Reklama

Teologiczny Nobel dla ks. prof. Waldemara Chrostowskiego

Dnia 17 czerwca 2014 r. ogłoszono nazwiska laureatów czwartej edycji prestiżowej Nagrody Ratzingera, przyznawanej przez Watykańską Fundację Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Nagroda ta, postrzegana jako teologiczny Nobel, stanowi ogromne wyróżnienie, bilansujące wieloletnią pracę i osiągnięcia uhonorowanych nią naukowców. Potwierdza ich wyjątkowy wkład w rozwój teologii katolickiej uprawianej w duchu kard. Josepha Ratzingera, w latach 2005-13 papieża Benedykta XVI. Dwie wyróżnione osoby to ks. prof. Waldemar Chrostowski, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w latach 2001-10 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz prof. Anne-Marie Pelletier, wykładająca w Paryżu oraz w Belgii i we Włoszech. Wspólne dla obojga laureatów jest to, że na kanwie zagadnień ściśle teologicznych zajmują się także problematyką dialogu Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem.

Nagroda pochodzi z prywatnych darowizn i dochodów z publikacji Benedykta XVI. Ustanawiając ją, Ojciec Święty pragnął uhonorować osoby, które w swoich krajach i środowiskach wnoszą wybitny wkład w rozwijanie i promowanie solidnej wiedzy teologicznej. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 2011 r., a jej laureatami zostali trzej naukowcy: o. Maximilian Heim, przeor cystersów w Heiligenkreutz (Austria), Manlio Simonetti, patrolog i wybitny znawca Ojców Kościoła (Włochy), oraz Olegario González de Cardedal, teolog-dogmatyk (Hiszpania). W 2012 r. uhonorowani nią zostali: Rémi Brague, filozof i historyk myśli (Francja) oraz jezuita Brian E. Daley (USA). W 2013 r. Nagrodę Ratzingera otrzymali: Richard Burridge, anglikański pastor i egzegeta (Wielka Brytania), oraz Christian Schaller, teolog świecki i edytor dzieł zebranych J. Ratzingera (Niemcy). Rzut oka na nazwiska i kraje pochodzenia laureatów pozwala wyciągnąć wniosek, że jest to nagroda o profilu prawdziwie międzynarodowym i ekumenicznym.

Reklama

Laureaci są wybierani przez pięcioosobową Radę Naukową, w skład której wchodzą: kard. Camillo Ruini (przewodniczący), kard. Tarcisio Bertone, kard. Angelo Amato, abp Jean-Louis Bruguès i abp Luis Francisco Ladaria. Kard. Ruini, gdy uzasadniał przyznanie Nagrody Ratzingera ks. prof. Waldemarowi Chrostowskiemu, podkreślił, że „jego twórczość - zarówno naukowa, jak i popularyzatorska - jest przeobfita”. Wskazał na wielką liczbę artykułów naukowych autorstwa laureata, redagowanie przez niego monumentalnych biblijnych serii wydawniczych oraz encyklopedii i słowników, a także jego liczne publikacje o charakterze popularnonaukowym, zamieszczane w książkach i czasopismach. Hierarcha nadmienił, że zasadniczym polem badań laureata jest Stary Testament - zwłaszcza biblijni prorocy i ich piśmiennictwo, żydowska literatura międzytestamentalna (schyłek okresu Drugiej Świątyni), a także judaizm rabiniczny i jego relacje z chrześcijaństwem. Na osobną uwagę zasługuje rozległa działalność ks. prof. Chrostowskiego, popularyzująca wiedzę biblijną i teologiczną zarówno w formie prelekcji, konferencji i wykładów, jak też prowadzenia rekolekcji i dni skupienia oraz pielgrzymek do krajów biblijnych.

W ostatnich tygodniach ukazał się tom zatytułowany „Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski”, w którym zostały zebrane i wyszczególnione najważniejsze nurty jego dorobku naukowo-dydaktycznego oraz działalności naukowej i pastoralnej. Dotyczą one okresu do 31 sierpnia 2014 r. i obejmują 30 lat pracy ks. prof. Chrostowskiego od ukazania się drukiem pierwszego artykułu naukowego oraz 27 lat wykładów w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - z której w 1999 r. utworzono Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - i na innych uczelniach w Polsce i za granicą. Wykazy nie wyszczególniają setek programów i jeszcze liczniejszych wystąpień w radiu i telewizji oraz w internecie. Zebranie i ukazanie tego bogatego dorobku wpisuje się w uzasadnienie przyznania prestiżowej Nagrody Ratzingera pierwszemu Polakowi.

„Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski”, redakcja: Barbara Strzałkowska, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, druk: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, księgarnia firmowa: (22) 843-47-91, e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl, www.oficyna-adam.com.pl.

2014-11-25 14:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Za tydzień rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

2020-02-16 15:44

[ TEMATY ]

trzeźwość

alkoholizm

Andrey Cherkasov/fotolia.com

Nauczanie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego towarzyszyć będzie obchodom najbliższego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, który potrwa od 23 do 29 lutego. Okolicznościowe materiały zawiera vademecum „Apostoł Trzeźwości” – rocznik wydawany przez Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W opracowaniu zwraca się uwagę na troskę o to, by dzieci doświadczały szczęścia w trzeźwych rodzinach.

W vademecum znajdują się materiały pomocne w przeprowadzeniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W związku z nadchodzącą beatyfikacją Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w opracowaniu przybliżono nauczanie Prymasa Polski dotyczące trzeźwości.

Jest też bogaty modlitewnik Apostoła Trzeźwości, a w nim Droga Krzyżowa, myśli do wykorzystania podczas adoracja w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu i oraz modlitw w intencji trzeźwości prowadzonych w sierpniu - miesiącu abstynencji od alkoholu. Vademecum zawiera też różaniec dla dzieci i propozycję nabożeństwa modlitewnego dla najmłodszych w intencji rodziców i inne przydatne materiały.

Z kolei z myślą o katechetach przygotowano scenariusz katechezy pt. „Szczęśliwe dzieciństwo w trzeźwej rodzinie”. Duszpasterze, rodzice i wychowawcy znajdą w „Apostole Trzeźwości” poradnik, jak chronić dzieci przed uzależnieniami i przestępczością.

Tematyka artykułów dotyczy m.in. najpilniejszych zadań państwa w zakresie ochrony dzieci i młodzieży i opinii Polaków o sprzedaży alkoholu. Zamieszczono też teksty o edukacji seksualnej, uzależnieniu od pornografii a także relację z I Kongresu Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski.

W tegorocznym „Apostole” czytelnicy znajdą fragmenty wystąpień i homilii bp. Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, bogate Kalendarium działań abstynenckich i trzeźwościowych ogólnopolskich i diecezjalnych, także wszelkie potrzebne informacje do wzajemnych kontaktów i współpracy z Zespołem KEP, diecezjalnymi duszpasterzami trzeźwości i zakonnymi referentami trzeźwości.

„Oddajemy do rąk duszpasterzy i apostołów trzeźwości nowe Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2020 w czasie, gdy Kościół w Polsce z wielką radością przygotowuje się do beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – pisze we wstępie bp Bronakowski. - Prymas, kierując przez trzydzieści trzy lata Kościołem w Polsce w trudnych latach komunistycznego reżimu, wywarł ogromny wpływ na kształt życia w naszej Ojczyźnie. O jego wielkości świadczyło szlachetne, wspaniałe życie, poświęcone Bogu i Ojczyźnie. Życie budowane na niezłomnej i głębokiej wierze” – zauważa przewodniczący Zespołu.

Przypomnijmy, że podczas spotkania z dziennikarzami w Centrum Medialnym KAI w grudniu ub. roku bp Bronakowski wyraził nadzieję, że w Polsce wprowadzone zostaną ograniczenia w dostępie do alkoholu.

Biskup przedstawił statystyki, z których wynika, że w Polsce liczba osób uzależnionych sięga około miliona, natomiast 4 miliony nadużywają alkoholu, spożywając go w sposób ryzykowny. Dodał, że statystyki te z roku na rok są coraz bardziej niepokojące.

Bp Bronakowski podkreślił, że w osobie Prymasa Tysiąclecia, który zostanie beatyfikowany 7 czerwca, Polska zyskuje wielkiego orędownika w walce z alkoholizmem. Przypomniał, że Prymas wielokrotnie cytował przestrogę błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, iż „Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”.

CZYTAJ DALEJ

Burkina Faso: kolejny krwawy atak na chrześcijan

2020-02-17 16:28

[ TEMATY ]

atak

24 zabitych, w tym protestancki pastor, i 18 rannych, to wciąż prowizoryczny bilans kolejnego ataku na chrześcijan w Burkina Faso. Grupa doskonale uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do kościoła w czasie niedzielnego nabożeństwa i ostrzelała modlących się w nim ludzi. Do zdarzenia doszło w miasteczku Pansi leżącym na pograniczu z Nigrem i Mali.

„Sytuacja chrześcijan w regionie staje się coraz trudniejsza” – stwierdził gubernator prowincji Yagha, w której doszło do ataku. Pułkownik Salfo Kaboré podkreślił, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ kilka osób jest w ciężkim stanie. Burkińskie służby bezpieczeństwa przewiozły rannych do szpitala w Dori (leżącego 180 km od miejsca ataku), gdzie otrzymali specjalistyczną pomoc. Świadkowie napadu informują, że zamachowcy najpierw zabili ludzi zmierzających na nabożeństwo (wcześniej świadomie oddzielili miejscowych od przyjezdnych), potem weszli do kościoła, a po wszystkim splądrowali okoliczne sklepy, kradnąc zapasy oleju i ryżu. Porwali też trzech mężczyzn zmuszając ich, by pomogli im wywieźć na motorach zebrane łupy. Na koniec podpalili kościół.

Niepokój budzi to, że kilka dni temu na tym samym terenie zamordowano protestanckiego pastora wraz z czterema jego synami, a drugi pastor został porwany i nie ma o nim żadnych wieści. Od ubiegłego roku w spokojnym dotąd Burkina Faso dochodzi do dramatycznej eskalacji przemocy ze strony islamskich ekstremistów. „Dopóki nie odpowiemy na pytanie skąd pochodzi broń i kto finansuje tych ludzi nic się nie zmieni” – podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup stołecznego Wagadugu. Kard. Philippe Ouédraogo uczestniczył ostatnio w spotkaniu przedstawicieli afrykańskich rządów na temat eskalacji przemocy w krajach Sahelu. Odbyło się ono pod hasłem „Milczenie broni”. „U nas nie ma fabryk uzbrojenia, ktoś pomaga tym terrorystom zabijać. Sami nie jesteśmy w stanie położyć tamy przemocy” – mówi kard. Ouédraogo.

„Potrzebujemy międzynarodowej solidarności, by powstrzymać handel bronią, która pomaga oprawcom zabijać ich braci i siostry zupełnie niepotrzebnie. To błagalny krzyk naszego serca do Europy, gdzie produkuje się broń. Proszę Radio Watykańskie, by stało się głosem tych, którzy głosu nie mają, którzy cierpią i giną w bezsensownych atakach, są to także dzieci. To dla nas bardzo trudne chwile, liczymy na solidarność zarówno samych Burkińczyków, jak i mieszkańców regionu oraz wspólnoty międzynarodowej. To gorące błaganie naszych serc – prosimy, pomóżcie nam znaleźć rozwiązanie tej tragedii“ - mówi papieskiej rozgłośni kard. Ouédraogo.

„Analitycy są zaniepokojeni tym, że ataki na ludność cywilną, w tym chrześcijan, nasilają się w zastraszającym tempie” – podkreśla Corinne Dufka, dyrektor Human Rights Watch w Afryce Zachodniej. Szacuje, że w ubiegłym roku w ukierunkowanych atakach zabitych zostało ponad 1300 cywilów, siedem razy więcej niż rok wcześniej. Pogłębiający się brak bezpieczeństwa doprowadził też do kryzysu humanitarnego. Ponad 760 tys. osób opuściło swe domy szukając schronienia dla swych rodzin. Chrześcijanie uciekają do większych miast i szukają głównie wsparcia w parafiach i na misjach. Odpowiedzialnością za ataki obarcza się islamskich terrorystów związanych z tzw. Państwem Islamskim i Al-Kaidą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję