Reklama

Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Boleszkowicach

Liczba wiernych: 2399
Proboszcz: ks. Jan Terlikowski
Wikariusz: ks. Jan Pikuto
Kościoły filialne: Namyślin - pw. św. Ludwika, Wysoka - pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Wspólnoty: Żywy Różaniec (5 róż), ministranci, Parafialny Zespół Caritas, Rada Parafialna, Oaza Dzieci Bożych, Straż Honorowa Serca Jezusowego, Stowarzyszenie Matki Bożej Dobrej Śmierci
Czasopisma: "Rycerz Niepokalanej", "Don Bosco", "Niedziela" - 10 egzemplarzy

Boleszkowice stanowią cel naszej kolejnej wizyty, tym razem u gościnnych Księży Salezjanów, których już kilkakrotnie odwiedziliśmy w różnych miejscach ich posługi.
Nazwa Boleszkowice wzmiankowana jest po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1252 r. W tym czasie był to słowiański gród usytuowany na wyspie, a który w XIII w. otrzymał prawa targowe. Wiek później Boleszkowice stanowiły rodzaj osady miejskiej, bez fortyfikacji. Na początku zaś XV w. osada ta przejściowo należała do Zakonu Krzyżackiego. Najcenniejszym zabytkiem jest oczywiście kościół parafialny, który w kolejnych źródłach pisanych pojawia się pod datą 1401, ale domniemywać trzeba, że budowę rozpoczęto już w XIV w. Z tej pierwotnej świątyni zachowane zostały dolne, granitowe partie wieży z ostrołukowym portalem. Kościół podobnie jak miasto uległ zniszczeniu w czasie pożarów (1536, 1633 i 1718). Na początku XIX w. świątynię rozebrano, a w połowie stulecia zbudowano nową, częściowo wykorzystując kamień ze średniowiecznej budowli. Obecny neogotycki kościół jest orientowany, położony na rzucie krzyża łacińskiego, z 5-boczną apsydą i transeptem. Elewacje ozdobione są ostrołukowymi blendami oraz położonymi centralnie oknami z maswerkami. We wnętrzu kościoła naszą uwagę powinny przede wszystkim przykuć: drewniany, polichromowany ołtarz, prospekt organowy, empory, trzy żeliwne dzwony bez napisów z początku XX w. Oprócz kościoła w Boleszkowicach powinniśmy zobaczyć także zabytkowy cmentarz żydowski z XIX w. oraz liczne neolityczne stanowiska archeologiczne, a w lasach kurhany. Warto jeszcze dodać, że równie ciekawą przeszłość mają Namyślin i Wysoka - filie Boleszkowic. W 1540 r. wymieniano Namyślin jako własność zakonu Joanitów z Chwarszczan, po jego kasacie przeszła na własność margrabiego Jana z Kostrzynia. Tutejszy kościół pw. św. Ludwika zbudowano pierwotnie z kamienia polnego w 1850 r. Przebudowy dokonano w latach 1903-04, a poświęcono 22 września 1946 r. Natomiast Wysoką wymieniano już w 1337 r. Założono ją na miejscu słowiańskiej osady jako wieś kolonistów. W XV w. stanowiła własność rycerską; zniszczona w połowie XVII w., na nowo została zasiedlona w końcu XX w. Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus pochodzi z przełomu XIV/XV, a obecny wygląd to dzieło przebudowy w latach 1880-90, poświęcenia dokonano 3 października 1946 r.
Kościół parafialny w Boleszkowicach został poświęcony 13 czerwca 1946 r. i przekazany w administrację Salezjanom z Dębna. Oficjalnie parafię erygowano 1 czerwca 1951 r. Pierwszym proboszczem był ks. Witold Golak do 1959 r. Następnie proboszczami byli ks. K. Pietrzyk do1966 r., ks. T. Malawski do 1969 r., ks. M. Brzozowski do 1976 r., ks. T. Trzeszczkowski do 1981 r., ks. M. Leśniak do 1987 r., ks. M. Chojnacki do 1988 r., ks. S. Smuniewski do 1997 r. oraz ks. F. Warniewski do 1998 r. Od czerwca 1998 r. pracuje tutaj ks. Jan Terlikowski. Z ważniejszych dotychczasowych wydarzeń zanotowanych skrzętnie na kartach parafialnej kroniki warto zaakcentować budowę plebanii za czasów ks. M. Leśniaka i ks. S. Smuniewskiego. W 1976 r. została pokryta blachą wieża kościoła w Namyślinie. Natomiast w Wysokiej położono nową posadzkę w prezbiterium w 1997 r. W samych zaś Boleszkowicach za proboszczowania ks. Stanisława Smuniewskiego dokonano generalnego remontu dachu kościoła, a później pod kierownictwem ks. Franciszka Warniewskiego wykonano posadzkę pomiędzy ławkami i pod chórem. Warto również dodać, że do 1990 r. parafia w Boleszkowicach obsługiwała kościoły w Troszynie i Sitnie. Po ustanowieniu 26 sierpnia 1990 r. parafii w Troszynie przeszły one pod duszpasterską opiekę tamtejszych proboszczów.
Z proboszczem ks. Janem spotykam się na gościnnej plebanii, która - jak to zwykle bywa u Księży Salezjanów - połączona jest z Oratorium, służącym młodzieży tej parafii. Taki jest przecież charyzmat pracy tego zgromadzenia. Jednak mimo wszystko Ksiądz Proboszcz mówi, że, niestety, jego parafia starzeje się. Od wielu już lat liczba pogrzebów czasem dwukrotnie przewyższa ilość udzielanych chrztów świętych (w 2001 r. pogrzebów było 31, a chrztów 15). Wiąże się to z przeszłością powojennych lat, gdy tereny należące do parafii zasiedlali w większości dawni repatrianci ze Wschodu oraz pewna grupa z okolic Kielc, a także z Bieszczad. Odnaleźć tu można również wojennych osadników, którzy po zakończeniu zmagań wojennych tutaj właśnie postanowili budować swą przyszłość. Ich głównym zajęciem, któremu są wierni do tej pory, jest uprawa ziemi. Prowadzenie indywidualnych gospodarstw traktują jako antidotum na powszechne bezrobocie i zubożenie społeczeństwa. Część mieszkańców szuka pracy w Dębnie i Kostrzynie, a nawet w Szczecinie, co ma niewątpliwie wpływ na całokształt postaw religijnych. Parafia w Boleszkowicach nie odbiega pod tym względem zasadniczo od większości innych w naszej archidiecezji. Średnia frekwencja na niedzielnej Eucharystii to 30% ogółu wiernych. Mają oni możliwość przeżycia Najświętszej Ofiary w kościele parafialnym o godz. 8.30, 13.00 i 18.00, w ciągu tygodnia natomiast o godz. 18.00 (zimą o godz. 17.00). W Namyślinie Msza św. sprawowana jest o godz. 10.00, a w środę o godz. 12.00 i - co ważne - z dużym zaangażowaniem miejscowych dzieci, które po zakończeniu lekcji wszystkie przybywają co tydzień do kościoła. W trzecim kościele, w Wysokiej, niedzielna Msza św. odprawiana jest o godz. 11.30, a w piątek tamtejsza cząstka parafii modli się o godz. 16.00. Ważnym dniem jest pierwszy piątek miesiąca, kiedy to w każdym z kościołów jest spowiedź św., potem Msza św z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Poza tym dniem - jak wszędzie u Księży Salezjanów - mocno akcentowany jest każdorazowo 24. dzień miesiąca - Wspomożycielki Wiernych, a także 31. - wspomnienie św. Jana Bosco. Rzadko spotykanym akcentem jest natomiast działalność w parafii grupy modlitewnej Stowarzyszenia Matki Bożej Dobrej Śmierci, które szczególnie trwa na adoracji przed Panem w pierwsze czwartki miesiąca. Kolejny fundament troski o dobre duchowe oblicze parafian to katechizacja. Boleszkowice są siedzibą gminy, dlatego mieści się tu zarówno Szkoła Podstawowa (200 uczniów), jak również Gimnazjum (150 uczniów). W tych dwóch szkołach nad przekazywaniem prawd Bożych czuwają doświadczone katechetki: Marzena Urbaniak i Renata Kędzia, która także odpowiedzialna jest za lekcje religii w niewielkiej szkole w Namyślinie. Uczą się tu dzieci od I do III klasy. Współpraca z kadrą pedagogiczną układa się sposób wzorcowy, co jest bardzo widoczne chociażby w czasie rekolekcji wielkopostnych. We wspomnianym już Oratorium codziennie po południu młodzi parafianie mogą znaleźć bezpieczną przystań, w której chętnie spędzają wolny czas.
Ksiądz Proboszcz z nieskrywaną radością mówi o wielkiej trosce swoich parafian o wygląd świątyń. W Boleszkowicach wymieniono całe pokrycie dachowe, położono także 600 m2 chodnika wokół kościoła. W Namyślinie również podjęto się położenia nowego dachu, poza tym wykonano posadzkę i wymalowano wnętrze kościoła, umieszczając na wieży nowy mechanizm zegarowy. Całości inwestycji dopełnia postawiony wokół placu kościelnego betonowy płot. O nowy dach na świątyni wzbogaciła się także wspólnota w Wysokiej. W niedalekiej zaś przyszłości w Boleszkowicach położona zostanie posadzka, wykonane będą nowe ławki i wymalowane wnętrze. Kościół ten często jest także siedzibą spotkań z okazji świąt państwowych, uroczystości lokalnych, dożynek - co świadczy także o harmonijnej współpracy z władzami samorządowymi w trosce o dobro każdego człowieka. Boleszkowicka parafia poszczycić się może na razie trzema powołaniami. Ks. Adam Bednarz pracował w diecezji warszawskiej i zginął w wypadku samochodowym. W 1988 r. wyświęcony został ks. Krzysztof Bochnak - proboszcz w Wicimicach, a w 2000 ks. Mariusz Śpiewak - wikariusz parafii pw. św. M. M. Kolbego w Szczecinie.
Oddalona o 100 km od stolicy archidiecezji parafia żyje swoim ciekawym, codziennym rytmem. Warto więc kiedyś wybrać się w dłuższą podróż, by zobaczyć, jak żyje się naszym siostrom i braciom na południowym skraju diecezji, niedaleko licznych zakoli Odry.
Wyprawy do Boleszkowic na pewno nie będziemy żałowali!

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Błogosławiony prymas Wyszyński jest symbolem nadziei dla świeckich i wzorem dla pasterzy Kościoła - rozmowa z dr Ewą K. Czaczkowską

2021-09-18 10:59

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Karol Porwich/Niedziela

- Beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego jako prymasa, biskupa i duchownego jest ważnym znakiem na dziś w kontekście problemów, które przeżywa Kościół czy duchowieństwo. Jest symbolem nadziei dla świeckich i wzorem dla pasterzy Kościoła - mówi w pobeatyfikacyjnej rozmowie z KAI, dr Ewa K. Czaczkowska, autorka trzech książek o Prymasie Tysiąclecia: „Kardynał Wyszyński. Biografia”, „Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość” oraz „Będziesz miłował….Krótka historia życia Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski”, przeznaczonej dla dzieci.

Łukasz Kaczyński (KAI): Dlaczego beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się w zeszłą niedzielę, powinna głęboko odcisnąć się w sercach Polaków?

CZYTAJ DALEJ

Papież skierował przesłanie do uczestników warszawskiego spotkania w sprawie ochrony małoletnich

2021-09-18 12:58

[ TEMATY ]

Franciszek

EVTNVatican screenshot

Do stawania się „pokornymi narzędziami Pana w służbie ofiarom wykorzystywania” zachęcił Ojciec Święty uczestników rozpoczynającego się jutro w Warszawie i spotkania zorganizowanego przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i przez Konferencje Episkopatów Europy środkowej i wschodniej: na temat „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”.

Oto tekst papieskiego przesłania w tłumaczeniu na język polski:

CZYTAJ DALEJ

Młodzi, odwagi! ON jest – nie bójcie się!

2021-09-19 10:24

[ TEMATY ]

Kana młodych

Karol Porwich/Niedziela

Mimo deszczu, mimo aury, która zachęcała do zostania w domu, ci młodzi postanowili, że tego sobotniego popołudnia nie spędzą przed telewizorami. Wstali z kanap i przyjechali. Konkretnie - do Częstochowy, na wydarzenie, które już wpisało się w kalendarz i pamięć, czyli na Kanę Młodych.

Kana Młodych to spotkanie młodzieży z archidiecezji częstochowskiej. Odbywało się w różnych miejscach, w tym roku organizatorzy postawili na zlokalizowanie w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Choć pogoda nie dopisała, dopisały humory! I to wbrew obiegowej opinii, jakoby w kościele nie można było dostrzec już nawet jednej młodej osoby... Co prawda nie w kościele, a na seminaryjnych błoniach zobaczyliśmy wielu młodych ludzi, którzy przyjechali z różnych zakątków naszej archidiecezji, a także z samej Częstochowy. Do udziału w "Kanie" zaproszeni byli wszyscy ludzie młodzi od klasy 8. szkoły podstawowej wzwyż - szczególnie kandydaci do bierzmowania, ale też ci, którzy już przyjęli bierzmowanie, członkowie wspólnot i ruchów młodzieżowych, ale też i ci młodzi duchem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję