Reklama

Niedziela Wrocławska

Rok łaski, rok dziękczynienia

30 listopada 2014 r. w Kościele rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego, który 2 lutego br. dobiega końca. Przez cały rok mogli Państwo we wrocławskiej edycji „Niedzieli” poznawać zgromadzenia działające na terenie naszej archidiecezji i – przede wszystkim –ludzi, którzy je tworzą. Nadszedł więc czas na podsumowania.
Z o. Jackiem Kicińskim, klaretynem, wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego rozmawia Adrianna Sierocińska

ADRIANNA SIEROCIŃSKA: – Ustanowienie tego Roku przez papieża Franciszka było sporym wyróżnieniem dla osób konsekrowanych. Czy był to czas świętowania?

O. JACEK KICIŃSKI: – Z jednej strony był to rok świętowania, ale także normalnej posługi i pracy duszpasterskiej. Ogólnie za papieżem Franciszkiem możemy powiedzieć, że był to dla nas rok łaski.

– A czy był to także okres dziękczynienia?

– Zdecydowanie tak. Był to czas dziękczynienia za dar obecności wspólnot zakonnych na terenie naszej archidiecezji. I to dziękczynienie rozpoczęliśmy już w I niedzielę Adwentu 2014 r., miało ono miejsce we wszystkich wspólnotach zakonnych, ale też i w wymiarze naszego Kościoła diecezjalnego. Rozpoczęliśmy bowiem ten rok uroczystą Eucharystią w archikatedrze wrocławskiej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego. Wyjątkowym wydarzeniem było spotkanie wszystkich osób konsekrowanych na Jasnej Górze, podczas którego dziękowaliśmy za dar życia konsekrowanego w dzisiejszym świecie.

– Jakie najważniejsze inicjatywy podejmowały osoby konsekrowane w tym szczególnym czasie?

– Przede wszystkim dwie peregrynacje. Zgromadzenia żeńskie, odpowiadając m.in. na hasło minionego roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, podjęły peregrynację Pisma Świętego we wszystkich wspólnotach zakonnych i indywidualnych formach życia konsekrowanego. Pismo Święte było w każdym domu zakonnym, była to okazja do wspólnej modlitwy, do czytania Słowa Bożego we wspólnocie, ale i dzielenia się wiarą. Owocem tej peregrynacji jest piękna kronika. Natomiast z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w zgromadzeniach męskich odbywała się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, podarowanej osobom konsekrowanym przez Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego jako przygotowanie do 1050. rocznicy chrztu naszego narodu. Uroczysta inauguracja tego wydarzenia miała miejsce w Trzebnicy pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego, później obraz obecny był w każdej wspólnocie męskiej. Poza tym ważny był Tydzień Powołaniowy, w czasie którego osoby konsekrowane odwiedzały parafie, ubogacając swoją obecnością liturgię i dzieląc się świadectwem swojego życia. Później także Piesza Pielgrzymka Wrocławska, gdzie w Trzebnicy osoby konsekrowane ponowiły swoje śluby zakonne. Nie możemy pominąć także zakończenia procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym dziesięciu Sióstr Elżbietanek – męczenniczek. W maju przeżywaliśmy też Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, w którym uczestniczyło ok. 150 osób z całej Polski. „Pod Czwórką” systematycznie odbywają się dni skupienia dla wszystkich sióstr zakonnych i indywidualnych form życia konsekrowanego (dziewictwa i wdowieństwa), gdzie dokonujemy pogłębionej refleksji nad naszym życiem.

– Jak wyglądają relacje między osobami konsekrowanymi a świeckimi?

– Rok Życia Konsekrowanego był okazją do częstszego wyjścia osób konsekrowanych do świeckich, współpraca między nimi jest na dobrym poziomie. Oczywiście, można by jeszcze bardziej otworzyć zakonne podwoje, musimy przy tym pamiętać o zakonnej klauzurze. Jednak każda osoba świecka, gdy chce zapoznać się z charyzmatem, z duchowością danego zgromadzenia, nie ma problemu, by odwiedzić dany zakon i porozmawiać z osobami konsekrowanymi.

– Miałam okazję spotkać z się wieloma osobami konsekrowanymi i przekonać się, że niektóre ze zgromadzeń mogą cieszyć się licznymi wspólnotami, ale są i takie, gdzie sióstr czy braci jest zaledwie 3. Jaka jest kondycja naszej archidiecezji, biorąc pod uwagę liczbę osób konsekrowanych?

– Niestety, liczba osób konsekrowanych się zmniejsza, bo mniej jest także powołań. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne, m.in. laicyzacja czy problem demograficzny. Cieszymy się jednak powołaniami, kondycja personalna nie jest zła. W naszej archidiecezji posługuje ponad 830 sióstr i 300 zakonników, w tym ok. 262 kapłanów i 38 braci zakonnych. Mamy domy formacyjne, seminaria ojców franciszkanów, klaretynów czy księży salwatorianów. Moją osobistą radością jest to, że w ubiegłym roku udało się stworzyć wspólny kurs dla wszystkich postulantek zgromadzeń zakonnych Wrocławia. Wykłady odbywają się co dwa tygodnie, postulantki przybywają do domu sióstr elżbietanek. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, bo trudno znaleźć osobę, która poprowadziłaby wykłady dla każdego zgromadzenia oddzielnie, poza tym postulantki mogą wzajemnie się ubogacać duchowością poszczególnych zgromadzeń.

– Jak będą wyglądały uroczystości związane z zakończeniem Roku Życia Konsekrowanego?

– Będą miały charakter Triduum. W niedzielę (31 stycznia) spotkamy się na nieszporach w katedrze wrocławskiej, a później wysłuchamy konferencji o. Augustyna Pelanowskiego poświęconej doświadczeniu miłosierdzia w życiu wspólnoty zakonnej. 1 lutego to dzień ekspiacji, wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy osób konsekrowanych, za wszystkie niewierności, każda wspólnota podejmuje określoną formę ekspiacji. I wreszcie 2 lutego odbędzie się uroczysta Msza św. w katedrze poprzedzona procesją z kościoła pw. Świętego Krzyża z relikwiami patronów i założycieli zgromadzeń i uroczystym przejściem przez Bramę Miłosierdzia.

– Przed nami w tym roku dwa wielkie wydarzenia: 1050. rocznica Chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Czy osoby konsekrowane włączają się w przygotowania?

– Wiele osób już się w nie zaangażowało, dlatego że osoby konsekrowane posługują również duszpastersko i towarzyszą młodzieży. Do obu tych wydarzeń starają się więc jak najlepiej przygotować.

2016-01-28 10:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bezcenna obecność

Uroczystą Liturgią sprawowaną pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika z udziałem kilkuset sióstr i braci zakonnych zakończył się Rok Życia Konsekrowanego

W archikatedrze lubelskiej 2 lutego odbyło się doroczne święto osób życia konsekrowanego. Obchodzone z inicjatywy św. Jana Pawła II już po raz 20., w tym roku miało wyjątkowy wymiar ze względu na kończący się w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Zakonnice i zakonnicy, reprezentujący kilkadziesiąt zgromadzeń wpisanych w historię archidiecezji lubelskiej, zgromadzili się na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin, Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz na adoracji Najświętszego Sakramentu. Centralną częścią spotkania przygotowanego przez ks. Andrzeja Krasowskiego, wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego, była Eucharystia koncelebrowana przez kilkudziesięciu kapłanów i zakonników oraz biskupów: Stanisława Budzika, Mieczysława Cisło, Józefa Wróbla i Ryszarda Karpińskiego.

Ogień w sercu

We wprowadzeniu do Liturgii Metropolita Lubelski zwrócił uwagę, że w katedrze zgromadziło się kilkaset „córek i synów Króla”, z których każdy mógłby opowiedzieć poruszającą historię swojego powołania i za prorokiem Jeremiaszem powtórzyć: „uwiodłeś mnie, Panie; w moim sercu zapłonął ogień”. W święto Ofiarowania Pańskiego, gdy tradycja nakazuje poświęcić zapaloną gromnicę, abp Stanisław Budzik wraz z całym zgromadzeniem dziękował Bogu za „ogień, który płonie w sercach i pozwala się otwierać na Chrystusa”. Pasterz dziękował również za osoby życia konsekrowanego, które dla świata są znakiem Bożej miłości, dobroci i piękna. Wskazując na obraz Matki Bożej Częstochowskiej – dar kard. Stefana Wyszyńskiego dla męskich zakonów, który do 17 lutego peregrynuje po naszej diecezji, mówił: – Każdy z nas powinien otworzyć się na spotkanie z Chrystusem. Niech Maryja, która niesie Chrystusa i ukazuje Go wszystkim jako Światłość Świata, będzie naszą przewodniczką. Kto spotkał Jezusa, kto doświadczył Jego obecności w sercu, jest człowiekiem radosnym i z radością podejmuje nowe wyzwania.

Czas przebudzenia

O potrzebie podejmowania nowych wyzwań mówiła również s. Joanna Maciąg ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. – Jako osoby konsekrowane jesteśmy wezwani do dawania pozytywnej odpowiedzi na znaki czasu pojawiające się we współczesnym świecie, jak niegdyś czynili to nasi święci założyciele. Do takiej postawy wzywa nas papież Franciszek, który jak dobry ojciec z miłością stawia wymagania i przestrzega, by nie przesiąkać mentalnością tego świata. Nadszedł czas na przebudzenie i podjęcie wszelkich starań, by bardziej radośnie przeżywać naszą teraźniejszość i z odnowioną ewangeliczną pasją, bez lęku patrzeć w przyszłość – podkreślała zakonnica. Dziękując za dar powołania do wyłącznej służby Bogu, a także w nawiązaniu do symboliki przeżywanego święta, s. Joanna mówiła: – Chrystus jest światłem. Naszym zadaniem jest wśród mroków dzisiejszego świata być przynajmniej Jego odblaskiem. By być nosicielem światła, trzeba podtrzymywać ogień nadziei, trzeba w postach, modlitwach i adoracji nasłuchiwać Bożego głosu i wpatrywać się w Jego Miłosierne oblicze.

Wciąż potrzebni

W rozmowie z „Niedzielą” o. Andrzej Derdziuk OFMCap podkreślał, że intuicja papieża Franciszka, który ogłosił Rok Życia Konsekrowanego, skierowana była przede wszystkim do sióstr i braci, aby mogli na nowo rozpalić w sobie charyzmat, odczytać teraźniejszość i uświadomić, że nadal mają do spełnienia ważną misję w Kościele i świecie. – Owocem tego roku jest przekonanie, że nadal jesteśmy potrzebni – mówił o. Derdziuk. – W kontekście Roku Miłosierdzia, który wszedł jako swoista kontynuacja Roku Życia Konsekrowanego, to potrzeba serc, które będą gotowe poświęcić się z przekonaniem, że ich ofiara i rezygnacja na rzecz budowy większego dobra ma sens. Świat potrzebuje miłosierdzia, a osoby konsekrowane to miłosierdzie świadczą, począwszy od modlitwy i postu po wiele dzieł edukacyjnych i charytatywnych. Pełniona w ukryciu posługa sióstr i braci jest niezwykle cenna – zapewniał zakonnik. W opinii o. Derdziuka, sytuacja współczesnego świata, którego ziemskie struktury są nietrwałe, wyraźnie pokazuje, że tylko wybór Boga daje nadzieję. – Życie konsekrowane uświadamia nam, że nasza ojczyzna jest w niebie – podkreślał.

Być zaczynem

Przekonany o nieustannej potrzebie obecności w Kościele i w świecie sióstr oraz braci jest również bp Józef Wróbel, sercanin. Jako przedstawiciel osób życia konsekrowanego wśród lubelskich biskupów, w okolicznościowej homilii dowodził, że chociaż świat zakonny kojarzy się z życiem ukrytym, rzadko manifestowanym na zewnątrz, to rola i znaczenie życia konsekrowanego w Kościele i społeczności ludzkiej jest nie do przecenienia. Bp Wróbel, kreśląc szczegółowo panoramę życia zakonnego, przywołał najważniejsze daty i postaci, m.in. św. Benedykta z Nursji, św. Franciszka, św. Dominika i św. Ignacego Loyolę. Podkreślał, że każdy z nich, przeniknięty duchem wiary, odczytywał znaki czasu, a chociaż nie zawsze został dobrze oceniony przez sobie współczesnych, przez historię został uznany za wiernego ucznia Chrystusa, miłującego Kościół i człowieka. Zwracając się do współbraci, mówił: – Trzeba być zaczynem tego, co Boże, tego, co służy Ewangelii i zbawieniu. Piękne owoce takiego życia, które swój fundament ma w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, wierności chryzmatowi zgromadzenia i w odczytywaniu znaków czasu, będzie można docenić i odczytać w przyszłości – zapewniał.

* * *

Archidiecezja lubelska jest bogata pod względem powołań – to ponad 500 sióstr i braci zakonnych wywodzących się z Lubelszczyzny oraz liczne zgromadzenia obecne na terenie naszej diecezji: 22 męskie (36 placówek) oraz 47 żeńskich (98 placówek)

CZYTAJ DALEJ

Papież zatwierdził pięć dekretów beatyfikacyjnych

2020-07-11 16:37

[ TEMATY ]

Franciszek

VaticanNews /youtube.com

Podczas audiencji 10 lipca w Watykanie dla kard. Angelo Becciu – prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – Franciszek zatwierdził pięć dekretów beatyfikacyjnych. Dotyczą one trojga sług Bożych z Włoch i dwojga z Hiszpanii.

Pierwszy dekret jest potwierdzeniem cudu przypisywanego wstawiennictwu Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Antonii Samà (1875-1953) – świeckiej Włoszki.

Cztery pozostałe dokumenty potwierdzają cnoty heroiczne następujących sług i służebnic Bożych:

– Eusebio Francesco Chiniego (zwanego Kino; 1645-1711), kapłana jezuity z Włoch, ale działającego i zmarłego w Meksyku;

– Mariano José de Ibargüengoitia y Zuloaga (1815-88), kapłana diecezjalnego z Hiszpanii, współzałożyciela Instytutu Sług Jezusa;

– Marii Félix Torres (1907-2001) z Hiszpanii, założycielki Towarzystwa Zbawiciela;

- Angiolino Bonetty (1948-63), świeckiego Włocha ze Stowarzyszenia Milczących Robotników Krzyża.

CZYTAJ DALEJ

PKW: w porównaniu do pierwszej tury mamy wzrost wykroczeń związanych z wyborami

2020-07-12 10:46

[ TEMATY ]

wybory

wybory 2020

PAP/Paweł Supernak

Nie otrzymaliśmy informacji o istotnych problemach związanych z otwarciem lokali wyborczych; w porównaniu do pierwszej tury mamy wzrost wykroczeń związanych wyborami, odnotowano m.in. 42 przypadki naruszenia ciszy wyborczej - poinformował w niedzielę rano szef PKW Sylwester Marciniak.

Marciniak zaznaczył, że całym kraju o godz. 7.00 otwarto ponad 27 tys. lokali. Także poza Polską w blisko 90 krajach w 171 obwodach rozpoczęło się o godz. 7.00 ponowne głosowanie w wyborach prezydenta RP. Jak dodał, ponad 200 tys. członków komisji wyborczych do godz. 21.00 jest gotowych przyjąć karty do głosowania od blisko 30 mln osób uprawnionych do głosowania.

"Nie otrzymaliśmy informacji o istotnych problemach związanych z otwarciem lokali wyborczych i rozpoczęciem glosowania. Natomiast jeżeli chodzi o informację z działań policyjnych, to mamy co prawda wzrost zdarzeń związanych z wyborami w porównaniu do pierwszej tury, bo w dniu dzisiejszym mamy 253 zdarzenia, a poprzednio 167 o tej samej porze" - poinformował Marciniak.

Dotyczy to przede wszystkim takich wykroczeń, jak niedozwolone umieszczenie plakatów (21 przypadków), naruszenie ciszy wyborczej (41 przypadków) oraz 148 uszkodzeń ogłoszeń wyborczych - poinformował przewodniczący PKW.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska, Aneta Oksiuta

mzk/ aop/ wj/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję