Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Parafia Wożuczyn bogata w historię i zabytki

Niedziela zamojsko-lubaczowska 48/2015, str. IV-V

[ TEMATY ]

parafia

Małgorzata Godzisz

Kościół parafialny w Wożuczynie

Kościół parafialny w Wożuczynie

Tojedna z najstarszych parafii na terenie Grzędy Sokalskiej i w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W 2009 r. była obchodzona rocznica 600-lecia jej powstania. W aktach Konsystorza Lubelskiego jest wzmianka, że kościół parafialny w Wożuczynie istniał już w wieku XIV. Akt erekcji parafii Wożuczyn nie zachował się (spłonął prawdopodobnie w pożarze archiwum diecezjalnego w Krasnymstawie 7 kwietnia 1597 r.). Udokumentowana wzmianka o jej istnieniu pochodzi już z 25 lutego 1409 r., gdy pojawia się postać pierwszego proboszcza parafii Piotra.

Parafia z tradycjami, choć tereny ziemi zamojskiej i tomaszowskiej przeżywały różne dzieje, czego też doświadczała parafia Wożuczyn. Pożary, najazdy Tatarów, wojny... Takim znakiem była świątynia, która pamiętała losy tych wszystkich nieszczęść. Kościół obecny, piąty z kolei, pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został ufundowany i wybudowany przez właścicieli Wożuczyna, m.in. Wilhelma Miera. Budowę ukończono w 1750 r., a świątynię konsekrowano 6 lat później. Oprócz kościoła parafialnego są jeszcze 2 kościoły filialne w Siemierzu i Siemnicach oraz kaplica w Kraczewie.

Wyzwanie i nadzieja gospodarza

Od 2013 r. proboszczem parafii Wożuczyn jest ks. Bogdan Jaworowski. Razem z nim pracują: wikariusz ks. Wojciech Steć i rezydent ks. kan. Zbigniew Pietrzak. Dla samego gospodarza parafia Wożuczyn jest wielkim wyzwaniem i nadzieją. Wyzwaniem, bo jako proboszcz parafii troszczy się nade wszystko o rozwój duchowy, doprowadzenie wiernych do nieba i czuje się odpowiedzialny za to wszystko, co się w tym duchowym wymiarze dokonuje. Obok tego jest nadzieja związana z remontem prawie 250-letniej świątyni. Wszystko po to, jak zapewnia ks. Bogdan Jaworowski, by to miejsce było drogowskazem, że oprócz doczesnych spraw trzeba kierować wzrok ku niebu. Nadzieja, że razem z parafianami, będąc pośród nich, pracując i służąc im, zdąża się razem do domu Ojca, do szczęśliwej wieczności.

Reklama

Parafianie - głos doradczy

Rada Parafialna jest głosem doradczym. Decyduje proboszcz. Rada Parafialna to nie tylko zadania gospodarcze, ale przede wszystkim wsparcie duchowe. Modlitwa za księży stanowi priorytet. Tak uważa Zofia Ryłło, zastępca przewodniczącego Rady Parafialnej przy parafii Nawiedzenia NMP w Wożuczynie. Na jednym ze spotkań z proboszczem został przedstawiony plan prac, jakie czekają tę parafię. Zadania te zostały nakreślone przez konserwatorów zabytku – jakim jest kościół parafialny w Wożuczynie – oraz architektów, którzy spotkali się i dokonali oględzin świątyni. Remont jest ogromnym wydatkiem. Proboszcz włączył swoich parafian, którzy mierzą siły na zamiary, do prowadzenia zaplanowanych prac. Na wymianę czekają drewniane okna. Ksiądz Proboszcz zorganizował spotkanie wyjazdowe do sąsiednich parafii i zakładów, które zajmują się produkcją okien. Parafianie podjęli ogromne wyzwanie w postaci ofiar, bo nic nie da się zrobić w kościele bez wsparcia swoich wiernych. Dodatkowo, parafianie włączają się w te prace, w które tylko mogą. Przy kościele zabytkowym nie jest możliwe samodzielne wykonanie remontów, robią to fachowcy, ale parafianie służą pomocą. Dużo wyzwań: malowanie, ale też zmiana przewodów elektrycznych. Prace trwają też w kościołach filialnych: Siemnicach, Siemierzu i kaplicy w Kraczewie.

Męczennik patronem

Ks. Błażej Nowosad, kandydat na ołtarze, męczennik II wojny światowej, pochodzi z parafii. W miejscowości Siemnice rozpoczął swoje życie. Później z rodzicami przeniósł się do Wożuczyna. Do czasów seminarium duchownego uczęszczał do miejscowego kościoła, gdzie był ochrzczony. W czasie wojny pomagał wysiedleńcom, Żydom, wysyłał paczki jeńcom zatrzymanym w obozach koncentracyjnych. Został proboszczem w Potoku Górnym, gdzie śmiercią męczeńską oddał życie za wiarę i Ojczyznę. Dla parafian to ważna postać związana z Wożuczynem, dzięki której miejscowość i kościół lepiej dziś odnaleźć na mapie diecezji czy Polski.

Reklama

Ks. Błażej Nowosad od 2006 r. patronuje Szkole Podstawowej w Wożuczynie. Dyrektorem placówki jest Elżbieta Olszewska. Każda klasa w ramach realizowanego programu wychowawczego uczy się o swoim patronie. Co roku w okolicach 11 listopada obchodzone jest również święto patrona. Przygotowywana jest wówczas akademia i Msza św. Zdaniem Dyrektor, postać ks. Nowosada nie straciła na aktualności, jego idee są wciąż cenne dla wożuczyńskich uczniów.

Izba Regionalna miejscem pamięci

Prowadzi ją Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i okolic w zabytkowym budynku starej organistówki z 1930 r., blisko kościoła. Jedyna taka Izba Regionalna na terenie gminy Rachanie. Prezesem stowarzyszenia jest parafianka Barbara Typek. W Izbie gromadzone są eksponaty w 5 działach: historia, archeologia, fotografia, etnografia i sztuka ludowa. Czynna w każdą niedzielę w sezonie między czerwcem a wrześniem jest miejscem, gdzie kultywuje się lokalne tradycje Wożuczyna i okolic. Co roku na początek sezonu członkowie stowarzyszenia przygotowują nową wystawę eksponatów. Każdy powinien choć na chwilę wejść w progi tego domu i poczuć się jak u siebie.

2015-11-26 10:18

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Świętokrzyskie Dębno i mikołajowe wątki

Niedziela kielecka 1/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

parafia

patron

św. Mikołaj

T.D.

Kościół św. Mikołaja w Dębnie

Kościół św. Mikołaja w Dębnie

Parafia Dębno to okolice Świętego Krzyża, bliskość świętokrzyskich relikwii i prowadzących doń szlaków. Właśnie tam odnajdziemy ciekawe kapliczki ze św. Mikołajem, który także patronuje parafii i kościołowi w Dębnie, zapewne od początków ich istnienia. Wieś Dębno leży przy trasie między Nową Słupią i Bodzentynem, na północnym stoku pasma Łysogórskiego. Z dokumentu wystawionego w 1343 r. przez krakowskiego biskupa Jana Grota wynika, że Dębno było wówczas miastem, ale dzisiaj mało kto o tym pamięta

Okazały wizerunek patrona św. Mikołaja to obraz w ołtarzu prawej nawy, malowany bezpośrednio na tynku, przedstawiający Świętego z trzema pannami. Jest także witraż ze św. Mikołajem w prezbiterium, zainstalowany w czasach konsekracji kościoła w 1936 r., i feretron ze św. Mikołajem.

CZYTAJ DALEJ

Ludzkie czyny i Boża łaska

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu nie jest jakąś pocztówką z pozaziemskich krain, Nieba i Otchłani. Jezus w ten obrazowy sposób uczy nas jednak kilku prawd. Po pierwsze – istnieje związek między naszymi czynami w życiu doczesnym a tym, czego doświadczymy po śmierci. Po drugie – choć słusznie Kościół wskazuje na miłosierdzie Boże, to pozostaje prawdą, że Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Po trzecie – wykorzystujmy zwyczajne okazje, by się nawracać, a nie czekajmy na jakieś nadzwyczajne znaki, myśląc, że jeszcze mamy czas. Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi” napisał: „Obydwie – sprawiedliwość i łaska – muszą być widziane w ich właściwym wewnętrznym związku. Łaska (...) nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to, co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość. (...) Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy” (nr 44). Nie znaczy to, że wysyłamy kogoś do piekła. Wręcz przeciwnie! Modlimy się za największych grzeszników, aby ostatecznie otworzyli się na miłosierdzie Tego, który ich sądzi. Z drugiej jednak strony chrześcijanin nie może popadać w cynizm i zadufanie, że jakoś to będzie, bo przecież Bóg nam wszystko przebaczy. W pierwszym czytaniu prorok Amos przestrzega: „Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii”. Mamy żyć w bojaźni Bożej. Przy czym bojaźń to nie lęk, który nas paraliżuje, ale postawa pokory wobec nieskończonego, świętego Boga. Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza pisze o Bogu: „Jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć”. A jeśli Bóg zaprasza cię do wiecznej wspólnoty z sobą, to możesz tylko wykrzyknąć jak psalmista: „Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego”. Wszystko jest bezinteresowną łaską Boga, który nas ukochał. Takiemu postawieniu sprawy zdaje się przeczyć inne zdanie z drugiego czytania: „Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne”. Tak jakbyśmy mieli własnymi wysiłkami pójść do nieba. Sprzeczność jest tylko pozorna. Bo z jednej strony bez Bożej łaski nie możemy zostać zbawieni. Z drugiej jednak – Bóg zbawia nas nie jakby obok nas, a tym bardziej nie wbrew nam. Jesteśmy wezwani do współpracy z Bogiem, a ta współpraca oznacza m.in. „walkę o wiarę”. Łaska nie przekreśla ludzkiej wolności, ale ją uwypukla i nadaje jej kierunek oraz sens.

CZYTAJ DALEJ

Bp Kamiński: małżeństwo i rodzina drogą ku przyszłości

2022-09-25 14:36

[ TEMATY ]

rodzina

Adobe Stock

O tym, że małżeństwo i rodzina są drogą ku przyszłości i skarbem narodu przypomniał na Jasnej Górze bp Romuald Kamiński. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię na zakończenie 38. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Prosił wszystkich o codzienną modlitwę za małżeństwa i rodziny, dołożenie wszelkich starań do przygotowania młodych, by w powołaniu do bycia mężem, żoną, matką, ojcem zobaczyli wyjątkowy Boży dar. Dwudniowe spotkanie przebiegało pod hasłem: „Rodzina wspólnotą pokoju”.

W homilii bp Kamiński zauważył, że Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę ma szczególny status, bo można o niej powiedzieć: „najważniejsza”. Przypomniał, że od zawsze od kondycji rodziny, zwłaszcza duchowej, zależały i zależą losy całych cywilizacji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję