Reklama

Teologiczny Nobel dla ks. prof. Waldemara Chrostowskiego

2014-11-25 14:59

Barbara Strzałkowska
Niedziela Ogólnopolska 48/2014, str. 28

Dnia 17 czerwca 2014 r. ogłoszono nazwiska laureatów czwartej edycji prestiżowej Nagrody Ratzingera, przyznawanej przez Watykańską Fundację Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Nagroda ta, postrzegana jako teologiczny Nobel, stanowi ogromne wyróżnienie, bilansujące wieloletnią pracę i osiągnięcia uhonorowanych nią naukowców. Potwierdza ich wyjątkowy wkład w rozwój teologii katolickiej uprawianej w duchu kard. Josepha Ratzingera, w latach 2005-13 papieża Benedykta XVI. Dwie wyróżnione osoby to ks. prof. Waldemar Chrostowski, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w latach 2001-10 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz prof. Anne-Marie Pelletier, wykładająca w Paryżu oraz w Belgii i we Włoszech. Wspólne dla obojga laureatów jest to, że na kanwie zagadnień ściśle teologicznych zajmują się także problematyką dialogu Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem.

Nagroda pochodzi z prywatnych darowizn i dochodów z publikacji Benedykta XVI. Ustanawiając ją, Ojciec Święty pragnął uhonorować osoby, które w swoich krajach i środowiskach wnoszą wybitny wkład w rozwijanie i promowanie solidnej wiedzy teologicznej. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 2011 r., a jej laureatami zostali trzej naukowcy: o. Maximilian Heim, przeor cystersów w Heiligenkreutz (Austria), Manlio Simonetti, patrolog i wybitny znawca Ojców Kościoła (Włochy), oraz Olegario González de Cardedal, teolog-dogmatyk (Hiszpania). W 2012 r. uhonorowani nią zostali: Rémi Brague, filozof i historyk myśli (Francja) oraz jezuita Brian E. Daley (USA). W 2013 r. Nagrodę Ratzingera otrzymali: Richard Burridge, anglikański pastor i egzegeta (Wielka Brytania), oraz Christian Schaller, teolog świecki i edytor dzieł zebranych J. Ratzingera (Niemcy). Rzut oka na nazwiska i kraje pochodzenia laureatów pozwala wyciągnąć wniosek, że jest to nagroda o profilu prawdziwie międzynarodowym i ekumenicznym.

Reklama

Laureaci są wybierani przez pięcioosobową Radę Naukową, w skład której wchodzą: kard. Camillo Ruini (przewodniczący), kard. Tarcisio Bertone, kard. Angelo Amato, abp Jean-Louis Bruguès i abp Luis Francisco Ladaria. Kard. Ruini, gdy uzasadniał przyznanie Nagrody Ratzingera ks. prof. Waldemarowi Chrostowskiemu, podkreślił, że „jego twórczość - zarówno naukowa, jak i popularyzatorska - jest przeobfita”. Wskazał na wielką liczbę artykułów naukowych autorstwa laureata, redagowanie przez niego monumentalnych biblijnych serii wydawniczych oraz encyklopedii i słowników, a także jego liczne publikacje o charakterze popularnonaukowym, zamieszczane w książkach i czasopismach. Hierarcha nadmienił, że zasadniczym polem badań laureata jest Stary Testament - zwłaszcza biblijni prorocy i ich piśmiennictwo, żydowska literatura międzytestamentalna (schyłek okresu Drugiej Świątyni), a także judaizm rabiniczny i jego relacje z chrześcijaństwem. Na osobną uwagę zasługuje rozległa działalność ks. prof. Chrostowskiego, popularyzująca wiedzę biblijną i teologiczną zarówno w formie prelekcji, konferencji i wykładów, jak też prowadzenia rekolekcji i dni skupienia oraz pielgrzymek do krajów biblijnych.

W ostatnich tygodniach ukazał się tom zatytułowany „Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski”, w którym zostały zebrane i wyszczególnione najważniejsze nurty jego dorobku naukowo-dydaktycznego oraz działalności naukowej i pastoralnej. Dotyczą one okresu do 31 sierpnia 2014 r. i obejmują 30 lat pracy ks. prof. Chrostowskiego od ukazania się drukiem pierwszego artykułu naukowego oraz 27 lat wykładów w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - z której w 1999 r. utworzono Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - i na innych uczelniach w Polsce i za granicą. Wykazy nie wyszczególniają setek programów i jeszcze liczniejszych wystąpień w radiu i telewizji oraz w internecie. Zebranie i ukazanie tego bogatego dorobku wpisuje się w uzasadnienie przyznania prestiżowej Nagrody Ratzingera pierwszemu Polakowi.

„Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski”, redakcja: Barbara Strzałkowska, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, druk: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, księgarnia firmowa: (22) 843-47-91, e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl, www.oficyna-adam.com.pl.

Reklama

Franciszek do młodych Polaków: nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa!

2019-09-18 10:49

st (KAI) / Watykan

Nawiązując do obchodzonego dzisiaj w Polsce liturgicznego święta patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki papież zachęcił młodych Polaków, by za jego przykładem odważnie szli za głosem Chrystusa.

Grzegorz Gałązka

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj w liturgii Kościoła w Polsce przypada święto patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo drogę z Wiednia do Rzymu, by zostać jezuitą. Pokazał, że koniecznie trzeba poświęcić wiele, by pójść za głosem własnego powołania. Jest wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy przed reakcją rodziny, przyjaciół lub innych ludzi, boją się wybrać drogę powołania kapłańskiego lub zakonnego. Drodzy młodzi, nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa! Niech Bóg błogosławi wam i wszystkim tu obecnym.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat Dziejów Apostolskich, przypominamy sobie dzisiaj świadectwo świętego Piotra i Apostołów, którzy wobec polecenia Żydów, by nie nauczali w imię Chrystusa, oświadczają, że nie mogą być posłuszni tym, którzy chcieliby powstrzymać głoszenie Ewangelii. Oświeceni mocą Ducha Świętego stają się nieustraszonymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Ich determinacja powoduje wstrząs żydowskiego „systemu religijnego”. Wobec całego Sanhedrynu zabiera głos Gamaliel, faryzeusz cieszący się poważaniem. Ukazuje swoim braciom, jak rozeznać sytuację. Wysuwa wniosek, że jeżeli uczniowie Jezusa z Nazaretu uwierzyli szarlatanowi, to są skazani na zapomnienie, jeżeli jednak głoszą orędzie pochodzące od Boga, to lepiej zrezygnować z walki. Członkowie Sanhedrynu idą za jego opinią i rezygnują z zamiaru zabicia Apostołów. Uwolnieni z więzienia Uczniowie z tym większym zapałem świadczą o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu. Niech wspomniane rozeznanie i ocena sytuacji ze strony Gamaliela, będzie także naszą umiejętnością, gdy przychodzi nam odnieść się do znaków Bożej obecności w świecie.

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: pielgrzymi z parafii św. Szczepana w Katowicach; Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach (diec. gliwicka); św. Brata Alberta Chmielewskiego z Kwidzynia (diec. elbląska); NMP Różańcowej w Zgierzu (arch. łódzka); NMP Królowej Różańca Świętego i z Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku; NMP Wspomożenia Wiernych w Rumii (arch. gdańska); Grupa międzyparafialna z Biura CARITAS we Włocławku; Dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Nowego Tomyśla; Małopolscy uczestnicy „1 Emobilnej pielgrzymki Laudato si” z prezydentem Katowic oraz członkowie Instytutu Emobilności „Emobil” z Katowic; Grupa Emerytów ze Śląska z Levela; Grupy turystyczna z biura podróży Almatur z Częstochowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Święto we wspólnocie domu

2019-09-18 19:55

Beata Pieczykura

– Bóg wchodzi w nasze życie w momencie chrztu, a my wchodzimy w życie Boga i dlatego mamy być świętymi. Dziś prosimy św. Stanisława Kostkę o szczególnie wstawiennictwo, żebyśmy się nie zagubili na drogach ziemskiego życia, naszej pracy, naszego wysiłku, żebyśmy się nie zniechęcili – mówił abp Wacław Depo do wychowanków, pracowników świeckich oraz sióstr obliczanek „Domu dla Chłopców” im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie.

Beata Pieczykura/Niedziela

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza 18 września świętował 10-lecie zamieszkania w nowym budynku pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. Z tej okazji Metropolita częstochowski celebrował Mszę św. oraz wygłosił homilię.

Zobacz zdjęcia: Święto we wspólnocie domu

– Wszyscy tworzymy wspólny dom, kiedy są uroczystości i wtedy jest szara codzienność. Życzmy sobie nawzajem pięknych dni, radości i życzliwości, a wówczas kiedy nieco trudniej, żeby zawsze byli obok nas serdeczni, dobry i kochający ludzie – powiedziała s. Małgorzata Pintele, dyrektor ośrodka, do licznie zgromadzonych. Tego dnia tytułem Honorowy Przyjaciel Domu zostały uhonorowane s. Honorata Jaworska, która była odpowiedzialna za budowę nowego domu, oraz s. Łucja Niewińska, długoletnia dyrektorka „Domu”. Wyróżnienie jest przyznawane przez funkcjonującą od 4 lat w „Domu dla Chłopców”  Kapitułę Bonnum. Otrzymują je osoby szczególnie ważne dla ośrodka.

Dzieje ośrodka, powstałego w 1901 r., wpisały się w historię Polski. Na początku siostry obliczanki prowadziły ochronkę dla dzieci, potem przedszkole, a czasie wojny przyjmowały sieroty – ofiary wojny. Od 1 czerwca 1990 r. Zgromadzenie otrzymało osobowość prawną nad prowadzonym dziełem. Odtąd też otrzymało nazwę zakład wychowawczy. 12 października 1992 r. odbyła się uroczystość nadania imienia. Od tego dnia zakład przyjął nazwę Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” im. św. Stanisława Kostki. Czas minia i zmienia się, ale potrzeby dzieci pozostają te same. Niezmiennie pragną one miłości, troski, poczucia bezpieczeństwa, pomocy ze strony rodziców i wychowawców. Dlatego przez te wszystkie lata pracy siostry tworzyły rodzinną atmosferę ciepła, radości i miłości. To wszystko po co, aby podopieczni żyli i wychowywali się w atmosferze najbardziej podobnej do tej panującej w domu rodzinnym. Tak pozostało do dziś. Obecnie w „Domu” przebywa 60 osób z wieloma niepełnosprawnościami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem