Reklama

Kapelan Kompanii Kadetów im. Zesłańców Sybiru

2015-03-19 11:26

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 12/2015, str. 6

Archiwum autora

Z ks. Arturem Nebelskim rozmawia ks. Adrian Put

KS. ADRIAN PUT: – Bp Stefan Regmunt mianował Księdza kapelanem klas kadetów w gorzowskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Do tej pory mówiło się raczej o tzw. klasach mundurowych. A teraz kadeci?

KS. ARTUR NEBELSKI: – Tak, z małym jednak wyjątkiem. Powołany zostałem przez Księdza Biskupa do pełnienia obowiązków kapelana nie klas kadetów, lecz Kompanii Kadetów. Żeby zrozumieć ideę, należy cofnąć się do jej początków. W krajach Europy Zachodniej już w XVII wieku powstawały szkoły wojskowe mające za zadanie kształcić młodzież szlachecką w sztukach wojennych, jak też i matematyce, geografii, biologii, chemii i innych. W Polsce o tego typu kształceniu można mówić od XVIII wieku, kiedy to powstaje Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej – szkoła założona 15 marca 1765 r. w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej komendantem zostaje Adam Kazimierz Czartoryski. Absolwentami byli m.in.: Jakub Jasiński, Karol Otto Kniaziewicz, Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz.
Osiemnastu wychowanków zostało później posłami Sejmu Czteroletniego. Po wybuchu powstania w 1794 r. w oddziałach Kościuszki walczyło 34 kadetów. Pominę czasy rozbiorów, a zatrzymam się jeszcze na dwudziestoleciu międzywojennym. W 1918 r. powstają Korpusy Kadetów w Krakowie, przeniesione później do Lwowa, Rawicza, i Modlina. Korpusy jak poprzednio stanęły na wysokości zadania, kształcąc młodzież i wypuszczając ze swych podwojów wielu lekarzy, żołnierzy, prawników itp. Największą jednak daninę krwi złożyły korpusy Lwowski i Modliński, walcząc we Lwowie jako Orlęta Lwowskie z bolszewikami. Kadeci z tych szkół, idąc na pomoc powstaniu śląskiemu, oddali życie pod Górą św. Anny 21 maja 1921r. Uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, w II wojnie światowej w armii Andersa w tzw. Junackich Korpusach Kadetów na Zachodzie. Zaznaczyć należy, że szkoły te zawsze i w sposób nierozerwalny związane były z wiarą i Kościołem w Polsce. Powojenna historia kadetów to akcja wielkiego zapominania o tych ludziach. Nawet przemiany polityczne po 90. roku nic nie zmieniły. Ci dzielni ludzie pozostali w zapomnieniu. Po odwilży lat 90. kadetom można było założyć Stowarzyszenie Kadetów II RP. Honorowym kapelanem stowarzyszenia został o. dr Eustachy Rakoczy.
W 1999 r. w Polsce ministerstwa Obrony Narodowej oraz Edukacji szukały nowych możliwości kształcenia wojskowego i wtedy w ramach eksperymentu pedagogicznego powstają pierwsze klasy „wojskowe”. Jeden z obecnych wychowawców kadetów mjr Radosław Trzaskowski postanowił odbudować idee Korpusu Kadetów. I tak mimo trudności wspólnie z Marleną Młynarczyk opracował program kształcenia i zorganizował w 2007 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie klasy „wojskowe”. U podstaw organizowanych klas stanęły główne wartości Kadetów II RP: Bóg, Honor, Ojczyzna zgodnie z ich odwiecznym zawołaniem: „Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem”. Kiedy w 2013 r. przybyłem do szkoły, nawiązałem kontakt z wychowawcami kadetów. Po wielu miesiącach pracy duszpasterskiej oraz rozmowach o potrzebie kapelana w styczniu 2014 r. otrzymałem dekret bp. Stefana Regmunuta, którym na prośbę głównego koordynatora mjr. Radosława Trzaskowskiego zostałem powołany do pełnienia funkcji kapelana Kompanii Kadetów w Gorzowie.

– Okazuje się zatem, że jest Ksiądz pierwszym kapelanem kadetów od czasu wojny, a zatem pierwszym kapelanem III RP...

– Można tak powiedzieć, gdyż nie jest mi znany inny kapłan wyznaczony do takiej posługi. Nasza Kompania Kadetów jest jedyną tego rodzaju organizacją działającą w Polsce na takich zasadach jak Kadeci II RP. Podobne zadania realizuje Liceum Akademickie Korpusu Kadetów na Łysej Górze. Jest to szkoła odwzorowująca się ściśle na korpusach istniejących w dwudziestoleciu międzywojennym. My realizujemy współczesny proces kształcenia przy zachowaniu tradycji Kadetów II RP oraz tworzeniu nowych tradycji naszej kompanii.

– Co należy do kapelana Korpusu Kadetów?

– Dzięki temu, że jestem z nimi „zawsze”, staram się być dla nich nie tylko kapłanem, ale przyjacielem i powiernikiem.

– Jaka jest różnica pomiędzy dawnymi klasami mundurowymi a obecnymi klasami kadetów?

– Klasy mundurowe to tylko szkoła, uczniowie w ławkach noszący mundury. Kompania Kadetów to idea, to misja połączenia tradycji noszonych przez Kościół i łączenia ich ze współczesnym wychowaniem młodzieży. To uczenie młodzieży patriotyzmu, miłości do Boga i Ojczyzny. Po ufundowaniu przez Związek Sybiraków proporca Kompanii Kadetów i nadaniu jej imienia Zesłańców Sybiru kadeci zgodnie z tradycją wojskową przyjęli nowe zawołanie: „Deus fidelis Patria est”.

– Ksiądz ma za sobą doświadczenie wojskowe?

– Tak. W 2002 r. odbywałem zasadniczą służbę wojskową w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu na kierunku podoficerskim o specjalności dowódca plutonu łączności.

– Jaka jest młodzież, wśród której Ksiądz pracuje? Czy bycie kadetem zobowiązuje do czegoś więcej?

– Myślę, że czytelnicy, czytając historię kadetów, sami sobie odpowiedzą na to pytanie. Ja mogę jedynie powiedzieć, że zobowiązuje ich do tego, by swym postępowaniem i postawą dawali ciągłe świadectwo bycia szlachetnym człowiekiem, dobrym Polakiem, synem, córką i przede wszystkim, by dawali świadectwo miłości Boga i bliźniego, mając na uwadze powyższe wartości. A jaka jest młodzież, wśród której ja akurat pracuję? Życzę każdemu kapłanowi takiej młodzieży.

Tagi:
wywiad

Reklama

W Futomie zapachniało pielgrzymką!

2019-05-15 09:02

Ks. Zbigniew Suchy
Edycja przemyska 20/2019, str. 6

Jest już tradycją, że w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy odbywają się spotkania świąteczne pielgrzymów z poszczególnych grup Pieszej Przemyskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. 3 maja takie spotkanie przeżywała grupa św. Wojciecha w Futomie. Za rok będą obchodzić jako grupa srebrny jubileusz pielgrzymowania. Skorzystałem z tej okazji, by zamienić parę słów o pielgrzymowaniu ze Stanisławem Kruczkiem, marszałkiem województwa podkarpackiego

Archiwum rodzinne
Stanisław Kruczek, marszałek województwa podkarpackiego

KS. ZBIGNIEW SUCHY: – Panie Marszałku! Nie jest codziennością pielgrzymkową spotkać na szlaku wysoko postawionych notabli. Pan poświęca całe dwa tygodnie, by dzielić z pielgrzymami trudy wędrowania. Dlaczego?

STANISŁAW KRUCZEK: – Pewnie nie byłoby marszałka, gdyby nie pielgrzymka. Doskonale pamiętam pierwszą, na którą wybrałem się z całą moją rodziną, żoną Wiolą i dziećmi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

BP KEP: zarzuty wobec przewodniczącego KEP są bezpodstawne

2019-05-20 15:36

BP KEP, tk / Warszawa (KAI)

W kwestii ochrony osób małoletnich przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki postępuje zgodnie z przepisami prawa państwowego i kościelnego. Zarzuty w tym względzie są bezpodstawne – oświadczyło Biuro Prasowe KEP.

BP KEP
Abp Stanisław Gądecki

Jest to reakcja na złożone dziś przez członków Partii Razem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez abp. Stanisława Gądeckiego. Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski zarzucono, że mając wiedzę dot. pedofilii wśród duchownych, nie przekazał informacji śledczym.

W zawiadomieniu powołano się na „doniesienia medialne” oraz zaprezentowane przez biskupów 14 marca dane statystyczne dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Autorzy doniesienia wskazali, że „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że urzędnicy, funkcjonariusze i hierarchowie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski nie przekazali organom ścigania wiedzy na temat przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób poniżej 15. roku życia popełnionych przez osoby duchowne”.

Odnosząc się do tych zarzutów, Biuro Prasowe KEP oświadczyło, że: „W kwestii ochrony osób małoletnich Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki postępuje zgodnie z przepisami prawa państwowego i kościelnego. Zarzuty w tym względzie są bezpodstawne”.

Przypomnijmy, że w wydanym 21 marca oświadczeniu ks. Paweł Rytel-Andrianik zapewnił, że w kwestii zgłaszania przypadków wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne Kościół uznaje wymogi państwowego prawa karnego, a jednocześnie szanuje wolność zgłaszających.

W oświadczeniu wskazano, że według opracowania statystycznego z 14 marca br. 94,8% zgłoszeń wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne zostało objętych postępowaniem kanonicznym, zaś 44% przypadków zostało zgłoszonych do państwowych organów ścigania.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik wyjaśniał we wspomnianym oświadczeniu, że może wynikać to z następujących powodów:

„a) według kodeksu karnego do 13 lipca 2017 r. nie było obowiązku prawnego składania doniesień do władz państwowych, a dane statystyczne obejmują okres od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 roku.

b) W państwowym prawie karnym jest przestępstwem każde obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna wobec małoletniego do ukończenia 15. roku życia, natomiast w prawie kościelnym – do ukończenia 18. roku życia. W prawie państwowym zachowanie seksualne wobec małoletniego między 15. a 18. rokiem życia jest przestępstwem tylko pod pewnymi warunkami, jak na przykład wykorzystanie bezradności lub choroby psychicznej. Tymczasem aż 48,2% wszystkich przypadków opisanych w opracowaniu statystycznym dotyczy młodzieży powyżej 15. roku życia.

c) Według opracowania statystycznego spośród podjętych postępowań kanonicznych 12,6 % zostało umorzonych, a 10,4% podejrzanych zostało uniewinnionych. W takich sprawach organy ścigania mogły nie być powiadamiane, gdyż informacja o przestępstwie nie okazała się w świetle postępowania kanonicznego wiarygodna.

d) Nie można też wykluczyć błędów poszczególnych jednostek kościelnych, jednak w celu ich zdiagnozowania konieczne byłoby przeanalizowanie konkretnych postępowań, a nie wyłącznie danych statystycznych”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zielona Góra: Noc węgierska w muzeum

2019-05-20 23:50

Krystyna Dolczewska

Gdzie mogliście się Państwo dowiedzieć, jak brzmi po węgiersku znane powiedzenie „Polak, Węgier, dwa bratanki… ? Gdzie zjeść smaczną potrawę z papryką z kociołka i poznać kuchnię węgierską ? Gdzie zobaczyć przepiękne hafty ludu Matyó ? Na wszystkie „Gdzie ?” jest jedna odpowiedź: Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Lubuskiej, która odbyła się 18 maja w Zielonej Górze.

Krystyna Dolczewska
stroje ludu Matyó
Zobacz zdjęcia: Węgierska noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej

W czasie nocy można było poznać węgierską muzykę ludową (Kapela Szabolcsa Szilágyiego) i rockową, węgierską sztukę ludową-wystawę i warsztaty, fotografie i filmy krótkometrażowe twórców węgierskich, a także wziąć udział w konkursie wiedzy o Węgrzech i poznać historię tego kraju.

W jakich sprawach i w którym wieku nasze drogi w historii połączyły się ? O tym opowiedzieli nam Ákos Engelmayer–historyk, w latach 1990–1995 ambasador w Polsce i János Tischler–historyk.

Filmy od 21.00 do 24.00 to ostatni punkt programu tej pięknej nocy z naszymi przyjaciółmi Węgrami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem