Reklama

1000 wydań „Aspektów”

Zapiski z „aspektowego” archiwum

2015-05-28 10:39

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 22/2015, str. 4-5

Archiwum „Aspektów”
Jedno z pierwszych spotkań redakcyjnych w 1996 r.

Ukazał się właśnie tysięczny numer Pisma Diecezjalnego „Aspekty”, które od 1996 r. wydawane jest jako wkładka do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Przed tygodniem opublikowaliśmy na naszych łamach informację o chorobie i rezygnacji z urzędu naszego biskupa diecezjalnego Stefana Regmunta. 1000. wydanie miało zatem szczególny temat i skłaniało nas do jeszcze większej refleksji i modlitwy za naszego Biskupa. Dziś chcemy przyglądnąć się tej naszej „aspektowej” historii pisanej „niedzielnymi” wierszami.

Czas historii sprawił, że „Aspekty” stały się diecezjalnym dodatkiem do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Pierwszy numer ukazał się 31 marca 1996 r. W słowie od redaktora czytamy: „Potrzebą chwili stało się, by ta forma diecezjalnej pracy ewangelizacyjnej nabrała dziś przyspieszenia. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została podjęta współpraca ze znanym i cenionym w całej Polsce tygodnikiem «Niedziela»”.

Umowa

16 lutego 1996 r. została zawarta umowa pomiędzy Kurią Metropolitalną w Częstochowie, wydawcą Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, reprezentowaną przez ks. dr. Ireneusza Skubisia, a Kurią Diecezjalną Zielonogórsko-Gorzowską, reprezentowaną przez ks. inf. Mieczysława Marszalika. Przedmiotem umowy była zielonogórsko-gorzowska edycja „Niedzieli”, która zachowywała dotychczasowy tytuł diecezjalnego miesięcznika „Aspekty”. Redakcja zielonogórsko-gorzowskiej edycji od początku mieści się przy pl. Powstańców Wielkopolskich 2 w Zielonej Górze.

Reklama

Pierwsze spotkania

16 lutego odbyło się w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze pierwsze spotkanie redakcji „niedzielnych” „Aspektów”. Uczestniczyli w nim: ks. Eugeniusz Jankiewicz, ks. Jan Romaniuk, ks. Andrzej Draguła, Kazimierz Marcinkiewicz, Elżbieta Grudzińska, Dariusz Świdkiewicz, Lilla Wójkiewicz i Zofia Wyrzykowska. W trakcie spotkania zostały przedstawione koncepcje współpracy z redakcją w Częstochowie oraz formy promocji czasopisma w naszej diecezji. W szczególności zaplanowano teksty do druku w pierwszych numerach, począwszy od 31 marca 1996 r.

Ks. Eugeniusz Jankiewicz – redaktor naczelny „Aspektów” z wielką serdecznością zachęcał zespół do podejmowania wszelkiej aktywności mającej na celu właściwy i owocny proces ewangelizacji przez prasę diecezjalną.

3 marca 1996 r. odbyło się kolejne spotkanie redakcji „Aspektów”. Tym razem, w nieco większym składzie, redaktorzy spotkali się w Gorzowie. W jego trakcie wszyscy uczyli się pisania felietonów.

Pierwsza konferencja prasowa

15 marca 1996 r. o godz. 12 w Sali nad Księgarnią św. Antoniego odbyła się pierwsza konferencja prasowa. Zorganizowano ją w celu poinformowania o inicjatywie powstania zielonogórsko-gorzowskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Odtąd miesięcznik diecezjalny „Aspekty” ukazywać się będzie jako tygodnik – wkładka do „Niedzieli”. Zebranych powitał ks. Eugeniusz Jankiewicz – redaktor naczelny. W trakcie konferencji poinformowano o wszelkich zmianach związanych z wydawaniem nowych „Aspektów”. Z zaproszonych na konferencję dziennikarzy przybyli przedstawiciele: TV 51 – Zielona Góra, Radia Gorzów, „Gazety Powiatowej” w Świebodzinie, „Gazety Wyborczej” – oddział w Zielonej Górze, „Gazety Lubuskiej” i Telewizji Przewodowej. W Telewizji 51 można było tego dnia zobaczyć fragmenty spotkania, zaś w „Gazecie Lubuskiej” ukazała się relacja ze spotkania.

Kolejne plany

Zaraz po zakończeniu konferencji prasowej zespół redakcyjny spotkał się na kolejnym kolegium redakcyjnym. W jego trakcie omówiono następujące zagadnienia: współpracę z dziennikarzami „Aspektów”, dotychczasowy i planowany kolportaż czasopisma w diecezji i poza nią, treści kolejnych numerów, problem statutu redakcji, sprawy finansowe oraz wolne wnioski.

W trakcie spotkania zaplanowano także terminy i tematy kolejnych spotkań redakcyjnych oraz plany na najbliższy okres. Niezwykle ważna okazała się sprawa właściwej współpracy i organizacji pracy kolporterów „Aspektów”.

Kolporter na wagę złota

O tym, jak docierać będzie prasa katolicka do poszczególnych parafii na terenie całej diecezji, dyskutowano wspólnie z kierowcami Kurii Biskupiej, którzy mieli największe doświadczenie w przemieszczaniu się po rozległych jej terenach. Obszar diecezji podzielono wśród pięciu kolporterów, aby można było jak najsprawniej rozwieźć „Niedzielę” z „Aspektami” do wszystkich parafii.

Kierowcy diecezjalni mieli odbierać gazetę każdego tygodnia z drukarni w Kielcach. Wiązało się to z pokonywaniem setek kilometrów. Każdy z kolporterów otrzymał do obsługi prawie 50 parafii. Kierowcy zrobili wszystko co w ich mocy, aby pierwszy numer dotarł na parafie bez problemów.

Gdy zostawiali paczki z gazetami na parafiach, proboszczowie z dużym zainteresowaniem zaglądali do pachnącej świeżością gazety. Niektórzy dodawali, że szkoda starego miesięcznika, ale zobaczymy, jak ludzie przyjmą nowe.

Pierwsze wydanie

No i 31 marca 1996 r. ukazały się nowe „Aspekty”, teraz jako wkładka do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. W pierwszym wydaniu znalazły się m.in. następujące teksty: list pasterski bp. Adama Dyczkowskiego „Tygodnik «Niedziela» – diecezjalnym tygodnikiem”, o Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Zielonej Górze w dniach 30-31 marca, wywiad z ks. kan. Stanisławem Garncarzem – proboszczem parafii katedralnej „Rodzinom potrzeba «Niedzieli»”, wywiad z bp. Adamem Dyczkowskim „«Niedziela» dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej” i inne.

Z tej okazji ks. Eugeniusz Jankiewicz pisał w słowie od redaktora: „Dziesięć lat temu w naszej diecezji podjęte zostało to ważne zadanie Kościoła [wydawania prasy katolickiej] przez zespół młodych ludzi wywodzących się z Duszpasterstwa Akademickiego, tworzących redakcję miesięcznika «Aspekty» z siedzibą w Gorzowie. Dzięki tej społecznej inicjatywie od kilku już lat «Aspekty» były pismem czytanym przez całe rodziny, stając się narzędziem nowej ewangelizacji. 50 lat temu w 1946 r. nasza diecezja wydawała popularny w całym kraju «Tygodnik Katolicki». Potrzebą chwili stało się, by ta forma diecezjalnej pracy ewangelizacyjnej nabrała przyspieszenia. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza podjęta została współpraca ze znanym i cenionym w całej Polsce Tygodnikiem «Niedziela». Oddając do rąk Czytelników pierwszy numer «Niedzieli» zielonogórsko-gorzowskiej, życzymy sobie, by przysłużyła się ona ożywieniu oraz pogłębieniu świadectwa chrześcijańskiego życia w naszym Kościele diecezjalnym”.

Warsztaty dziennikarskie

11 maja 1996 r. odbyły się w Zielonej Górze warsztaty dziennikarskie. Były one skierowane do współpracowników oraz korespondentów pragnących nawiązać współpracę z redakcją. Warsztaty rozpoczęli ks. Eugeniusz Jankiewicz oraz ks. Andrzej Draguła – asystent kościelny „Aspektów”. Jak zapisał nasz redakcyjny kronikarz: „Przyszli dziennikarze wsłuchiwali się z uwagą w to, co przekazywali im «wykwintni» profesjonaliści. Spotkanie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zaplanowano kolejne warsztaty”.

Głogowskie wsparcie

Dotąd redakcja „Aspektów” składała się z redaktorów z Gorzowa i Zielonej Góry oraz korespondentów. Od 20 czerwca 1996 r. grono to zostało zasilone przez głogowski zespół. Jak napisał wówczas ks. Eugeniusz Jankiewicz: „W czwartym miesiącu pracy redakcyjnej przy nowej edycji «Niedzieli» dla naszej diecezji pragniemy podzielić się z naszymi czytelnikami radosną nowiną. Z dniem 20 czerwca do grona zielonogórsko-gorzowskiej rodziny dziennikarskiej związanej z «Aspektami» dołącza nowo powstały głogowski zespół redakcyjny skupiony przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kopernik. Ufamy, że to nowe wsparcie wychodzące z ważnego dla naszej diecezji ośrodka duszpasterskiego, jakim jest miasto Głogów, pomoże nam odnajdywać coraz skuteczniej drogę w docieraniu do umysłów i serc naszych czytelników”.

Częstochowskie prowadzące

Obok redakcji edycji w Zielonej Górze, wraz z zespołami w Gorzowie i Głogowie, „Aspekty” miały od początku także swojego częstochowskiego redaktora prowadzącego. Na samym początku była to Margita Kotas. Później zastąpiła ją Ilona Kisiel.

Bez częstochowskiego redaktora ciężko wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie redakcji. To prowadzący opiekował się i nadal opiekuje tekstami od momentu ich wysłania do Częstochowy aż do chwili wysłania zatwierdzonego wydania do drukarni. Później gazetami zajmowali się kierowcy i kolporterzy. Pod okiem częstochowskich redaktorów prowadzących nasze teksty dojrzewały i nabierały gazetowych rumieńców.

Spotkania redakcyjne

14 września odbyło się znów spotkanie całej redakcji z trzech ośrodków. Gorzów reprezentowali ks. Andrzej Draguła oraz Jerzy Krzyżanowski, Głogów ks. Rafał Zendran i Mariusz Kwiatkowski, Zieloną Górę ks. Eugeniusz Jankiewicz, Dariusz Świdkiewicz oraz Barbara Dziadura. Na spotkanie zostali zaproszeni także ks. Jan Romaniuk i Andrzej Chrzanowski. Zaplanowano pracę redakcji na najbliższe tygodnie oraz zastanawiano się nad kolportażem przez PP „Ruch”.

W zespole redakcyjnym spotkano się także 7 października. Tym razem rozmawiano o przygotowaniu do wizyty w diecezji papieża Jana Pawła II. Wystosowano także list protestacyjny przeciwko nowelizacji ustawy antyaborcyjnej.

Tak wyglądały te pierwsze miesiące „niedzielnych” „Aspektów”. Dziś pragniemy podziękować wszystkim, którzy wówczas podjęli to wielkie dzieło. Trwa ono do dziś, choć zmieniło się bardzo wiele. No może siedziba redakcji jest ta sama. Niech dalej pismo nasze służy sprawie nowej ewangelizacji przez media.

Tagi:
Niedziela

Jaka będzie „Niedziela”?

2019-09-17 14:31

Ks. Mariusz Frukacz
Niedziela Ogólnopolska 38/2019, str. 9

O „Niedzieli” jutra rozmawiali dziennikarze i goście podczas XXIII Pielgrzymki Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę

W tym roku pielgrzymka miała wyjątkowy charakter. Była spotkaniem modlitewno-warsztatowym. Jej uczestnicy analizowali wyzwania, które stoją przed naszym tygodnikiem. Zastanawiali się, co zrobić, aby jak najskuteczniej dotrzeć do czytelnika. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W Polsce ruszyły przygotowania do ŚDM w Lizbonie

2019-09-20 10:21

mag / Warszawa (KAI)

Nowy Program Duszpasterski dla Młodzieży i Przygotowania do ŚDM w Lizbonie w 2022 roku - to główne tematy Zjazdu Diecezjalnych Duszpasterzy Młodzieży i Diecezjalnych Koordynatorów ŚDM, który odbył się na warszawskiej Pradze. Rozmawiano również na temat potrzeby ściślejszej współpracy z Duszpasterstwem Rodzin, oraz o roli mediów społecznościowych w pracy z młodymi. Obradami kierował bp Marek Solarczyk, Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Stefany Garcia/Flickr.com

Mimo, że do ŚDM zostało jeszcze ponad dwa lata, to jednak – jak podkreśla Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, ks. Emil Parafiuniuk - już trzeba rozpocząć prace na poziomie diecezjalnym, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę duchową. Bez właściwej formacji trudniej jest owocnie przeżyć spotkanie z Ojcem Świętym.

Pomocą będzie trzyletni program duszpasterski zatytułowany „Masz Wiadomość”. – Zgodnie z pragnieniem papieża Franciszka pierwszy rok będzie koncentrował się wokół fragmentu z Ewangelii opisującego wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Drugi rok będzie oparty na nawiązywał do nawrócenia św. Pawła Natomiast myślą przewodnią programu duszpasterskiego w trzecim roku będzie wyjście Najświętszej Maryi Panny do św. Elżbiety - poinformował ks. Parafiniuk. Podkreślił, że całość będzie miała charakter kerygmatyczny i będzie mocno oparta na adhortacji „Christus Vivit”. - Będziemy starali się budować w ludziach młodych relację z Bożym Słowem. Pamiętając, że nowy Program Duszpasterski Kościoła w Polsce, będzie oparty na Eucharystii, przygotowaliśmy na każdy miesiąc wzór, pewną propozycję pomagającą lepiej przeżyć nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu – zapewnił Dyr. Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

- Zależy nam również na tym, by powstały Diecezjalne Centra ŚDM, które będą koordynowały działania, zwłaszcza by zachęcały młodzież do wyjazdu w grupach. Indywidualny wyjazd nie umożliwia bowiem tak dobrego przeżycia spotkania z papieżem jak wraz z innymi młodymi – zwrócił uwagę ks. Parafiniuk.

W czasie spotkania zwrócono również uwagę na potrzebę większej współpracy z diecezjalnymi duszpasterstwami rodzin. Gościem zjazdu był ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Z kolei na temat szans i zagrożeń związanych z korzystanie z mediów, zwłaszcza tych społecznościowych mówił Michał Kłosowski. Jak zauważył bp Marek Solarczyk – To niezwykle ważna przestrzeń w której trzeba być obecnym, ale nie można się na tym zatrzymywać. – Ze społeczności wirtualnej trzeba doprowadzić młodego człowieka do społeczności realnej, która będzie związana z konkretnymi duszpasterstwami, ruchami czy wspólnotami. Tylko na tej płaszczyźnie będzie miał on szansę spotkania się z Chrystusem i doświadczenia bogactwa jakim jest wspólnota -wspólnota w której można przeżywać autentyczną radość, doświadczyć akceptacji czy uczyć się dostrzegania i rozwijania otrzymanych od Boga talentów – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Podkreślił, że komunikacja w sferze wirtualnej powinna mieć charakter dialogu, bez względu jaka jest reakcja z drugiej strony. - Ważna jest również forma w jakiej prezentuje się konkretne treści. Nie możemy zapominać, że naszym celem jest głoszenie nauki Chrystusa. To On ma stać w centrum, a nie my, czy nasze pomysły – zwrócił uwagę Przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

W czasie rozmawiano również na temat Europejskiego Spotkania Młodzieży Taize, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziękczynienie za 95 lat istnienia Lasów Państwowych

2019-09-21 14:23

BPJG

Ok. 6 tys. pielgrzymów uczestniczy w 23. Pielgrzymce Leśników, odbywającej się w sobotę, 21 września na Jasnej Górze. Na doroczna modlitwę pod hasłem: „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

©/BPJG Krzysztof Świertok

„Ja przede wszystkim pragnę podziękować Pani Jasnogórskiej, Bogu, za rok, który był w leśnictwie, za mój nadzór nad leśnikami, za to, że leśnicy pełnią taką ważną misję, misję społeczną ochrony przyrody, misję gospodarczą - mówi o intencjach minister Henryk Kowalczyk - Myślę, że na to zaufanie, którym leśnicy są obdarzeni przez społeczność, w pełni zasługują. To niezwykle ważna misja, ważna funkcja. Na dalsze lata będziemy dzisiaj wszyscy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla Lasów Państwowych i wszystkich związanych z gospodarką leśną, aby model polskiego leśnictwa, który jest, nie był nigdy zagrożony, ale też żeby leśnicy mogli spokojnie pracować, mimo czasami różnych niesprawiedliwych ataków ze strony organizacji pozarządowych i innych jednostek. Ja ufam leśnikom, wierzę w ich mądrość, wiedzę, stuletnie doświadczenie i sądzę, że będą dalej skutecznie chronić polską przyrodę i dbać o polskie lasy”.

„Najbardziej Polacy są dumni z takiej racjonalnej, bardzo przemyślanej gospodarki leśnej, która z jednej strony zapewnia surowiec dla przemysłu meblarskiego, z drugiej też umożliwia mieszkańcom swobodny dostęp do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw jak grzyby, jagody, ale przede wszystkim rekreacja, która jest w obecnym czasie niezwykle istotna. Do lasu się idzie po wypoczynek, po relaks, po wytchnienie, na kontemplację, więc myślę, że to też jest ważna misja, nie mniej ważna niż ochrona przyrody. Lasy potrafią łączyć te wszystkie funkcje, wszystko realizując z własnych środków finansowych, co jest niezwykle istotne, nie otrzymują dotacji budżetowej. Ten model polskiego leśnictwa jest godny naśladowania i myślę, że wiele państw europejskich patrzy na nasz model i uznaje go za wzorzec” - podkreśla minister środowiska.

„Przybywają tu leśnicy z terenu całej Polski, a mamy 470 jednostek organizacyjnych w kraju - mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych - Mamy za co dziękować, przede wszystkim za to, że w tym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia Polskich Lasów Państwowych. To odradzająca się Polska w 1924 roku, uchwałą Rady Ministrów, pod kierunkiem wówczas premiera Grabskiego, podjęła uchwałę o powołaniu Polskich Lasów Państwowych. W ten sposób od 95 lat istniejemy i funkcjonujemy w Polsce, służymy całemu społeczeństwu. Co jest ważne, lasy przeszły bardzo wiele ciężkich, trudnych sytuacji i od II Wojny Światowej zaczęły się tak naprawdę rozwijać, bo od tego czasu przybyło 50% lasów w Polsce, jest to powierzchnia 2,5 miliona hektarów i tych lasów cały czas przybywa. Za to dziękujemy, że przetrwaliśmy, że obchodzimy ten jubileusz i prosimy naszą Patronkę, aby nas dalej prowadziła na kolejne lata Polskich Lasów Państwowych, w służbie lasom i ludziom”.

Przed Mszą św. list do uczestników pielgrzymki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. „Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom Lasów Państwowych za trud, jaki wkładają państwo w zachowanie polskich lasów - pisał prezydent RP - 95 lat państwowej gospodarki leniej w Polsce, upewnia nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne, powinien podlegać szczególniej ochronie Państwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne, są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją tego są Lasy Państwowe”. Prezydent podziękował m.in. za wspólne akcje „Sadzimy” i „Sprzątamy”, ponieważ „przypominają one, że o las możemy i powinniśmy dbać wszyscy”.

Słowa pozdrowienia od premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. „Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom - pisze do leśników premier Morawiecki - Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli”.

Przemówienia wygłosili również: minister środowiska Henryk Kowalczyk i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Eucharystii o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze udział wzięli: bp Tadeusz Lityński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz regionalni duszpasterze. W imieniu ojców i braci paulinów słowa pozdrowienia wygłosił o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry.

„Gromadzimy się dzisiaj na Jasnej Górze, aby na wzór Maryi, czuwać nad naszą wiernością Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie - mówił w homilii abp Wacław Depo - Ta wierność, jako zadanie trudnej i odpowiedzialnej pracy, została wpisana w hasło waszej pielgrzymki ‘Wiernie z Narodem’. Jednocześnie dziękujemy Bogu za dar odzyskania utraconej wolności przeszło sto lat temu, w tym również za dar istnienia, piękno i dobroczynny charakter polskich lasów. Ten dar jest konstruktywny także w dziedzinie duchowej, czego dowodem jest wasze pielgrzymowanie, już po raz 23. na Jasną Górę”.

„Wy zawsze, pielgrzymując, idziecie ku lepszej przyszłości, za którą dzisiaj już bierzecie odpowiedzialność. Ta wasza pielgrzymka, wspólnoty ludzi w zielonych mundurach, jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, i życiu naszemu przywraca pełny wymiar, i sens bytowania i pracy” - mówił do leśników abp Depo.

W czasie Eucharystii Akt Zawierzenia odczytał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosił bp Tadeusz Lityński.

Oprawę muzyczną przygotowali: Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ sm

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem