Reklama

O przedziwnej ekonomii Bożego Miłosierdzia

2015-04-09 11:30

M.A.J.
Edycja przemyska 15/2015, str. 5

M.A.J., Bogdan Bieńczak
Do postulatu Rycerskiego Zakonu Lazarystów przyjęto cztery nowe osoby

Dawny pauliński klasztor, a obecnie jezuickie Kolegium w Starej Wsi, stanowiło miejsce rekolekcji dla członków i sympatyków Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy, które odbyły się w dniach 13-15 marca br.

Rycerska tradycja

Obiekt ten, wraz z Bazyliką Mniejszą, nie po raz pierwszy gościł damy i rycerzy, a także osoby zainteresowane krzewieniem duchowości oraz ideałów pomocy humanitarnej i charytatywnej, świadczonej przez członków tej wspólnoty o ponad 900-letniej metryce i tradycji. Na terenie archidiecezji przemyskiej oraz w diecezji rzeszowskiej Zakon działa jako Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, erygowane przez metropolitę przemyskiego obrządku łacińskiego abp. Józefa Michalika, dekretem z 18 marca 2014 r.

Rekolektanci, zgodnie ze współczesną praktyką polskich lazarytów, odprawiali wspólnie niektóre modlitwy Liturgii Godzin, a także uczestniczyli w Mszach św., które sprawował kapelan Komandorii Polskiej zakonu ks. dr Józef Bar SChLJ, wikariusz biskupi ds. zakonnych w archidiecezji przemyskiej, opiekun duchowy Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego z siedzibą w Krośnie.

Reklama

Obecni odprawili również piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którego rozważania poprowadził komandor polskiej komandorii zakonnej st. bryg. Jan Szmyd KLJ, i wysłuchali kilku nauk i konferencji, związanych z szeroko pojętym charyzmatem swojej posługi.

Charakter wprowadzenia w ten nurt nosiła homilia ks. dr. Józefa Bara, wygłoszona podczas wieczornej Eucharystii 13 marca. Kaznodzieja, powołując się na przykłady, postawił zasadniczą kwestię: „Czy mamy się dziwić i gorszyć, że ktoś korzysta z Bożego Miłosierdzia, chociażby w ostatnich godzinach swojego życia? Bo miłosierdzie Boże to taka dziwna, czasem bardzo dziwna, czasem niezrozumiała dla nas ekonomia... dziwna Boża ekonomia, czyli Boże Miłosierdzie”. Tym samym Ksiądz Kapelan nawiązał do hasła rekolekcji, tj. do zawołania s. Faustyny: „Jezu, ufam Tobie”.

Praktyka miłosierdzia

Ten sam wątek podkreślił w drugim dniu komandor Jan Szmyd, mówiąc: „Nasza działalność była i jest, i ufam, że będzie, w hospicjum krośnieńskim, gdzie spotykamy się na co dzień z mottem «Jezu, ufam Tobie». Staramy się, aby również lazaryci, którzy tworzą nowe struktury w Polsce, nawiązujące swoją tradycją do swoich poprzedników i założycieli, tę ideę przekazywali światu”.

Zagadnienie postrzegania miłosierdzia Bożego rozwinęła w pierwszej konferencji s. dr Marietta (Elżbieta Kruszewska) z tarnowskiego domu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, zwanych faustynkami. Rozpoczęła stwierdzeniem, że lazaryci tak, jak i jej wspólnota zakonna, mają ten sam charyzmat posługi poprzez okazywanie miłosierdzia z podstawowym zawierzeniem Bogu. Przedstawiła także dzieje miłosierdzia Bożego od dzieła stworzenia. Postawiła w tym kontekście pytanie o potrzebę i zasadność objawień s. Faustyny, tłumacząc nieodzowność przypomnienia przymiotu Bożego Miłosierdzia w XX stuleciu, przed II wojną światową. Zwróciła również uwagę na dar apostolstwa ks. Michała Sopoćki jako inicjatora spisywania „Dzienniczka” s. Faustyny. Kontynuację stanowiła druga konferencja, w której s. Marietta opowiedziała o historii Koronki do miłosierdzia Bożego. Wspomniała także o nabożeństwie nowenny do Bożego Miłosierdzia i szeroko omówiła swoją osobistą inicjatywę, tj. tworzenie kół koronkowych. Uzupełniła swój wykład o przejawy szczególnego zaangażowania abp. Karola Wojtyły w szerzenie kultu miłosierdzia Bożego.

Katechetyczny wymiar miłosierdzia Bożego zaprezentował w trzeciej konferencji wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie ks. Tomasz Węgrzyński, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. nauczania religii. Podzielił się refleksją na temat człowieka miłosierdzia, a uczynił to w kontekście ogłoszenia przez papieża Franciszka jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Przywołał słowa zachęty Ojca Świętego, by wierni świeccy kierowali się na co dzień miłosierdziem, żyli nim i zanosili je pomiędzy bliźnich. Skomentował również przekaz Jana Pawła II o miłosierdziu, głównie w oparciu o encyklikę „Dives in misericordia” z 1980 r., sięgając do źródeł biblijnych. Odwołał się także do ideałów lazaryckich w kontekście uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

Lazaryści wczoraj i dziś

Autor czwartej konferencji przedstawił przeszłość i współczesność lazarytów na świecie ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Poruszył także kwestie oficjalnych i potocznych nazw oraz zawołania zakonu, którego początki można datować na 72 r. po narodzeniu Chrystusa – jako bractwa pod patronatem Łazarza z Betanii (Jerozolimy), a formalne utworzenie na rok 1098. Stwierdził, że „zakon od początku zajmował się chorymi, potrzebującymi, pielgrzymami. Wziął na barki najtrudniejszą część tej opieki, czyli chorych na trąd – ludzi, którymi nikt nie chciał się w tym czasie zająć”. Rekolektanci usłyszeli ponadto o posłudze szpitalnej w leprozoriach i zasadach walki w realiach średniowiecza, przeniesieniu siedziby zakonu do Boigny i jego połączeniu z zakonem św. Maurycego, kolejnych transformacjach zakonu, udziale floty zakonnej w bitwie pod Lepanto, a także o współczesnych podziałach i połączeniach obediencji zakonnych. Wykład ten był szczególnie ważny dla uczestników rekolekcji z racji przejętego na członków zakonu dziedzictwa posługi i tradycji.

Wieczór drugiego, dla większości rekolektantów ostatniego dnia został uwieńczony wspólną Eucharystią, w czasie której homilię wygłosił ks. Józef Bar.

Starowiejskie rekolekcje lazarystów były także czasem przyjęcia do postulatu Rycerskiego Zakonu czterech osób.

Tagi:
rekolekcje

Reklama

Adwentowe Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne

2019-10-08 11:43

Anna Majowicz

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne serdecznie zaprasza na Adwentowe Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne.

mat. prasowe

Warsztaty połączone z rekolekcjami rozpoczną się 29 listopada przy klasztorze oo. franciszkanów na Kruczej we Wrocławiu. Skierowane są do schol i chórów, kleryków, księży, sióstr zakonnych oraz osób śpiewających indywidualnie. - W czasie warsztatów uczestnicy, pod okiem profesjonalistów, będą mogli pogłębić swoją wiedzę o muzyce liturgicznej, rozszerzyć repertuar o nowe pieśni wielogłosowe i nowe aranżacje pieśni tradycyjnych, wzbogacić doświadczenie z zakresu emisji głosu (możliwość konsultacji indywidualnych dla wybranych osób), a także wysłuchać rekolekcji adwentowych - zaznaczają organizatorzy.

Wydarzenie zakończy Msza św., sprawowana 3 grudnia o godz. 13.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza i koncert finałowy – z udziałem chóru utworzonego przez uczestników warsztatów.

Warsztaty poprowadzą znani w kręgach katolickich muzycy:

-Katarzyna Młynarska (Opole),

-s. Karen Trafankowska CSFN (Warszawa),

- Jakub Tomalak (Kalisz),

- o. Dawid Kusz OP (Kraków).

Rekolekcje wygłosi o. Tomasz Nowak OP.


Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 90 zł.

WLSW nie organizuje i nie opłaca noclegów dla przyjezdnych uczestników.

Zapisy na warsztaty potrwają do 17 listopada 2019 za pośrednictwem strony internetowej: www.warsztaty.wlsw.pl

Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kolumbia: biskup w stroju bezdomnego na kongresie diecezjalnym

2019-10-15 19:11

pb (KAI/avvenire.it) / Armenia

Ordynariusz kolumbijskiej diecezji Armenia przyszedł na diecezjalny kongres duszpasterstwa społecznego przebrany za bezdomnego. Nierozpoznany przez nikogo, obserwował zachowania uczestników obrad. Swój psychologiczny eksperyment podsumował słowem: „obojętność”.

youtube.com
Biksup podczas przygotowań do roli bezdomnego

Psycholog i komunikator społeczny, 52-letni bp Carlos Arturo Quintero Gómez założył zużyte ubrania, poddał się maskującemu wygląd makijażowi i poszedł na kongres, odbywający się na uniwersytecie Quindío. Żebrał, prosił o pomoc, a nawet upadł, aby przekonać się, jak zareagują zebrani na obecność „intruza”.

- Zrobiłem to, aby zobaczyć reakcje ludzi w spotkaniu z osobą ubogą, bezdomną, w brudnym i śmierdzącym ubraniu, która wchodzi do kościoła czy na diecezjalny kongres. Był to sposób na poznanie postaw chrześcijan - wyjaśnił hierarcha cel swego eksperymentu.

Opowiedział też, co odczuwał w czasie, gdy udawał bezdomnego. - Zacząłem wchodzić w skórę takiej osoby. Odczułem ból i rozdarcie serca na myśl o niedostatku i o ubóstwie. Gdy tylko wszedłem do auli, zacząłem doświadczać obojętności. Wszedłem tam tak, jakbym był u siebie w domu. Nikt mnie nie przyjął, gdy przechodziłem przez recepcję, nikt mnie nie przywitał i nikt nie zapytał, kim jestem. Potem usiadłem w strategicznym miejscu, aby móc analizować zachowania ludzi - stwierdził bp Quintero Gómez.

Przyznał, że nikt go źle nie potraktował, ale to, czego doświadczył, najlepiej oddaje słowo „obojętność”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Litterae clausae zaprezentowany podczas konferencji Archiwistów Kościelnych w Łodzi

2019-10-16 08:28

Ks. Paweł Kłys

W Łodzi rozpoczęła się trzydniowa konferencja naukowa zatytułowana: Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, która jest projektem realizowanym w ramach obchodów Stulecia Archiwów Państwowych.

ks Paweł Kłys

- Obchodzimy w tym roku stulecie Archiwów Państwowych, ale jest to także czas tworzenia się archiwów kościelnych w znaczeniu historycznym. Archiwa kościelne tak naprawdę na ziemiach Polskich sięgają czasów początku chrześcijaństwa i mają już ponad tysiąc lat. Ta konferencja jest elementem współpracy pomiędzy archiwami państwowymi i archiwami kościelnymi. – podkreśla ks. dr hab. Mieczysław Różański- jeden z organizatorów konferencji.

Wśród prelegentów prezentujących swoje referaty znaleźli się między innymi: ks. dr hab. Jan Adamczyk z Radomia, dr Artur Hamryszczak z Lublina, ks. dr Jarosław Wąsowicz oraz metropolita łódzki – ks. dr hab. Grzegorz Ryś.

Arcybiskup Łódzki zaprezentował przedłożenie zatytułowane: ze skarbów archiwalnych prehistorii łódzkiego Kościoła.

- Kiedy przyszedłem do archidiecezji to poszedłem do archiwum, gdzie pokazywano mi wiele dokumentów. Wtedy popełniłem pierwszy błąd – bo nie poszedłem od razu do muzeum diecezjalnego, do którego wybrałem się dopiero pół roku temu. Okazało się, że w muzeum diecezjalnym znajduje się zbiór 50 dokumentów pergaminowych od XV – XVII wieku. Wśród tych 50 dokumentów – 14 ma proweniencję z kancelarii papieskiej. Te dokumenty są skatalogowane. To jest bardzo ciekawy zbiór. – podkreślił prelegent.

Wśród tych 14 dokumentów papieskich – łódzki pasterz odnalazł jeden szczególny, który wyróżnia się na tle wielu dokumentów znanych przez archiwistów i historyków. Tym wyjątkowym dokumentem jest litterae clausae – list zamknięty. – Nazwa bierze się od tego, jak list był doręczany do odbiorcy. Najpierw dokument był składany kilkukrotnie, następnie były robione dwa otwory na zewnątrz – sznurem konopnym, a do tego sznura przywieszano bullę ołowianą. To sprawiało, że dokument był nie do otwarcia. – tłumaczy abp Ryś.

List ten był wystawiony po roku 1523, a dokładnie w 1527 i skierowany jest do Jana Łaskiego – bratanka Jana Łaskiego - Prymasa Polski. W tym czasie – jak dowiadujemy się z bulli papieskiej - Jan Łaski jest pierwszym prepozytem kolegiaty łaskiej. Stąd jak możemy z całą pewnością stwierdzić, w Łasku funkcjonowała już kolegiata.

Należy dodać, że w późniejszym czasie – Jan Łaski – prepozyt kolegiaty – zasłynął jako najsłynniejszy teolog protestancki w dziejach Polskiego Kościoła w XVI wieku. Protestant, który był twórca niektórych struktur Kościołów protestanckich w Anglii, Szwajcarii i we Francji – osobisty przyjaciel Erazma z Rotterdamu.

Łódzka Konferencja, która zakończy się w środę 16 października ma na celu - obok części merytorycznej, wskazanie pewnych rzeczy, które są bardzo ważne, bo opracowanie dokumentów w archiwach tak państwowych jak i kościelnych, są takie same. – mówi ks. Różański. - Wskazania metodyczne archiwistyki nie różnią się, natomiast ta współpraca i pomoc między archiwami jest ważna, aby jak najlepiej służyć tym materiałom, które przekazują nam doświadczenie przeszłości. – zauważa organizator konferencji. [xpk]

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem