Reklama

Maryja w koronach od 250 lat

2015-03-12 11:54

Tadeusz Boniecki
Edycja lubelska 11/2015, str. 6-7

Tadeusz Boniecki

W święto katedry św. Piotra Apostoła 22 lutego w bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej odbyły się uroczystości odpustowe. W tym roku miały wyjątkowy wymiar, bowiem rozpoczęły obchody 250-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej

Główne uroczystości rozpoczęła wieczorna procesja z kopią figurki Matki Bożej Fatimskiej. Od kościoła Rozesłania Świętych Apostołów aż do bazyliki Mariackiej poprowadził ją ks. Józef Piłat. Przez całą drogę wierni wraz z organistą Romualdem Turowskim śpiewali religijne pieśni, rozświetlając jednocześnie płomieniami pochodni i świec drogę Matce Bożej niesionej przez członków Bractwa Świętego Krzyża. W procesji uczestniczyli też harcerze i harcerki z drużyn działających przy chełmskich parafiach.

Chełmska kapituła

Mszę św. odpustową, sprawowaną pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, poprzedziły wydarzenia związane z działającą przy chełmskiej kolegiacie kapitułą. Najpierw proboszcz ks. prał. Tadeusz Kądziołka poinformował, że lutowy odpust rozpoczyna obchody rocznicy 250-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej. – Ta Eucharystia jest radosnym dziękczynieniem za obecność naszego cudownego obrazu od kilku wieków na tej Górze Chełmskiej. Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj, aby uwielbiać Boga przez obecność Maryi – mówił ks. Kądziołka.

Następnie abp Stanisław Budzik odczytał dekret mianujący nowym dziekanem chełmskiej kapituły ks. prał. Tadeusza Kądziołkę. Dokonał też kanonicznej instalacji nowego dziekana. Obecny na uroczystości poprzedni dziekan, emerytowany ks. inf. Kazimierz Bownik, decyzją Księdza Arcybiskupa został mianowany penitencjarzem. Metropolita mianował też czterech nowych kanoników gremialnych Chełmskiej Kapituły Kolegiackiej. Zostali nimi: ks. Stanisław Furlepa, ks. Wojciech Jaroszyński, ks. Stanisław Koproń i ks. Andrzej Pyter. W skład kapituł katedralnej i konkatedralnej wchodzi po 12 kanoników gremialnych i dodatkowo kanonicy honorowi. Liczba kanoników gremialnych jest stała i zastrzeżona. Kanonikiem jest się dożywotnio, zaś kolejnych nominacji biskup diecezjalny udziela tylko wówczas, gdy następuje wakat.

Reklama

Po obrzędzie wprowadzenia na urząd nowych kanoników gremialnych, abp Budzik wraz z nimi odprawił odpustową Mszę św.

W homilii nawiązał do roli, jaką pełni kapituła kolegiacka. Przypomniał, że kapituła ma dbać o to, by w świątyni Liturgia odbywała się na najwyższym poziomie, szczególnie przy ważnych uroczystościach. – Oczekujemy, by kanonicy pomogli przygotować uroczystość jak najpiękniej, by uświetniali dziękczynienie i uwielbienie Boga – mówił Ksiądz Arcybiskup.

Maryjny jubileusz

Podczas uroczystości abp Stanisław Budzik z radością podkreślał, że w 2015 r. oczy całej archidiecezji są zwrócone na Chełm, ku pięknej świątyni Matki Bożej czczonej na Górze Chełmskiej od niemal tysiąca lat przez prawosławnych, grekokatolików i katolików rzymskich. Wyrazem wierności i oddania ludu ziemi chełmskiej do swojej Cudownej Matki była uroczysta koronacja Jej obrazu w 1765 r. Metropolita zapowiedział, że główne uroczystości jubileuszowe 250-lecia koronacji obrazu odbędą się w Chełmie 8 września, podczas dorocznego odpustu. Weźmie w nich udział wielu gości, m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak i greckokatolicki metropolita abp Jan Martyniak z Przemyśla. Rocznicowe uroczystości będą poprzedzone obecnością Krzyża Światowych Dni Młodzieży w dniach 3-5 września.

Przygotowania do koronacji ikony Matki Bożej Chełmskiej zostały rozpoczęte jeszcze w 1738 r., gdy przez uczestników sejmiku (m.in. Michała Potockiego, Karola Sapiehę i Jana Zamojskiego) został podpisany list do papieża Klemensa XII. Do koronacji wówczas nie doszło z powodu śmierci papieża. Na koronację obrazu zgodę wydał kolejny papież, Klemens XIII. Wydarzenie to zapowiedział bp Maksymilian Ryłło, wyznaczając na datę koronacji 15 września 1765 r. Samą uroczystość opisał tak: „Wielki Ołtarz cały był ubrany i karmazynowym aksamitem z galonami złotem i franclami takoż złotemi, gdzie tron i baldachim bogato był wystawiony, pod którym Obraz Matki Boskiej ulokowano, między rzęsistym światłem z jarzących świec na liktarzach srebrnych. Przy kaplicy nawy bocznej umieszczono sześć obrazów, na których przedniejsze cuda Matki Boskiej przy tutejszym obrazie oświadczone były” (m.in. uratowanie Chełma od Tatarów i zwycięstwo pod Beresteczkiem, czy metropolita Rusi Izydor, który ogłosił zjednoczenie Kościoła greckiego z katolickim i odprawiał Mszę św. w chełmskiej katedrze przed cudownym obrazem).

Z opisów można dowiedzieć się, że koronę dla Matki Bożej niosła do chełmskiej katedry Anna Rzewuska – wojewodzina wołyńska, a dla Jezusa Zuzanna z Rzewuskich Ledóchowska – kasztelanowa wołyńska. Koronacji dokonał greckokatolicki smoleński abp Herakliusz Lisański. Jak zanotował bp Ryłło, „po Mszy św. podług przepisania ceremoniału rzymskiego koronacja obrazu cudownego Matki Boskiej nastąpiła, po odprawionych modlitwach zaczęto śpiewać Te Deum Laudamus przy nieustannym armat przez altylerję po wałach zamku tutejszego rozstawiona odgłosie; rozdawane były metale Matki Boskiej złote, srebrne, mosiężne i cynowe, tudzież obrazy na różnych materiałach i na papierze wybijane większej i mniejszej miary. Potem odbyła się procesja, w której prześwietni ziemianie chełmscy za wspaniałym tjatrum bogatemi materjami przybranym, pod baldachimem obraz Matki Boskiej nieśli w procesyi, rzęsistym światłem z jarzących świec otoczony”.

Zachowane ryciny Teodora Rakowieckiego z 1780 r. pokazują, jak wyglądały uroczystości koronacyjne. Są na nich specjalnie wybudowane cztery bramy triumfalne, fajerwerki i fasada nowej katedry. Miedzioryty zostały dołączone do wydanej w Berdyczowie w 1780 r. historii cudownej ikony pióra bp. Maksymiliana Ryłły. Książkę o koronacji wydali również bazylianie w Wilnie w 1765 r.

Tagi:
rocznica odpust

Odpust ku czci św. Marii Magdaleny w Ożarowie

2019-07-22 09:26

Zofia Białas

Zofia Białas
Przemarsz pocztów sztandarowych Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Ożarów, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie oraz orkiestry OSP Ożarów

Niedziela, 21 lipca, w parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie odbył się odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny. Uroczystą Sumę odpustową poprzedził przemarsz pocztów sztandarowych Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Ożarów, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie oraz orkiestry OSP Ożarów. Wszyscy oni wyruszyli spod budynku remizy OSP Ożarów, by po przyjściu do pięknie odrestaurowanego kościoła wspólnie z wszystkimi wiernymi uczcić patronkę parafii i kościoła modlitwą i śpiewem prowadzonym przez chór parafialny.

Zobacz zdjęcia: Odpust w Ożarowie

Kult św. Marii Magdaleny znany był już w średniowieczu. Oddawano jej cześć w zachodniej Europie: w południowej Francji, gdzie wg legendy, w pobliżu Marsylii, miał znajdować się jej grób, w Niemczech i w Polsce, w której w XII wieku znajdowało się już 6 miejsc jej kultu. Miejsca kultu św. Marii Magdaleny w Polsce były wyrazem działalności misyjnej benedyktynów, którzy przybywali na ziemie polskie z południowej Francji. Dla nich święta Maria Magdalena była przykładem pokuty, o czym mówi tekst modlitwy zapisany w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny, siostry Kazimierza Odnowiciela, córki Mieszka II i Rychezy, wychowanki klasztoru benedyktyńskiego w Niemczech. Tekst ten przytacza ks. prof. Jan Związek: „Wyznaję, Panie Jezu Chryste, że grzechy moje są niezliczone nad wszelką miarę, dlatego błagam odpuszczenia, na które nie zasługuję, lecz Ty podaj mi rękę miłosierdzia Twego (…); Panie Boże, Królu Wszechmocny, uwolnij mnie od wszelkich utrapień, Ojcze tkliwy i daj mi czas pokuty; liczne są, Panie, grzechy moje i nad miarę niezliczone”.

Świętą Marię Magdalenę, którą Jezus uwolnił od 7 złych duchów, czytaj od wszystkich skłonności do grzechu, która zaniosła Apostołom wieść o Zmartwychwstaniu, która przez Ojca św. Franciszka nazwana została Apostołką Apostołów odpustem czci wiele parafii, tak jest i w Ożarowie, w którym patronuje parafii i kościołowi od 1440 roku.

Sumę odpustową odprawił ks. dr Adam Fogelman. On też przybliżył wiernym postać świętej, wokół której - jak mówił - urosło wiele legend, i którą postrzegano jako jawnogrzesznicę. Maria Magdalena, mówił, to jednak postać ewangeliczna, która przylgnęła do Chrystusa, tak jak dwunastu wybranych przez Niego Apostołów i która wiernie zachowywała głoszoną przez Niego naukę. Wierność Chrystusowi zaprowadziła ją najpierw pod krzyż, pod którym stanęła obok Maryi, Matki Jezusa i Jego umiłowanego ucznia Jana, w końcu do grobu, by swemu Nauczycielowi oddać ostatnią posługę. Za to wszystko osiągnęła nagrodę, została pierwszym świadkiem Zmartwychwstania. Czy my wierni z parafii Marii Magdaleny możemy wykazać się tak wielkim zaufaniem Chrystusowi? Z tym pytaniem wierni pozostali…

Sumę odpustową zakończyły: litania do św. Marii Magdaleny, procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła i uroczyste Ciebie Boga wysławiamy…

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nowa Sól: Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą

2019-07-21 10:26

Kamil Krasowski

W Nowej Soli trwają trzydniowe (19-21 lipca) rekolekcje z o. Johnem Bashoborą. Hasłem rekolekcji są słowa z Psalmu 32: "Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na tobie"(Ps 32,8). Kaznodzieja z Ugandy gości w Nowej Soli po raz czwarty.

Karolina Krasowska
O. John Bashobora prowadzi rekolekcje w Nowej Soli po raz czwarty

Organizatorami rekolekcji są parafia pw. św. Antoniego w Nowej Soli oraz Alina i Marek Sobczak. - Są to czwarte rekolekcje z o. Johnem, z kapłanem, który jest prorokiem danym nam od Boga na ten czas. Idziemy z nim w jednym duchu, widzimy w tym prowadzenie Boże. Jest to bardzo pokorny kapłan, oddany Panu Bogu i naprawdę jesteśmy zachwyceni jego świadectwem, bo uczy nas pokornego kroczenia za Jezusem w posłuszeństwie Kościołowi - powiedziała Alina Sobczak.

Zobacz zdjęcia: Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą w Nowej Soli

Rekolekcje z charyzmatykiem w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli przeżywa 600 osób.

O tym, co powiedział o. John Bashobora w wydaniu drukowanym.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Szal do młodych na FSM: dobrze, że tu jesteście

2019-07-22 07:56

pab / Kalwaria Pacławska (KAI)

Dobrze, że tu jesteście. Obyście wrócili do swoich środowisk i powiedzieli: spotkaliśmy Chrystusa – mówił w niedzielę abp Adam Szal do młodzieży zgromadzonej na 32. Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Metropolita przemyski przestrzegał też przed aktywizmem, który kończy się tylko na działaniu, a brakuje w nim czasu na refleksję.

Monika Jaracz | Archidiecezja Krakowska

W homilii abp Adam Szal stwierdził, że młodzież zgromadzona na FSM-ie tworzy „jedność w wielości”. – Jest nas tak wielu, a jesteśmy jednym Kościołem, jedną wspólnotą braci i sióstr, którzy przybyli tutaj po to, aby spotkać się z Panem Bogiem – mówił.

Kaznodzieja ocenił, że słowa Chrystusa, które wypowiedział do Marii i do Marty, odnoszą się także do każdego z nas, bo także mamy często pokusę aktywizmu i działania. – Bardzo często mówi się pochlebnie o młodzieży, że bardzo lubi być aktywna i działać w różnych strukturach, w szkole czy we wspólnotach albo w parafii. Ale łatwo jest poprzestać tylko na aktywizmie – mówił.

– A tymczasem potrzeba właśnie takiego spotkania jak to, które dzisiaj się rozpoczyna po to, aby usiąść u stóp Pana. Aby zwalczyć tę pokusę aktywności, która każe nam uważać, że wszystko można zrobić, wszystko można sobie załatwić, wszystko można kupić za pieniądze. Trzeba usiąść u stóp Jezusa i wyleczyć się z przekonania że wszystko musimy sami zrobić. Owszem zbawienie zależy od nas, ale nie zależy tylko od nas. Zbawienie zależy także od łaski Chrystusa – podkreślił metropolita przemyski.

Abp Szal nawiązał także do sceny spotkania z Jezusem dwóch uczniów idących do Emaus. Życzył młodym, aby tak jak bohaterowie biblijnego tekstu – na Kalwarii spotkali Chrystusa i wrócili do swoich domów z radosną nowiną o Nim.

– Dobrze, że tu jesteście. Obyście wrócili do swoich domów, do swoich szkół, do swoich środowisk i powiedzieli tak jak ci dwaj uczniowie: spotkaliśmy Chrystusa, poznaliśmy go w Słowie Bożym, poznaliśmy Go na Eucharystii, poznaliśmy Go w młodym Kościele, który tutaj tworzycie. I oby to spotkanie było nie tylko wspomnieniem, ale oby w was trwało – powiedział hierarcha.

32. FSM potrwa do soboty. Jego hasło brzmi „Obecność” i nawiązuje do obecności Boga w Eucharystii. Oprócz codziennych Eucharystii, będą również nabożeństwa, które w swojej formie są odmienne od tych znanych na co dzień z naszych kościołów.

Każdego dnia odbywać się będą konferencje z zaproszonymi gośćmi. W tym roku będą to m.in. ks. Wojciech Węgrzyniak, Maciej Bodasiński, Ida Nowakowska, ks. Krzysztof Porosło, o. Jarosław Wysoczański OFMConv.

Na FSM zapraszani są także muzycy, którzy każdego wieczoru bawią młodzież. W tym roku do Kalwarii Pacławskiej przybędą m.in. Mate.O i Tęgie Chłopy, wystąpi także TeatrA. Nie zabraknie ponadto spotkań w grupach i czasu wolnego.

Organizatorem Spotkania jest krakowska Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem