Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

XXX edycja Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

„Bóg nas bez przyczyny tutaj nie zostawił”

Niedziela szczecińsko-kamieńska 47/2014, str. 2-3

Ryszard Porzyński

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie”

Te pamiętne słowa wypowiedział zakrzewski proboszcz, ks. dr Bolesław Domański, na wieść o tym, że odrodzona w 1918 r. Rzeczpospolita nie obejmie jego ojcowizny. Urodzony w 1872 r., wykształcony w Pelplińskim Seminarium Duchownym kapłan stał się w następnych dwóch dekadach bezkompromisowym rzecznikiem ocalenia polskości ziemi złotowskiej, która oddzielona od reszty Krajny pozostała w granicach Republiki Weimarskiej. Podstawą działania Niezłomnego Proboszcza stało się przekonanie o konieczności zagospodarowania ojcowizny w taki sposób, by złagodzić skutki niemieckiej przewagi ekonomicznej i dać Polakom mocne fundamenty bytu. Na wzór XIX-wiecznych organiczników ks. Domański podejmował się organizacji Kółek Rolniczych i Banku Ludowego, które chroniłyby interesy polskich gospodarzy i zapewniały im niezależność materialną. Wspierał wydawanie gazet dla młodzieży i dzieci, dbał o ich kształcenie i zachowanie wiary katolickiej, która stanowiła ważny warunek wspólnoty Polaków z Krajny. Jednym z najbardziej znanych etapów działalności zakrzewskiego Proboszcza stało się zaangażowanie w pracę Związku Polaków spod Znaku Rodła. Powołanie ks. Domańskiego w 1933 r. na stanowisko prezesa tej organizacji stało się już tylko ukoronowaniem jego wieloletniej aktywności na rzecz praw polskich szkół i spółdzielni rolniczych w Niemczech. Nazywany Księdzem Patronem motywował rodaków do wytrwałej pracy nad zachowaniem ich tożsamości narodowej i wiary przodków. Program tej działalności zapisano w słynnym pentalogu przyjętym na kongresie zorganizowanym w Berlinie 6 marca 1938 r.

Pięć Prawd Polaków wybrzmiewało w sposób szczególny w Domu Polskim założonym staraniem Niezłomnego Proboszcza w 1935 r. w Zakrzewie. Miało to być nie tylko miejsce skupiające mieszkańców ziemi złotowskiej wokół idei wspólnoty narodowej i wiary katolickiej, ale również świadectwo ich zaangażowania i aktywności społecznej. Te właśnie wartości stanowią coroczny motyw pracy Kapituły Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego powołanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W tym roku 6 listopada w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce już 30. edycja tej nagrody i, jak przystało na jubileusz, szczególnymi okazali się i goście, i laureaci konkursu. Jako pierwszy doceniony został zakrzewski Dom Polski funkcjonujący pomimo okresowych przeszkód od prawie ośmiu dekad. W imieniu tej instytucji nagrodę odebrała dyrektor Barbara Matysek-Szopińska, która przyjechała do Szczecina ze swoimi podopiecznymi, Zespołem Pieśni i Tańca „Rodlanie”. Jak podkreślał w swojej laudacji Jego Ekscelencja Paweł Cieślik, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, idea zaangażowania społecznego, wyrażana wielokrotnie przez Księdza Patrona i jego przekonanie o konieczności budowy wspólnoty braterskiej wśród Polaków podejmowane są w ramach wielu innych inicjatyw nagrodzonej instytucji. Działają tutaj: chór, kapela podwórkowa, grupa teatralna, które biorą udział w festiwalach i przeglądach twórczości artystycznej. Młodzież i starsi zakrzewianie odnajdują w Domu Polskim miejsce dla swojej aktywności i ludzi zainteresowanych zagospodarowaniem talentów.

Kolejnym laureatem, którego działalność świadczy o żywotności idei ks. Bolesława Domańskiego, została w tym roku Polska Misja Katolicka w Niemczech. W jej imieniu nagrodę odebrał ks. prał. Stanisław Budyń. Zebrani na uroczystości goście mogli się przekonać o ogromie pracy i inicjatyw podejmowanych przez pracujących w Misji duszpasterzy i osoby świeckie, śpieszących rodakom na obczyźnie z pomocą. Tam w warunkach obcowania z obcą kulturą i językiem, każda działalność na rzecz zachowania wiary i obyczaju polskiego pozostaje nieocenionym wsparciem dla emigrujących z różnych przyczyn Polaków. W jej ramach odbywa się przygotowanie dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów, duszpasterstwo rodzin i różnorodnych grup parafialnych, a przede wszystkim stała sakramentalna posługa kapłańska. Praca ta została porównana przez samego ks. prał. Budynia do ziemi, która przeniesiona na korzeniu róży z miejsca zasiania, pozwala jej rosnąć i kwitnąć w nowych warunkach.

Reklama

Ten niezwykle poruszający obraz kwiatu czerpiącego z ojczystej ziemi stał się również motywem przemówienia i podziękowań ostatniego z nagrodzonych w tej edycji działaczy katolickich, prof. Zenona Błądka. Przez wiele lat, jako wybitny architekt, aranżer przestrzeni sakralnych i społecznik, pozostawał zaangażowany w odbudowę struktur Kościoła katolickiego na Wschodzie. Będąc bliskim współpracownikiem metropolity lwowskiego kard. Mariana Jaworskiego kierował się myślą Jana Pawła II, który pragnął powrotu normalnego funkcjonowania religii katolickiej na Ukrainie. Idąc śladami Wielkiego Papieża, ale przecież i na wzór ks. Domańskiego, Profesor starał się wspierać wszelkie inicjatywy służące zaspokojeniu głodu kapłana i sakramentów wśród ludności dawnej Małopolski Wschodniej, która przez dziesiątki lat cierpiała na skutek funkcjonowania nieludzkiego i antykatolickiego systemu sowieckiego.

Pięknym podsumowaniem treści poruszanych podczas spotkania stało się słowo abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, który podkreślał wagę tej wartości, jaką dla wszystkich Polaków stanowi Rzeczpospolita. To Kadłubkowe pojęcie, użyte po raz pierwszy w na przełomie XII i XIII wieku w Kronice Polskiej, nie jest tylko prostym przekładem łacińskiego określenia ustroju państwowego, ale powinno stanowić wyraz idei Polskiego Domu, domu wszystkich Polaków, w którym stanie się możliwe urzeczywistnienie braterstwa i Chrystusowej miłości.

Galę Nagrody uwieńczył koncert muzyka i kompozytora Marcina Stycznia, który wykonał utwory do słów poematu Karola Wojtyły, wierszy Ernesta Brylla, mistycznej poezji św. Jana od Krzyża oraz swoich własnych wierszy. Profesjonalny pokaz folkloru w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz starszych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” stał się doskonałym akcentem końcowym uroczystości, świadczącym o wielkim zaangażowaniu społeczności zakrzewskiej w propagowanie najpiękniejszych tradycji polskiej kultury.

2014-11-20 13:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Do Kluczborka na jubileusz [40.PPW - dzień piąty]

2020-08-07 20:33

ks. Tomasz Płukarski

księża jubilaci

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Wrocławska ma swój jubileusz. Po raz 40-ty pątnicy z Wrocławia idą na Jasną Górę. Jednak nie ten jubileusz świętowano dziś w Kluczborku. Pielgrzymi dziś w sposób szczególny modlili się za ks. bpa Jacka Kicińskiego, ks. Jacka Tomaszewskiego i ks. Tomasza Czabatora, którzy obchodzili swoje 25-lecie kapłaństwa.

Bp Jacek przewodniczył Eucharystii i wygłosił słowo Boże. Jako pielgrzyma nie trzeba go przedstawiać. Obecność księdza biskupa Jacka na pielgrzymce to wielka łaska dla pątników, którzy mogą ramię w ramię iść ze swoim pasterzem.

Ks. Jacek Tomaszewski na Jasną Górę zmierza od wielu lat. Służy pielgrzymom jako medyk. Swoim uśmiechem i zdolnościami muzycznymi dzieli się zawsze z pielgrzymami.

Ks. Tomasz Czabator w tym roku prowadził grupę 4, ale przed laty wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę.

Zanim jednak pielgrzymi dotarli do Kluczborka przeszli etap z Wierzbicy Górnej do Wołczyna:

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Drugi etap prowadził do bardzo gościnnych Smard Górnych:

Ostatni etap zakończył się w Kluczborku:

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

Homilia ks. bpa Jacka Kicińskiego:

Apel Jasnogórski:

CZYTAJ DALEJ

Od dziś w niektórych powiatach dodatkowe ograniczenia

2020-08-08 07:17

[ TEMATY ]

koronawirus

Adobe.Stock.pl

Od soboty w kilkunastu powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem pojawią się dodatkowe ograniczenia. W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zakłada ono m.in. wyodrębnienie dwóch stref: czerwonej i żółtej. Na ich obszarach będą obowiązywały, poza ograniczeniami przewidzianymi dla całości terytorium Polski, dalej idące zakazy i nakazy oraz większe ograniczenia niż na pozostałym obszarze.

Strefa czerwona obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, w woj. wielkopolskim – ostrzeszowski, w woj. małopolskim – nowosądecki i Nowy Sącz oraz w woj. łódzkim powiat wieluński.

Stefa żółta obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory, w woj. podkarpackim – jarosławski, przemyski i Przemyśl, w woj. wielkopolskim – powiat kępiński, w woj. małopolskim – oświęcimski, w woj. świętokrzyskim – pińczowski, a w woj. łódzkim powiat wieruszowski.

W strefie czerwonej obowiązywać będzie m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. W kościołach lub innych obiektach kultu dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej będzie obowiązywał m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie będzie mogła przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

Regulacja przewiduje w całym kraju obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m. W rozporządzeniu zapisano, że z zakrywania nosa i ust można być zwolnionym z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/wr/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję