Reklama

U progu nowego roku szkolnego

Mogą liczyć na Caritas

2015-09-03 11:16

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 36/2015, str. 1, 6

Bożena Sztajner/Niedziela

Podobnie jak w latach ubiegłych, Caritas kielecka u progu nowego roku szkolnego proponuje pomoc rodzinom mającym dzieci w wieku szkolnym – a jest to czas, który zawsze stawia rodziców przed szeregiem trudnych wyzwań finansowych i kosztów nieraz nie do udźwignięcia. Rodziny mogą skorzystać z wyprawek szkolnych, z pomocy w ramach akcji „Skrzydła”, z dodatkowej żywności czy nawet nabycia w drodze konkursu energooszczędnej pralki.

Tornister z uśmiechem

Pomoc w formie szkolnej wyprawki otrzymało w tym roku ok.400 uczniów z najuboższych rodzin – tyle pakietów szkolnych przyborów przygotowała Caritas Diecezji Kieleckiej, która po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Caritas zakupiła 400 plecaków, które zostały dobrze wyposażone. – Tego rodzaju pomoc od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie – mówi ks. Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas kieleckiej.

Do akcji przyłączyły się niektóre parafie. W kościołach wystawiano specjalne kosze, do których parafianie mogli składać zakupione przybory. Tak było m.in. w parafii św. Maksymiliana i św. Wojciecha w Kielcach czy np. w Chełmcach. W zależności od potrzeb część tych artykułów jest rozprowadza przez Parafialne Zespoły Caritas lub księży w parafiach, którzy dobrze orientują się w potrzebach wiernych w parafialnych środowiskach.

Reklama

W ten sposób w akcję mogła się także włączyć każda indywidualna osoba poprzez zakup artykułów szkolnych, np. plecaków, zeszytów, bloków rysunkowych, piórników, kredek, flamastrów i dostarczenie ich do biura Caritas kieleckiej przy pl. NMP nr 1.

W ubiegłych latach kampanię wspierali także nowożeńcy, którzy zachęcali swych gości, by zamiast kwiatów z okazji ślubu ofiarowali przybory szkolne. Zebrane w ten sposób prezenty przekazane zostały w formie wyprawki szkolnej dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

– To jest ważne, żeby dzieci, które rozpoczynają rok szkolny, mogły pójść do nowej klasy bez poczucia wstydu i bycia gorszym dlatego, że muszą mieć stare, często nienadające się do dalszej pracy przybory szkolne – dodaje ks. Krzysztof Banasik.

Akacja „Skrzydła” dodaje skrzydeł

Na przełomie 2005/2006 roku diecezja kielecka przyłączyła się do ogólnopolskiego programu „Skrzydła” będącego formą pomocy stypendialnej dla uczniów z trenów diecezji. S. Katarzyna Maruszak, odpowiedzialna za „Skrzydła”, szacuje, że już powyżej 400 osób skorzystało z tej formy pomocy. Pod koniec sierpnia odbywa się weryfikacja zgłoszeń. Na rok 2014/2015 pomoc otrzymywało 89 dzieci.

Ideą programu jest systematyczne materialne wsparcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół poprzez comiesięczne wpłaty przez osoby prywatne lub firmy sugerowanej kwoty 150 zł, która stanowi swego rodzaju stypendium. Kwota może być inna w zależności od zamożności darczyńcy. Minimalny czas deklarowanej opieki to przynajmniej jeden semestr szkolny. Z kolei w ramach „Skarbonki Skrzydeł” Caritas Polska regularnie obejmuje wsparciem dzieci z diecezji kieleckiej.

Podopieczni „Skrzydeł” pochodzą z różnych rodzin: często są to rodziny cieszące się dobrą opinią, niestety zbyt biedne, by mogły zapewnić swoim dzieciom zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb.

Istnieje także możliwość udzielenia wsparcia finansowego poprzez jednorazową wpłatę na konto Caritas z dopiskiem „Skrzydła”. Wpłaty można kierować na konkretnego ucznia wyznaczonego w porozumieniu z koordynatorem programu i szkołą. Pieniądze są przeznaczone na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, finansowanie korepetycji, wyjść do kina, teatru, wyjazdów na wycieczki szkolne czy wypoczynek letni.

Darczyńcy za największą zaletę programu uważają to, iż pomoc trafia do konkretnego dziecka, o którego sytuacji mogą się w każdej chwili dowiedzieć. – Ważną cechą programu jest jego elastyczność – uważa s. Katarzyna. – Darczyńcy widzą konkretne efekty i zarazem potrzeby rodziny, dlatego czasami finansujemy rehabilitację, zakup łóżka, okularów czy tabletu, wychodząc poza standardowe wymogi programu.

Oprócz osób prywatnych, przeważnie z dużych miast (Warszawa, Kraków, Kielce), wśród darczyńców są także kieleckie czy jędrzejowskie firmy, księża, nawet koła różańcowe. Jedno dziecko zostało objęte opieką przez koło ze Świętej Katarzyny, a troje – z parafii św. Józefa w Kielcach.

Żywność i pralki

Warto skorzystać z nowej puli żywności unijnej – to także bardzo konkretna pomoc u progu nowego roku szkolnego. Żywność jest rozprowadzana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014 – 2020. Dystrybutorem są banki żywności we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym Caritas. – Jest to obecnie kilkanaście podstawowych artykułów żywnościowych, w tym mleko, cukier, mąka, makaron, ryż, konserwy, olej, sery – informuje ks. Krzysztof Banasik.

Punkty wydawania żywności znajdują się m.in. w Kielcach, Białogonie, Sędziszowie, Jędrzejowie, w dystrybucję produktów zaangażowały się także niektóre parafie, mające dobre rozeznanie co do potrzeb w swoim terenie. Obowiązuje jednak sztywny wymóg – należy posiadać stosowne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Akcji towarzyszą dodatkowe działania w postaci szkoleń na temat zasad zdrowego odżywiania, przygotowywania posiłków itd.

Rodziny mające co najmniej pięcioro uczących się dzieci wciąż mogą przystąpić do konkursu, w którym wygrana to nowoczesna pralka. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej na temat: „Wszyscy oszczędzamy wodę i energię”. Nagrodą dla rodziny jest nowa pralka automatyczna o wysokiej klasie oszczędzania wody i energii elektrycznej. Rodziny zainteresowane udziałem w konkursie mogą się zgłaszać do wszystkich placówek Caritas Diecezji Kieleckiej oraz do Biura Zarządu Caritas w Kielcach pl. NMP 1. Można też zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres kielce@caritas.pl lub tradycyjnie listem na adres ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce.

Konkurs to efekt współpracy Caritas Diecezji Kieleckiej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie edukacji ekologicznej, promowania idei oszczędzania wody i energii. – Wybraliśmy ok. stu rodzin, część odpadła na etapie weryfikacji, do zagospodarowania jest jeszcze ok. 20 pralek – informuje ks. Banasik. I, co istotne, nie obowiązuje w tym przypadku kryterium dochodowe; warunkiem jest wykonanie pracy plastycznej i udział w spotkaniu szkoleniowym.

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty, dla rodzin – jak zawsze – ogromne obciążenie budżetu, dlatego warto skorzystać z możliwych form pomocy.

Tagi:
Caritas pomoc

Reklama

Caritas pomaga na Bahamach: wiele miejsc zrównanych z ziemią

2019-09-13 16:29

vaticannews.va / Nassau (KAI)

Dziesiątki tysięcy ludzi na Bahamach całkowicie uzależnionych jest od pomocy humanitarnej, o wielu tysiącach wciąż nie ma wieści, niektóre regiony wysp praktycznie zostały zrównane z ziemią. To wciąż prowizoryczny bilans strat, jakie przyniósł ze sobą huragan Dorian. Wspólnota międzynarodowa, wśród niej także Caritas Internationalis, mobilizuje się, aby pomóc potrzebującym.

wPolityce.pl / Twitter
Huragan Dorian pustoszy Bahamy

Na wyspach, przez które przeszedł huragan, obecne są już grupy wolontariuszy, które nie tylko rozdzielają najpotrzebniejsze wsparcie, ale także przygotowują program długofalowej pomocy.

- Sytuacja jest bardzo niepokojąca, gdyż wyspy, które znalazły się w centrum działania huraganu Dorian, prawie zostały zrównane z ziemią. Wciąż są tysiące ludzi, o których nie ma żadnych informacji i oni mogą okazać się ofiarami huraganu – mówi Radiu Watykańskiemu Paolo Beccegato z Caritas Włoch.

Beccegato zwraca uwagę, że na Bahamach 70 tys. ludzi potrzebuje wszystkiego, są całkowicie uzależnieni od pomocy humanitarnej. Ponadto istnieje scenariusz, który mówi, że duża część mieszkańców wysp będzie musiała je opuścić, co może spowodować poważny kryzys demograficzny całego narodu.

"Trzeba także pamiętać, że obszary najbardziej dotknięte skutkami huraganu zamieszkiwali ludzie najbiedniejsi. Wśród nich wielu imigrantów z Haiti, którzy mieszkali w prowizorycznych barakach, w bardzo trudnych warunkach, w ogromnej biedzie. Tak więc jeszcze raz najwyższą cenę w katastrofie płacą najbiedniejsi, najbardziej zapomniani. Dlatego apelujemy do wszystkich o długofalową solidarność, gdyż trzeba odbudować całe obszary tych wysp" - mówi pracownik włoskiej Caritas.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Imię Boga – Miłosierdzie

2016-09-07 08:38

Abp Wacław Depo
Niedziela Ogólnopolska 37/2016, str. 32-33

Wsłuchawszy się w przypowieści Jezusa o zagubionej owcy, drachmie i miłosiernym ojcu, możemy stwierdzić, że są one „Ewangelią Ewangelii”. Albowiem w sposób niedościgły dla rozumu ludzkiego ukazują prawdę o Bogu, który jest zawsze bliski człowiekowi, niezależnie od stopnia jego grzeszności czy oddalenia: „zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec i idzie za zaginioną, aż ją znajdzie”; „cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która mi zginęła”; „trzeba się radować i cieszyć z tego, że brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (por. Łk 15, 4. 9. 32).

Ktoś może postawić zasadnicze pytanie: Czy jest to obraz tego samego Boga, który w Starym Przymierzu jest Bogiem ukrytym, Sprawiedliwym Sędzią, karzącym zło i odstępstwa? To pytanie wciąż rozbrzmiewa na kartach Biblii Starego i Nowego Testamentu, jak również we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa podejmowano próby, aby wymazać obraz Boga mściciela ze Starego Testamentu, a zastąpić go obrazem Boga Ojca. Za przykładem Chrystusa wyznajemy z wiarą, że „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba” jest tym samym Bogiem, który objawia się jako Ojciec Jednorodzonego Syna w Duchu Świętym. Tylko na płaszczyźnie wiary i dzięki łasce Boga uznajemy, że Jezus Chrystus objawia nam tajemnice Jedynego Boga obydwu Testamentów.

Wielokrotnie podczas lektury pism Starego Testamentu doświadczyliśmy „gorzkiej prawdy” o Bogu i Jego odniesieniach do ludzi i świata. Te obrazy Boga i realizacja Jego planów są trudne do zrozumienia, ale musimy przyznać, że od początków stworzenia aż po granice spotkania z Nowym Testamentem przekazują one tę samą miłość Boga, która objawia się poprzez miłosierdzie. Nie sposób nie dostrzec tych obrazów i postaw Boga, który lituje się i przebacza niewierności Izraela, choć na górze Synaj bardzo wyraźnie zaznaczył: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” (por. Wj 20, 3). Jego „zraniona miłość” jest zawsze większa niż gniew wobec niewierności narodu wybranego. Bóg bowiem jest radykalnie „Inny” niż człowiek z jego sposobami rozumienia, który tak często błędnie interpretuje Boże drogi. W Bożej świętości dostrzega np. jedynie niedającą się przebyć odległość i moc, a nie widzi, że jest ona równocześnie bliskością i czułością Ojca: „Pośrodku ciebie jestem Ja – Święty i nie przychodzę, aby zatracać” (Oz 11, 9). Na podobieństwo pasterza jest również zatroskany o swoje owce (Ez 34, 16). Jeżeli Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to jest także w stanie objawić się człowiekowi za pomocą obrazów i reakcji ludzkich. Biblijne antropomorfizmy mogą wydawać się proste i naiwne, ale zawsze w sposób dobitny wyrażają jakiś istotny rys prawdziwego Boga.

Dlatego tak trudna – dla każdego pokolenia wierzących w Boga Izraela – pozostaje sprawa Jezusa z Nazaretu, który objawia tajemnice Boga obydwu Przymierzy i Testamentów. Synowie Izraela wciąż zatrzymują się nie na księgach Starego Przymierza, które mówią o Chrystusie, ale na dramatach historii... Te ostatnie, zwłaszcza Holokaust, ukazują, że ludzie na płaszczyźnie podarowanej wolności wciąż wybierają innych bogów, a nieraz wprost siebie samych czynią bogami. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił się w sposób ostateczny, jako Pierwszy i Ostatni, jako Stwórca i Zbawiciel, jako Ojciec bogaty w miłosierdzie.

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zaatakowano księdza z Najświętszym Sakramentem!

2019-09-15 20:34

Red.

Ksiądz idący do chorego w pierwszy piątek września został zelżony i uderzony – wynika ze słów metropolity częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo. Hierarcha opowiedział o tym fatalnym wydarzeniu w rozmowie z „Niedziela TV”.

Bożena Sztajner/Niedziela

W wywiadzie metropolita częstochowski opisał wydarzenie, do jakiego doszło w pierwszy piątek września. Wtedy też siedzący na ławce pijany mężczyzna zaatakował księdza idącego do chorego z Ciałem Pańskim. Atak najpierw miał wymiar słowny, a następnie fizyczny (uderzenie w twarz). Pierwszy z ciosów napastnika dotarł do duchowego, zaś przed drugim ksiądz zdołał się zasłonić. Następnie na pomoc kapłanowi przyszli przechodnie. W trakcie interwencji policji ksiądz zdecydował, że nie wniesie oskarżenia.

Jednak zdaniem arcybiskupa Wacława Depo zapisanie nazwiska sprawcy byłoby zasadne, gdyż jest on mieszkańcem konkretnej parafii i powinny zostać wobec niego wyciągnięte społeczne konsekwencje. Hierarcha przywołał tutaj przykład papieża Jana Pawła II, który miłosiernie przebaczył Mehmetowi Ali Ağcy, jednak wymiar sprawiedliwości podejmował działania, a terrorysta znalazł się w więzieniu.

„Takie sytuacje kiedyś się nie zdarzały, a teraz w #Częstochowa kapłan idący z Komunią Świętą do chorego został pobity” – napisał na Twitterze dziennikarz tygodnika „Niedziela” Artur Stelmasiak, który opublikował także fragment rozmowy z arcybiskupem Depo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem