Reklama

Szukamy prawdziwego lekarstwa

2014-09-30 15:12

Z abp. Stanisławem Gądeckim – rozmawia Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 40/2014, str. 13

Bożena Sztajner/Niedziela

Z abp. Stanisławem Gądeckim – przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski – rozmawia Artur Stelmasiak

ARTUR STELMASIAK: – Z czym Ksiądz Arcybiskup jedzie na synod do Rzymu?

ABP STANISŁAW GĄDECKI: – Na synodzie będę reprezentować cały Episkopat Polski. Biorę ze sobą dokument, który został przygotowany na podstawie ankiet przeprowadzonych we wszystkich diecezjach. Mam też wiele opinii i wskazówek, które dostałem od Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

– Ksiądz Arcybiskup przygotował się, aby na synodzie zabrać głos w imieniu polskiego Kościoła. Czy są to opinie tylko biskupów i duchownych?

– Nie. Zasięgnąłem opinii prawie wszystkich ruchów, stowarzyszeń prorodzinnych i pro-life. Nie są to tylko organizacje kościelne i katolickie, bo na synodzie chciałbym reprezentować wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny.

– Czym dokładnie zajmie się nadzwyczajna sesja synodu?

– Pierwszy etap poświęcony jest diagnozie współczesnej rodziny. Będziemy zastanawiać się także nad tym, jaka powinna być chrześcijańska rodzina, aby mogła przetrwać we współczesnym świecie. Kolejnym punktem będzie refleksja nad tym, co Kościół może zrobić, aby poprawić sytuację rodzin na świecie i w poszczególnych krajach.

– Badania socjologiczne pokazują swoistą schizofrenię Polaków. Z jednej strony rodziny coraz częściej się rozpadają, a z drugiej deklarujemy, że wartości rodzinne są dla nas najważniejsze.

– Tak, to prawda. Rodzina jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich innych wartości. Polacy mogą o wszystkim mówić negatywnie, ale nigdy o rodzinie. Praktycznie wszyscy młodzi ludzie pragną założyć piękną i szczęśliwą rodzinę.

– Czyli – nie jest tak źle z naszym młodym pokoleniem?

– Pragnienie jest silne i mamy na czym się oprzeć. Jednak trzeba jasno powiedzieć, że dziś podważa się niemal wszystkie wartości rodzinne – małżeństwo, dzietność, trwałość rodziny. Kościół powinien wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi i zrobić wszystko, aby w tych trudnych czasach pomóc zrealizować ludzkie pragnienie szczęścia rodzinnego.

– Kościół ma sprawdzony „przepis” na szczęście rodzinne. Dlaczego ludzie nie chcą z niego korzystać?

– Po pierwsze, ludzie nie znają nauczania Kościoła o rodzinie. Sytuacja jest więc podobna do nieznajomości Pisma Świętego. Tak jak nieznajomość Ewangelii jest nieznajomością Chrystusa, tak samo nieznajomość nauczania Kościoła o rodzinie jest nieznajomością istoty sakramentu małżeństwa.
Kolejną trudnością jest szalony atak na wszystkie wartości. Proszę zobaczyć którykolwiek z seriali telewizyjnych, aby przekonać się, że pokazuje się nam wykoślawiony obraz rodziny. Jest to świat, w którym zdrady, nieczystość i rozwody są obowiązującą normą postępowania. Jeśli człowiek cały czas żyje w kulturze antyrodzinnej, to z czasem zaczyna naśladować wpajane zachowania.

– Bardzo dużo szumu wywołało wystąpienie na konsystorzu kard. Waltera Kaspera na temat Eucharystii dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Czy należy się spodziewać jakichś zmian w nauczaniu Kościoła?

– To jest marginalna opinia w Kościele. I choć problem małżeństw niesakramentalnych będzie poruszany na synodzie, to zapewne nie zdominuje obrad. Synod będzie zajmował się całością życia rodziny, a sprawa osób rozwiedzionych jest tylko małym wycinkiem tej rzeczywistości. Poza tym nauczanie św. Jana Pawła II, do którego odwołuje się synod, jest w tej kwestii jasne i nie pozostawia wątpliwości.

– Ale stanowisko niektórych niemieckich biskupów nie jest już tak jednoznaczne. Czy synod nie pójdzie za ich głosem?

– Są opinie, że trzeba zmodyfikować interpretacje nauczania Kościoła, bo sytuacja społeczna uległa diametralnej zmianie. Większość ludzi Kościoła uważa jednak, że trzeba działać wręcz przeciwnie. Im bardziej społeczeństwo choruje, tym bardziej potrzebuje prawdziwego lekarstwa.

– Czy po synodzie Ksiądz Arcybiskup oczekuje jakichś nowych wskazówek pastoralnych?

– To jest dopiero pierwsza faza synodu. Teraz w Rzymie będą obradować jedynie przewodniczący Episkopatów i audytorzy świeccy. Naszym zadaniem jest opracowanie punktu wyjścia do dalszej dyskusji nad rodziną. Dopiero kiedy w przyszłym roku spotkamy się w szerszym gronie, postawimy kropkę nad i.

– Synod to jasny sygnał dla świata, że Kościół stawia na rodzinę...

– Kościół zawsze stawiał na rodzinę, bo musi na nią stawiać. Wiara jest bowiem przekazywana we wspólnocie, a najbardziej ludzką wspólnotą jest rodzina. To właśnie grono najbliższych jest naturalnym środowiskiem naszego rozwoju. Jeżeli załamuje się rodzina, to chwieją się także wszystkie inne formy przekazu i nauczania wiary.

Tagi:
Synod o rodzinie

Ankieta z Dokumentu Przygotowawczego przed Synodem Biskupów nt. młodzieży

2017-01-13 13:49

tł. st (KAI) / Watykan / KAI

Publikujemy pytania z Dokumentu Przygotowawczego przed Synodem Biskupów nt. młodzieży. Odpowiedzi na nie posłużą do zredagowania Instrumentum laboris - dokumentu roboczego zgromadzenia synodalnego, które odbędzie się w październiku 2018 r.

Mazur/episkopat.pl

ANKIETA

Celem ankiety jest pomoc organizmom posiadającym prawo w wyrażeniu swego zrozumienia świata ludzi młodych i odczytania ich doświadczenia w towarzyszeniu powołaniowym, mając na uwadze zebranie danych służących przygotowaniu dokumentu roboczego lub Instrumentum laboris.

W celu uwzględnienia różnych sytuacji kontynentalnych, po pytaniu 15 zostały włączone trzy specyficzne pytania dotyczące każdego obszaru geograficznego, na które zainteresowane organizmy proszone są o odpowiedź.

Aby ułatwić tę pracę i uczynić ją znośniejszą poszczególne organa proszone są o posłanie w odpowiedzi jednej strony danych, siedem-osiem stron dotyczących odczytania sytuacji, jedną stronę dla każdego z trzech doświadczeń, którymi można się podzielić z innymi. Jeśli jest to konieczne i pożądane, można dołączyć inne dokumenty, które wspierają lub uzupełniają tę syntetyczną dokumentację.

1. ZBIERANIE DANYCH

Prosimy ewentualnie o wskazanie źródeł i lat do których odnoszą się dane. Można dodać w załączniku inne dostępne dane syntetyczne, które wydają się istotne dla lepszego zrozumienia sytuacji w różnych krajach.

- Liczba mieszkańców w danym kraju/krajach i wskaźnik urodzeń.

- Liczba i odsetek ludzi młodych (16-29 lat) w danym kraju / w krajach.

- Liczba i odsetek katolików w kraju/krajach

- Średnia wieku (w ciągu ostatnich pięciu lat) osób zawierających małżeństwa (rozróżniając między mężczyznami a kobietami), wstąpienia do seminarium oraz wstąpienia do instytutów życia konsekrowanego (rozróżniając między mężczyznami a kobietami).

- W grupie wiekowej 16-29, odsetek studentów/uczniów, pracowników (jeśli to możliwe określenie obszarów zatrudnienia), bezrobotnych, NEET –czyli młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji.

2. ODCZYTANIE SYTUACJI

a) młodzież, Kościół i społeczeństwo

Pytania te odnoszą się zarówno do młodych ludzi obecnych w kręgach kościelnych, jak i którzy są od nich bardziej oddaleni lub są im obcy.

1. W jaki sposób wysłuchujecie sytuacji ludzi młodych?

2. Jakie są dzisiaj główne wyzwania i jakie są najbardziej znaczące szanse dla ludzi młodych w danym kraju/waszych krajach?

3. Jakie rodzaje i miejsca zrzeszeń młodzieżowych, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych odnoszą największy sukces w kręgach kościelnych i dlaczego?

4. Jakie rodzaje i miejsca zrzeszeń młodzieżowych, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych odnoszą największy sukces poza kręgami kościelnymi i dlaczego?

5. Czego konkretnie domagają dzisiaj się młodzi waszego kraju/krajów od Kościoła?

6. Jakie obszary uczestnictwa mają młodzi w waszym kraju/krajach, w życiu wspólnoty kościelnej?

7. W jaki sposób i gdzie udaje się wam spotkać ludzi młodych, którzy nie odwiedzają waszych środowisk kościelnych?

b) Młodzieżowe duszpasterstwo powołań

8. Jakie jest zaangażowanie rodzin i wspólnot w rozeznanie powołaniowe ludzi młodych?

9. W jaki sposób szkoły i uniwersytety czy inne instytucje kształcące (świeckie czy kościelne) przyczyniają się do kształtowania rozeznania powołaniowego?

10. W jaki sposób uwzględniacie przemiany kulturowe, spowodowane rozwojem technik cyfrowych?

11. W jaki sposób Światowym Dniom Młodzieży lub innym wydarzeniom krajowym lub międzynarodowym udaje się wejść do zwykłej praktyki duszpasterskiej?

12. Jak w waszych diecezjach dokonuje się planowania doświadczeń i dróg młodzieżowego duszpasterstwa powołań?

c) Osoby towarzyszące

13. Jaki czas i przestrzenie poświęcają duszpasterze i inni wychowawcy na osobiste kierownictwo duchowe?

14. Jakie inicjatywy i procesy formacyjne są wprowadzane w życie dla osób towarzyszących wyborowi powołania?

15. Jakie towarzyszenie osobiste jest oferowane w seminariach?

d) Pytania szczegółowe dotyczące poszczególnych obszarów geograficznych

AFRYKA

a. Jakie wizje i struktury młodzieżowego duszpasterstwa powołaniowego lepiej odpowiadają na potrzeby waszego kontynentu?

b. Jak interpretujecie „ojcostwo duchowe” w sytuacjach, gdzie młodzi wzrastają bez postaci ojca? Jaką formację oferujecie?

c. Jak udaje się wam przekazać ludziom młodym, że są oni potrzebni dla budowania przyszłości Kościoła?

AMERYKA

a. W jaki sposób wasze wspólnoty troszczą się o ludzi młodych, którzy doświadczają ekstremalnej przemocy (partyzantka - guerilla, gangi, więzienia, narkomania, przymusowe małżeństwa), i towarzyszą im w ich drodze życiowej?

b. Jaką dajecie formację, by wspierać zaangażowanie ludzi młodych w dziedzinie społeczno-politycznej na rzecz dobra wspólnego?

c. W kontekście silnej sekularyzacji, jakie działania duszpasterskie okazują się najbardziej skuteczne, aby kontynuować drogę wiary po procesie inicjacji chrześcijańskiej?

AZJA I OCEANIA

a. Dlaczego i w jaki sposób fascynują młodzież zgromadzenia proponowane przez niekatolików?

b. Jak łączyć wartości kultury lokalnej z propozycją chrześcijańską, doceniając również pobożność ludową?

c. Jak w duszpasterstwie wykorzystywać język młodzieżowy, a zwłaszcza media, sport i muzykę?

EUROPA

- Jak można pomóc młodym ludziom patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją, wychodząc z bogactwa chrześcijańskiej pamięci Europy?

- Młodzi ludzie często czują się odrzuceni i nie tolerowani przez system polityczny, gospodarczy i społeczny, w którym żyją. Jak wysłuchujecie tego potencjału protestu, aby przemienił się w propozycję i współpracę?

- Na jakim poziomie relacje międzypokoleniowe jeszcze działają? I jak je reaktywować, tam gdzie nie funkcjonują?

3. DZIELENIE SIĘ PRAKTYKAMI

1. Wymieńcie główne rodzaje duszpasterskiej praktyki towarzyszenia i rozeznawania powołania w waszej rzeczywistości.

2. Wybierzcie trzy praktyki, które uważacie za najbardziej interesujące i odpowiednie do dzielenia się z Kościołem powszechnym, i przedstawcie je zgodnie z następującym schematem (maksymalnie jedna strona na jedno doświadczenie)

a) Opis: Zarysujcie w kilku zdaniach doświadczenie. Kim są protagoniści? Jak prowadzona jest aktywność? gdzie? Itd.

b) Analiza: Oceńcie także w sposób opisowy doświadczenie, aby lepiej zrozumieć jego elementy kwalifikujące: jakie są cele? Jakie są przesłanki teoretyczne? Jakie są najbardziej interesujące spostrzeżenia? Jak one ewoluowały? I tak dalej.

c) Ocena: Jakie cele osiągnięto, a których nie udało się osiągnąć? Mocne i słabe strony? Jakie są reperkusje w życiu społecznym, kulturowym, kościelnym? Dlaczego i w czym doświadczenie jest znaczące/ma znaczenie formacyjne? Itd.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Matka Dawida dziękuje służbom i prosi o modlitwę

2019-07-22 08:41

PAP

Matka 5-letniego Dawida Żukowskiego, którego ciało „z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością” znaleziono w sobotę pod wiaduktem przy węźle Pruszków na autostradzie A2, podziękowała służbom, które prowadziły akcję poszukiwawczą.

screenshot/TVN
Ciało dziecka odnaleziono w sobotę w okolicach węzła Pruszków

„Składam podziękowania Służbom, które z ogromną determinacją, nie szczędząc środków i wysiłku prowadziły akcję poszukiwawczą” – napisała.

– Dziękuję lokalnej Społeczności, Mediom i wszystkim tym, którym los mojego Synka nie był obojętny, którzy do końca okazywali wsparcie wierząc w szczęśliwe zakończenie – dodała kobieta, prosząc pod koniec swego oświadczenia „o modlitwę”.

Jej oświadczenie – przekazane w niedzielę – zostało opublikowane przez magazyn reporterów Uwaga! emitowany na antenie TVN24. Kopię listu matki Dawida zamieszczono na stronie internetowej magazynu Uwaga!.

W sobotę stołeczna policja poinformowała, że na trasie A2 między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim, w okolicach węzła Pruszków, znaleziono ciało dziecka. – Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid – przekazał w sobotę dziennikarzom asp. sztab. Mariusz Mrozek z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego trwały od 10 lipca, kiedy to utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina.

Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego około godz. 17.00 w środę. Według ustaleń policji tego samego dnia przed godz. 21.00 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Złoty środek w Złotym Stoku

2019-07-22 11:57

Kamil Krasowski

W Złotym Stoku w dniach 20-29 lipca odbywa się obóz biblijny „Odkrywcy 2019”. Jego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl. Hasło tegorocznego obozu brzmi „Odkrywcy Mocy Marzeń”.

Archiwum ks. Łukasza Łaszkiewicza
W czasie obozu dzieci poznają Słowo Boże

- Naszym celem jest zaszczepić w dzieciach pragnienie poznawania Słowa Bożego tak, by chciały je wciąż odkrywać i nim się w życiu kierować. Na naszym obozie dzieci nie spędzają całego czasu na modlitwach. Jest dla nas bardzo ważne, by znaleźć pewien złoty środek pomiędzy tym co duchowe (Eucharystia, czytanie Pisma św., codzienna modlitwa), a tym co też tak po ludzku jest ważne dla dzieci w tym wieku - mówi przewodniczący ks. Łukasz Łaszkiewicz.

Więcej nt. obozu w wydaniu drukowanym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem