Reklama

Niedziela Kielecka

Młodzież w działaniach miłosierdzia

Niedziela kielecka 24/2015, str. 7

[ TEMATY ]

inicjatywa

TD

Poskwitów. Festyny szkolne łączą środowisko

Młodzież w działaniach miłosierdzia: Daję siebie innym” to nazwa inicjatyw projektowych realizowanych od 1 września do 25 czerwca w ramach małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

Projekt ten podjęło Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, a w ramach realizowanych inicjatyw pracują wolontariusze Szkolnych Kół Caritas: Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie oraz Szkoły Podstawowej Jana Pawła II (tam także odbywają się ciekawe i podobne działania, choć już nie na konto tego projektu).

– Przez cztery lata w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” podejmowaliśmy różnorakie inicjatywy, które przyniosły wymierne korzyści dla potrzebujących, jak również dla niosących pomoc – uważa Renata Jagiełka, katechetka i opiekunka SKC w obu szkołach.

Reklama

I tak, kontynuując współpracę z Hospicjum w Miechowie, zorganizowano w lokalnym środowisku akcję Pola Nadziei, aby pozyskać fundusze dla terminalnie chorych. Nawiązane bliskie kontakty z opiekunami i wychowankami Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie zaowocowały przeprowadzonymi dla nich akcjami charytatywnymi. Znając potrzeby dzieci Afryki, środowisko postanowiło nadal wspierać „zaadoptowane dziecko” z Ugandy. – To chłopiec imieniem Garvin Kabug. Za zebrane wśród naszych uczniów i nauczycieli pieniądze ma zapewnioną całoroczną edukację, całodzienne wyżywienie, podręczniki i przybory szkole. Z chłopcem nawiązaliśmy listowną korespondencję – opowiada Renata Jagiełka.

Z kolei odpowiadając na potrzeby dzieci nieuleczalnie chorych, zacieśnili współpracę z Fundacją „Alma Spei” i włączyli się w akcję „Pampers na zajączka” – organizując dla nich pomoc materialną. Dostrzegając potrzebę wspierania aktywności ludzi starszych, zorganizowali dla nich po raz trzeci Dzień Seniora. Objęli opieką dzieci z ubogich rodzin, łącznie z pomocą materialną.

Odpowiadając na apel Fundacji Kapucyni i Misje włączyli się w akcję „Wyślij pączka do Afryki”. Sprzedając w tłusty czwartek pączki (dokładnie 225 sztuk), wsparli finansowo potrzebujących z Republiki Środkowoafrykańskiej.

Reklama

Nawiązując bliższy kontakt z dziewczynką niepełnosprawną – Martynką, pozbawioną nóg – zorganizowali dla niej pomoc w postaci zbiórki nakrętek.

Uczestnicząc w kwestach pieniężnych, wsparli finansowo potrzebujących, m.in. zdolną młodzież z ubogich rodzin. Były także paczki z okazji św. Mikołaja, świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz akcja „Kluczowa Pomoc”, aby pomóc chorym i niepełnosprawnym dotrzeć na ŚDM w Krakowie. Kontynuując współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Owczarach w celu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, planuje się udział w organizowanym dla nich koncercie charytatywnym.

Z realizowanymi działaniami łączą się także akcje stricte podejmowane przez Caritas diecezjalną. I tak np. wolontariusze uczestniczyli w zbiórkach pieniężnych w Dniu Papieskim na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz w Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz w zbiórkach żywności w supermarkecie „Simply” w Krakowie. Były to zbiórki w ramach akcji „Podziel się posiłkiem” oraz przedświąteczne. Pozyskane produkty wolontariusze mogli ofiarować potrzebującym.

– Obserwując zaangażowanie dzieci w pracę SKC w obu szkołach, w Poskwitowie (ok. 60 osób) i Iwanowicach (ok. 45 osób), zauważam, że dzieci chcą pomagać, a niesienie pomocy sprawia im radość. Absolutnie nikogo nie angażujemy na siłę. Mam wrażenie, że wolontariusze są wręcz dumni, gdy mogą stanąć z puszką – mówi Renata Jagiełka. Tłumaczy także, że poprzez podejmowane akcje młodzież integruje środowisko, np. w pieczenie ciast na kiermasze angażują się mamy, oraz chętnie pracuje w grupie wśród podobnie myślących przyjaciół. Działania, które wspierają obie szkoły oraz parafia z ks. Ryszardem Suchanowskim, dają efekty, radość, integrują. Czyli same korzyści.

2015-06-11 09:55

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Modlitewny szturm o ustanie pandemii

[ TEMATY ]

modlitwa

inicjatywa

bieda

pandemia

Vatican News

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowało modlitewny szturm do nieba w intencji ustania pandemii. W inicjatywę włączyło się ponad 50 żeńskich zgromadzeń zakonnych z ponad 30 krajów świata, a także pięć wspólnot mnichów.

Większość z nich znajduje się w krajach, gdzie chrześcijanie wciąż są prześladowani i gdzie niezależnie od pandemii panuje ogromna bieda.

„Otrzymujemy wiele listów wyrażających strach i troskę o przyszłość - zarówno od darczyńców, którzy doświadczają chorób i śmierci w swoich rodzinach lub cierpią z powodu problemów ekonomicznych, jak i z wielu spośród 140 krajów objętych naszymi projektami” – pisze w przesłaniu zachęcającym do „przypuszczenia modlitewnego szturmu” prezydent wykonawczy stowarzyszenia, Thomas Heine Geldern. Wskazuje on, że w tym trudnym czasie trzeba szukać pocieszenia i wsparcia w „modlitewnym sercu Kościoła”, stąd właśnie prośba do zakonów, szczególnie klauzurowych, o włączenie się do wspólnego modlitewnego szturmu.

Na to zaproszenie odpowiedziały m.in. klaryski, karmelitanki i benedyktynki. Nie tylko modlą się o ustanie pandemii, ale monitorują też sytuację epidemiczną w krajach, gdzie pracują. Są to m.in. tak niebezpieczne dla chrześcijan Burkina Faso, Nigeria czy Sri Lanka, czy kraje, w których pandemia pogłębiła panujące trudności ekonomiczne, takie jak Ekwador, Wenezuela, czy Ukraina.

Aby kapłani i siostry zakonne nawet w czasie pandemii koronawirusa mogli nadal nieść pomoc potrzebującym Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie utworzyło specjalny fundusz i prosi o darowizny.

Konto: ING Bank Śląski o/Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759 z dopiskiem - „koronawirus”.

CZYTAJ DALEJ

Maryja Matką Kościoła

Niedziela Ogólnopolska 21/2010, str. 18

Watykan – wizerunek NMP Matki Kościoła

Na całym świecie w obrządku łacińskim obchodzone będzie wspomnienie Maryi Matki Kościoła – postanowił Papież Franciszek. W Watykanie opublikowano dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 11 lutego bieżącego roku. Informuje on, że decyzją Ojca Świętego wspomnienie to będzie obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). „Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół.

Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi. Słuszną jest więc rzeczą, aby każdego roku zaraz po uroczystościach Zielonych Świątek przypominać związek Kościoła z Matką Chrystusową” - napisali w swoim liście biskupi polscy obecni na 125. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 4 maja 1971 r., ogłaszając w Polsce Święto Maryi Matki Kościoła.

To właśnie biskupi polscy zabiegali o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele II Soboru Watykańskiego, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła. Biskupi polscy złożyli papieżowi Pawłowi VI „Memoriał” z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich, 16 września 1964 r., podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Ojciec Święty Paweł VI spełnił tę prośbę i 21 listopada 1964 r. w obecności wszystkich ojców soborowych ogłosił Maryję Matką Kościoła.

Paweł VI powiedział wówczas: „Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Boga pod tym właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby”.
II Sobór Watykański w Konstytucji dogmatycznej o Kościele wyjaśnia zadanie Maryi w misterium Chrystusa i Jego Kościoła. „Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia Żertwa z Niej zrodzona; a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa, umierającego na krzyżu, oddana została uczniowi jako matka tymi słowami: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19, 26-27)” - czytamy w Konstytucji „Lumen gentium” (n. 58).

Następnie w 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary - tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”.
Teologia II Soboru Watykańskiego i Katechizmu Kościoła Katolickiego wyjaśnia i przypomina, że Maryja jest związana z Chrystusem, a równocześnie z Jego Kościołem. Z Kościołem Maryja związana jest przez swoje Boskie Macierzyństwo, jest bowiem Matką Boga-Człowieka, Założyciela Kościoła. Chrystus, umierając na krzyżu, oddał Maryi odkupioną ludzkość, mówiąc do umiłowanego ucznia: „oto Matka twoja” i do Maryi: „oto syn Twój” (por. J 19, 26-27). Także po Wniebowstąpieniu swego Syna Maryja modlitwami wspierała początki Kościoła, razem z Apostołami i kilkoma kobietami błagała w modlitwach o dar Ducha (por. Dz 1, 14).

CZYTAJ DALEJ

Pierwsze dekrety dla neoprezbiterów

2020-06-01 11:09

Monika Łukaszów

W poniedziałek w Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski wręczył dekrety 6 neoprezbiterom, którzy zostali wyświęceni w sobotę 23 maja w legnickiej Katedrze. Spotkanie odbyło się tuz przed południem w kaplicy Domu Biskupiego.

Na mocy otrzymanych dekretów zostali skierowani do:

Ks. Adam Bogdała - parafia pw. św. Piotra i Pawła w Legnicy;

Ks. Szymon Opała - parafia pw. NSPJ w Legnicy;

Ks. Patryk Zarzeczny - parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach;

Ks. Emilian Gwiżdż - parafia pw. św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze;

Ks. Mateusz Nawrot - parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Bolesławcu;

Ks. Tomasz Kliszcz - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie.

Kapłani po miesięcznym urlopie, obowiązki na swoich pierwszych parafiach obejmą od 1 lipca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję