Reklama

XV Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Nie ma wolności bez miłości

2015-09-22 11:22

Anna Cichobłazińska
Niedziela Ogólnopolska 39/2015, str. 10

Bożena Sztajner/Niedziela
Uczennice Liceum Katolickiego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie wraz z opiekunkami w habitach

Już po raz 15. młodzież katolickich szkół przybyła we wrześniu do Matki Bożej Królowej Polski, swojej Patronki, by podziękować za dar życia i wychowania, za swoich rodziców i nauczycieli.
Myślą przewodnią tegorocznego Ogólnopolskiego Forum Młodzieży Szkół Katolickich były słowa św. Jana Pawła II: „Wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy przez dar z siebie”

Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze odbywało się w szczególnym dniu dla każdego Polaka – 17 września, w rocznicę agresji Rosji sowieckiej na Polskę w 1939 r. Do wolności, najważniejszej, a jednocześnie najtrudniejszej dla człowieka wartości, która nie istnieje bez miłości, odwoływali się w swoich wystąpieniach zaproszeni goście, duszpasterze i młodzież. Pierwsza część forum odbywała się w auli o. Kordeckiego, która stopniowo wypełniała się wciąż przybywającymi z całej Polski uczniami. Gdy zabrakło wolnych krzeseł, młodzi siadali na podłodze w przejściach i na schodach i wypełnili każdą wolną przestrzeń ogromnej auli. Trudno się było uwolnić od myśli, że rośnie nam armia młodych ludzi wychowanych na chrześcijańskich wartościach i z kapitałem solidnej wiedzy. Oby tylko tego potencjału ideowego, twórczego, naukowego i społecznego nie zmarnować, oby dostrzegli ten kapitał rządzący i stworzyli młodym warunki do rozwoju. Polska ich potrzebuje!

Obrady forum rozpoczęło wystąpienie ks. dr. Marka Studenskiego, duszpasterza młodzieży i pedagoga z diecezji bielsko-żywieckiej, który mówił o relacji wolności i miłości. Podkreślał ogromne zafałszowanie rzeczywistości w takich obszarach, jak obrona życia nienarodzonych, eutanazja, in vitro, instytucja matek zastępczych. Kapłan na przykładach prezentował, jak rozwija się mechanizm zła, jakie skutki w psychice człowieka powoduje działanie wbrew sobie, a także jaką wartość ma życie w zgodzie z sobą. – Wobec zniewolenia czujemy niepokój, wobec wolności – spokój – zauważył ks. Studenski i dodał: – Wolność musi być sprawdzona w życiu w doświadczeniu miłości.

Gośćmi forum byli Katarzyna i Michał Głowaccy, którzy przybyli na spotkanie z trójką najmłodszych z pięciorga dzieci. Małżonkowie dzielili się świadectwem bycia darem w życiu rodzinnym i małżeńskim. – Mamy legitymację, by dawać świadectwo miłości – mówili i przypominali zniekształcony obraz rodziny wielodzietnej ukazywany w mediach. – Mamy prawo mówić młodym, że można, że warto, że uda się życie rodzinne, jeżeli będzie budowane na Chrystusie. Następnie głos zabrali Agata i Michał Baranowie z Fundacji „Jeden z nas”. Dali świadectwo miłości rodzinnej i otwarcia na życie – przybyli również z dziećmi, także nienarodzonymi. Zaprezentowane zostały również m.in. badania socjologiczne na temat syndromu poaborcyjnego nękającego zgwałcone kobiety, które poddały się aborcji, mówiono też o miliardowych zyskach klinik aborcyjnych.

Reklama

Kolejnym gościem forum był Adam Woronowicz, odtwórca postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Aktor mówił o tym, jaki wpływ na jego życie miała ta rola, o uczuciach, które towarzyszyły mu, gdy wkładał szaty liturgiczne noszone przez błogosławionego. – Mówię do niego po imieniu: Jurku, tak jak imieniem zwracam się do Jezusa czy Maryi – dzielił się świadectwem swej wiary, życia osobistego i zawodowego Adam Woronowicz. O ks. Jerzym mówił ze wzruszeniem, podkreślał rolę wszystkich kapłanów, którzy do końca idą za Chrystusem: – Oby w naszym kraju nigdy nie zabrakło Niebieskiego Pokarmu i rąk, które nam go dają – powiedział na zakończenie.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu młodzież przeszła do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, gdzie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, asystenta Rady Szkół Katolickich, z homilią ks. Marka Studenskiego. W czasie Eucharystii nastąpił Akt Zawierzenia Młodzieży Matce Bożej. Rozważania Drogi Krzyżowej prowadziła młodzież, a skupiały się one na modlitwie o miłosierdzie Boże dla ojczyzny i o pokój na świecie w związku z toczącymi się konfliktami zbrojnymi, które wyrzucają z rodzinnych gniazd tysiące ludzi.

– Chcemy młodzieży przekazać wartości związane z czasem, który przeżywamy, z synodem o rodzinie. Mówimy też o wolności, jak zagospodarować tę wolność w życiu każdego człowieka, w budowaniu rodziny. Mamy świadectwa rodzin, które są z nami – podkreślał ks. Zenon Latawiec – przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

Obrady forum prowadził ks. Marcin Kaznowski SDB, a oprawę muzyczną spotkania i Liturgii przygotowała młodzież Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Wśród materiałów, które otrzymały katolickie szkoły na forum, były dwa wydawnictwa: „Wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy dar z siebie” – wybór tekstów św. Jana Pawła II do młodzieży dokonany przez s. Maksymilianę Wojnar i s. Patrycję Garbacką z Rady Szkół Katolickich – oraz „Przewodnik. Bioetyka dla młodych”, przygotowany przez grupę specjalistów z dziedziny bioetyki, biologii molekularnej, biotechnologii, medycyny i prawa medycznego, opracowany przez Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Tagi:
szkoła Jasna Góra

Czy katecheza w szkole jest dziś potrzebna?

2019-09-17 14:31

Katarzyna Dobrowolska
Edycja kielecka 38/2019, str. 1, 7

TER

Programy nauczania są i tak przeładowane. Po co jeszcze dwie godziny w tygodniu religii? – pytają krytykujący szkolną katechezę. Katecheci zauważają, że nauczanie jest coraz trudniejsze, ale bardzo potrzebne. Młodzież i dzieci mają coraz więcej problemów, są zdominowani przez media społecznościowe, co paradoksalnie prowadzi ich do większej samotności i problemów w relacjach. Potrzebują uwagi, wysłuchania i cierpliwości. Lekcje religii osadzone blisko tych problemów, jakimi żyje dziś młody człowiek, oparte na Ewangelii są szansą, by młode pokolenie mogło poznać chrześcijańskie wartości i kształtować swoje człowieczeństwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik KEP: biskupi zobowiązali Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów

2019-09-21 11:39

BPKEP / Warszawa (KAI)

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych 27 sierpnia br. zobowiązali Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania Caritas Polska – napisał w przesłanym KAI komunikacie ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, a także imigrantom i uchodźcom. Pomaga ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Dyrektorem Caritas Polska od 2017 r. jest ks. Marcin Iżycki. Przewodniczącym Komisji Nadzorczej jest bp Wiesław Szlachetka.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych 27 sierpnia br. na Jasnej Górze zobowiązali Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania Caritas Polska.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21 września 2019

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież do pracowników watykańskich mediów: komunikacja odzwierciedla istotę Boga

2019-09-23 14:42

vaticannews.va / Watykan (KAI)

„Przygotowane przemówienie wręczam wam do osobistej lektury i refleksji, a teraz chciałbym mówić do was o tym, co noszę w sercu na temat komunikacji” – w ten sposób Franciszek rozpoczął audiencję dla najliczebniejszej watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji. W Sali Królewskiej Apostolskiego Pałacu zgromadziło się około 400 jej pracowników, których papież indywidualnie pozdrowił po zakończeniu spotkania.

Fot. screenshot/TVP

Swe spontaniczne przemówienie rozpoczął od wskazania, że komunikacja jest pragnieniem samego Boga, który wchodzi w relację ze sobą samym w tajemnicy Trójcy Świętej i w relację z człowiekiem, a więc komunikuje się. Komunikacja wobec tego, to zaczerpnięcie czegoś z samej istoty Boga, aby czynić tak jak On, aby nie pozostawać samemu, lecz komunikować się i ukazywać kim się jest i co się myśli o prawdzie, sprawiedliwości, pięknie i dobru.

Franciszek podkreślił, że tak rozumiana komunikacja musi być świadectwem. Dlatego lepiej nie komunikować się, jeżeli pozostaje się tylko na poziomie prawdy bez piękna i dobra. Autentyczna komunikacja zawiera bowiem w sobie wymiar męczeństwa, które jest świadectwem. Papież przestrzegł przed zamykaniem się w sobie i przed obawą, że jesteśmy małą trzódką.

„Jest nas niewielu. Ale nie niewielu w rozumieniu tych, którzy się bronią, bo jest ich mało, a nieprzyjaciel wielki. Jesteśmy mali jak zaczyn, jak sól: to jest powołanie chrześcijanina! Nie wstydzić się tego, że jest nas niewielu i nie myśleć: «Nie, Kościół przyszłości to będzie Kościół wybranych» – w ten sposób można wpaść w herezję. W ten sposób zatraca się chrześcijańską autentyczność – podkreślił Ojciec Święty. – Jesteśmy Kościołem mniejszościowym, małym, ale jak zaczyn. To powiedział Jezus. Tak jak sól. Rezygnacja w kulturowej porażce – pozwólcie, że tak to nazwę – pochodzi od złego ducha, nie od Boga. To nie jest duch chrześcijański, narzekanie w rezygnacji. I to jest druga rzecz, którą chcę wam powiedzieć: nie lękajcie się. Jest nas niewielu? Tak, ale z duchem misyjnym, aby inni zobaczyli, kim jesteśmy, ze świadectwem. Św. Franciszek z Asyżu, kiedy wysyłał swoich braci, aby głosili Ewangelię mówił: «Głoście Ewangelię, a jeżeli będzie to konieczne, to także słowami», czyli świadectwo na pierwszym miejscu”.

Franciszek zwrócił także uwagę na przesadne używanie w komunikacji przymiotników, określeń, a zapominanie o tym, co istotne, o sile rzeczowników. „...to jest misją komunikacji: mówić o tym, co jest rzeczywiste, bez słodzenia przymiotnikami. «To jest rzecz chrześcijańska» – po co mówić: autentycznie chrześcijańska? Jest chrześcijańska i to wystarcza! Tylko fakt, rzeczownik: chrześcijanin, to wystarczająco mocne. Przechodzić od kultury przymiotnikowej do teologii rzeczownika. I wy powinniście to robić – zachęcał papież pracowników Dykasterii ds. Komunikacji. – Kultura przymiotnikowa weszła także do Kościoła i my wszyscy, którzy jesteśmy dla siebie braćmi, zapominamy o tym. Wasze komunikowanie niech będzie surowe, ale piękne: piękne nie dzięki ozdobnikom, «rokokowe», gdyż piękno nie ma takiej potrzeby; piękno objawia się samo w sobie, przez to, że takim jest, bez wisienki na torcie. Uważam, że tego musimy się nauczyć”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem