Reklama

Najważniejszy Tydzień

2015-03-23 19:25

Ks. Jacek Molka
Niedziela Ogólnopolska 13/2015, str. 28-29

Martin Schongauer, „Wjazd Jezusa do Jerozolimy”(XV wiek)/fot. Graziako

Niedziela Palmowa rozpoczyna w kościelnej liturgii Wielki Tydzień. Rozważamy w nim wydarzenia związane z męką Pana Jezusa, poczynając od pamiątki Jego mesjańskiego pojawienia się w Jerozolimie, a kończąc na przeżywaniu Wigilii Paschalnej

W Niedzielę Palmową Kościół wspomina tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, o którym wzmiankują wszyscy Ewangeliści (Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19). Tego dnia przed główną Mszą św. ma miejsce uroczysta procesja z poświęconymi wcześniej palmami, czytanie Ewangelii i krótka homilia.Podczas zaś Liturgii Słowa odczytuje się bądź śpiewa (na role) opis Męki Pańskiej zgodnie z przekazem tzw. Ewangelii synoptycznych według świętych: Mateusza, Marka i Łukasza, w zależności od tego, jaki mamy w danym roku cykl czytań (A, B, C). Liturgia łączy zatem radosny śpiew „Hosanna” na cześć Jezusa Króla z wsłuchiwaniem się w słowa Pisma Świętego o Jego krzyżowej ofierze. Historia Niedzieli Palmowej sięga jerozolimskich uroczystości odprawianych już pod koniec IV wieku. W IX stuleciu natomiast pojawiła się tradycja święcenia palm.

W okresie Wielkiego Tygodnia nie obchodzi się żadnych uroczystości i wspomnień liturgicznych. Jego drugi, trzeci i czwarty dzień zwyczajowo dedykowany jest sakramentowi pokuty i pojednania – przy kratkach konfesjonału wyznajemy grzechy, by w mocy łaski uświęcającej jak najlepiej przeżyć Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę) i samą Wielkanoc.

Wielki Czwartek

Dzień ten jest szczególnie ważny dla księży. To ich święto. Wspominamy w nim bowiem ustanowienie przez Chrystusa dwóch związanych ze sobą sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa. Przed południem w świątyniach katedralnych prezbiterzy gromadzą się wraz ze swoimi biskupami na Mszy Krzyżma, podczas której poświęca się oleje wykorzystywane przy kapłańskiej sakramentalnej posłudze – przy udzielaniu chrztu św. czy namaszczeniu chorych. Wtedy też duchowni odnawiają przyrzeczenia złożone w czasie święceń.

Reklama

W godzinach wieczornych w poszczególnych parafiach odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej. Upamiętnia ona ewangeliczne wydarzenia z Wieczernika: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa oraz Chrystusowe przykazanie miłości. Liturgia Słowa przypomina m.in. o tym, jak Pan Jezus obmył nogi dwunastu najbliższym uczniom. W ten sposób Chrystus dał przykład wielkiej pokory i miłości. Dlatego też po homilii odbywa się obrzęd umywania nóg, jeśli przemawiają za tym względy duszpasterskie. Konsekrowana jest też Hostia do wystawienia, odpowiednia liczba komunikantów na tę Mszę św. oraz na dzień kolejny. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tzw. ciemnicy. Wierni rozpamiętują wówczas modlitwę Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, Jego aresztowanie i przesłuchanie. Tabernakulum zostaje więc puste i otwarte, a wieczna lampka – zgaszona. Ołtarz też jest obnażony.

Wielki Piątek

To drugi dzień Triduum Paschalnego. Czas powagi, skupienia i rozpamiętywania męki oraz śmierci Pana Jezusa. To także czas ścisłego postu. W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Tego dnia Najwyższy Kapłan – Chrystus złożył Ojcu niebiańskiemu największą ofiarę z własnego życia za zbawienie świata. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to też okazja do spowiedzi. Wierni uczestniczą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Najważniejszym zaś obrzędem jest Liturgia Męki Pańskiej, która rozpoczyna się w absolutnej ciszy. Pojawienie się kapłana w czerwonych szatach nie jest poprzedzone ani modlitwą, ani śpiewem. Pada on na twarz przed ołtarzem. Modli się w skupieniu. Wierni wysłuchują potem opisu Męki Pańskiej według św. Jana Ewangelisty, uczestniczą też w wyjątkowej modlitwie powszechnej. Dziesięć wezwań obejmuje swoim zasięgiem praktycznie cały świat. Najważniejszym momentem liturgii jest adoracja krzyża, który od dwóch tygodni był zasłonięty. Kapłan, stopniowo go odsłaniając, śpiewa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Wierni zaś w odpowiedzi intonują: „Pójdźmy wszyscy z pokłonem”. Przyklękają i składają symboliczny pocałunek – wyraz czci i przyjęcia odkupienia. Po adoracji uczestnicy przyjmują Komunię św. Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Monstrancję przykrywa welon na pamiątkę całunu okrywającego ciało Pana Jezusa. Trwa adoracja – również kolejnego dnia.

Wielka Sobota

To czas refleksji i oczekiwania na Zmartwychwstanie. Wierni modlą się, adorując Chrystusa w monstrancji ustawionej w symbolicznym grobie. Przynoszą też do świątyń tzw. święconkę – pokarmy na niedzielne wielkanocne śniadanie, by kapłan je pobłogosławił. To dawna tradycja sięgająca VIII wieku, która na naszych ziemiach pojawiła się w XIV stuleciu.

Wieczorem ma miejsce Liturgia Wigilii Paschalnej. Rozpoczyna ona paschalne świętowanie. Składa się z trzech – bogatych w symbole – części: Liturgii Światła, Słowa i Chrzcielnej. Od poświęconego ognia zapalana jest świeca wielkanocna – paschał, na którym widnieją: znak krzyża, greckie litery Alfa i Omega, cyfry bieżącego roku oraz pięć symbolicznych gwoździ upamiętniających rany Pańskie. Światło paschału – jako światło Chrystusa – rozświetla mrok świątyń. To znak Zmartwychwstania. Wszyscy zapalają od niego swoje świece. Wierni wysłuchują biblijnych czytań (może być ich dziewięć), które ukazują całą historię zbawienia. Wreszcie ma miejsce Liturgia Chrzcielna z niezwykle wymownym śpiewem „Exsultet” – wielkanocnego orędzia. Odnawiane są przyrzeczenia chrzcielne – wierni wyrzekają się Szatana i wyznają wiarę w Zmartwychwstałego. Dawniej większość chrześcijan przyjmowała wtedy chrzest św.

W niektórych wspólnotach liturgia ta kończy się rezurekcyjną procesją.

Reklama

W obronie dobrego imienia abp. Juliusza Paetza


Niedziela Ogólnopolska 10/2002

Przeciwko wydawaniu przez media przedwczesnych wyroków przesądzających o winie abp. Juliusza Paetza protestują środowiska naukowe i artystyczne Poznania. Podpisany przez 26 osobistości list otwarty przekazany został 28 lutego do redakcji gazet oraz rozgłośni radiowych i niektórych stacji telewizyjnych. Poniżej drukujemy tekst w całości.
Godność człowieka jest niekwestionowaną wartością tak na gruncie moralności chrześcijańskiej, jak i na gruncie moralności laickiej wpisanej w najlepsze tradycje humanistycznej kultury europejskiej. Dobre imię człowieka jest w ziemskim porządku rzeczy jego najważniejszym dobrem i wartością podlegającą ochronie na płaszczyźnie moralnej i prawnej. Głęboko przekonani o zasadności takiego stanowiska, z niepokojem obserwujemy doniesienia i komentarze w środkach masowego przekazu, wywołane oskarżeniem ks. dr. Juliusza Paetza, arcybiskupa metropolity poznańskiego, przez dziennikarza Rzeczpospolitej w dniu 23 lutego 2002 r. Oskarżony został człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, o niepodważalnych zasługach dla poznańskiej nauki i kultury, odgrywający wielką i konstruktywną rolę w życiu naszego miasta i regionu, integrujący i stymulujący różne środowiska do twórczego i owocnego działania dla wspólnego dobra społeczności Poznania i Wielkopolski. Ta sytuacja narzuca mediom konieczność szczególnej rozwagi i odpowiedzialności. Tymczasem ton niektórych publikacji prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych sprawia wrażenie, jakby zasadność oskarżenia była już ponad wszelką wątpliwość stwierdzona i dowiedziona. Przypomina to skazywanie oskarżonego bez sądu i musi budzić nasz stanowczy sprzeciw, jaki zawsze budzą podobne praktyki, bez względu na stanowisko i pozycję społeczną obwinionego. Jakiekolwiek próby przesądzania sprawy, zanim się wypowiedzą kompetentne władze kościelne lub cywilne, uważamy za nieetyczne i społecznie szkodliwe.
Prof. Stefan Jurga - rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Stefan Stuligrosz - dyrektor "Poznańskich Słowików", prof. Jerzy Smorawiński - rektor AWF, dr Jan Kulczyk - senator RP, prof. Jerzy Dembczyński - rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Lech Drobnik - rektor Akademii Medycznej, prof. Emil Panek - rektor AE, prof. Jerzy Pudełko - rektor AR, prof. Włodzimierz Dreszer - rektor ASP, prof. Stanisław Pokorski - rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, prof. Joachim Cieślik - prorektor UAM, prof. Stanisław Lorenc - prorektor UAM, prof. Bronisław Marciniak - prorektor UAM, prof. Bogdan Walczak - prorektor UAM, prof. Przemysław Hauser - prorektor UAM, prof. Antoni Iskra - prorektor Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak - prorektor PP, prof. Bogdan Maruszewski - prorektor PP, prof. Wojciech Mualler - ASP, prof. Marek Owsian - prorektor ASP, prof. Andrzej Banachowicz - prorektor ASP, Piotr Voelkel - prezes Vox Industrie SA, prof. Jarosław Maszewski - ASP, prof. Magdalena Abakanowicz - ASP, prof. Jacek Łuczak - Akademia Medyczna, Sławomir Pietras - dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

IPN złożył zażalenie dot. umorzenia sprawy prowokacji SB wobec bł. ks. Jerzego Popiełuszki

2019-11-16 21:38

Radio Maryja

Do warszawskiego Sądu Apelacyjnego wpłynęło zażalenie Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące umorzenia sprawy prowokacji wobec bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Chodzi o postępowanie wobec oskarżonych o podrzucenie w 1983 roku przez SB do mieszkania kapłana materiałów go obciążających.

Archiwum

W październiku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że przestępstwa zostały popełnione i że były zbrodniami komunistycznymi, ale nastąpiło przedawnienie.

Prokuratorzy IPN nie zgodzili się z tą oceną sądu. Według nich prowokacja na Chłodnej stanowiła zbrodnię przeciwko ludzkości, które się nie przedawniają.

Prof. Jan Żaryn, historyk, odnosząc się do sprawy ocenia, że jej dalszy bieg zależy od kwestii woli, a nie jednoznacznego kwalifikowania prawnego.

– Po stronie sądu widać, że takowej woli nie ma, aby podtrzymać tę możliwość orzekania w sprawach dotyczących przestępstw szczególnie z lat stanu wojennego i późniejszych. Zapewne w rzeczywistości prawnej sąd potrafi udowodnić, że takich możliwości nie posiada. Moim zdaniem nie posiada bardziej woli niż możliwości. Tak to trwa od 1989 roku. Wola to jest bardzo trudna kategoria do udowodnienia, oceny, bo to przecież zależy od ludzi, którzy gdzieś w swym sumieniu albo pracują na rzecz sprawiedliwości albo tez uchylają się od tego zadania – wskazuje prof. Jan Żaryn.

Zabójców ks. Popiełuszki w sprawie tzw. prowokacji na Chłodnej oskarżył pion śledczy IPN. Oskarżeni nielegalnie weszli do mieszkania kapłana przy ul. Chłodnej w Warszawie i pozostawili w nim amunicję, materiały wybuchowe oraz ulotki i wydawnictwa, których posiadanie było wtedy zabronione.

Następnie SB doprowadziło do ich ujawnienia w wyniku przeszukania mieszkania, co spowodowało wdrożenie przeciw kapelanowi ,,Solidarności” postępowania karnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem