Reklama

Uroczystości 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej

2015-07-30 12:36

Monika Jaworska
Edycja bielsko-żywiecka 31/2015, str. 4-5

Monika Jaworska
Procesja z kopią obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej i koronami bielsko31.indd 5 2015-07-24 14:29:43

– Tylko Chrystusowy krzyż może być prawdziwym źródłem pojednania i zgody. Albowiem to właśnie z krzyża rodzi się odwaga, którą czerpali również 50 lat temu, w pamiętnym 1965 r. biskupi polscy, by w braterskim geście wyciągnąć ręce do biskupów niemieckich, przebaczając i prosząc o przebaczenie. Potrzeba nam i dziś tej odwagi płynącej z krzyża – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w Rychwałdzie podczas Mszy św. dziękczynnej za 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej. Eucharystia była sprawowana w niedzielę 19 lipca przy ołtarzu polowym na łące obok rychwałdzkiego sanktuarium

Rzesza wiernych gromadziła się już od godz. 14 na łące niedaleko sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczyści, a kapele góralskie śpiewały religijne pieśni. Tymczasem tuż przed rozpoczęciem Mszy św. prymas Polski abp Wojciech Polak w sanktuarium poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej ze złotymi koronami, odnowione tabernakulum i suknię wdzięczności. Następnie zgromadzeni w świątyni udali się procesyjnie do ołtarza polowego z kopią obrazu niesioną przez rychwałdzkich franciszkanów przy akompaniamencie orkiestry dętej.

Mszy św. przy ołtarzu polowym przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz w koncelebrze z abp. Wojciechem Polakiem, biskupami z naszej diecezji: Romanem Pindlem, Piotrem Gregerem i Tadeuszem Rakoczym oraz hierarchami z Polski i zagranicy, w tym z abp. seniorem archidiecezji częstochowskiej Stanisławem Nowakiem, bp. kieleckim Janem Piotrowskim, bp. gliwickim Janem Kopcem, bp. pomocniczym krakowskim Janem Szkodoniem i bp. pomocniczym diecezji Santa Cruz w Boliwii o. Stanisławem Dowlaszewiczem. Modliło się także kilkudziesięciu kapłanów, w tym przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych o. Jarosław Zachariasz OFMConv. Kustosz sanktuarium o. Bogdan Kocańda OFMConv przywitał również siostry zakonne, liczne delegacje, przedstawicieli życia publicznego, a wśród nich prezydenta elekta Andrzeja Dudę i rzesze pielgrzymów.

Program Maryi: patrzeć z ufnością na Jezusa

Rozpoczynając Eucharystię kard. Dziwisz nawiązał do słów, jakie abp. Wojtyła wypowiedział 50 lat temu podczas koronacji obrazu Pani Ziemi Żywieckiej. – Przyszliśmy tutaj jako spadkobiercy i dziedzice naszych przodków. Odziedziczyliśmy po nich tę tradycję modlitwy żywej, tę nadzieję niezłomną i miłość gorącą. I z tym dziedzictwem tutaj przychodzimy – podkreślił kard. Dziwisz. Również abp Polak w homilii odwoływał się do wydarzeń sprzed 50 laty. Przypomniał, że koronacja w Rychwałdzie, dokonana 18 lipca 1965 r. przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego abp. Karola Wojtyłę, była wyrazem wielkiej czci oddawanej Matce Bożej. Zachęcał za Prymasem Tysiąclecia i papieżem Franciszkiem, aby patrzeć z ufnością na Jezusa. – To jest program Maryi. To jest Jej matczyna zachęta dla nas. To jest Jej przesłanie, z którym przychodzi wciąż do nas. Patrzcie z ufnością na Jezusa. To znaczy: słuchajcie tego, co naucza. Przyjmijcie Jego zbawczą moc, gdy łamie dla nas chleb i pragnie nas nim nakarmić – zaapelował abp Polak.

Reklama

Na zakończenie homilii Prymas Polski zaapelował o modlitwę o odrodzenie sumień Polaków: – Trzeba nam prosić Boga przez Maryję o naszą odnowę, o nawrócenie naszych umysłów i serc, o to, by sumienie wszystkich się obudziło w duchu solidarności i odpowiedzialności za siebie nawzajem i za to dobro wspólne, którym jest nasza ojczyzna.

Pod koniec Mszy św. bp Pindel podziękował zebranym za wspólną modlitwę. Zauważył, że kard. Dziwisz, abp Nowak oraz bp Rakoczy 50 lat temu uczestniczyli w koronacji cudownego obrazu. Szczególnie dziękował franciszkanom konwentualnym za „gorliwą opiekę duszpasterską w Rychwałdzie od 70 lat, za leczenie duszy i ciała, za łączenie w duszpasterstwie tego, co stare i tego, co nowe”. Prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv dziękował w pierwszej kolejności Bogu za „piękno stworzonego świata i najpiękniejsze dzieło stworzenia – Maryję”. – Mam świadomość całego wysiłku, jaki włożyły całe pokolenia moich współbraci w trwający tu od lat kult Matki Bożej – zaznaczył i podziękował także wiernym za ich wkład w przygotowanie uroczystości.

Istotą jest to, żeby czynić dobro

Po Mszy św. górale żywieccy w postawie klęczącej oddali hołd Matce Bożej Rychwałdzkiej. Prosili Maryję o opiekę nad Polakami i ojczyzną. – Daj nam mocną wiarę, byśmy się nie zagubili w tym rozbieganym świecie i chcieli żyć po Bożemu w naszych rodzinach i wspólnocie – modlili się górale.

Prezydent elekt Andrzej Duda otrzymał w darze z rąk o. Bogdana Kocańdy ikonę Matki Bożej Rychwałdzkiej. Wdzięczny za dar prosił o modlitwę o siłę i mądrość, by mógł podołać nowej roli. Podkreślił, że Maryja wyprosiła wiele łask i cudów dla ojczyzny. – Maryja uprosiła także natchnienia dla naszych wielkich przywódców duchowych, jak nasz wspaniały Ojciec Święty Jan Paweł II, ale i dla przywódców politycznych, bo każdy człowiek jest w stanie zrobić coś dobrego dla innych, ten wierzący i ten niewierzący. Istotą jest to, żeby czynić dobro. Ale wierzącym modlitwa z całą pewnością pomaga. Jest tym elementem, który z jednej strony mobilizuje, ale z drugiej zobowiązuje. To, że człowiek jest człowiekiem wierzącym, to takie dodatkowe zobowiązanie – podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że obraz powędruje z nim do Pałacu Prezydenckiego. Kończąc zapewnił: – Wierzę w to głęboko, że to wielkie dzieło naprawy Rzeczypospolitej, które jest przed nami, my, jako ludzie wierzący, także dzięki tej modlitwie tym lepiej, uczciwiej i rzetelniej zdołamy zrealizować.

Tagi:
uroczystość

Aby pamięć trwała…

2019-11-05 13:08

Joanna Ferens
Edycja zamojsko-lubaczowska 45/2019, str. 6

Religijno-patriotyczne uroczystości upamiętniające pomordowanych mieszkańców Lipowca Starego odbyły się w niedzielę 20 października br.

Joanna Ferens
Poświęcenia pomnika dokonał ks. Adam Sobczak

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. sprawowanej w kościele filialnym pw. św. Jadwigi Królowej w Lipowcu Starym, którą w intencji zamordowanych mieszkańców sprawował wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym, ks. Adrian Borowski. Już na wstępie podkreślał on, iż ofiara życia tych cichych bohaterów nie może zostać zapomniana.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda: Polakiem jest ten, kto ma Polskę w sercu

2019-11-12 13:40

lk / Warszawa (KAI)

Nasza wielka tradycja opiera się na korzeniach chrześcijańskich, ale jest to tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich innych. Dla mnie Polakiem jest każdy ten, kto ma Polskę w sercu. To jest dla mnie najważniejsze kryterium - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym we wtorek 12 listopada podczas inauguracyjnego posiedzenia IX kadencji Sejmu RP.

Telewizja Trwam / wPolityce.pl
Prezydent Andrzej Duda

Inauguracyjne posiedzenie w południe otworzył marszałek senior Antoni Macierewicz, witając wszystkich parlamentarzystów oraz m.in. członków rządu, byłych prezydentów, korpus dyplomatyczny i przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, a także przedstawicieli wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych funkcjonujących w Polsce, po czym głos zabrał prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, nawiązując z jednej strony do ostatnich wyborów parlamentarnych, a z drugiej do obchodzonej wczoraj 101. rocznicy odzyskania niepodległości, że w najistotniejszych dla Polski sprawach najważniejsza jest jedność. Tłumaczył, że Polska jest jedna i wspólna, a on sam jest przekonany, iż "w wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie i wspólne zdanie".

Przypomniał, że Rzeczpospolitą zawsze tworzyli obywatele różnych religii, wyznań i kultur, ale mimo tych różnic znajdowali porozumienie w sprawach dla Ojczyzny kluczowych. - Nasza wielka tradycja opiera się na korzeniach chrześcijańskich, ale jest to tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich innych, którzy mają odmienne poglądy religijne czy ideowe. To wielka istota tej wspólnoty, że wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami - powiedział prezydent.

Prezydent wyraził przekonanie, że mimo różnic w poglądach wybrani na nową kadencję parlamentarzyści zasiadają tutaj z pobudek patriotycznych. "Dla mnie Polakiem jest każdy ten, kto ma Polskę w sercu. To jest dla mnie najważniejsze kryterium" - dodał.

Andrzej Duda wspomniał też słowa św. Jana Pawła II, które padły w Sejmie przed dwudziestu laty: "Miejsce, w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem w życiu publicznym z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego".

- Jakże te słowa są znaczące i w moim przekonaniu powinny być gdzieś tutaj wyrzeźbione. One są najważniejszym przekazem, jaki mógł dać papież ludziom, zasiadającym w tej izbie - podsumował prezydent.

Prezydent przypomniał, że w wolną Polskę - czy to w roku 1918, roku 1939 czy w Powstaniu Warszawskim - bili się ludzie różnych religii i wyznań, tak chrześcijanie, jak i wyznawcy judaizmu czy islamu. - To jest to, co ich wszystkich łączyło - nasza wielka wspólna tradycja ponad tysiąca pięćdziesięciu lat państwa polskiego, wyrosłego na korzeniach chrześcijańskich, chrześcijaństwa, które przyjęliśmy przez Czechy z Rzymu - powiedział.

- Ale to wiele kultur, które się spotkały na tej ziemi na przebiegu, ukształtowało przez stulecia nasze społeczeństwo - mówił prezydent. Wspomniał też o wielkiej roli polskiej inteligencji i duchowieństwa, które współtworzyły polską tożsamość narodową i polską państwowość.

Andrzej Duda wyjaśnił też, że podstawą patriotyzmu w odróżnieniu do nacjonalizmu i innych postaw jest miłość. - Niech miłość do współobywatela będzie tym elementem podstawowym, przed wszystkim, co się dzieje - dodał.

Zaznaczył, że "poglądy można mieć i trzeba je mieć". - Państwo je macie, one są bardzo często wyraziste, mocne i głębokie. Ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, a był językiem szacunku. To jest potrzebne Polsce. Proszę, by debata sejmowa nie budziła zgorszenia - zaapelował Andrzej Duda.

Marszałek senior Antoni powiedział z kolei, że zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. - Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - dodał.

Zaznaczył ponadto, że nowy Sejm jest bardzo zróżnicowany, ale absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, katolickich i niepodległościowych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich – ARKA 2019

2019-11-12 21:13

Karol Regulski

IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA 2019 odbywa się w 8 miastach Polski: w Głuszycy, Krakowie, Lublinie, Łomży, Nowym Sączu, Rzeszowie, Siedlcach oraz Warszawie. Filmy prezentowane są w kolejne weekendy listopada 2019. W Dobrym Miejscu odbędzie się warszawska edycja wydarzenia.

festiwalarka.pl

Tygodnik Katolicki "Niedziela" obiął wydarzenie swoim patronatem.

IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich „Arka”

Miejsce: Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul. Dewajtis 3.

Czas trwania: do 2019-12-01

Czwarta już edycja Festiwalu Arka jest odpowiedzią na potrzeby ludzi ceniących spotkania z filmem dobrym i ważnym – w myśl hasła przewodniego: „Weź udział w święcie kina chrześcijańskiego”. Wierzymy, że filmy, które wybraliśmy i które obejrzy polska publiczność, wpisują się w mądrą i otwartą dyskusję o współczesnym świecie. Filmy, które mówią o sensie życia i o wartościach chrześcijańskich. Wartościach, które zbudowały fundamenty naszego świata, które są tak ważne dla wspólnego rozwoju Polski i Europy.

Fundacja Węzeł

W programie tegorocznej edycji Festiwalu ARKA znajdują się najważniejsze premiery kina chrześcijańskiego:

Niesamowita łaska / Amazing grace: Aretha Franklin - (Dobre Miejsce, 15.11 (niedziela) godz. 19:00) -

Jutro czeka nas długi dzień - (Dobre Miejsce, 17.11 (niedziela) godz. 18:00) /p>

Odwaga w ogniu - (Dobre Miejsce, 01.12 (niedziela) godz. 18:00)

Lourdes

Schronienie w chmurach / A shelter among clouds

Życie w górach / This Mountain Life

Odrodzenie / Resurrection

Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA jest dla tych, którzy są ciekawi. Dla tych, którym nie jest wszystko jedno. Dla tych, którzy poszukują prawdy i odpowiedzi na najważniejsze pytania. Wreszcie dla tych, którzy kochają kino i chcą w nim spędzać czas w przekonaniu, że nie był to czas stracony.

Festiwal ARKA to także: spotkania wokół tematyki filmów z liderami lokalnych społeczności, dyskusje na ważkie społecznie tematy, poruszające problemy współczesnego świata, spotkania z twórcami filmów pokazywanych na festiwalu, koncerty, warsztaty.

Szczegóły: www.festiwalarka.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem