Reklama

Wielkie święto w niewielkim Sławęcinie

2015-04-28 15:53

Józef Leśniański
Edycja szczecińsko-kamieńska 18/2015, str. 6

Józef Leśniański
Kościół z zabytkową wieżą

Podziękujmy Panu Bogu za odbudowę wieży, za wszystkich inicjatorów, za mądrą współpracę, za otwartość instytucji wspierających i za wszystkich dobrych ludzi, którzy przy tym dziele pracowali. Módlmy się także za budowniczych – mieszkańców tej ziemi, którzy przed wiekami wznieśli świątynię, a przy niej dzwonnicę, aby budowle te służyły pożytkowi duchowemu wszystkich pokoleń i służą aż do naszych czasów – słowa abp. Andrzeja Dzięgi rozległy się na placu kościelnym w Sławęcinie. Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej jest kościołem filialnym parafii w Piaseczniku, w dekanacie Suchań.

Obok świątyni jest usytuowana zabytkowa drewniana wieża z 1695 r. Przy silniejszym wietrze runęłaby zapewne, a dzwon z 1568 r. uległby zniszczeniu. Tak się nie stało, gdyż dzwonnica została odrestaurowana i uroczyście poświęcona 11 kwietnia 2015 r. Aktu poświęcenia dokonał abp Andrzej Dzięga w obecności ks. prob. dr. Stanisława Sas Ilnickiego, księży dekanatu Suchań, byłego proboszcza ks. Eugeniusza Śpiewaka oraz ekonoma generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Zbigniewa Kutnika z Poznania.

W czasie poświęcenia rozległ się długo oczekiwany dźwięk zabytkowego dzwonu, który od lat nie był używany. Wielu parafian nie kryło wzruszenia, gdyż dzwonnica była już właściwie spisana na straty.

Reklama

Msza św. sprawowana była za wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy i remontu dzwonnicy.

Kościół wraz z wieżą jest jedynym zabytkiem w Sławęcinie. Wolnostojąca dzwonnica przy kościele jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego i stanowi przykład rozwiązania architektonicznego typowego dla tego regionu, charakteryzującego się wielowiekową tradycją drewnianego budownictwa szkieletowego. Z uwagi na swój XVII-wieczny rodowód obiekt w Sławęcinie można zaliczyć do grupy najcenniejszych budowli tego typu w województwie zachodniopomorskim. Dzwon zawieszony we wnętrzu został wykonany przez znanego stargardzkiego ludwisarza Josta van Viestena, fundatorem zaś mógł być patron kościoła z rodu von Blankensee. Prawdopodobnie w okresie II wojny światowej lub tuż po niej dzwonnica została ostrzelana i uszkodzona, mimo to po 1945 r. nie była poddawana poważniejszym pracom remontowym – prowadzono tylko niezbędne prace zabezpieczające. Jej stan techniczny pogarszał się z roku na rok. W wyniku zniszczenia podwaliny i dolnych partii drewna, a w konsekwencji znacznego przechylenia się konstrukcji – w ostatnim okresie zabytek był zagrożony katastrofą budowlaną.

– Koszt remontu był bardzo duży. Mieszkańcy wsi mimo dobrej woli nie byliby w stanie pokryć nakładów pieniężnych – tłumaczy jeden z inicjatorów odbudowy zabytku i koordynator prac Józef Leśniański. – Dzięki Bogu znalazły się instytucje, które sfinansowały remont budowli. Pieniądze na ten cel pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Urzędu Miasta Choszczno. Realizację drugiego etapu prac umożliwiły w całości środki pieniężne Niemieckiego Rządu Federalnego na Kulturę i Media pozyskane przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury. Prace budowlane trwały od 1 lipca do 30 grudnia 2014 r. Natomiast działania przygotowawcze, takie jak pisanie wniosków, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń, kompletowanie dokumentacji itp. rozpoczęły się już w grudniu 2012 r. Jesteśmy żywym przykładem na to, że współpraca z instytucjami dbającymi o zabytki daje wspaniały efekt: cenne dziedzictwo kultury zostało uratowane dla potomnych i na chwałę Panu Bogu.

W kuli znajdującej się na iglicy wieży została umieszczona hermetycznie zamknięta tuba, w której znalazły się nominały wszystkich polskich monet z 2014 r., zdjęcia z przeprowadzanych prac remontowych, Tygodnik Katolicki „Niedziela” z dodatkiem „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, gazetka szkolna Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, obrazek i medalik ze św. Janem Pawłem II, obrazek Matki Bożej Ostrobramskiej oraz przesłanie do przyszłych pokoleń.

Do tej pięknej uroczystości w tak niewielkiej wsi nie doszłoby, gdyby nie praca i zaangażowanie wielu mieszkańców Sławęcina, sąsiedniego Sulina, a także duchowego wsparcia Księdza Proboszcza. To ich determinacja i zdolność pokonywania przeciwności, korzystanie z rad życzliwych osób doprowadziły do szczęśliwego zakończenia. Rangę uroczystości podkreślała obecność abp. Andrzeja Dzięgi, czcigodnych księży, dr. Petera Schabe z Berlina oraz znamienitych gości ze Szczecina, Gorzowa Wlkp. i Choszczna, którzy autentycznie mają na sercu ochronę dziedzictwa kultury i doceniają inwencję małych społeczności wiejskich.

Więcej zdjęć na stronie: www.stowarzyszenieslawecin.pl.

Tagi:
parafia

Reklama

Perła ukryta wśród lasów

2019-04-24 09:01

Ks. Józef Zwolak
Edycja zamojsko-lubaczowska 17/2019, str. 4-5

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, położona pośród roztoczańskich lasów, świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia

Archiwum autora
Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach

Parafia w Kosobudach została utworzona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Losy świątyni, w której mieściło się serce nowej wspólnoty kościelnej, są jednak o wiele dawniejsze. Kościół w Kosobudach, niczym w soczewce, skupia w sobie religijne dzieje tych ziem na przestrzeni wieków. W historii parafii łączą się losy Polaków, Rusinów i Rosjan, katolików, unitów i prawosławnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Narodowe Czytanie Pisma Świętego już 5 maja

2019-04-24 13:41

mip (KAI) / Lublin

W niedzielę 5 maja w kościołach całego kraju odbędzie się trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie zainauguruje obchody XI Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 11 maja.

congerdesign/pixabay.com

Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały Tydzień Biblijny upłyną pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: "Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).

Wydarzenie będzie nawiązywać również do pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. – Była to przełomowa pielgrzymka, która miała ogromny wpływ nie tylko na życie duchowe, ale również społeczne Polaków. Od niej wszystko się zaczęło – przypomina ks. prof. Henryk Witczyk, pomysłodawca Tygodnia Biblijnego oraz Narodowego Czytania Biblii.

Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z siglem biblijnym. W tym roku zaproponowane fragmenty pochodzą z Ewangelii wg świętego Jana. - Po powrocie do domu otwórzmy Pismo święte i w najgłębszym skupieniu niech odczytajmy sobie otrzymany tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie, nie tylko w tym dniu, lecz przez cały rok – zachęca duchowny.

Niedzielnym obchodom towarzyszyć będą dwie transmitowane na antenach Telewizji Polskiej celebracje. O godz. 7.00 w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach Mszy św, będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Z kolei na Jasnej Górze o godz. 13.00 Eucharystie odprawi metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Na antenie telewizji publicznej emitowany będzie także spot promujący codzienną lekturę Pisma Świętego.

Nie tylko tego dnia, ale i przez cały tydzień w wielu polskich świątyniach organizowane będą liturgie słowa i nabożeństwa, które nawiązywać będą do tegorocznych obchodów Tygodnia Biblijnego. Na tę okazję przygotowano wskazania dotyczące celebracji biblijnych, opracowania na katechezę, konferencje, a także spot muzyczny. Do wykorzystania są również rozważania Drogi Światła, Kręgu Biblijnego i Lectio Divina.

Całość opublikowana została w redagowanym przez ks. prof. Witczyka „Przeglądzie Biblijnym” (nr 11, 2019), który jest biuletynem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Materiały za pośrednictwem kurii diecezjalnych przesłane zostały do wszystkich parafii. Materiały dostępne są na stronie Dzieła Biblijnego www.biblista.pl.

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego, w sobotę 11 maja w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu dla alumnów diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. W szranki staną klerycy z 50 seminariów. Aby zdobyć nagrodę główną, ufundowaną przez księży pallotynów pielgrzymkę do Ziemi Świętej, będą musieli wykazać się m.in. doskonałą znajomością Księgi Tobiasza.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar” i Fundacja Dabar. Wydarzenie objęli patronatem honorowym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kamiński prosi o podjęcie modlitwy o deszcz

2019-04-26 12:21

dw-p.pl / Warszawa (KAI)

Kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej region środkowej Europy długotrwałej suszy. (...) Od sprzyjających warunków atmosferycznych zależą plony lub ich brak, los wielu rodzin żyjących z uprawy roli i hodowli zwierząt, wreszcie zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla nas wszystkich. Bardzo proszę wszystkich o podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz - wzywa diecezjan bp Romuald Kamiński.

pixabay.com

Publikujemy treść listu ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej:

Wielebni Duszpasterze, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,

Wszyscy niejednokrotnie słyszeliśmy fragment zapisany w Księdze proroka Izajasza: Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne…. (Iz 55,10-11a).

Towarzyszą one Kościołowi w Liturgii Słowa, w Liturgii Godzin. Prorok Pański mówi o skuteczności działania Słowa Bożego w ludzkich duszach, jednak mamy świadomość, że wyrazistość tego obrazu płynie z odwiecznego doświadczenia: woda, deszcz jest czynnikiem, bez którego nie ma możliwości, by ziemia wydała plony.

Kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej region środkowej Europy długotrwałej suszy. Występowanie tego zjawiska w chwili obecnej jest tym groźniejsze, iż na polach trwa intensywny proces wegetacji, zawiązywania się owoców w sadach, itd. Od sprzyjających warunków atmosferycznych zależą plony lub ich brak, los wielu rodzin żyjących z uprawy roli i hodowli zwierząt, wreszcie zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla nas wszystkich.

Bardzo proszę wszystkich o podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz. Zalecam, by ta intencja została włączona jako wezwanie każdej modlitwy powszechnej podczas wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w parafiach i innych ośrodkach Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Proszę także, by w miarę możliwości duszpasterskich, w intencji tak potrzebnych opadów podjąć modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Kładę tę intencję na sercu wszystkim diecezjanom z nadzieją, że uwzględnią ją w swoich osobistych modlitwach.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem