Reklama

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego u Matki Bożej

2015-10-08 09:42

Alumn Daniel Rynkiewicz
Edycja szczecińsko-kamieńska 41/2015, str. 1, 3

Alumn Daniel Rynkiewicz

W dniach 24-25 września obyła się 44. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Dziesiątki autokarów pomogły się zgromadzić wiernym Kościoła nad Odrą i Bałtykiem u stóp Czarnej Madonny. Wśród rzeszy pielgrzymów do Częstochowy dotarli także klerycy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Właśnie tam, przy Najukochańszej Matce, alumni rozpoczynają kolejny rok formacji.

Przez trzy miesiące wakacji alumni AWSD odbywali praktyki, pomagali przy rodzinnych parafiach i zbierali siły na kolejne miesiące pracy i nauki. Pielgrzymka była więc okazją do spotkania braci, z którymi zżyli się w ciągu formacji. Jednak po wejściu do kaplicy nadszedł czas modlitewnego skupienia; dziękowania za czas wakacji, spotkanych ludzi i nowe doświadczenia, ale także oddawania się na nowo pod opiekę Jasnogórskiej Pani. Wspólnie z wiernymi klerycy odśpiewali Apel Jasnogórski i wysłuchali słów bp. Henryka Wejmana, który zawierzył wszystkie stany Kościoła i wszystkich wiernych archidiecezji Matce Bożej, a rozważanie zakończył prośbą: „Ukochana Matko Kościoła, prosimy Cię w pokorze serca, upraszaj u swego Syna łaskę, aby słabi duchowo wzrastali w wierze, smutni doznali pocieszenia, ubodzy doświadczyli wsparcia materialnego, cierpiący odkryli sens w cierpieniu, poszukujący odnaleźli drogę do Prawdy i Dobra, zaś prześladowani zostali utwierdzeni w męstwie. Podtrzymuj nas, jako wspólnotę diecezjalną, w trudach posługiwania sobie nawzajem w prawdzie i miłości i daj siłę, byśmy nie ustali w tej drodze”.

Po uroczystym błogosławieństwie nadszedł czas czuwania przed obrazem. Prowadzili je alumni oraz osoby konsekrowane. Pierwsza część, prowadzona przez kleryków, to czas modlitwy, śpiewu, ale i świadectw. O swoim doświadczeniu bliskości Boga opowiadał diakon Łukasz i alumn roku propedeutycznego, Sebastian. Dziekan alumnów zawierzył Wychowawczyni Powołań Kapłańskich szczecińskie seminarium, księży moderatorów i wszystkich kleryków. Kolejną część czuwania poprowadziły licznie zgromadzone osoby konsekrowane naszej archidiecezji.

Reklama

Zwieńczeniem dnia była Msza św. w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Słowo skierował do wiernych bp Henryk Wejman. Ksiądz Biskup mówił o chrzcie jako źródle życia konsekrowanego i mocy rodziny: „Na tymże sakramencie chrztu, który jest fundamentem życia duchowego człowieka, zasadza się każde następne, szczegółowe powołanie, czy to do życia zakonnego, czy to do życia w kapłaństwie, czy też do życia małżeńsko-rodzinnego”. Do osób konsekrowany Ksiądz Biskup powiedział m.in.: „Osoba konsekrowana, to ktoś, kto chce wypełnić swoje serce po brzegi: bogactwem, wolnością i miłością bez granic. A tego udziela tylko Chrystus. I dopiero w takim nastawieniu osoba taka ukaże światu wartość życia konsekrowanego”. Mówiąc o małżeństwie, Ksiadz Biskup wskazał: „Tylko rodzina wierna Bożej miłości będzie nadawać właściwy kształt narodowi”. Wszystkich zaś zaprosił na drogę świętości: „Jeśli chcemy wzrastać w świętości, to podejmijmy każdy w ramach własnego stanu życia zadania płynące z chrztu”. Po Mszy św. wierni czuwali przy Wizerunku Bożej Matki do późnych godzin nocnych.

Kolejnego dnia odprawiona została Droga Krzyżowa wzdłuż wałów jasnogórskich. Przewodniczył jej bp Marian Błażej Kruszyłowicz. Błogosławieństwem przy figurze św. Jana Pawła II biskupi zakończyli uroczystości na Jasnej Górze. Wierni powrócili do swoich domów; klerycy natomiast już w niedzielny wieczór powrócili do seminarium, gdzie umocnieni owocami modlitwy u stóp Jasnogórskiej Pani podejmą nowe zadania i obowiązki, jakie napotkają, krocząc drogą formacji.

Tagi:
Jasna Góra pielgrzymka

Pamięć o Świętym Patronie

2019-06-12 09:02

Ks. Marcin Kornaga
Edycja zamojsko-lubaczowska 24/2019, str. 4-5

Nasza diecezja w tym roku na różne sposoby upamiętnia wizytę św. Jana Pawła II w Zamościu w 1999 r. W dziękczynienie za dar Papieża Polaka włączyła się również społeczność Szkoły Podstawowej w Bełżcu, która właśnie przed 20 laty otrzymała swojego patrona w osobie Ojca Świętego

Janusz Światowiec
Młodzież szkolna godnie reprezentuje swojego Patrona

Wybór patrona dla szkoły w Bełżcu nie był przypadkowy. Do dziś wielu mieszkańców wspomina wizytę ówczesnego kardynała Karola Wojtyły, który w sierpniu 1971 r. wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim odwiedził naszą miejscowość podczas nawiedzenia parafii przez Najświętszą Maryję Pannę w symbolach pustej ramy, świecy oraz Ewangeliarza.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Suplikacje za publiczne znieważenia Sakramentu Eucharystii i profanacje wizerunku NMP Częstochowskiej

2019-06-14 12:24

Ks. Mariusz Frukacz

Zgodnie z zaleceniem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, począwszy od dziś, do dnia 30 czerwca włącznie we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie archidiecezji częstochowskiej mają zostać odśpiewane Suplikacje w duchu wynagrodzenia za publiczne znieważenia Sakramentu Eucharystii i profanacje wizerunku Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Bożena Sztajner/Niedziela

Jak czytamy w Zarządzeniu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie Suplikacje mają być odśpiewane podczas nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa (tzw. nabożeństw czerwcowych) po litanii i antyfonie.

Suplikacja z języka łac. “supplicatio” oznacza błaganie i prośbę. Pierwsza strofa jest polskim tłumaczeniem starej pieśni łacińskiej zaczynającej się od słów: Święty Boże, święty mocny. Suplikacja ma charakter błagalny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmiany proboszczów w archidiecezji warszawskiej

2019-06-17 17:17

Artur Stelmasiak

Jedenaście parafii w archidiecezji warszawskiej 30 czerwca powita swoich nowych proboszczów. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podziękował także zasłużonym kapłanom, którzy przechodzą na emeryturę.

Dziś odebrali dekrety z rąk kard. Kazimierza Nycza, złożyli przysięgę proboszczowską i wyznanie wiary w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Nycz dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę po wielu latach pracy w duszpasterstwie podkreślił jednocześnie, że „kapłaństwo nie zna pojęcia emerytura, bo księdzem się jest, nawet jeżeli nie jest się już proboszczem”. Podkreślił, że kapłan do ostatnich dni będzie sprawował sakramenty, odprawiał Mszę św., modlił się i spowiadał.

Księża proboszczowie, którzy w 2019 r. odchodzą na emeryturę

1. Ks. prałat Eugeniusz Dziedzic, dotychczasowy proboszcz parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

2. Ks. prałat Jan Kozub, dotychczasowy proboszcz parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinoskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie.

3. Ks. prałat Wojciech Łagowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

4. Ks. prałat Władysław Michalczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

5. Ks. prałat Franciszek Ordak, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w tej parafii, w charakterze rezydenta.

Artur Stelmasiak

Nominacje na urząd proboszcza

1. Ks. Adam Bednarek, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany proboszczem parafii MB Królowej Polski w Cząstkowie, w dekanacie kampinowskim.

2. Ks. Dariusz Gal, dotychczasowy proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim, mianowany proboszczem parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim.

3. Ks. Andrzej Juńczyk, dotychczasowy proboszcz parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie, w dekanacie tarczyńskim.

4. Ks. Ronald Kasowski, dotychczasowy prefekt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

5. Ks. Tomasz Kądzik, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jozafata w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, w dekanacie mogielnickim.

6. Ks. Jarosław Kuśmierczyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Klemensa PM w Nadarzynie, w dekanacie raszyńskim, mianowany z dniem 1 września 2019 r. proboszczem parafii św. Jana Pawła II w Ruścu, w dekanacie raszyńskim.

7. Ks. Sławomir Paszowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha BM i św. Marcina w Lewiczynie, w dekanacie grójeckim.

8. Ks. Wojciech Piórko, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim, mianowany proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, w dekanacie wareckim.

9. Ks. Marek Przybylski, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, diecezjalny wizytator nauczania religii, mianowany proboszczem parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim

10. Ks. Zbigniew Stefaniak, dotychczasowy kapelan w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim.

11. Ks. Zbigniew Suchecki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim, mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem