od Pawła, który zaraz po spotkaniu Pana pod Damaszkiem zaczął głosić, że Jezus jest Mesjaszem, Edyta Stein nie podejmuje jakiejś działalności misyjnej czy ewangelizującej. „Tym bardziej nie pisze jakiegoś traktatu apologetycznego. Raczej porządkuje swoją wiarę, wykorzystując m.in. tłumaczenia różnych dzieł katolickich. W ten sposób nie tylko uzasadnia swoją wiarę tekstami pism Starego Testamentu, ale także przez bogatą Tradycję katolicką. Owszem, daje świadectwo, a także swego rodzaju uzasadnienie swojego kroku” – zauważył biskup i stwierdził, że Bóg ogołaca św. Teresę Benedyktę od Krzyża „wielokrotnie i na wiele sposobów z tego, do czego człowiek się przywiązuje.

„To wszystko zaś prowadzi ją do oddania się Jezusowi przez chrzest i bierzmowanie, przez ślubu zakonne, a ostatecznie przez śmierć, którą przyjmuje i nadaje jej sens. Wpierw przez złączenie z Oblubieńcem przez śmierć przyjętą na korzyść kogoś innego, a następnie wskazując tych, których Bóg ma obdarować wyproszoną łaską. A wszystko to z wielkiego bólu i pragnienia, aby znający Boga Żydzi mogli poznać Jego zamiary i przyjąć największy dar, Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela” – zapewnił duchowny.

Wraz z biskupem przy ołtarzu modlili się m.in.: dziekan dekanatu oświęcimskiego ks. Fryderyk Tarabuła, ks. Jerzy Nowak i ks. Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, magister prenowicjatu salezjańskiego ks. Tadeusz Mietła SDB oraz ojcowie karmelici: o. Ryszard Stolarczyk OCD i o. Krzysztof Górski OCD.

Edith Stein urodziła się 12 października 1891 roku w zamożnej rodzinie żydowskiej na wrocławskim Ołbinie, przy dzisiejszej ulicy Dubois. Była najmłodszym z jedenaściorga dzieci handlarza drzewem, Zygfryda. Po śmierci ojca dom prowadziła matka, Augusta. W 14. roku życia Edyta zadeklarowała, że jest ateistką. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim germanistykę i historię. Od 1912 r. studiowała w Getyndze pod kierunkiem słynnego fenomenologa Edmunda Husserla. Obroniła u niego rozprawę doktorską „O zagadnieniu wczucia”.

Dzięki spotkaniu z niemieckim filozofem Maxem Schelerem, zaczęła się interesować katolicyzmem. Szereg kolejnych doświadczeń, w tym śmierć znajomego Adolfa Reinacha, sprawiły, że Stein przeżyła nawrócenie. Prawdziwą inspirację stanowiła też lektura autobiografii hiszpańskiej mistyczki św. Teresy z Avila.

1 stycznia 1922 r. przyjęła chrzest w Kościele katolickim. 14 października 1933 r. wstąpiła do Karmelu w Kolonii i przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża Jako karmelitanka bosa napisała pracę poświęconą św. Janowi od Krzyża „Wiedza Krzyża”.

W obliczu narastających prześladowań Żydów na przełomie 1938 i 1939 roku została przeniesiona do Holandii. W 1942 r. podczas masowego aresztowania holenderskich Żydów nie ominięty został także klasztor sióstr karmelitanek w Echt. Edyta Stein została aresztowana. Miała wtedy powiedzieć swojej siostrze Róży: „Chodź, idziemy cierpieć za swój lud”. Prawdopodobnie 9 sierpnia została zagazowana w Auschwitz. Jej ciało zostało spalone.

Jan Paweł II ogłosił Edytę Stein błogosławioną w czasie swej pielgrzymki do Niemiec 1 maja 1987 r. w Kolonii, a świętą – 11 października 1998 r. w Rzymie. Rok później ogłosił ją współpatronką Europy. W Lublińcu, który był jej ukochanym miastem, znajduje się Muzeum św. Edyty Stein oraz kościół pod jej wezwaniem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję