Reklama

Nasze wyzwolenie przez prawdę i dobro

2015-03-26 11:43

Ks. Sławomir Marek
Edycja świdnicka 13/2015, str. 1, 4-5

Ks. Sławomir Marek
Katedra w Świdnicy

Koniec marca to dla diecezji świdnickiej kolejna rocznica jej powstania. Oprócz tych pełnych i okrągłych rocznic są też te mniej okazałe, w których mimo braku wielkich uroczystości możemy zatrzymać się, aby zrobić doroczny rachunek sumienia. Możemy zapytać, jak wykorzystaliśmy czas dany od Boga. W jedenastą rocznicę poprosiliśmy o kilka słów podsumowania jej Ojca – bp. Ignacego Deca.

KS. SŁAWOMIR MAREK: – Księże Biskupie, w homilii wygłoszonej 25 marca 2004 r. podczas ceremonii nadania sakry biskupiej i inauguracji nowej diecezji świdnickiej nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk życzył Księdzu Biskupowi nieustannego wsparcia Maryi – Orędowniczki i wzoru służby. Jesteśmy pewni tego wielkiego wstawiennictwa. Wiemy, że zabiega Ksiądz Biskup o odnowienie kultu Matki Bożej Świdnickiej, na czym to odnowienie ma polegać i dlaczego jest ważne?

BP IGNACY DEC: – Zabiegam nie tylko o odnowienie kultu Matki Bożej Świdnickiej, ale w ogóle o pogłębienie i rozszerzenie kultu maryjnego w naszej diecezji, bowiem ten kult ma szczególne znaczenie w trwaniu Kościoła przy wartościach ewangelicznych. Gdy przybyłem do diecezji, zauważyłem, że w kościele św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy, który papież Jan Paweł II wybrał na katedrę dla nowej diecezji, trwa kult Matki Bożej. Pomyślałem, że trzeba go jeszcze bardziej pogłębić i rozszerzyć poprzez akt koronacji. Zostały więc poczynione pierwsze kroki zmierzające do koronacji czczonego od lat przez wiernych obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Pamiętamy słowa wielkich Prymasów, że zwycięstwo przychodzi przez Maryję.

– Trwa trzyletnie przygotowanie do uroczystości 100 objawień fatimskich. Peregrynacja figury Matki Bożej ma naszą diecezję do nich lepiej przygotować. Skąd to szczególne zainteresowanie u Księdza Biskupa objawieniami fatimskimi? Czy pobożność maryjna ma swoje korzenie w wychowaniu rodzinnym?

– Miłość do Matki Najświętszej wyniosłem z domu rodzinnego. Nasza mama codziennie śpiewała Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Przy różnych pracach były śpiewane pieśni maryjne. W maju były odprawiane „majówki” przy krzyżu, który znajdował się na naszej posesji. Ponadto nasza wioska była zawsze związana z sanktuarium maryjnym Matki Bożej Leżajskiej. Do tej pory mieszkańcy Huciska, którzy w 1978 r. wybudowali w swojej miejscowości kościół, należą administracyjnie do parafii Ojców Bernardynów w Leżajsku, czyli do Leżajskiego Sanktuarium Maryjnego. Parafia ma wezwanie – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Święcenia biskupie przyjąłem w katedrze świdnickiej w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 III 2004 r.). To wszystko ma dla mnie jakieś znaczenie.

– W ciągu tych 11 lat wyświęcił Ksiądz Biskup kilkudziesięciu nowych kapłanów. Wcześniej przez wiele lat kształtował sumienia kapłanów jako profesor i przełożony seminaryjny. W czym upatruje Ksiądz Biskup szansę, aby ta liczba mogła się stale powiększać i oprzeć się postępującej w zachodniej Polsce dechrystianizacji?

– Ważna jest z pewnością liczba kapłanów w diecezji, by wszystkie parafie miały odpowiednią liczbę duszpasterzy, ale też bardzo ważna jest gorliwość księży. Często bywa tak, że dwóch, trzech gorliwych kapłanów potrafi więcej dokonać, aniżeli kilkunastu księży przeciętnych. Dlatego staramy się zabiegać nie tylko o odpowiednią liczbę księży, ale także, a może nade wszystko, o ich gorliwość, o ich zapał apostolski, a więc o ich jakość.

– Stałym zapleczem duchowym Księdza Biskupa są siostry zakonne, również te rodzone siostry..., Dziś, kiedy zgromadzenia żeńskie przeżywają kryzys dużo większy niż seminaria duchowne, proszę powiedzieć, na czym polega fenomen domu, który oddaje swoje córki na własność Panu Bogu? Czy to musi być jakiś szczególny dom? Jakaś naznaczona i wybrana rodzina?

– W pierwszej kolejności to nie zasługa domu rodzinnego, ale łaska Pana Boga. Chrystus wyraźnie wskazał, że to On jest tym, który wybiera do służby w Kościele: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). Na pewno duży wpływ na liczbę i jakość powołań ma dom rodziny i wspólnota parafialna. Panu Bogu nieustannie dziękuję, że mieliśmy wspaniałych, pobożnych i pracowitych rodziców. Pan Bóg postawił także na mojej drodze życia wspaniałych, gorliwych kapłanów i biskupów, których pamięć noszę w moim sercu i których staram się naśladować.

– Znany jest Ksiądz Biskup jako gorliwy krzewiciel Radia Maryja i TV Trwam – jakie widzi Ksiądz Biskup zagrożenia płynące z mediów?

– Niestety, media dzisiejsze znajdują się w przeważającej części w rękach nieprzyjaciół Pana Boga i Kościoła. Służą one głównie urzędującej władzy, by tę władzę jak najdłużej sprawować. Media zamiast sprawować kontrolę nad władzą, służą jej interesom, gdyż często są przez te władze finansowane, a wiadomo: „kto płaci, ten żąda”. Nie można zatem powiedzieć, że media komercyjne, a nawet publiczne, są wolne i obiektywne. W swojej posłudze społeczeństwu są często mocno zideologizowane. W funkcjonowaniu stosują się do tzw. poprawności politycznej. Radio Maryja i Telewizja Trwam są mediami niezależnymi finansowo i ideologicznie. Utrzymują je wierni Kościoła katolickiego z kraju i z zagranicy. Zachowując niezależność finansową od urzędującej władzy, nie ulegają ideologizacji, ale starają się być wierne prawdzie ewangelicznej. Właśnie te media najwyraźniej dzisiaj bronią prawdy, dobra i piękna. Bronią życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Uczą zdrowej pobożności, a także zdrowego patriotyzmu.

– Od 2012 r. Jan Paweł II jest patronem naszego miasta. Co to dla nas oznacza?

– Pomysł postawienia pomnika w Świdnicy towarzyszył mi od pierwszych chwil mojej posługi biskupiej w diecezji świdnickiej. To właśnie Jan Paweł II ustanowił diecezję świdnicką, to właśnie on wybrał Świdnicę na stolicę nowej diecezji, przez co ogromnie wypromował to miasto. Słusznie Rada Miasta wystąpiła z postulatem, aby ogłosić Jana Pawła II patronem miasta. Pomysł ten przyjąłem z wielką radością i wdzięcznością. Pomogłem szybko go sfinalizować, doprowadzając do ogłoszenia patronatu. Byliśmy w tym względzie pierwsi w świecie, nawet wyprzedziliśmy w tym Wadowice. Jestem wdzięczny wiernym naszego miasta, którzy sfinansowali pomnik, jestem również wdzięczny władzom samorządowym za sfinansowanie wieńczących pomnik pięknych drzwi świętych.

– W zeszłym roku diecezja przeżyła rekolekcje ewangelizacyjne z dwoma włoskimi rekolekcjonistami. Czy widzi Ksiądz Biskup jakieś owoce tych rekolekcji, czy jeszcze za wcześnie na takowe?

– Owoce są widoczne. Przede wszystkim rekolekcje zrobiły wrażenie na księżach. Myślę, że wielu kapłanów przez te rekolekcje przekonało się do dzieła nowej ewangelizacji, do prowadzenia duszpasterstwa nastawionego na przeżywanie osobistej i wspólnotowej więzi z Panem Bogiem. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze takie rekolekcje powtórzymy.

– Jako przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich skierował Ksiądz Biskup list w obronie rodziny do prezydenta Komorowskiego – jaka była odpowiedź?

– Odpowiedzi na razie nie ma i być może, że nie będzie, zresztą aż tak bardzo na nią nie oczekujemy. Po przegłosowaniu w Sejmie 6 lutego br. ustawy otwierającej drogę do ratyfikacji Konwencji, pomyślałem, że nie możemy milczeć, gdy są niszczone wartości nie tylko ewangeliczne, ale humanistyczne, kościelne i narodowe. Nie można milczeć, gdy lekceważy się zdrowy rozsądek i zdrowe myślenie. Tzw. Konwencja antyprzemocowa poza piękną nazwą nic pozytywnego nie wnosi do sprawy przemocy. Wskazuje na błędne źródła przemocy i proponuje błędne środki przeciw niej. Ma bardzo mało wspólnego z troską o dobro rodziny, wręcz przeciwnie – zmierza to zniszczenia tradycyjnego modelu rodziny.

– Trwamy w czasie przygotowania Paschalnego. Jego istotę podkreśla hasło całego roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Na czym będzie koncentrować się diecezja świdnicka w tym nawracaniu?

– Przytoczone wezwanie Chrystusa do nawrócenia skierowane jest do wszystkich ludzi. To nawrócenie trzeba zawsze zaczynać od siebie. Najpierw każdy z nas powinien się nawrócić do Pana Boga, a potem starać się pomóc innym w nawracaniu się. Proces nawracania ma następujące etapy: przyznanie się do grzechu, do winy; wyznanie, wyrzucenie swego grzechu – przed Bogiem (w sakramencie pokuty) oraz odwrócenie się od grzechu (postanowienie poprawy). Nawracamy się z kłamstwa na prawdę, ze zła – z braku miłości – na dobro, na miłość, a także z tego, co dobre, na to, co lepsze.

– Jest Ksiądz Biskup z racji urzędu egzorcystą. Jaki sens w dzisiejszych czasach mają egzorcyzmy skoro wielu widzi w Kościele tylko funkcję terapeutyczną. Satanizm to ponoć tylko popkultura i środek wyrazu artystycznego. Spotkał Ksiądz Biskup diabła?

– Opętania przez szatana nie są nowością. Od czasów rajskich zawsze miały miejsce w historii. W swojej działalności publicznej Pan Jezus wiele razy wyrzucał ducha złego z ludzi. Dziś też zdarzają się mniejsze czy większe opętania. W kościele są egzorcyści, których zadaniem jest pomagać ludziom uwalniać się od ducha złego. Działanie szatana polega na tym, że przedstawia nam on zawsze zło w otoczce dobra. Najświeższym przykładem jest właśnie wspomniana „Konwencja antyprzemocowa”. Nie wolno nam dawać się zwodzić. Środek wyrazu artystycznego to zwyczajna otoczka dobra, w środku której znajduje się zło.

– Papież prosił o modlitwę w intencji zbliżającego się synodu biskupów w Rzymie na temat rodziny. Powinniśmy się bać tego synodu?

– Synodu nie trzeba się bać. Duch Święty nie pozwoli Kościołowi odejść od prawdy i od dobra. Jest jednak potrzebna i wskazana nasza modlitwa. Przez naszą modlitwę wszyscy bierzemy udział w synodzie.

Tagi:
rozmowa diecezja

Bp Adam Odzimek przechodzi na emeryturę

2019-10-07 12:35

BP KEP / Warszawa (KAI)

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Adama Odzimka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji radomskiej. Bp Odzimek osiągnął wiek emerytalny i przechodzi na emeryturę. O decyzji Papieża poinformował dziś w południe, w dniu 75. urodzin bp. Odzimka, nuncjusz apostolski w Polsce.

KEP

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji radomskiej Adam Odzimek jest biblistą i wykładowcą Nowego Testamentu. Był pierwszym biskupem wyświęconym w Radomiu. W Konferencji Episkopatu Polski pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości w latach 1990-1998. 7 października 2019 r. ukończył 75 lat, tym samym osiągnął wiek emerytalny. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, który dziś przyjął jego rezygnację, przechodzi na emeryturę.

Bp Adam Odzimek urodził się 7 października 1944 r. w Radomiu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Syrokomli w Radomiu wstąpił w 1962 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Czas jego formacji seminaryjnej został przerwany wezwaniem na dwuletni pobyt w wojsku w jednostkach w Gubinie i Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął w sandomierskiej katedrze z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego 31 maja 1969 r. Posługiwał w parafiach: Bardzice, Szewna, Białaczów i w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. W roku 1972 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski w celu podjęcia studiów specjalistycznych. Ukończył je w 1976 r. uzyskując magisterium i licencjat z teologii biblijnej. W 1978 r. obronił pracę doktorską. Zaraz potem otrzymał nominację na wykładowcę Nowego Testamentu w sandomierskim seminarium duchownym. Licencjat z nauk biblijnych uzyskał na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie studiował w latach 1980-1984. Jan Paweł II mianował go 25 kwietnia 1985 r. biskupem tytularnym Tadamata i biskupem pomocniczym diecezji sandomiersko-radomskiej. Sakrę biskupią otrzymał 12 maja 1985 r. z rąk kard. Józefa Glempa. Były to pierwsze święcenia biskupie w Radomiu. Jest dziekanem Kapituły Katedralnej św. Kazimierza w Radomiu. W latach 1990-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Decyzją papieską z 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym nowej diecezji radomskiej. Zawołaniem pasterskim bp. Adama Odzimka są słowa: „Ne deficiant fides caritasque” – „Aby wiara i miłość były mocne”. W maju tego roku, wraz z biskupem radomskim Henrykiem Tomasikiem świętował złoty jubileusz kapłaństwa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sudan Południowy - przemilczane masakry i cierpienie

2019-11-10 13:58

BPJG

„Przyjechałem po to, żeby przywieźć łzy, cierpienie i krzyk ludzi z Południowego Sudanu do ludzi w Polsce. Ludzie w Południowym Sudanie cierpią, i wygląda na to, że są zapomniani przez resztę świata. Jako biskup jestem głosem tych, którzy głosu nie mają i którzy cierpią” – powiedział bp Stephen Nyodho Ador Majwok z diecezji Malakal w Sudanie Południowym. Ks. biskup przyjechał na Jasną Górę w sobotę, 9 listopada, i modlił się na Apelu Jasnogórskim.

Dzisiaj, 10 listopada, Kościół w Polsce obchodzi 11. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jego tematem jest aktualna sytuacja chrześcijan w Sudanie Południowym, a hasło Dnia brzmi: „Przemilczane cierpienie”. Mieszkańcy Sudanu Południowego cierpią głód, żyją w skrajnej biedzie spowodowanej najpierw przez kilkuletnią wojnę domową, a teraz przez powódź, która – jak to określił ks. biskup – spowodowała narodową tragedię. „Przywożę bardzo pilną potrzebę od ludzi, którzy śpią w wodzie” – mówił na Jasnej Górze bp Majwok.

Najbardziej dotknięta przez wojnę, a następnie przez powodzie, jest diecezja Malakal, w której posługuje bp Majwok, a w której żyje 4 mln ludzi, z czego ponad 60% stanowią katolicy. Szkoły, kościoły, domy zostały w tej diecezji doszczętnie zniszczone. Sam biskup Majwok mieszka w baraku wojskowym.

Sudan to państwo położone w północno-wschodniej części Afryki nad Nilem i Morzem Czerwonym, ze stolicą w Dżubie. 60,5% mieszkańców Sudanu Płd. to chrześcijanie, z czego niemal 40% to katolicy. To najmłodsze państwo świata, które 9 lipca 2019 r. obchodziło osiem lat istnienia. Wg najnowszego raportu ONZ, ponad połowa mieszkańców tego kraju (7 mln ludzi) głoduje. Nieprzerwanie w Sudanie Płd. trwa katastrofa humanitarna.

„Jestem bardzo wdzięczny braciom i siostrom w Polsce za to, że troszczą się o nas, że jest ten duch solidarności. Jako biskup jestem głosem ok. 5 mln ludzi w mojej diecezji. Kiedy do nich przychodzę – to co mam im ofiarować? Dlatego tutaj przyjechałem, żeby prosić o pomoc. Jako biskup jestem głosem tych, którzy głosu nie mają i którzy cierpią” – mówił na Jasnej Górze afrykański biskup.

Hierarcha gości w Polsce na zaproszenie organizatorów Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym - sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Konferencji Episkopatu Polski. Wśród miejsc, które odwiedzi w czasie swojego pobytu w Polsce, znalazła się Jasna Góra. W sanktuarium wraz z biskupem obecni byli: ks. Mariusz Boguszewski ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu, który tłumaczył rozmowę z ks. biskupem.

„To jest dla mnie bardzo ważne, i jednocześnie jest to przywilej, że mogę tutaj być, żeby przynieść do naszej Matki Maryi łzy ludzi z Południowego Sudanu. Nigdy nie myślałem, że tutaj będę, ale Matka Boża przyprowadziła mnie tutaj” – mówił bp Majwok.

Modlitwę Apelu Jasnogórskiego, w której wziął udział biskup z Sudanu, prowadził wczoraj o. Sebastian Matecki, prodziekan Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy (na Jasnej Górze trwa dwudniowa pielgrzymka Rycerstwa). O. Matecki podkreślił, że w Sudanie „Kościół nie jest prześladowany tak, jak w wielu innych krajach, ale przeżywa ciężkie chwile związane z ogólnym ubóstwem mieszkańców, ze zniszczeniami spowodowanymi kilkuletnią wojną domową”.

Bp Stephen Nyodho Ador Majwok, zanim udzielił zebranym apelowego błogosławieństwa, zwrócił się do nich słowami: „Jestem bardzo wdzięczny, że mogę tutaj być razem z wami, że możemy razem się modlić, dzielić się modlitwą. Bardzo wam dziękuję za modlitwę w intencji ludzi z Południowego Sudanu. Dziękuję bardzo wszystkim ludziom w Polsce za to, że troszczą się o ludzi w Południowym Sudanie, że jesteście z nami, że dzielicie nasze cierpienia i trudności. To są wasi bracia i siostry, i jesteśmy bardzo wdzięczni za tę solidarność z nimi”.

Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest sekcja polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przy wsparciu Konferencji Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Syria: dwóch księży zamordowanych przez bojówki Państwa Islamskiego

2019-11-11 20:31

st (KAI/la Repubblica) / Damaszek

Dwóch księży katolickich obrządku ormiańskiego zostało dziś zabitych przez bojówki Państwa Islamskiego w północno-wschodniej Syrii w wiosce Zar, w dystrykcie Busayra, na wschód od Dar ar-Zor.

Unsplash/pixabay.com

Ofiarami terrorystów padło dwóch księży 43-letni Hovsep Petoyan i jego ojciec, także kapłan 71-letni A. Petoyan (w Kościele obrządku ormiańskiego nie obowiązuje duchownych celibat). Według niektórych źródeł, obydwaj, w towarzystwie diakona, mieli zweryfikować stan prac konserwatorskich ormiańskiego kościoła katolickiego w okolicy, kiedy znaleźli się w zasadzce na drodze łączącej Hasakeh z Dar ar-Zor. Uzbrojeni ludzie otworzyli ogień, zabijając starszego na miejscu, a młodszy z księży zmarł wkrótce na skutek odniesionych obrażeń. Ranny został również diakon.

Według agencji prasowej Sana chodzi o „akt terroryzmu”, który ma miejsce w szczególnie trudnym momencie dla prowincji Hasakah, ponieważ Turcja rozpoczęła szeroko zakrojoną ofensywę w celu wyeliminowania obecności bojowników kurdyjskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem