Reklama

35-lecie „Solidarności” w Wałbrzychu

2015-09-17 13:17

Krystyna Smerd
Edycja świdnicka 38/2015, str. 8

Ryszard Wyszyński
Bp Ignacy Dec i ks. inf. Julian Źrałko poświęcają kaplicę św. Barbary

Od poświęcenia kapliczki z figurą Świętej Barbary przy szybie „Julia” na terenie po byłej kopalni Thorez, a obecnie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu, rozpoczęły się 31 sierpnia jubileuszowe obchody 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

Celem uroczystości, obok upamiętnienia tej ważnej daty z kart naszej najnowszej historii, było przypomnienie – aktem poświęcenia figury – udziału wałbrzyskich górników w tych historycznych przemianach. Górnicy kopalni „Thorez”, solidaryzując się w sierpniu 1980 r. ze stoczniowcami, jako pierwsi swoim protestem – 27 sierpnia na szybie „Chwalibóg” i dzień później na „Julii”– zapoczątkowali nie tylko strajki w innych zakładach Wałbrzycha i regionu, ale też w pozostałych polskich kopalniach, ponieważ ich strajk był też pierwszym górniczym protestem podjętym w polskich kopalniach w sierpniu 1980 r.

Figurka górniczej patronki na swoje dawne miejsce, przy byłej kopalni „Thorez”, powróciła po kilkuletniej przerwie spowodowanej prowadzonym remontem i rewitalizacją pokopalnianych budynków przy szybie „Julia”.

W uroczystości uczestniczyli: ordynariusz diecezji świdnickiej bp Ignacy Dec – honorowy gość jubileuszowych obchodów, który figurę poświęcił; członkowie dawnych struktur górniczej „Solidarności” z byłych wałbrzyskich kopalń, którzy przyszli na jubileuszowe obchody ze swoimi historycznymi sztandarami, związkowcy NSZZ „Solidarność” z zakładów Wałbrzycha i regionu, z przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierzem Kimso na czele, duszpasterz wałbrzyskiej „Solidarności” w Wałbrzychu ks. inf. Julian Źrałko, duchowy opiekun związkowców „Solidarności” z czasów jej powstawania i stanu wojennego, kapelan związkowców w Nowej Rudzie z lat 80. ks. Tadeusz Faryś, diecezjalny duszpasterz środowisk ludzi pracy ks. Stanisław Wójcik, a także proboszcz parafii kolegiackiej w wałbrzyskim śródmieściu ks. Wiesław Rusin, parlamentarzyści i radni Rady Miejskiej Wałbrzycha z przewodniczącą rady Marią Romańską oraz prezydent miasta Roman Szełemej.

Reklama

Przed poświęceniem figurki górniczej patronki historię sierpniowego strajku na „Chwalibogu” i „Julii” w roku 1980 przypomniał były górnik i związkowiec KWK „Thorez” Ryszard Mocek, który w tej kopalni przepracował ponad 40 lat. Był ze swoją kopalnią na dobre i na złe – jak zaznaczył także sercem, kiedy go internowano w stanie wojennym. Tutaj kształtowało się również pierwsze solidarnościowe podziemie w mieście – wielkim oparciem dla represjonowanych i naszych rodzin był po wprowadzeniu stanu wojennego nasz duchowy opiekun ks. inf. Julian Źrałko – przypomniał.

Z wielką radością dokonuję poświęcenia figurki Świętej Barbary, wyrażając wdzięczność wszystkim inicjatorom przedsięwzięcia – zabiegającym o to, żeby ten wspaniały znak górnictwa wałbrzyskiego o charakterze religijnym tutaj powrócił – mówił przed poświęceniem figury bp I. Dec. Podkreślił, że świętą Barbarę na swoją patronkę wybrali przed wiekami sami górnicy. Jest postacią, która zasłynęła z odwagi i silnego charakteru – a są to cechy, jakimi się zawsze charakteryzowali górnicy. Życzył zgromadzonym, by święta Barbara czuwała nad Wałbrzychem i wypraszała łaski dla stanu górniczego, dzisiaj tylko reprezentowanego przez emerytów, ale kiedyś tak bardzo ważnego, którego praca i siła budowała przez wiele wieków,górniczą tradycję miasta, w którym przyszło im żyć. – Księże Infułacie, Ciebie też proszę o poświęcenie kapliczki – zwrócił się do ks. Juliana Źrałki biskup ordynariusz – podkreślając tym jego zaangażowanie i wyrażając wdzięczność za jego niezłomną postawę i wsparcie, którego udzielał górnikom w tamtych trudnych latach.

Kolejnym punktem programu obchodów 35-lecia powstania „Solidarności” w Wałbrzychu było złożenie kwiatów pod kamieniem z tablicą upamiętniającą zryw sierpnia 1980 r. w kopalni „Thorez” na szybie „Chwalibóg” i „Julia”, która znajduje się teraz naprzeciwko Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Okolicznościowe wiązanki były dowodem pamięci o ludziach, którzy swoją postawą przyczynili się do powstania NSZZ „Solidarność” i hołdem dla ofiar stanu wojennego oraz internowanych, których dotykały prześladowania za działalność związkową.

Spod tablicy zgromadzeni przeszli na teren Starej Kopalni, gdzie uczestniczyli w uroczystości wręczenia odznaczeń związkowych oraz akcie podpisania porozumienia w sprawie utworzenia na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu stałej ekspozycji o NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie podpisywali prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i przewodniczący Zarządu Regionu NSSZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso.

Medale 35-lecia „Solidarności” otrzymali: Janina Magdalena Szczurowska, Maria Wodzyńska, Remigiusz Zgarda, Stanisław Geniusz, Józef Zalas, a okolicznościowe podziękowania – Henryk Kuryłowicz, Marian Sas i Zdzisława Berska. Finałem wałbrzyskich obchodów wielkiego związkowego jubileuszu była uroczysta Eucharystia – odprawiona w wałbrzyskiej kolegiacie pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca.

Tagi:
Solidarność

Reklama

Ks. Jerzy żyje wśród nas

2019-09-13 17:34

Łukasz Krzysztofka

Od kilku dni zdigitalizowane zasoby archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Księdza Jerzego Popiełuszki, mieszczącego się w dawnym mieszkaniu kapelana „Solidarności”, zawierające kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, gromadzonych głównie w związku z jego procesem beatyfikacyjnym, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W zbiorach znajdziemy bezcenne rękopisy autorstwa ks. Jerzego, jego zdjęcia, nagrywane w latach 80-tych filmy, kasety, na których zarejestrowano wszystkie Msze za Ojczyznę z udziałem Męczennika.

Ponad 80 tys. stron dokumentów, w tym zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe zostało zdigitalizowanych i profesjonalnie opisanych. Stworzono wirtualne muzeum, poświęcone bł. ks. Jerzemu. – Wartość historyczna tego archiwum jest ogromna. Zgromadzone tu dokumenty w bardzo szerokim rozumieniu – zarówno akta pisane, materiały dźwiękowe, filmy - dotyczą nie tylko bezpośrednio Męczennika, ale stanowią także zapis dużego fragmentu historii Polski lat 1980-1990 i dużego fragmentu życia Kościoła, zwłaszcza warszawskiego. Dzięki tym materiałom mamy wiedzę o tym, jak żyła Polska i Kościół przez te 35 lat – powiedział prof. Paweł Skibiński z UW, który był głównym konsultantem projektu digitalizacji Ośrodka Dokumentacji. W jego ocenie żoliborskie archiwum, dzięki niezwykle starannej dokumentacji wszystkiego, co działo się przy grobie ks. Jerzego, jest ewenementem nie tylko w skali Polski, ale także Europy.

Dzięki zdigitalizowanym zasobom dokumentalnym możliwe stało się zrealizowanie nowoczesnej, multimedialnej strony internetowej Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Pod adresem znajdziemy wiele filmowych i dźwiękowych wspomnień oraz zdjęć i dokumentów, opowiadających o życiu ks. Jerzego na tle epoki PRL. Po raz pierwszy zostały opublikowane wszystkie homilie z Mszy za Ojczyznę z udziałem kapelana „Solidarności”.

- Postawa ks. Popiełuszki, pełna prostoty, szacunku dla człowieka oraz odwagi w wyznawaniu wiary czyniła świat bardziej ludzkim i wolnym. Postawa ta, ukoronowana męczeńską śmiercią, sprawiła, że do jego grobu od 1984 roku przybyły ponad 23 miliony ludzi – przypomniał ks. dr Marcin Brzeziński, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki i kustosz Muzeum.

Wśród wielu inicjatyw związanych z rocznicą śmierci ks. Popiełuszki znalazł się także konkurs literacki „Dobrem Zwyciężaj”, skierowany do licealistów z całej Polski. Konkurs ma prowokować do refleksji nad współczesnością w kluczu wartości - takich jak solidarność, pojednanie, społeczna odwaga czy wiara. Zostanie zainaugurowany 14 września koncertem „Litania Wolności” w żoliborskim sanktuarium.

18 października o godz. 19 w Domu „Amicus” odbędzie się Wieczór Świadków, na którym będzie można spotkać się z osobami, które doświadczyły owoców posługi Błogosławionego.

Dzień później, dokładnie w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki, w sanktuarium zostanie udostępniona wiernym odrestaurowana sutanna, w której zginął kapelan „Solidarności”. Obejrzeć ją będzie można jednej z kaplic kościoła w specjalnej gablocie, sfinansowanej ze zbiórki publicznej i środków Polskiej Fundacji Narodowej.

Patronat Narodowy nad obchodami 35. rocznicy śmierci bł. ks. Popiełuszki objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Głównym punktem uroczystości rocznicowych będzie Msza św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego, odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki o godz.18.00.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Weekend rodzinny z Jackiem Pulikowskim w Oławie

2019-10-16 21:45

Anna Majowicz

Jacek Pulikowski – autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej, w nadchodzący weekend gościć będzie w Centrum Formacji, przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

ekai.pl
Jacek Pulikowski

Plan wydarzenia:

Piątek, 18.10.2019 r.:

18.00 Eucharystia – ze słowem Jacka Pulikowskiego

19.00 – 20.30 Wykład dla kobiet: ,,Instrukcja obsługi mężczyzny”

Sobota, 19.10.2019 r.:

9.00 Eucharystia – ze słowem J.Pulikowskiego ,,Dojrzała miłość w dojrzałym wieku”

9.00 – 17.00 Warsztaty dla ojców ,,Ojcostwo a praca”

10.00 – 14.00 Warsztaty dla kobiet ,,Cenniejsza niż perły”

15.30 – 17.00 Wykład dla narzeczonych I małżonków ,,Rodzina. Najważniejsza firma na świecie”

18.00 Eucharystia – ze słowem J. Pulikowskiego ,, Odcinanie pępowiny”

19.00 – 20.30 Wykład dla mężczyzn: ,,Jak rozumieć kobietę? Czy niemożliwe jest możliwe?”

Niedziela, 20.10.2019 r.:

8.00 – 19.30 Eucharystie ze słowem J. Pulikowskiego ,,Relacje rodzinne – wyzwania na dzisiejsze czasy”

13.00 – 19.00 Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) Ruchu Światło – Życie: ,,Moja wola I moja wolność”.

Więcej informacji i formularze zapisów na stronie Fundacji DlaRodziny: www.dlarodziny.eu

Serdecznie zapraszamy! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem