Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Ważny dzień dla Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża

Ziemia szczecińsko-kamieńska kryje w sobie niejedną Bożą tajemnicę, to oczywiste… Tajemnicą, która obejmuje każdą ziemię i historię, jest Krzyż Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Nie znajdzie wyczerpującej odpowiedzi ten, kto stawia pytanie o Krzyż. Niewątpliwie jest on szczególnym znakiem i słowem w tej części Kościoła. Słowem na wiele sposobów wypowiadanym.

Słowo Krzyża we Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża

Święto Podwyższenia Krzyża jest również szczególne dla Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, która jako instytut zakonny o charakterze apostolskim na prawie diecezjalnym pragnie odpowiedzieć na miłość Boga oraz uczestniczyć w zbawczej misji Chrystusowego Krzyża i Kościoła przez publiczną profesję zakonną czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Historia Wspólnoty wpisuje się w historię mężczyzn i kobiet, którzy od zarania Kościoła przez praktykowanie rad ewangelicznych chcieli iść za Chrystusem i naśladować Go.

Reklama

W Roku Życia Konsekrowanego, w 33. roku istnienia Wspólnoty, po odpowiednim rozeznaniu, Kościół uznał i publicznie potwierdził ewangeliczną misję i autentyczność charyzmatu przekazanego przez Założycielkę Wspólnoty s. Helenę Christianę Mickiewicz. Odbyło się to 14 września w bazylice archikatedralnej w Szczecinie, podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Światło początku…

Wspólnota powstawała w Kaliszu „u boku” św. Józefa. Jednak szczególny moment to dzień 14 sierpnia 1982 r. Tego dnia s. Christiana Mickiewicz, wraz z dziewczętami zgromadzonymi na rekolekcjach w Wągrowcu, poprowadziła specjalne czuwanie. Kronika Wspólnoty tak opisuje tę noc: „Tuż przed północą zapłonęło pięć świec w dłoniach klęczących pierwszych kandydatek do nowej Wspólnoty. Znak płonących świec w tej nocnej porze miał im uświadomić, że trzeba być światłem pośród ciemności nocy grzechu, że trzeba być żertwą ofiarną, by błagać o ratunek dla świata (…). W święto Wziętej do Nieba Maryi, 15 sierpnia, pięć kandydatek zawierzyło swe życie Matce Bożej (Matce i Przełożonej powstającego dzieła) i przyjęło nowe imiona, które wyrażały duchowość rodzącej się Wspólnoty: dać maksimum wysiłku dla ratowania dusz ludzkich, służyć każdemu człowiekowi, nie pogardzać grzesznikiem – pomóc mu powstać oraz rezygnować ze szczęścia osobistego dla większych spraw. Tak rozpoczęło się życie nowej Wspólnoty o nieznanej jeszcze wtedy nazwie. Nazwa była ukryta w sercu Boga. Ale od początku siostry były świadome, że „prawdziwe ratowanie człowieka doprowadzi tam, dokąd Duch Święty doprowadził Maryję – pod Krzyż”.

W Kościele

14 kwietnia 1984 r. podczas modlitwy pojawiła się w s. Christianie myśl, by udać się do bp. Kazimierza Majdańskiego z prośbą o przyjęcie do diecezji szczecińsko-kamieńskiej i objęcie pasterską opieką. Spotkanie to miało miejsce w Wielki Czwartek 1984 r., a już następnego dnia – w Wielki Piątek – bp Kazimierz spotkał się z pierwszymi kandydatkami.

Reklama

15 września 1984 r. nastąpiło oficjalne przyjęcie Wspólnoty na teren diecezji. Na przestrzeni lat Wspólnota rozwijała się, powstawały nowe domy, rozszerzał się zakres działalności apostolskiej, tworzyły się wspólnoty świeckich Uczniów Krzyża. Coraz bardziej konkretyzował i uzewnętrzniał się charyzmat Wspólnoty.

Światło na codzienność

„Nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego...”. Charyzmat Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża rodził się najpierw w sercu Założycielki, która pracując jako katechetka, boleśnie przeżywała oddalanie się ludzi od Boga. Narastało w niej pragnienie, by Bóg, który nas ukochał, był także przez wszystkich poznany i kochany. Rodziło się w siostrze przekonanie o potrzebie „nowych ludzi”, którzy ofiarują swoje życie za tych, którzy są najdalej od Boga.

Historyczna noc z 14/15 sierpnia 1982 r., kiedy pierwsze kandydatki powierzyły się Bogu, składając swoje życie w ofierze za Kościół Święty, a w szczególny sposób za tych, którzy są najdalej od Boga, wypełnia się, z łaski Boga, w 33-letniej historii Wspólnoty. I w tym, co przyniesie przyszłość. Siostry przynaglane pragnieniem Boga, „aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4) chcą odpowiadać na potrzeby współczesnego świata. Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie Roku Wiary powiedział: „Rozprzestrzeniła się pustka. Ale właśnie, wychodząc od doświadczenia tej pustyni (…), możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia; i tak we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi”.

Siostry Uczennice Krzyża są posłane, aby wspólnie z ludźmi świeckimi, stając pod Krzyżem Jezusa, razem z Nim wznosić wytrwałe, usilne, głośne wołanie do Boga Ojca i codzienne ofiarowywanie tego, co przeżywają, za tych, których szczęście wieczne jest zagrożone. Wyraża się to w modlitwie: „Panie, ratuj braci!”.

Doświadczając mocy Boga i własnej kruchości, siostry pragną stawać się uczennicami Krzyża. Tą mądrością Krzyża chcą dzielić się z braćmi w drodze. W taki sposób widzą swoją misję – jako pielgrzymkę na pustyniach współczesnego świata, w której trzeba nieść tylko to, co istotne: zawierzając życie Maryi, w jedności ze Zbawicielem, głosić miłość Ojca i składać w ofierze miłości swoje życie za tych, którzy są daleko od Boga. I w tym duchu formować apostołów świeckich.

Misję formowania świeckich apostołów siostry uważają za szczególny dar od Boga i realizują ją na wiele sposobów: przez modlitwę, ewangeliczne siostrzane życie, głoszenie Ewangelii świadectwem życia i słowem. Posłannictwo Wspólnoty dokonuje się także przez spotkania indywidualne i systematyczną pracę z grupami dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, chorych oraz z rodzinami. Miejscem formacji świeckich jest również dom kontemplacyjny Wspólnoty – dom modlitwy i ciszy – który jest ukierunkowany na pogłębienie przyjaźni z Bogiem. Ponadto przy Wspólnocie istnieje Centrum Formacji Świeckich z siedzibą w Szczecinie-Dąbiu. Na stronie internetowej Wspólnoty znaleźć można zaproszenia skierowane do osób świeckich. Zaproszenia bardzo różne, jednak o tym samym mianowniku: na różne sposoby przekazywać orędzie o zbawieniu i do tej misji przygotowywać świeckich.

2015-10-01 11:50

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zgwałcone, pobite i okradzione zakonnice w Ugandzie

2020-07-14 18:28

[ TEMATY ]

przemoc

zakonnica

Afryka

zakonnice

Archiwum autora

Nieznani sprawcy dokonali bestialskiego napadu na klasztor sióstr Córek Maryi (Bannabikira) niedaleko stolicy Ugandy, Kampali. Pobili i zgwałcili niektóre z 50 zakonnic, a także zabrali pieniądze i cenniejsze przedmioty takie jak zegarki, laptopy i telefony.

Na teren klasztoru bandyci dostali się przeskakując ogrodzenie. Udało im się odłączyć kamery ochrony i zniszczyć twarde dyski, na których przechowywane były nagrania. Następnie szli od pokoju do pokoju, żądając pieniędzy i kosztowności.

„Nie miałyśmy szans obrony, wszystkie spałyśmy, kiedy się pojawili. Żądali pieniędzy. Wściekali się i bili nas, gdy mówiłyśmy, że prawie niczego nie mamy” – opowiada jedna z ofiar, s. Sylivia Namulondo.

Na atak zareagował prezydent Ugandy. Yoweri Museveni zlecił służbom porządkowym wszczęcie dokładnego śledztwa, aby ustalić, kto stał za brutalnym napadem. Policja dzień i noc pilnuje klasztoru, aby zapobiec przyszłym atakom.

Siostry Córki Maryi prowadzą w Ugandzie szkoły, gospodarstwo mleczarskie, fabrykę świec, piekarnię i stawy rybne. Produkują również szaty liturgiczne. Są pierwszym żeńskim zgromadzeniem zakonnym, jakie powstało w tym kraju.

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Ostatni dzień na Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej

2020-08-11 00:16

Michalina Stopka

40. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę dobiegła końca. Ostatniego dnia pątniczego szlaki w “Sztafetę Maryi” włączyła się grupa 6 - Brzeg, Brzeg Dolny, Wołów oraz grupa 7 - Strzelin, Kąty Wrocławskie, Wrocław - Nowy Dwór.

Pielgrzymi musieli wcześnie rano wyjechać ze swoich domów, aby na 6:30 stawić się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Blachowni. Tam po otrzymaniu błogosławieństwa od ks. bpa Jacka Kicińskiego wyruszyli na pielgrzymkowy szlak.

Pierwszy etap prowadził do Częstochowy - Gnaszyna:

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Drugi etap z Częstochowy Gnaszyna do Częstochowy Kawodrza:

Trzeci etap prowadził na Jasną Górę:

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

I pielgrzymi na Jasnej Górze:

GALERIA ZDJĘĆ nr 3

Pozdrowienia od "Orzecha".

Po Mszy św. w sali o. Kordeckiego odbyło się dziękczynienie za 40 lat pielgrzymowania z Wrocławia. Prowadził je o. Krzysztof Piskorz oraz zespół N.O.E,

GALERIA ZDJĘĆ 4

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję