Reklama

Niedziela na Podbeskidziu

Uroczystości 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej

– Tylko Chrystusowy krzyż może być prawdziwym źródłem pojednania i zgody. Albowiem to właśnie z krzyża rodzi się odwaga, którą czerpali również 50 lat temu, w pamiętnym 1965 r. biskupi polscy, by w braterskim geście wyciągnąć ręce do biskupów niemieckich, przebaczając i prosząc o przebaczenie. Potrzeba nam i dziś tej odwagi płynącej z krzyża – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w Rychwałdzie podczas Mszy św. dziękczynnej za 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej. Eucharystia była sprawowana w niedzielę 19 lipca przy ołtarzu polowym na łące obok rychwałdzkiego sanktuarium

Niedziela bielsko-żywiecka 31/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

uroczystość

Monika Jaworska

Procesja z kopią obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej i koronami bielsko31.indd 5 2015-07-24 14:29:43

Rzesza wiernych gromadziła się już od godz. 14 na łące niedaleko sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczyści, a kapele góralskie śpiewały religijne pieśni. Tymczasem tuż przed rozpoczęciem Mszy św. prymas Polski abp Wojciech Polak w sanktuarium poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej ze złotymi koronami, odnowione tabernakulum i suknię wdzięczności. Następnie zgromadzeni w świątyni udali się procesyjnie do ołtarza polowego z kopią obrazu niesioną przez rychwałdzkich franciszkanów przy akompaniamencie orkiestry dętej.

Mszy św. przy ołtarzu polowym przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz w koncelebrze z abp. Wojciechem Polakiem, biskupami z naszej diecezji: Romanem Pindlem, Piotrem Gregerem i Tadeuszem Rakoczym oraz hierarchami z Polski i zagranicy, w tym z abp. seniorem archidiecezji częstochowskiej Stanisławem Nowakiem, bp. kieleckim Janem Piotrowskim, bp. gliwickim Janem Kopcem, bp. pomocniczym krakowskim Janem Szkodoniem i bp. pomocniczym diecezji Santa Cruz w Boliwii o. Stanisławem Dowlaszewiczem. Modliło się także kilkudziesięciu kapłanów, w tym przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych o. Jarosław Zachariasz OFMConv. Kustosz sanktuarium o. Bogdan Kocańda OFMConv przywitał również siostry zakonne, liczne delegacje, przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich prezydenta elekta Andrzeja Dudę i rzesze pielgrzymów.

Program Maryi: patrzeć z ufnością na Jezusa

Rozpoczynając Eucharystię kard. Dziwisz nawiązał do słów, jakie abp. Wojtyła wypowiedział 50 lat temu podczas koronacji obrazu Pani Ziemi Żywieckiej. – Przyszliśmy tutaj jako spadkobiercy i dziedzice naszych przodków. Odziedziczyliśmy po nich tę tradycję modlitwy żywej, tę nadzieję niezłomną i miłość gorącą. I z tym dziedzictwem tutaj przychodzimy – podkreślił kard. Dziwisz. Również abp Polak w homilii odwoływał się do wydarzeń sprzed 50 laty. Przypomniał, że koronacja w Rychwałdzie, dokonana 18 lipca 1965 r. przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego abp. Karola Wojtyłę, była wyrazem wielkiej czci oddawanej Matce Bożej. Zachęcał za Prymasem Tysiąclecia i papieżem Franciszkiem, aby patrzeć z ufnością na Jezusa. – To jest program Maryi. To jest Jej matczyna zachęta dla nas. To jest Jej przesłanie, z którym przychodzi wciąż do nas. Patrzcie z ufnością na Jezusa. To znaczy: słuchajcie tego, co naucza. Przyjmijcie Jego zbawczą moc, gdy łamie dla nas chleb i pragnie nas nim nakarmić – zaapelował abp Polak.

Reklama

Na zakończenie homilii Prymas Polski zaapelował o modlitwę o odrodzenie sumień Polaków: – Trzeba nam prosić Boga przez Maryję o naszą odnowę, o nawrócenie naszych umysłów i serc, o to, by sumienie wszystkich się obudziło w duchu solidarności i odpowiedzialności za siebie nawzajem i za to dobro wspólne, którym jest nasza ojczyzna.

Pod koniec Mszy św. bp Pindel podziękował zebranym za wspólną modlitwę. Zauważył, że kard. Dziwisz, abp Nowak oraz bp Rakoczy 50 lat temu uczestniczyli w koronacji cudownego obrazu. Szczególnie dziękował franciszkanom konwentualnym za „gorliwą opiekę duszpasterską w Rychwałdzie od 70 lat, za leczenie duszy i ciała, za łączenie w duszpasterstwie tego, co stare i tego, co nowe”. Prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv dziękował w pierwszej kolejności Bogu za „piękno stworzonego świata i najpiękniejsze dzieło stworzenia – Maryję”. – Mam świadomość całego wysiłku, jaki włożyły całe pokolenia moich współbraci w trwający tu od lat kult Matki Bożej – zaznaczył i podziękował także wiernym za ich wkład w przygotowanie uroczystości.

Istotą jest to, żeby czynić dobro

Po Mszy św. górale żywieccy w postawie klęczącej oddali hołd Matce Bożej Rychwałdzkiej. Prosili Maryję o opiekę nad Polakami i ojczyzną. – Daj nam mocną wiarę, byśmy się nie zagubili w tym rozbieganym świecie i chcieli żyć po Bożemu w naszych rodzinach i wspólnocie – modlili się górale.

Reklama

Prezydent elekt Andrzej Duda otrzymał w darze z rąk o. Bogdana Kocańdy ikonę Matki Bożej Rychwałdzkiej. Wdzięczny za dar prosił o modlitwę o siłę i mądrość, by mógł podołać nowej roli. Podkreślił, że Maryja wyprosiła wiele łask i cudów dla ojczyzny. – Maryja uprosiła także natchnienia dla naszych wielkich przywódców duchowych, jak nasz wspaniały Ojciec Święty Jan Paweł II, ale i dla przywódców politycznych, bo każdy człowiek jest w stanie zrobić coś dobrego dla innych, ten wierzący i ten niewierzący. Istotą jest to, żeby czynić dobro. Ale wierzącym modlitwa z całą pewnością pomaga. Jest tym elementem, który z jednej strony mobilizuje, ale z drugiej zobowiązuje. To, że człowiek jest człowiekiem wierzącym, to takie dodatkowe zobowiązanie – podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że obraz powędruje z nim do Pałacu Prezydenckiego. Kończąc zapewnił: – Wierzę w to głęboko, że to wielkie dzieło naprawy Rzeczypospolitej, które jest przed nami, my, jako ludzie wierzący, także dzięki tej modlitwie tym lepiej, uczciwiej i rzetelniej zdołamy zrealizować.

2015-07-30 12:36

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W niedzielę w Polsce obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

2020-05-22 11:29

[ TEMATY ]

wniebowstąpienie

uroczystość

Rafael Santi

Rafael Santi "Przemienienie Pańskie" (1516-1520)

40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od 2004 r. w Polsce zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku przypada 24 maja. Zmiana podyktowana była chęcią umożliwienia udziału w uroczystościach większej liczbie wiernych. W Polsce w przeciwieństwie do wielu innych krajów ten dzień (czwartek) nie jest ustawowo wolny od pracy.

Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że Jezus Chrystus po 40. dniach od swojego Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba. Tradycja Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie stworzenia.

Samo określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich: "Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej." (Dz 1, 9-12).

- „Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją. Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem. W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest prawdziwym człowiekiem. W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bogiem prawdziwym. Po grobie - niebo, po krzyżu - tron. W poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona natura śmiertelna. Na tron niebieski zostaje posadzone ziemskie ciało” - tak mówił w IV wieku św. Augustyn.

Chrześcijanie od najdawniejszych czasów otaczali czcią i kultem miejsce na Górze Oliwnej, gdzie na kamieniu, wedle tradycji, Jezus pozostawił ślady swoich stóp, zanim wzniósł się do nieba. Pod koniec IV wieku wzniesiono tu rotundę, obok której później zbudowano klasztor.

W XII wieku krzyżowcy zbudowali ośmioboczną świątynię z kopułą otwartą ku niebu i ufortyfikowany klasztor. W końcu XII wieku chrześcijańska świątynia zastała zamieniona na meczet i do dzisiaj pozostaje w rękach muzułmańskich, jednak nie jako czynny meczet, ale jako obiekt muzealny, który można zwiedzać. Nie uległ on zniszczeniu, zachowując podstawowe rysy budowli krzyżowców, zapewne z tego powodu, że muzułmanie utrzymują wiarę we Wniebowstąpienie Jezusa jako proroka, który poprzedził Mahometa. Na mocy dekretu sułtana z XIX wieku Kościół rzymskokatolicki może obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w tym historycznym sanktuarium.

Pierwotnie Kościół świętował Wniebowstąpienie Pana Jezusa razem z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Rozdzielenie tych świąt nastąpiło około 370 roku, czego świadkiem jest św. Augustyn.

W tym dniu z wystroju kościołów usuwa się symboliczną figurę Chrystusa zmartwychwstałego. Dawniej w niektórych częściach Polski, dopełniano tradycji "topienia diabła". Kukła zrobiona ze słomy i szmat była okładana kijami i rózgami, a potem ku uciesze wszystkich topiona w wodach najbliższej rzeki.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest ustawowym dniem wolnym przypadającym w czwartek (40 dni po Zmartwychwstaniu) w Niemczech, Francji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Szwajcarii, Belgii i Austrii.

Warto podkreślić, że Kościoły tradycji reformowanej w Polsce święto Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzą wciąż w czwartek. Na mocy ustawy członkowie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Zielonoświątkowego mają prawo do zwolnienia od pracy lub nauki.

CZYTAJ DALEJ

Minister Piontkowski poinformował o decyzji ws. powrotu dzieci do szkół

2020-06-01 12:26

[ TEMATY ]

koronawirus

©Syda Productions – stock.adobe.com

Do 26 czerwca, czyli końca zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość; przed wakacjami nie będzie przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach - poinformował w poniedziałek minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Minister wskazał, że podczas przeprowadzania egzaminów (od 8 czerwca matury, od 16 czerwca egzamin ósmoklasisty) będą dni wolne od zajęć dydaktycznych. "W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku.

Zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszone 12 marca. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość. Częściowo wznowiono działalność niektórych placówek, m.in. przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zajęcia w klasach 1-3 w szkołach podstawowych.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ krap/

CZYTAJ DALEJ

Siostry z Łabuń przyjęły wezwanie

2020-06-01 22:39

[ TEMATY ]

siostry franciszkanki challenge siepomaga

FMM Duszpasterstwo młodych i powołań

Po siostrach honoratkach z Częstochowy i siostrach prezentkach z Krakowa w dobroczynną akcję „Hot16Challenge”, włączyły się Siostry Franciszkanki Maryi z Łabuń. Do udziału w akcji, która zachęca do zbiórki środków finansowych na walkę z koronawirusem, misjonarki z Łabuń zostały nominowane przez kleryków z Ołtarzewa. „Hej! Dziękujemy wam, klerycy z Ołtarzewa Kto to wymyślił mówić nie potrzeba. My się tego wyzwania podejmiemy i coś nie-coś wam zarapujemy” – to pierwsze słowa utworu, którego można posłuchać na kanale FMM Duszpasterstwo młodych i powołań w serwisie YouTube. Siostry z Łabuń zachęcają do akcji www.siepomaga.pl/hot16challenge i do modlitwy za chorych i zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Zgodnie ze zwyczajem akcji siostry nominowały kolejnych wykonawców, którymi są: Kuria Zamojsko – Lubaczowska, abp Grzegorz Ryś, Teatr Futryna i Krzysztof Antkowiak. Należy dodać, że akcję „Hot16Challenge”, zainicjował raper Solar. Polega ona na tworzeniu przez osoby ze świata kultury, mediów czy polityki szesnastowersowych zwrotek i zachęcaniu do zbiórki pieniężnej organizowanej na siepomaga.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję