Reklama

Opiekun niezbędny na każdy czas

2015-03-12 11:54

Katarzyna Woynarowska
Edycja sandomierska 11/2015, str. 4-5

Archiwum parafii
Bractwo św. Józefa

Za kilka dni (19 marca) obchodzić będziemy wspomnienie św. Józefa – Opiekuna św. Rodziny. Na terenie naszej diecezji znajduje się niezwykłe miejsce dedykowane temu Świętemu. To sanktuarium św. Józefa w Nisku

Nisko jest niewielkie. Leży w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju Puszczy Sandomierskiej, Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej. Niedaleko dróg w kierunku Rzeszowa, Lublina, czy Przemyśla. Miejscowość jest stara, choć prawa miejskie ma dopiero od 80 lat. O Nisku czytamy w zapiskach z XV wieku u Jana Długosza, który w swoim słynnym „Liber beneficiorum” zanotował, że Nisko było wsią królewską, posiadało gospodarstwa, karczmy i sady oraz folwark.

Hrabina i kościół

Rozkwit Niska związany jest z pojawieniem się małżeństwa o francusko brzmiącym nazwisku Resseguier. Hrabiostwo Maria i Olivier spędzili tu wiele lat życia, wybudowali spory pałac i wydali na świat 14 dzieci. To dzięki nim otwarto tu pierwszy szpital, działała cegielnia, powstały koszary wojskowe, poczta oraz rzeźnia, a bezpieczeństwa mieszkańców strzegła własna Ochotnicza Straż Pożarna. Kolej żelazna połączyła Nisko z Rozwadowem i Przeworskiem, a bita droga, czyli taka której niestraszne były polskie roztopy, wiodła aż do Rzeszowa. W wiek XX Nisko wkroczyło z własną czteroklasową szkołą. Jednej rzeczy tylko brakowało w tej nieźle radzącej sobie miejscowości – własnego kościoła. Pod koniec XIX wieku Nisko miało już 4,5 tys. ludzi, z czego ponad 80 proc. stanowiła ludność polska, czyli katolicy. A najbliższy kościół znajdował się w parafii Racławice. Niewątpliwe zasługi w tej dziedzinie miała dziedziczka – wspomniana już hrabina Maria Resseguier – kobieta niezwykle religijna. To ona ufundowała pierwszą kapliczkę św. Jana Nepomucena przy drodze do Nowosielca, a na Warchołach drugą kaplicę w pobliżu swojej letniej rezydencji. Z jej inicjatywy powstała też kaplica w Nisku, dedykowana św. Józefowi. Wreszcie, to dzięki determinacji Dziedziczki udało się uzyskać zgodę na budowę kościoła, także pw. św. Józefa, którą zakończono w 1896 r. Kościół ten niestety spłonął, a w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku postawiono dzisiejszą świątynię.

Mieszkańcy nigdy nie zapomnieli o swej Dobrodziejce. Gdy umierała wiele lat później w wiedeńskim domu starców, mieszkańcy Niska wysyłali jej paczki żywnościowe, a w XXI wieku posadzili jej posąg na jednej z miejskich ławeczek. Dama w kapeluszu i w sukni z epoki przypomina o przeszłości miasta i zwraca naszą uwagę w stronę miejsca, które przed wiekami Hrabina szczególnie ukochała – kościóła św. Józefa, które dziś jest sanktuarium diecezjalnym, miejscem pielgrzymek wiernych z całej diecezji.

Reklama

To na miejscu, w którym w końcu XIX wieku postawiono wymarzony przez hrabinę kościół, stoi dziś świątynia parafialna, będąca wspominanym już sanktuarium. W jej wnętrzu obok pięknego obrazu św. Józefa (wizerunek ten pobłogosławił w 1997 r. św. Jan Paweł II podczas pobytu w Krośnie), znajdziemy także relikwie św. Jadwigi Śląskiej i św. Siostry Faustyny.

Ale powodem, dla którego przychodzą tutaj pielgrzymi jest św. Józef, patron parafii i sanktuarium, które ustanowił w 1998 r. pierwszy biskup sandomierski Wacław Świerzawski.

Sanktuarium i pielgrzymki

Kościół mieści się w centrum miasta przy ul. Mickiewicza. Jasna bryła z wysoką wieżą, której front zdobi napis: „Sanktuarium św. Józefa, patrona rodzin”. Obok wznosi się kaplica Matki Bożej, tzw. „Domek Nazaretański”, miejsce ważne szczegolnie dla kobiet oczekujących potomstwa i matek modlących się w intencji swoich dzieci.

Kult św. Józefa w Nisku ma swoją długą historię. Nieprzypadkowo miejscowe świątynie nosiły wezwanie Opiekuna św. Rodziny. Ks. Franciszek Grela, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, dowodzi, że ludzie zawsze widzieli w Nim szczególnego opiekuna rodzin, orędownika w trudnych sprawach. Stanowił wzór mężczyzny i ojca, wzór człowieka odpowiedzialnego, pracowitego, a przede wszystkim ufającego Bogu. Dlatego coroczne odpusty (19 marca) poprzedzały długie przygotowania. I tak będzie w tym roku. – Najpierw będą rekolekcje, które od kilku już lat prowadzą u nas Księża Redemptoryści – mówi ks. Grela. – Potem tradycyjnie odprawimy Nowennę i trwającą wiele godzin adorację Najświętszego Sakramentu.

W parafii działa ok. 30 wspólnot na czele ze słynnym Bractwem św. Józefa. Nie sposob wymienić wszystkich, przypomnijmy więc część z nich: Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej „Logos”, parafialna „Caritas”, Akcja Katolicka, Franciszkański Zakon Świeckich, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dzieci Maryi, Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, Legion Maryi, Civitas Christiana, czy Grupa św. Ojca Pio. A jako, że drugim patronem parafii jest św. Jadwiga Śląska, matki mają w Nisku własną wspólnotę, w której gromadzą się na modlitwie w intecji swoich dzieci.

Księdza Proboszcza cieszy także duże zaangażowanie młodzieży. – Sporo z nich ma jasno w głowach, są przywiązani do Kościoła. Podam najnowszy przykład – energia z jaką przygotowują naszą miejscowość do Światowych Dni Młodzieży. Już 100 rodzin zgłosiło chęć przyjęcia pod swój dach młodych pielgrzymów, którzy przyjadą do nas w lipcu 2016 r. Zreszą moi parafianie to w ogóle ludzie gościnni i życzliwi. Wystarczy zobaczyć jak przyjmują pielgrzymów odwiedzających sannktuarium.

A sanktuarium przyciąga coraz więcej pielgrzymów. W każdy piątek miesiąca w Nisku odprawiane są Msze św. w rozmaitych intencjach, które zapisano wcześniej w Księdze Próśb i Podziękowań. W pierwsze soboty miesiąca mają miejsce czuwania. W każdym miesiącu ich temat jest inny. I tak: styczeń zarezerwowano dla rodzin oczekujących dziecka i błagających o potomstwo; w lutym modlimy się za narzeczonych; w marcu – za błagających o trzeźwość najbliższych; w kwietniu – za ojców zatroskanych o uświęcenie swojej rodziny; w maju – za matki proszące o Boże błogosławieństwo dla rodziny; w czerwcu – za rodziny, w których brak zgody i pokoju; w lipcu – za osoby samotne, wdowy i wdowców; w sierpniu – za starsze małżeństwa; we wrześniu – za młode małżeństwa; w październiku – za chorych i cierpiących; w listopadzie – za opłakujących śmierć najbliższych; w grudniu – za żyjących w związkach niesakramentalnych.

Rozpiętość problemów, z jakimi ludzie przychodzą do św. Józefa, pokazuje skomplikowanie współczesnego życia, ale i wiarę w moc modlitwy i miłosierdzie Boże.

Opiekunowie miejsca

Codzienne życie parafii i pielgrzymki, które przybywają do sanktuarium, wyszystko to wymaga dobrej organizacji i przemyślanych działań. Wspomniany już ks. Franciszek Grela jest proboszczem i kustoszem w Nisku od grudnia 2008 r. Warto przy okazji wspomnieć, że Kapłan ten od wielu lat jest Honorowym Dawcą Krwi, a w uznaniu zasług został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

W pracy duszpasterskiej pomagają ks. Franciszkowi księża wikariusze oraz rezydent-emeryt.

W życiu parafii ważne miejsce zajmują też Siostry Służebniczki Dębickie. Przełożoną Domu i zakrystianką w parafii jest: s. Maria Nitkiewicz, katechezą zajmuje się s. Agnia Sienkiel, w ochronce i w miejskim żłobku pracuje s. M. Agnieszka Betlej, kuchnią zajmuje się s. Joanita Głowa, a s. M. Juwenalia Bielawska jest emerytką.

Dlaczego warto

Św. Józef coraz częściej nazywany jest „dobrym patronem na ciężkie czasy”. Wielu mężczyzn uznaje Go za wzór do naśladowania. Bo choć żył tysiące lat temu ciągle jest nam bliski. Uważamy Go za świętego, który znał życie od praktycznej strony – był człowiekiem ciężkiej pracy, martwiącym się o byt swojej rodziny, borykał się z problemami podobnymi do naszych. Może właśnie dlatego miejsca poświęcone w sposób szczególny św. Józefowi stają się coraz bardziej popularne i odwiedzane. Nisko i tamtejsze sanktuarium Opiekuna Rodzin ma już co prawda swoją dobrą markę i znane jest w całej diecezji, ale mamy nadzieję, że w tych niespokojnych czasach zyska jeszcze większe znaczenie.

Tagi:
sanktuarium św. Józef

Ukraina: w Haliczu powstało nowe sanktuarium rzymskokatolickie

2019-09-26 15:45

kcz (KAI Lwów) / Halicz

Od 25 września kościół parafialny pw. bł. Jakuba Strzemię i św. Hipolita w Haliczu jest sanktuarium tego błogosławionego oraz świętych i błogosławionych metropolii halickiej i lwowskiej. W tym dniu metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki przewodniczył tam Mszy św., podczas której poświęcił relikwiarze i wygłosił homilię oraz ogłosił decyzję o ustanowieniu sanktuarium. W uroczystości licznie uczestniczyli duchowni i wierni oraz pielgrzymi z Polski. Jest to 20. sanktuarium w archidiecezji lwowskiej.

wikipedia.org

„Błogosławiony Jakub Strzemię jako Dobry Pasterz zgromadził nas dzisiaj w Haliczu, o którym możemy powiedzieć, w odniesieniu do archidiecezji lwowskiej, że tutaj wszystko się zaczęło” – powiedział główny celebrans. Przypomniał, że to tutaj była pierwsza stolica obrządku łacińskiego na tych ziemiach i pierwsza katedra, „a my jesteśmy jej spadkobiercami”. „Dlatego w duchu wdzięczności i świadomości historycznej podnieśliśmy tę świątynie do rangi sanktuarium, czyli miejsca szczególnej obecności Boga, przejawiającej się w życiu i działalności bł. Jakuba Strzemię” – tłumaczył kaznodzieja. Dodał, że „znakiem i symbolem jego życia są odnalezione w sposób niezwykły doczesne szczątki naszego patrona”.

Odkryte kilka lat temu w jednym z kościołów filialnych archidiecezji lwowskiej relikwie patrona Lwowa i archidiecezji lwowskiej można teraz zobaczyć w nowym sanktuarium w Haliczu. Podczas konferencji naukowej, która w tym dniu odbyła się w klasztorze franciszkanów konwentualnych w pobliskich Bolszowcach dokładnie przedstawił to wydarzenie o. Rafał Antoszczuk OFMConv., odpowiedzialny za kult bł. Jakuba Strzemię. A ks. Jacek Waligóra, proboszcz w Haliczu, zwrócił uwagę, że przez tę ziemię przeszło ponad 50 świętych i błogosławionych, których kult będzie też szerzyć się dzięki nowemu sanktuarium.

Już od lat parafia halicka organizuje diecezjalne konkursy plastycznym dla dzieci na temat życia tego błogosławionego. Teraz można będzie tam też spędzić wakacje ze świętymi, wysłuchać nauk. Zaraz po ustanowieniu sanktuarium ks. Waligóra przywrócił tam dawny zwyczaj błogosławieństwa mitrą.

„Przejechałem tu, aby podzielić radość ustanowienia sanktuarium w Haliczu, ponieważ w tym roku od metropolity lwowskiego nasza parafia otrzymała relikwie bł. Jakuba, za co jestem bardzo wdzięczny” – powiedział KAI ks. Grzegorz Klimkiewicz, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi.

„Podania historyczne przekazują, że mieszkańcy Halicza zamknęli przed wiekami bramy swego miasta przed bł. Jakubem, dlatego po ponad sześciu wiekach z wielką radością przytaczam słowa pieśni: «Witaj Jakubie błogosławiony, arcypasterzu halickiej stolicy. Na nią od Pana niegdyś wzniesiony, wiary strażniku i ojców ziemskich. Ze świętych naszych przemożnych gronem, bądź nam u Boga i dziś Patronem” – wezwał na zakończenie homilii abp Mieczysław Mokrzycki.

Bł. Jakub Strzemię (1340-1409) był franciszkaninem prowadzącym działalność misyjną na Rusi Czerwonej po przyłączeniu jej do Korony Królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego. W latach 1385-88 był gwardianem franciszkańskiego klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. W czerwcu 1391 roku został arcybiskupem halickim. Był bliskim współpracownikiem i doradcą św. Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły.

Lwowianie wierzyli, że beatyfikowany w 1790 r. arcybiskup ocalił miasto w XVI w. m.in. przed pożarem i najazdem Tatarów. W 1619 r. odnaleziono przypadkiem jego trumnę. Po beatyfikacji relikwie franciszkanina przeniesiono do katedry łacińskiej we Lwowie. Po II wojnie światowej zostały one wywiezione do Lubaczowa, by w 2009 r. powrócić do Lwowa. W 1909 bł. Jakub został uznany za patrona archidiecezji lwowskiej i Lwowa. Jest również patronem diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trwają uroczystości pogrzebowe śp. prof. Jana Szyszki

2019-10-16 07:13

W środę 16 października, o godz. 11:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Jana Szyszko, byłego ministra środowiska i wieloletniego posła. W wydarzeniu zaplanowano udział najwyższych rangą urzędników państwowych.

Krzysztof Sitkowski/KPRP
MK

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą św. w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa (Warszawa - Stara Miłosna, ul. Borkowska 1). Następnie zaplanowany jest przemarsz konduktu żałobnego na Cmentarz Rzymskokatolicki (ul. Gościniec 2, Warszawa - Stara Miłosna) gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Prosimy o przybycie na uroczystości pogrzebowe do godz. 10.30.


Krzysztof Sitkowki/KPPR
MK

MK
MK
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Weekend rodzinny z Jackiem Pulikowskim w Oławie

2019-10-16 21:45

Anna Majowicz

Jacek Pulikowski – autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej, w nadchodzący weekend gościć będzie w Centrum Formacji, przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

ekai.pl
Jacek Pulikowski

Plan wydarzenia:

Piątek, 18.10.2019 r.:

18.00 Eucharystia – ze słowem Jacka Pulikowskiego

19.00 – 20.30 Wykład dla kobiet: ,,Instrukcja obsługi mężczyzny”

Sobota, 19.10.2019 r.:

9.00 Eucharystia – ze słowem J.Pulikowskiego ,,Dojrzała miłość w dojrzałym wieku”

9.00 – 17.00 Warsztaty dla ojców ,,Ojcostwo a praca”

10.00 – 14.00 Warsztaty dla kobiet ,,Cenniejsza niż perły”

15.30 – 17.00 Wykład dla narzeczonych I małżonków ,,Rodzina. Najważniejsza firma na świecie”

18.00 Eucharystia – ze słowem J. Pulikowskiego ,, Odcinanie pępowiny”

19.00 – 20.30 Wykład dla mężczyzn: ,,Jak rozumieć kobietę? Czy niemożliwe jest możliwe?”

Niedziela, 20.10.2019 r.:

8.00 – 19.30 Eucharystie ze słowem J. Pulikowskiego ,,Relacje rodzinne – wyzwania na dzisiejsze czasy”

13.00 – 19.00 Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) Ruchu Światło – Życie: ,,Moja wola I moja wolność”.

Więcej informacji i formularze zapisów na stronie Fundacji DlaRodziny: www.dlarodziny.eu

Serdecznie zapraszamy! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem