Reklama

Niedziela Lubelska

Budujcie cywilizację miłości

Niedziela lubelska 26/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

wizytacja

Grzegorz Jacek Pelica

Powitanie abp. Stanisława Budzika

Powitanie abp. Stanisława Budzika

Nic tak nie ewangelizuje jak przykład naszej wiary. Jeżeli w nas płonie ogień wiary, to może się ona zapalić także w sercach innych – mówił abp Stanisław Budzik do kapłanów i wiernych zgromadzonych w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Sobota i niedziela w oktawie Bożego Ciała (6-7 czerwca) skumulowały w sobie kilka ważnych wydarzeń: oprócz wizytacji kanonicznej i bierzmowania parafianie przeżywali pożegnanie kopii Krzyża Trybunalskiego oraz jubileusz 40-lecia kapłaństwa proboszcza ks. Janusza Rzeźnika i wspierającego posługę duszpasterską ks. Ryszarda Lipiana.

Moc świadectwa

Czas misji ewangelizacyjnych i nawiedzenia przez kopię Krzyża Trybunalskiego pozostawił w serach i pamięci parafian trwały ślad. Jolanta Gacyk mówiła: – Rekolekcje odebrałam jako rzeczywiste tworzenie wspólnoty. Pierwszy raz usłyszałam, aby Pismo Święte było nazwane historią miłosną, co podczas czterech dni o. Robert doskonale uzasadnił: to właśnie miłość jest treścią Ewangelii, miłość Boga do człowieka. Rekolekcje pobudzały do refleksji, poruszały żywym świadectwem ewangelizatorów, wywoływały emocje i poczucie, że uczestniczymy w pięknym i wartościowym spotkaniu. Dla mnie były okazją do pracy nad sobą, abym Słowo Boże poznawała i wcielała je w życie codziennie. Dla Jolanty i Jerzego ważne były chwile spędzone w parku. – Park jest otwarty dla wszystkich; nie powinien być bezludny. Czekają tam zacni gospodarze – Jezus ze swoją Matką oraz św. Jan Paweł II. Znaleźliśmy tam pokrzepienie, wyciszenie, chwile pokoju serca, które wzbudzają potrzebę spotkania z Matką Bożą i Jej Synem. Postanowiliśmy, że będziemy ich tam odwiedzać, kiedy tylko będzie okazja. A 13. dnia każdego miesiąca (od maja do października) jest taka możliwość dzięki nabożeństwom fatimskim, które zainicjował proboszcz ks. Janusz Rzeźnik. Na Barbarze i Reginie największe wrażenie zrobił rekolekcjonista. – Ks. Robert głosił nauki z wielkim charyzmatycznym przejęciem. Tyle dostrzega, nie widząc – podkreślały. – Mocno gra nam w sercach pieśń: „Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...”. Ile jeszcze tych drzwi zamkniętych? Było sporo osób na spotkaniach i Mszach św.; szkoda, że tak licznie nie odważyli się przyjść i przytulić do krzyża. Pozostali w domu. Mając wzrok, powinni przyjść.

Codzienne życie parafii

Reklama

Niedzielny poranek Ksiądz Arcybiskup rozpoczął od śniadania w gronie rady parafialnej, która wcześniej powitała Pasterza na Mszy św. Podsumowanie ostatnich pięciu lat funkcjonowania ponad 670-letniej parafii i spojrzenie w przyszłość to główne wątki sprawozdania proboszcza.

– Parafia liczy obecnie ok. 5200 mieszkańców, tj. półtora tysiąca rodzin. Jest społecznością o bardzo zróżnicowanej strukturze, wciąż na nowo ustalającą swoją tożsamość. Mieszkańcy starego miasta są z jednej strony spadkobiercami dawnych tradycji, a z drugiej można mówić o niewystarczającym ich związku z parafią. Znaczącym wyzwaniem są nowi mieszkańcy, którym często trudno włączyć się w społeczność parafii. Większość młodzieży uczy się w lubelskich szkołach; wciąż wyzwaniem duszpasterskim jest integracja i tworzenie wspólnoty – mówił ks. Janusz Rzeźnik. – Od 18 lat odprawiane są nabożeństwa fatimskie, a od 1994 r. nadzieję pokładamy w kulcie Miłosierdzia Bożego. W ubiegłym roku przeżywaliśmy misje z oddaniem naszych rodzin i parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W dziedzinie spraw materialnych w latach 2010-14 najważniejsze było wykonanie projektu rewitalizacji zespołu sakralnego, którego wartość sięgnęła ponad 5,8 mln. Objęło m.in. remont kościoła i dzwonnicy, odrestaurowanie starej plebanii i zagospodarowanie terenu pod pomnik św. Jana Pawła II, Drogę Krzyżową i stacje różańcowe, tj. plac III Tysiąclecia. Naszą nadzieją jest szerzenie czci Najświętszego Sakramentu – podkreślał Ksiądz Proboszcz.

Odnowiony kościół przynajmniej dwa razy w roku jest miejscem koncertów muzyki poważnej lubelskich filharmoników. Kilka razy w roku młodzież gimnazjalna (do 2010 r. – także licealna) prezentuje widowiska słowno-muzyczne i nabożeństwa paraliturgiczne pod kierunkiem katechetów. Ostatnio najmłodsi z prywatnego przedszkola „Aniołek” przychodzą z przedstawieniami patriotyczno-religijnymi. Na terenie parafii jest tylko Gimnazjum nr 1 i dwa przedszkola. Pracę duszpasterską wspierają siostry franciszkanki ze zgromadzenia serafickiego. W lubelskim seminarium kształci się obecnie alumn Łukasz.

Eucharystia i kapłaństwo

Reklama

Wieczernik Eucharystii i kapłaństwa miał miejsce podczas niedzielnej Sumy, którą z abp. Stanisławem Budzikiem koncelebrowali jubilaci: ks. Stanisław Janeczek, ks. Józef Łukasz z Innsbrucku, ks. Ryszard Lipian i ks. Janusz Rzeźnik. Obecnym na Liturgii kapłanom Metropolita Lubelski życzył, by z podobną satysfakcją jak ks. Rzeźnik mogli kiedyś spoglądać na swoją drogę kapłańską. – 40 lat to szmat czasu; trzy czwarte z tego czasu Ksiądz Jubilat poświęcił waszej wspólnocie parafialnej: 2 lata jako wikariusz i 28 lat jako proboszcz. Dziękujemy mu, że prowadzi swoją owczarnię po drogach zbawienia, wskazując na drogi Ewangelii, którymi chcemy kroczyć – mówił Ksiądz Arcybiskup.

Na tej Mszy św. zgromadzili się m.in. inicjatorzy Bractwa Najświętszego Sakramentu. – Rok temu poświęciłem spiżowy pomnik św. Jana Pawła II, ale autor encykliki o Eucharystii, który odszedł w ogłoszonym przez siebie Roku Eucharystii, pragnąłby właśnie takiego żywego pomnika, jakim jest dzisiaj reaktywowane Bractwo – podkreślał Pasterz. Abp Stanisław Budzik podpisał statut Bractwa, które nawiązuje do chlubnych tradycji parafii – Bractwo Bożego Ciała prężnie działało tu już 400 lat temu. – Eucharystia łączy nas z braćmi i siostrami; tu uświadamiamy sobie, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca w niebie. Miłość, którą nas Chrystus obdarzył, musi się rozszerzać na naszych braci i siostry. Eucharystia posyła nas z misją, abyśmy szli i głosili Ewangelię – mówił Pasterz. – Idźcie i budujcie cywilizację miłości, życia, cywilizację ludzi o czystych sercach i czystych rękach – apelował.

2015-06-25 13:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dynamizm chrześcijańskiego życia

Niedziela lubelska 44/2019, str. 6-7

[ TEMATY ]

wizytacja

abp Stanisław Budzik

Katarzyna Artymiak

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży

W słoneczną niedzielę 13 października abp Stanisław Budzik przeprowadził wizytację w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Łukasza w Surhowie (dekanat Krasnystaw-Wschód). Oprócz sprawowanych Mszy św., Metropolita nawiedził cmentarz, spotkał się z radą parafialną i odwiedził miejscowy Dom Pomocy Społecznej. Proboszczowi ks. Edwardowi Łatce towarzyszył dziekan ks. Jarosław Wójcik. Wizyta wpisała się w obchody Dnia Papieskiego oraz w radość z podpisania przez papieża Franciszka dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, mocno związanego w okresie wojennym z tymi terenami.

Dziedzictwo wieków

Parafia w Surhowie należy do najstarszych w archidiecezji i stanowi, jak określił abp Stanisław Budzik, „wspaniałe dziedzictwo pokoleń i wieków”. Jej powstanie sięga XVII w., a wierni gromadzą się w zabytkowej świątyni wzniesionej w latach 1820-23. Obejmuje wioski: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Łukaszówka, Majdan Surhowski, Pniaki, Surhów kolonia, Surhów wieś. Szczególną uwagę przykuwa oryginalny obraz przedstawiający św. Łukasza z Maryją i Dzieciątkiem, mieszczący się w ołtarzu głównym. Przy parafii działają koła Żywego Różańca, Rycerstwo Niepokalanej i apostolstwo chorych.

Modlitwa i praca

Intensywny dzień Metropolita Lubelski rozpoczął od porannej Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Kolejną Eucharystię w surhowskim kościele sprawował o godz. 11.30, natomiast podczas Mszy św. w kaplicy dojazdowej na Czajkach wygłosił homilię. Po powitaniu przez przedstawicieli rodziców i parafian Ksiądz Proboszcz przedstawił sprawozdanie z ostatnich 5 lat życia wspólnoty. Przypomniał, że 2014 r. był czasem wielkich przeżyć religijnych ze względu na jubileusz 250-lecia sprowadzenia z kaplicy w Łukaszówce do świątyni obrazu z głównego ołtarza. Do historycznych wydarzeń zaliczył też peregrynację Krzyża Trybunalskiego. Z dumą podzielił się informacją, że parafia prowadziła dwa razy czuwanie na Jasnej Górze, w tym z okazji rocznicy odejścia sługi Bożego kard. Wyszyńskiego. Parafianie pielgrzymowali do sanktuarium na Krzeptówkach i Olczy, a także na procesję zaśnięcia Matki Bożej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z prac materialnych na uwagę zasługuje renowacja całego prospektu organowego i niektórych zabytkowych obrazów. – Cieszę się, że tak wiele udało się zrobić. Niech dzieło duchowej odnowy sprawi, by nasze serca i dusze były coraz piękniejsze i podobne do Chrystusa – mówił abp Budzik.

Odwaga i świadectwo

W słowie skierowanym do bierzmowanych Metropolita Lubelski wskazał na św. Jana Pawła II. – Dzięki swojej pobożności i modlitwie do Ducha Świętego dokonał wielkich rzeczy. Stał się wielkim świętym czczonym na całym świecie – podkreślał. Nawiązując do hasła Dnia Papieskiego, zaznaczył, że „jest to także wyzwanie dla nas, abyśmy powstali, abyśmy poszli, abyśmy szli, abyśmy nadali naszemu chrześcijańskiemu życiu więcej dynamizmu, abyśmy mieli więcej odwagi, aby dawać świadectwo o wierze”. Przypomniał, że Jan Paweł II wyznał, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza Duchowi Świętemu i był wierny do końca modlitwie, której nauczył go ojciec, gdy był jeszcze ministrantem. – Dlatego jego pontyfikat przyniósł takie owoce. W życiu można wiele dokonać, gdy Duch Święty, Jego moc i Jego dary są z nami – podkreślał Pasterz.

Wdzięczność wobec Boga

W drodze do kaplicy pw. św. Antoniego Padewskiego na Czajkach abp Budzik zatrzymał się na cmentarzu na krótką modlitwę przy grobach spoczywających tu kapłanów, proboszczów parafii Surhów: ks. Mariana Markiewicza, przyjaciela ks. Stefana Wyszyńskiego, i ks. Józefa Gumienniczka oraz ks. Henryka Pawłowskiego, kapelana WP i proboszcza parafii Żdżanne.

Na Mszy św. sprawowanej przez ks. Łatkę obecne były liczne młode rodziny z dziećmi. Odnosząc się do Liturgii Słowa, Metropolita mówił o pięknie i znaczeniu wdzięczności. Podkreślił, że „Eucharystia jest najwspanialszą formą dziękczynienia”. – Nauczmy się wdzięczności wobec Pana Boga za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Dziękujmy Mu za dar życia i zdrowia, radość życia rodzinnego, za piękno ludzkiej przyjaźni i życzliwości, za bliskość naszego Boga – apelował Pasterz. Abp Budzik podkreślił, że udział w Eucharystii powinien wpływać na codzienne postępowanie, na postawę, słowa i czyny. – Ludzie będący z dala od Kościoła, mający trudności w wierze, bacznie nas obserwują. Kiedy wychodzimy z kościoła i żyjemy Mszą św., promieniujemy naszym spotkaniem z Bogiem, oni to widzą. Nasza postawa jest dla nich zaproszeniem – mówił.

Wdzięczność wobec ludzi

Intensywny dzień wizytacji zakończyła Msza św. w Domu Pomocy Społecznej, zorganizowana w salce na parterze. W oprawę liturgiczną włączyli się dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy domu, tworząc rodzinną atmosferę. Abp Stanisław Budzik także tutaj nawiązał do obchodzonego Dnia Papieskiego. Mówiąc o zawołaniu biskupim Jana Pawła II, wyjaśniał: – „Cały Twój oznacza także całkowicie zaangażowany w braciach i siostrach. Bo odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, możemy Boga spotkać w człowieku. Możemy Mu służyć w człowieku, możemy Mu w człowieku pomagać. Możemy w każdym człowieku, zwłaszcza potrzebującym i cierpiącym, odkrywać obecność Jezusa Chrystusa”. – Wdzięczni Panu Bogu za dary, jakie nam daje, powinniśmy być wdzięczni ludziom za dobro, którego doświadczamy. Jesteśmy zadłużeni wobec Boga i ludzi; człowiek sam niczego nie mógłby dokonać – mówił Pasterz. Na pamiątkę spotkania otrzymał od podopiecznych DPS przez nich wykonane obraz Matki Bożej i figurkę aniołka.

CZYTAJ DALEJ

Nowy wikariusz generalny w diecezji

2020-09-21 06:53

[ TEMATY ]

katedra

diecezja legnicka

arch. katedry

Bp Zbigniew Kiernikowski ustanowił ks. prał. Roberta Kristmana wikariuszem generalnym diecezji legnickiej.

Dekret został odczytany podczas niedzielnej uroczystej Mszy św. z okazji obchodów 679. rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego pw. św. app. Piotra i Pawła.

Ks. Robert Kristman od 9 lat jest proboszczem legnickiej katedry, jest także prepozytem Kapituły Katedralnej. Jest także dziekanem rejonowym rejonu legnickiego. Wiele lat pracował w notariacie Kurii Biskupiej.

Do zadań wikariusza generalnego należy pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu całą diecezją. Władza wykonawcza, czyli administracyjna nadana wikariuszowi generalnemu przysługuje mu na mocy urzędu w całej diecezji i jest równoznaczna z władzą, jaką na mocy prawa posiada biskup diecezjalny. Wikariusz taki nie ma jednak pełni władzy biskupiej (również sądowniczej i ustawodawczej), ale tylko wykonawczą.

ksww

CZYTAJ DALEJ

Penélope Cruz i Javier Bardem w Dobrym Miejscu

2020-09-22 07:09

[ TEMATY ]

film

Dobre Miejsce

Materiały prasowe

Już w najbliższą sobotę startuje nowy sezon Forum Filmów Nie-Zwyczajnych. Spotkanie poprowadzi o. dr Marek Kotyński CSsR, filmoznawca i teolog duchowości.

Tegoroczny sezon spotkań filmowych w Katolickim Centrum Kultury otworzy projekcja filmu „Wszyscy wiedzą”. Obraz w reżyserii Asghara Farhadiego to trzymający w napięciu i do samego końca mylący tropy dramat obyczajowy z elementami kryminału i love story.

Penélope Cruz wciela się w rolę Laury, kobiety, która przed laty wyjechała do Argentyny, a teraz wraca na ślub siostry do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii. Javier Bardem gra Paco, jej dawnego wybranka, teraz cenionego winiarza.

Parę, którą kiedyś łączyło uczucie, tym razem połączy tragedia: podczas burzowej weselnej nocy znika bowiem nastoletnia córka Laury, Irene. Od tego momentu film osadzony w urokliwym miasteczku całkowicie zmienia nastrój. Fasada sielanki pęka, a zza niej wychodzą rodzinne sekrety, zawiści, namiętności i skrzętnie ukrywane konflikty. Przeszłość nawiedza misternie tkaną opowieść niczym zły duch, burząc przy tym spokój całego miasteczka.

Film zdobywcy dwóch Oskarów zostanie wyświetlany 26 września w Auli im. bł. ks. J. Popiełuszki w Dobrym Miejscu (ul. Dewajtis 3). Początek projekcji o godz. 18.00.

Bilety -w cenie 13/15 zł dostępne on-line na Evenea oraz stacjonarnie godzinę przed wydarzeniem (KASA BILETOWA w Informacji w wejściu B).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję