Reklama

Silni w wierze

Od 14 grudnia ub. r. III Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu posiada już swego patrona - Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz sztandar. Na sztandarze wyhaftowanym przez Annę Staniszewską widnieje m.in. herb Prymasa Tysiąclecia i jego zawołanie: "Soli Deo", a także słowa, które stały się tytułem tego artykułu: "Silni w wierze". Od tego grudniowego dnia stały się one szczególnie bliskim i ważnym przesłaniem dla wszystkich uczniów i pracowników III LO.

Honorowym gościem uroczystości był bp Józef Zawitkowski, który odprawił Mszę św. w bazylice katedralnej oraz dokonał poświęcenia sztandaru. Podkreślał, iż czyni to w imieniu biskupa łowickiego Alojzego Orszulika, który nie mógł przybyć na uroczystości. Przy ołtarzu stanęli także ks. prał. Wiesław Skonieczny - proboszcz parafii katedralnej oraz ks. Rafał Babicki z Nieborowa - absolwent szkoły.
Witając dyrekcję, nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich gości, Ksiądz Biskup zwrócił się do młodzieży ze słowami: "Wybraliście wspaniałego Patrona. Zbyt wiele by o nim mówić, ale niech będzie z nami, niech w niebie przeżywa radość, że wasza szkoła będzie nosiła jego imię, a my będziemy czuć jego wstawiennictwo i opiekę".
Podczas homilii bp Zawitkowski podkreślał, iż dzień nadania szkole imienia oraz poświęcenie sztandaru to przeżycie historyczne. "Będziecie mieli swój znak - mówił. - Piękne imię wybraliście swej szkole, tym, którzy się uczą i w niej uczą. Aby po wszystkie pokolenia patronował wam ten, który jest sługą Bożym, a wkrótce też zmieni swe imię, bo będzie Świętym".
Ksiądz Biskup przypomniał, że niegdyś stracić sztandar w bitwie, znaczyło tyle, co ją przegrać! Dlatego życzył dyrekcji, nauczycielom, a zwłaszcza uczniom, "aby nigdy nie przegrali bitwy, a ci, którzy będą pod nim stawać, niech będą wierni nauczaniu Księdza Prymasa".
Bp Zawitkowski powrócił myślami do czasów dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego i opowiedział zebranym o wychowaniu w duchu religijnym i patriotycznym, jakie odebrał przyszły Prymas Tysiąclecia.
Mówił o swoich własnych spotkaniach z kard. Wyszyńskim: "Tego przeżycia nigdy nie zapomnę, gdy mogłem podejść do Prymasa po jego powrocie z więzienia i całować na kolanach jego ręce. Bo dla nas to był święty". Wspomniał również swój dzień święceń, także składanych na ręce Prymasa Wyszyńskiego.
Bp Zawitkowski podkreślał, iż "ten wielki Prymas, którego słuchał świat i przed którym wszyscy mieli respekt, był bardzo prosty, ludzki, serdeczny". Taki był także podczas ostatniego spotkania opłatkowego z klerykami warszawskiego Seminarium w jego domu. Był bardzo słaby, ale przysłuchiwał się kolędom i klęknął ze wszystkimi przed Dzieciątkiem. I zawsze powtarzał, że należy zachować miłość do Ojczyzny.
Przystępując do poświęcenia sztandaru, Ksiądz Biskup powiedział: "Poświęcić, to znaczy oddać komuś". Wezwał wszystkich, którzy będą stali pod sztandarem III LO w Łowiczu i czytali słowa na nim zapisane, aby zawsze mieli czyste ręce i serca. Życzył uczniom szkoły, żeby sztandar im nie zaginął, bo wtedy zaginie cała szkoła.
"Niech będzie święty waszą modlitwą" - powiedział bp Zawitkowski, wzywając zebranych, by wyciągnęli ręce nad sztandarem podczas modlitwy poświęcenia, a potem uczynili nad nim krzyż błogosławieństwa. Następnie Ksiądz Biskup, ks. prał. Wiesław Skonieczny oraz dyrektor szkoły Łukasz Kazłowski pokropili sztandar święconą wodą. Po poświęceniu sztandaru sam bp Zawitkowski, Dyrektor III LO, a po nim koncelebransi, klęcząc, całowali skraj sztandaru.
Już poświęcony sztandar został zaprezentowany zebranym w kościele przez poczet sztandarowy rodziców. Za wezwaniem Księdza Biskupa obecni ogarniali sztandar nie tylko swymi spojrzeniami, ale modlitwą i sercem.
Przed przekazaniem sobie znaku pokoju Ksiądz Biskup zachęcił uczniów, by podchodzili do swoich nauczycieli i gości z uściskiem i uśmiechem, a potem "abyśmy z taką miłością przystąpili do Komunii, jak nas nauczył Ksiądz Prymas". Przekazał także pozdrowienia od Biskupa Łowickiego.
Po zakończeniu Mszy św. dyrektor Kazłowski zwrócił się z podziękowaniem pod adresem Księdza Biskupa, "że umożliwił nam przeżycie wydarzenia historycznego, ale także obdarzonego ogromnym ładunkiem emocjonalnym". "Dziękuję za naładowanie naszych akumulatorów duchowych - mówił. - Mam nadzieję, że będzie nam to procentowało. Bóg zapłać!".
Z kolei bp Józef Zawitkowski podzielił się z zebranymi swoim wzruszeniem: "Bardzo przeżyłem tę Mszę św. dzięki waszej modlitwie i waszemu skupieniu. Odczułem też, że Ksiądz Prymas, wasz patron, jest z nami. Przecież był w Łowiczu tyle razy, Łowicz jest prymasowskim miastem. Na tej ambonie Ksiądz Prymas przemawiał wiele razy. Bardzo lubił kaplicę Najświętszego Sakramentu. Nie wiedział, że nasza Księżna Łowicka będzie ukoronowana, że stanie się Najświętszą Maryją Panną Łowicką".
Ksiądz Biskup podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. "Proszę, byście spojrzeli na Tę, która przeżywa z nami radość z poświęcenia sztandaru waszej szkoły. Błogosławię wam, a błogosławić, to znaczy dobrze komuś życzyć. Chcę, żebyście to odczuli".
Druga część uroczystości z okazji nadania imienia III LO w Łowiczu odbyła się w budynku szkoły przy ulicy Armii Krajowej 6. Dyrektor Łukasz Kazłowski powitał raz jeszcze wszystkich gości, w sposób szczególny ciesząc się obecnością bp Józefa Zawitkowskiego, Barbary Dębińskiej - długoletniej współpracownicy Księdza Prymasa, zatrudnionej w jego sekretariacie, prof. Jana Wiesława Wysockiego z UKSW - autora najnowszej książki o Prymasie Tysiąclecia, a także ks. prał. Wiesława Skoniecznego, ks. dr. Bogumiła Karpa - dyrektora Radia Plus, ks. dr. Zbigniewa Skiełczyńskiego, ks. dr. Mirosława Nowosielskiego. Ks. dr Skiełczyński wydał ostatnio publikację zatytułowaną: Kardynał Wyszyński w Prymasowskim Łowiczu, zaś zaprzyjaźniony z III LO ks. dr Nowosielski ufundował szkole portret Patrona.
Na uroczystość przybyli także: prof. Wiesław Balcerak - rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Kaliński, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych oraz licznych instytucji oświatowych, a także sponsorzy.
Po odczytaniu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego z 27 lutego br. o nadaniu szkole imienia Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, co uczynił Wiesław Dąbrowski, przewodniczący Rady Rodziców Tadeusz Swarnecki odczytał akt fundacji sztandaru dla III LO w Łowiczu. Tadeusz Skwarcencki wręczył następnie sztandar dyrektorowi Kazłowskiemu, a ten przekazał go pocztowi sztandarowemu uczniów. Po prezentacji sztandaru Grzegorz Słoma odczytał rotę ślubowania na sztandar, zgodnie z którą uczniowie ślubowali m.in. żyć zgodnie z nauczaniem Patrona szkoły: "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem".
Po ślubowaniu bp Józef Zawitkowski złożył podpis pod Aktem poświęcenia i nadania sztandaru, po czym odczytał list przesłany przez Prymasa Józefa Glempa z gratulacjami trafnego wyboru patrona szkoły i jego błogosławieństwem. Swe podpisy pod Aktem składali także pozostali goście honorowi, którzy dzielili się z zebranymi kilkoma słowami refleksji czy wspomnień o Księdzu Prymasie.
Uczniowie zaprezentowali następnie refleksyjny program artystyczny, złożony m.in. z nagrań, fragmentów listów i relacji dotyczących Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przygotowały go z uczniami i absolwentami szkoły dwie nauczycielki: Anna Gajek i Anna Kazłowska. W finale młodzi artyści, ale także wszyscy goście zgromadzeni na uroczystości zaśpiewali Apel Jasnogórski.
Miłym akcentem podczas oficjalnej części uroczystości z okazji nadania imienia i poświęcenia sztandaru III LO było także wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nt. Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas 1000-lecia, do udziału w którym organizatorzy zaprosili młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z diecezji łowickiej. Przewodniczącym jury był ks. dr Zbigniew Skiełczyński.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

Msza św., która pozostanie na zawsze w pamięci. Wspomnienie papieskiej wizyty

2020-05-25 23:31

[ TEMATY ]

papież

Jan Paweł II

sumienie

odpust

Podbeskidzie

MJscreen

Biskup Roman Pindel nawiązał w Skoczowie do tematyki sumienia podjętej przez Papieża na skoczowskiej Kaplicówce w 1995 r.

Papieskie słowa, wypowiedziane 25 lat temu na skoczowskiej Kaplicówce, przypomniał biskup Roman Pindel w okolicznościowej homilii wygłoszonej na diecezjalnym odpuście ku czci św. Jana Sarkandra, który 400 lat temu zmarł śmiercią męczeńską, dochowując tajemnicy spowiedzi. Biskup podkreślił, że Msza św., którą odprawił Papież 22 maja 1995 r. w Skoczowie, pozostanie na zawsze w pamięci diecezji.

Człowiek wierzący powinien pamiętać, że w jego sumieniu przemawia Duch Święty. Ten Duch mówi nie tylko, co jest dobre i złe, ale też skłania człowieka do żalu i ufności w miłosierdzie Boże. Duch Święty daje więcej, niż sam zapis przykazań Bożych. On także daje moc do wypełniania przykazań Bożych, czasami aż do umocnienia w gotowości na śmierć męczeńską i dawania świadectwa o swej wierze – mówił bp Roman Pindel na Mszy św. odpustowej, sprawowanej w niedzielę 24 maja w Skoczowie. W tym dniu na Kaplicówce miał się odbyć tradycyjny odpust ku czci św. Jana Sarkandra, poprzedzony procesją na wzgórze i połączony z uroczystym dziękczynieniem za jubileusze – 25-lecia wizyty papieskiej i 25-lecia kanonizacji św. Jana Sarkandra.

(Na skoczowskim wzgórzu Kaplicówka Papież Jan Paweł II odprawił 22 maja 1995 r. Mszę św. dziękczynną za kanonizację św. Jana Sarkandra, której dokonał dzień wcześniej w czeskim Ołomuńcu).

Stało się jednak inaczej – uroczystość była skromna, bez procesji na wzgórze z udziałem setek kapłanów i wiernych z całej diecezji. Odbyła się w kościele parafialnym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie przy udziale niewielkiego grona kapłanów i wiernych. W związku z panującą sytuacją epidemiczną pozostali uczestnicy łączyli się przez transmisję internetową.

Mszy św. przewodniczył biskup Roman Pindel w koncelebrze z miejscowym proboszczem ks. Witoldem Grzombą i sekretarzem biskupa ks. Piotrem Górą. – Msza św. sprawowana przez Papieża nazajutrz po kanonizacji św. Jana Sarkandra w Ołomuńcu pozostanie na zawsze w pamięci naszej diecezji. Usłyszeliśmy wtedy programowe i zarazem ponadczasowe słowo na temat sumienia. Wypowiedział je w określonych warunkach politycznych i społecznych, w początkach nowego kształtu społeczno-politycznego naszej ojczyzny. Dziś także słowo Papieża powinno nas pouczać – zwłaszcza wtedy, gdy dostrzegamy głębokie podziały w społeczeństwie, zawziętość i agresję, a nawet tworzenie fałszywych wiadomości dla dyskredytowania przeciwnika. Z wdzięcznością wspominamy podjęte przez Papieża na Kaplicówce tematy, takie jak sumienie i nasze posłuszeństwo wobec jego głosu oraz konieczność podejmowania decyzji w sprawach osobistych i społecznych według dobrze ukształtowanego sumienia – powiedział bp Roman Pindel.

Zauważył przy tym, że odpowiedzialność w sumieniu człowieka polega też na tym, że kiedy człowiek stanie na końcu swojego życia przed Bogiem, zobaczy zestawienie wszystkich głosów swojego sumienia i odpowiadające im czyny. Dlatego wielka jest odpowiedzialność chrześcijanina za posłuszeństwo wobec sumienia i za jego stan.

MJscreen


Na zakończenie uroczystości biskup otrzymał od skoczowskiej parafii w darze kopię obrazu z wizerunkiem św. Jana Sarkandra, który znajduje się na co dzień w kaplicy – miejscu narodzenia Świętego. Otrzymał również kopię medalika z 1860 r. wybitego w Ołomuńcu z okazji beatyfikacji męczennika, reprint wydawnictw wydanych z okazji 300-lecia śmieci Jana Sarkandra i dary od związku pszczelarzy. Po Mszy św. biskup wraz z kapłanami i wiernymi odmówił Litanię do św. Jana Sarkandra przed ołtarzem i relikwiami męczennika.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję