Reklama

O przedziwnej ekonomii Bożego Miłosierdzia

2015-04-09 11:30

M.A.J.
Edycja przemyska 15/2015, str. 5

M.A.J., Bogdan Bieńczak
Do postulatu Rycerskiego Zakonu Lazarystów przyjęto cztery nowe osoby

Dawny pauliński klasztor, a obecnie jezuickie Kolegium w Starej Wsi, stanowiło miejsce rekolekcji dla członków i sympatyków Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy, które odbyły się w dniach 13-15 marca br.

Rycerska tradycja

Obiekt ten, wraz z Bazyliką Mniejszą, nie po raz pierwszy gościł damy i rycerzy, a także osoby zainteresowane krzewieniem duchowości oraz ideałów pomocy humanitarnej i charytatywnej, świadczonej przez członków tej wspólnoty o ponad 900-letniej metryce i tradycji. Na terenie archidiecezji przemyskiej oraz w diecezji rzeszowskiej Zakon działa jako Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, erygowane przez metropolitę przemyskiego obrządku łacińskiego abp. Józefa Michalika, dekretem z 18 marca 2014 r.

Rekolektanci, zgodnie ze współczesną praktyką polskich lazarytów, odprawiali wspólnie niektóre modlitwy Liturgii Godzin, a także uczestniczyli w Mszach św., które sprawował kapelan Komandorii Polskiej zakonu ks. dr Józef Bar SChLJ, wikariusz biskupi ds. zakonnych w archidiecezji przemyskiej, opiekun duchowy Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego z siedzibą w Krośnie.

Reklama

Obecni odprawili również piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którego rozważania poprowadził komandor polskiej komandorii zakonnej st. bryg. Jan Szmyd KLJ, i wysłuchali kilku nauk i konferencji, związanych z szeroko pojętym charyzmatem swojej posługi.

Charakter wprowadzenia w ten nurt nosiła homilia ks. dr. Józefa Bara, wygłoszona podczas wieczornej Eucharystii 13 marca. Kaznodzieja, powołując się na przykłady, postawił zasadniczą kwestię: „Czy mamy się dziwić i gorszyć, że ktoś korzysta z Bożego Miłosierdzia, chociażby w ostatnich godzinach swojego życia? Bo miłosierdzie Boże to taka dziwna, czasem bardzo dziwna, czasem niezrozumiała dla nas ekonomia... dziwna Boża ekonomia, czyli Boże Miłosierdzie”. Tym samym Ksiądz Kapelan nawiązał do hasła rekolekcji, tj. do zawołania s. Faustyny: „Jezu, ufam Tobie”.

Praktyka miłosierdzia

Ten sam wątek podkreślił w drugim dniu komandor Jan Szmyd, mówiąc: „Nasza działalność była i jest, i ufam, że będzie, w hospicjum krośnieńskim, gdzie spotykamy się na co dzień z mottem «Jezu, ufam Tobie». Staramy się, aby również lazaryci, którzy tworzą nowe struktury w Polsce, nawiązujące swoją tradycją do swoich poprzedników i założycieli, tę ideę przekazywali światu”.

Zagadnienie postrzegania miłosierdzia Bożego rozwinęła w pierwszej konferencji s. dr Marietta (Elżbieta Kruszewska) z tarnowskiego domu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, zwanych faustynkami. Rozpoczęła stwierdzeniem, że lazaryci tak, jak i jej wspólnota zakonna, mają ten sam charyzmat posługi poprzez okazywanie miłosierdzia z podstawowym zawierzeniem Bogu. Przedstawiła także dzieje miłosierdzia Bożego od dzieła stworzenia. Postawiła w tym kontekście pytanie o potrzebę i zasadność objawień s. Faustyny, tłumacząc nieodzowność przypomnienia przymiotu Bożego Miłosierdzia w XX stuleciu, przed II wojną światową. Zwróciła również uwagę na dar apostolstwa ks. Michała Sopoćki jako inicjatora spisywania „Dzienniczka” s. Faustyny. Kontynuację stanowiła druga konferencja, w której s. Marietta opowiedziała o historii Koronki do miłosierdzia Bożego. Wspomniała także o nabożeństwie nowenny do Bożego Miłosierdzia i szeroko omówiła swoją osobistą inicjatywę, tj. tworzenie kół koronkowych. Uzupełniła swój wykład o przejawy szczególnego zaangażowania abp. Karola Wojtyły w szerzenie kultu miłosierdzia Bożego.

Katechetyczny wymiar miłosierdzia Bożego zaprezentował w trzeciej konferencji wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie ks. Tomasz Węgrzyński, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. nauczania religii. Podzielił się refleksją na temat człowieka miłosierdzia, a uczynił to w kontekście ogłoszenia przez papieża Franciszka jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Przywołał słowa zachęty Ojca Świętego, by wierni świeccy kierowali się na co dzień miłosierdziem, żyli nim i zanosili je pomiędzy bliźnich. Skomentował również przekaz Jana Pawła II o miłosierdziu, głównie w oparciu o encyklikę „Dives in misericordia” z 1980 r., sięgając do źródeł biblijnych. Odwołał się także do ideałów lazaryckich w kontekście uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

Lazaryści wczoraj i dziś

Autor czwartej konferencji przedstawił przeszłość i współczesność lazarytów na świecie ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Poruszył także kwestie oficjalnych i potocznych nazw oraz zawołania zakonu, którego początki można datować na 72 r. po narodzeniu Chrystusa – jako bractwa pod patronatem Łazarza z Betanii (Jerozolimy), a formalne utworzenie na rok 1098. Stwierdził, że „zakon od początku zajmował się chorymi, potrzebującymi, pielgrzymami. Wziął na barki najtrudniejszą część tej opieki, czyli chorych na trąd – ludzi, którymi nikt nie chciał się w tym czasie zająć”. Rekolektanci usłyszeli ponadto o posłudze szpitalnej w leprozoriach i zasadach walki w realiach średniowiecza, przeniesieniu siedziby zakonu do Boigny i jego połączeniu z zakonem św. Maurycego, kolejnych transformacjach zakonu, udziale floty zakonnej w bitwie pod Lepanto, a także o współczesnych podziałach i połączeniach obediencji zakonnych. Wykład ten był szczególnie ważny dla uczestników rekolekcji z racji przejętego na członków zakonu dziedzictwa posługi i tradycji.

Wieczór drugiego, dla większości rekolektantów ostatniego dnia został uwieńczony wspólną Eucharystią, w czasie której homilię wygłosił ks. Józef Bar.

Starowiejskie rekolekcje lazarystów były także czasem przyjęcia do postulatu Rycerskiego Zakonu czterech osób.

Tagi:
rekolekcje

Tydzień dla Rodziny - Dialogi Małżeńskie

2019-05-29 12:40

Anna Majowicz

Fundacja dla Rodziny zaprasza do wzięcia udziału w rekolekcjach prowadzonych metodą dialogową. – Celem tygodniowych rekolekcji jest odnowienie i pogłębienie relacji małżeńskich i rodzicielskich – zachęca Andrzej Cwynar, prezes fundacji.

mat. prasowe

GDZIE: Międzywodzie (nad morzem), ul. Poprzeczna 5

KIEDY: 27 lipca - 3 sierpnia 2019 r.

DLA KOGO: Dla rodzin, które wciąż i nieustannie chcą przeżywać ze sobą przygodę!

Szczegółowe informacje na stronie: https://dlarodziny.eu/tydzien-dla-rodziny/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: ks. Franciszek Ślusarczyk nie jest już kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

2019-06-19 14:28

md / Kraków (KAI)

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk został zwolniony z funkcji rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i mianowany proboszczem w parafii NMP Matki Kościoła na Prądniku Białym w Krakowie. Listę zmian personalnych duchowieństwa opublikowano dziś na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej.

diecezja.pl
ks. Franciszek Ślusarczyk

Dotychczasowego kustosza zastąpi go ks. kanonik dr Zbigniew Bielas, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

Z łagiewnickim sanktuarium ks. F. Ślusarczyk był związany od 2002 r. Posługę kustosza i rektora pełnił pięć lat. Rektorem świątyni został w 2014 r. po tym, jak dotychczasowy kustosz - bp Jan Zając - przeszedł na emeryturę.

W Roku Miłosierdzia znalazł się w gronie powołanych przez papieża Franciszka misjonarzy miłosierdzia. Jako gospodarz sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyjmował podczas Światowych Dni Młodzieży Ojca Świętego, który w łagiewnickiej bazylice wyspowiadał grupę młodzieży i na krótko spotkał się z chorymi. Był również odpowiedzialny za przygotowanie przyjęcia w Łagiewnikach młodych pielgrzymów z całego świata, którzy w trakcie ŚDM odbywali tam Pielgrzymkę Miłosierdzia.

Ksiądz Ślusarczyk jest również autorem Drogi Miłosierdzia - nabożeństwa, które po raz pierwszy zostało odprawione wieczorem 2 kwietnia 2016 r., w wigilię Niedzieli Miłosierdzia.

Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 r. w Dobczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz najpierw w Żywcu-Zabłociu (1984-1988), a następnie w Wieliczce (1988-1989). Rok później zamieszkał w parafii w Gaju. Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1997-2002 był jego wicerektorem.

Był pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletnim adiunktem w Katedrze Homiletyki, jest doktorem teologii.

W grudniu ub. roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Kilka dni później "po refleksji i modlitwie zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich i złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z tego urzędu", jak poinformował w swoim komunikacie abp Marek Jędraszewski.

Ks. dr kanonik Zbigniew Bielas przyjął święcenia kapłańskie w 1992 r. Od 2012 r. do dnia nominacji na kustosza łagiewnickiego sanktuarium pełnił posługę proboszcza parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu Starym. Jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Komisji Nadzorującej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wizyta biskupów starokatolickich i anglikańskich w lubelskiej archikatedrze

2019-06-25 19:19

dab / Lublin (KAI)

Piętnastu biskupów starokatolickich i anglikańskich odwiedziło dzisiaj lubelską archikatedrę pw. św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Ich przewodnikiem był abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Duchowni zwiedzili zabytkową świątynię i wspólnie modlili się przy grobie abp Bolesława Pylaka.

wikipedia.org

W rozmowie z KAI, abp Budzik wyznał, że bardzo cieszy się z ekumenicznej wizyty hierarchów.

- Lublin jest miastem zgody religijnej. Biskupi starokatoliccy z całej Europy goszczą w naszym mieście, mieszkają w naszym domu na Podwalu i tutaj odbywają swoją jakby coroczną konferencję. Bardzo mi miło, że najpierw spotkaliśmy się w moim domu, następnie wspólnie pomodliliśmy się w kaplicy biskupiej – wyjaśniał.

Jak zauważył, centralnym punktem odwiedzin było wspólne zwiedzanie lubelskiej archikatedry. - Na koniec odwiedziliśmy naszą piękną Matkę Kościołów, gdzie zwiedziliśmy nie tylko kościół, ale zeszliśmy do krypt, gdzie są pochowani dawni biskupi lubelscy. Wspólnie pomodliliśmy się przy grobowcu abp Bolesława Pylaka. Biskupi byli pod wrażeniem naszej katedralnej świątyni – powiedział metropolita lubelski.

Jak tłumaczył ks. Sławomir Pawłowski SAC, wikariusz biskupi ds. ekumenizmu, tegoroczna konferencja biskupów starokatolickich jest pierwszą, która odbywa się w Lublinie.

– Każdy z przybyłych zwierzchników kościelnych jest odpowiedzialny za starokatolickie wspólnoty w obrębie jednego państwa. Obecny jest abp Joris Vercammen, przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, a także biskupi m.in. z Holandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Czech. Polskę reprezentuję bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego – wymieniał teolog.

Ks. Pawłowski zwrócił także uwagę na obecność biskupów anglikańskich. – Kościoły starokatolickie i anglikańskie zawarły między sobą wspólnotę dotyczącą wzajemnego posługiwania sakramentalnego i posługiwania słowem Bożym – dodał pallotyn.

Do wspólnoty starokatolickiej należą Kościoły powstałe w wyniku sporów doktrynalnych i dyscyplinarnych pomiędzy lokalnymi grupami wiernych a Stolicą Apostolską. Pierwszy nurt powstał już w 1724 r., kiedy kapituła Utrechtu wyświęciła bez zgody papieża jednego z prezbiterów na biskupa. Drugi nurt powstał w wyniku odrzucenia nauki Soboru Watykańskiego I, a trzeci, jako efekt nieporozumień na tle narodowym.

Liturgia starokatolicka jest zbliżona do rzymskokatolickiej. Podzielają też część prawd wiary, odrzucając ostatnie dogmaty maryjne oraz te dotyczące papieża, z którym nie trwają w łączności. Zachowują jednak sukcesję apostolską i sprawują siedem sakramentów. Pomiędzy sobą różnią się m.in. zgodą na udzielanie święceń kapłańskich kobietom, co nie ma miejsca w polskich wspólnotach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem