Reklama

Z Jasnej Góry

2016-02-03 08:47

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 6/2016, str. 8

Sympozjum

Rekolekcjoniści i spowiednicy

Tematy: „Nowe życie w Chrystusie”, „Światowe Dni Młodych” i „Rok Miłosierdzia” zostały podjęte na 25. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich, które odbywało się w dniach 25-28 stycznia br. na Jasnej Górze. Sympozjum, zorganizowane przez Komisję Duchowieństwa KEP, miało charakter zarówno modlitewny, jak i formacyjny. Wśród prelegentów byli m.in. członkowie Komisji Duchowieństwa: abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, arcybiskup senior Stanisław Nowak z Częstochowy, biskup senior Paweł Socha z Zielonej Góry, a także: biskup opolski Andrzej Czaja, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus i biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.

– Sakrament pokuty i pojednania ma szczególny wymiar i szczególne znaczenie w Roku Świętym Miłosierdzia. Ten rok jest, można by powiedzieć, swego rodzaju lekcją nawrócenia, życia łaską Boga, którą czasem możemy utracić na skutek grzechu, ale którą wciąż możemy odzyskać poprzez sakrament pokuty i pojednania – powiedział ks. dr Tomasz Rusiecki, dyrektor krajowy Unii Apostolskiej Kleru, ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej, odpowiedzialny za organizację spotkania.

26 stycznia Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo. W homilii mówił o medialnych atakach na Episkopat Polski. – Cel ataków jest zawsze taki sam: odebrać autorytet nauczania Kościołowi, czyniąc go jednym z głosów areopagu – zaznaczył. – Ewangelię trzeba przyjąć i rozważać, i głosić w całości, nigdy w oderwaniu od historii i dziejów Kościoła, bo zbyt wielu pojawiło się na świecie i w Polsce reformatorów religijnych i humanistów, ale bez odniesienia do Boga – podkreślił abp Depo. – A kiedy Kościół dzisiaj mówi o granicy dobra i zła, jest spychany na margines i do tzw. życia prywatnego – zauważył. Przypomniał też słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówił, że kapłani mają być przede wszystkim „specjalistami w dziedzinie życia duchowego, przewodnikami sumień i dusz ludzkich”.

Reklama

Koncert charytatywny

„Śląsk” na Jasnej Górze

Kapituła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wyróżniła cztery osoby honorowymi statuetkami w uznaniu ich pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych i dotkniętych problemami bytowymi. W tym roku statuetki otrzymali: bp Antoni Długosz, ks. prof. dr hab. Norbert Pikuła, Stanisław Gmitruk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Częstochowie. Wręczenie wyróżnień odbyło się 21 stycznia br. podczas koncertu kolędowego w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry zespołu „Śląsk” w Bazylice Jasnogórskiej. Był to koncert charytatywny ofiarowany przez artystów podopiecznym PKPS.

Najnowszy koncert kolędowy „Śląska”, zatytułowany „Święta Noc”, w grudniu ub.r. prezentowany był podczas tournée zespołu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na program składają się kolędy i pastorałki, m.in.: „Bóg się rodzi”, „W żłobie leży”, „Mędrcy świata”, „Ta święta noc”. Kilka utworów to kompozycje założyciela „Śląska” – prof. Stanisława Hadyny do słów znanego poety Kazimierza Szemiotha, m.in.: „Narodziła nam się Dobroć”, „Pasterze nie zwlekali”, „Na pasterkę gorole”, „Święta to biele”. Śpiew kolęd i pastorałek wzbogacają gawędy o Bożym Narodzeniu w góralskiej gwarze. Ich autorką jest mieszkająca w Białce Tatrzańskiej Hanna Nowobilska, a wygłasza je Piotr Hankus, długoletni solista zespołu, znany m.in. z wykonania „Starzyka”. Warto dodać, że we wrześniu ub.r. śpiewak uzyskał tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

Kazimierz Ratajczak, kierownik artystyczny, zapytany o działalność charytatywną zespołu przyznał, że „Śląsk” nie odmawia prośbom o włączenie się w działania charytatywne. – Od wielu lat bierzemy udział w akcjach „Szlachetna Paczka” i WOŚP, ściśle współpracujemy z Ośrodkiem dla Niepełnosprawnych „Caritas” w Rusinowicach, a także z ośrodkami dla nieletnich w Zawierciu i Lublińcu. Jeżeli tylko mamy możliwość, chętnie włączamy się w koncerty charytatywne, takie jak ten dla podopiecznych PKPS – powiedział.

Muzykom w jasnogórskim koncercie kolędowym dyrygował Mirosław Maciej Banach.

Anna Wyszyńska

Zapowiedź

Ogólnopolska Pielgrzymka Weteranów

Z wizytą na Jasną Górę 22 stycznia br. przybył Jan Józef Kasprzyk, zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak wyjaśnił, jego wizyta w Częstochowie była związana z zainicjowaniem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Weteranów Walk o Niepodległość, która odbędzie się w październiku 2016 r. Uczestniczyć w niej będą żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze różnych formacji walczących w II wojnie światowej o niepodległość, Żołnierze Wyklęci, działacze opozycji niepodległościowej oraz młode pokolenie, które chce przejąć tradycje patriotyczne, niepodległościowe, a zatem m.in. harcerze i strzelcy. Pomysł na Ogólnopolską Pielgrzymkę Weteranów Walk o Niepodległość zrodził się w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Mszy św. z okazji pielgrzymki weteranów przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

O. Marian Lubelski, paulin

Odszedł do wieczności

W wieku 79 lat zmarł o. Marian Lubelski, paulin. Święcenia diakonatu przyjął w 1960 r. w Wadowicach z rąk bp. Karola Wojtyły, a święcenia prezbiteratu – w 1961 r. na Jasnej Górze z rąk bp. Stefana Bareły. Kapłańskie ślady swojej posługi pozostawił w Krakowie na Skałce, w Warszawie, w Brdowie na Kujawach, w Leśniowie k. Żarek, w Wielgomłynach, a także na Jasnej Górze, gdzie w latach 2002-05 pełnił funkcję przeora. Ostatnie miesiące życia spędził w Leśniowie, zmagając się z ciężką chorobą. Zmarł 28 stycznia 2016 r. Mszy św. pogrzebowej w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach Leśniowie w dniu 30 stycznia przewodniczył i słowo pożegnalne wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli: przełożeni zakonni i współbracia paulini, księża diecezjalni, siostry zakonne, rodzina z młodszym bratem zmarłego – ks. Tadeuszem Lubelskim ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy (CM) oraz przyjaciele z całej Polski. Doczesne szczątki o. Mariana Lubelskiego spoczęły na parafialnym cmentarzu w Żarkach.

Wojciech Mścichowski

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Reklama

Wkrótce poświęcenie pierwszej w Polsce kaplicy - Centrum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

2019-11-18 20:07

rm / Radom (KAI)

30 listopada rozpocznie się wieczysta adoracja w intencji rodzin. Miejscem modlitwy będzie kaplica w miejscowości Kolonia Jedlnia, która znajduje się na skraju Puszczy Kozienickiej. Jej poświęcenia dokona bp Henryk Tomasik. Inicjatywa jest dziełem Fundacji "Płomień Eucharystyczny", która została powołana w celu gromadzenia środków na budowę pierwszej w Polsce kaplicy - Centrum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bożena Sztajner/Niedziela

- Bogu niech będą dzięki. Artyści plastycy zakończyli tworzenie przepięknych fresków w kopule budynku. Otwarcie kaplicy odbędzie się 30 listopada. Jest to ostatni dzień roku liturgicznego, który w Kościele upłynął pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Nowy rok liturgiczny ma być poświęcony Eucharystii, zaś w diecezji radomskiej – Rodzinie. Symbolika tej daty jest dla nas bardzo znacząca, ponieważ Adoracja Eucharystyczna w naszej Kaplicy ma być prowadzona przede wszystkim w intencji rodzin - powiedział ks. Sławomir Płusa, prezes fundacji "Płomień Eucharystyczny".

Budowa kaplicy trwała prawie dwa lata. Impuls do jej powstania dał o. Joseph Vadakkel. Patronem kaplicy jest św. Jan Paweł II. Będą się tym miejscem opiekowały siostry sercanki, które przekazały w darze piuskę papieża-Polaka. Ojciec Święty miał ją podczas konsekracji sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: trzeci dzień biskupich rekolekcji

2019-11-20 14:32

it / Częstochowa (KAI)

Eucharystia to dzieło miłości potężniejsze od zła i śmierci. Każda Msza św. powinna być przeżywana w duchu wdzięczności Bogu za Jego dary, za Jego codzienną miłość, przypominają polscy biskupi, którzy trzeci dzień na Jasnej Górze przeżywają wspólnotowe rekolekcje. Temat tegorocznych dni skupienia dotyczy właśnie Eucharystii i stanowi przygotowanie do nowego roku duszpasterskiego w Kościele, który już niebawem rozpocznie się.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Bp Adam Wodarczyk z Katowic przypomina, że Eucharystia to najradośniejsza ofiara w dziejach świata, bo przez Nią dokonała się najważniejsza dla ludzkości sprawa tzn. odkupienie nas z grzechu do życia w wolności Dzieci Bożych. Eucharystyczną radość porównuje do odrywania radości płynącej z ponoszenia jakiejś ofiary. - Każdy w życiu może przeżył to, że coś go kosztowało, było trudem i w jakimś momencie zauważył, że mimo to przyniosło mu to też radość, poczucie szczęścia, że zrobiło się coś dobrego - wyjaśnia bp Wodarczyk.

Podkreśla, że „każdy, kto stara się żyć duchem ofiary dla drugiego człowieka, po pewnym czasie zaczyna rozumieć, że taka postawa służby jest źródłem radości, bo daje nam możliwość naśladowania naszego Pana, Jezusa, zjednoczenia z Nim”.

Katowicki bp pomocniczy przypomina, że Eucharystia jest źródłem i fundamentem życia duchowego dla każdego chrześcijanina. - Każdy kapłan Ją celebrujący i wierny uczestnicząc w Niej nie tyle robi łaskę Jezusowi, że przychodzi, ale jest to największy przywilej i szczęście, że możemy w Niej uczestniczyć – mówi biskup.

Dodaje, że „w naszych polskich realiach jest to też wyjątkowy przywilej, że mamy tak powszechny dostęp do Eucharystii, że Jej sprawowanie nie wiąże się z jakimś dramatycznym poszukiwaniem świątyni, kapłana, miejsca na celebrację, ale każdy może, każdego dnia, jeśli tylko radośnie odpowie na to zaproszenie Jezusa, w Niej uczestniczyć”. - Msza św. to źródło duchowej siły dla każdego, kto rzeczywiście tą tajemnicą żyje - podkreśla.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski zauważa, że kapłani nie mają być tylko tymi, którzy rozpatrują tajemnicę przejścia przez śmierć i cierpienie, ale mają przypominać o wielkim dziele miłości. - Eucharystia to jest dzieło miłości, potężniejsze od zła i śmierci, każda Eucharystia powinna być przeżywana z wdzięcznością za Jego dary, za codzienną Jego miłość okazywaną w naszym życiu - zauważył abp Depo.

Bp Marek Mendyk z Legnicy nawiązując do nowego programu duszpasterskiego, który rozpocznie się w Kościele w Polsce w pierwszą niedzielę adwentu „Eucharystia - Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” przypomina, że „Eucharystia jest tym pokarmem, który pozwala nam uczestniczyć w tajemnicy Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia składa w ofierze swojego Syna, który przez cierpienie, mękę, krzyż doprowadza do zmartwychwstania i daje nam życie wieczne”.

Legnicki biskup pomocniczy zauważa, że nowy rok duszpasterski o Eucharystii „to łaska wielka od Boga i natchnienie na ten szczególny czas, w którym się znajdujemy, by odkrywać w Eucharystii Boga żywego, prawdziwego, obecnego”. - To nie jest jakaś mglista idea, ale prawdziwie obecny, żywy Bóg. By to odkrywać, wciąż na nowo trzeba modlić się do Ducha Świętego, bo inaczej tej tajemnicy nie zrozumiemy. Nie zrozumiemy Boga, który codziennie na różnych ołtarzach świata, zstępuje - uważa bp Mendyk.

Wyjaśnia, że „Eucharystia jest źródłem, bo od tego wszystko się zaczyna, stąd wypływa nasza moc i radość życia. Eucharystia jest szczytem, bo doprowadza do tego szczególnego momentu, w którym w tajemnicy świętych będziemy mogli zasiąść na wieczną ucztę w niebie, na którą zmierzamy”.

Chociaż biskupie rekolekcje odbywają się na Jasnej Górze, to na czas ich trwania także częstochowscy biskupi opuszczają swoje domy. Abp Depo podkreśla, że to czas wielkiej łaski. - To czas powracania do początków, do naszego zanurzenia w Chrystusie, a to, że otrzymaliśmy dodatkową łaskę święceń kapłańskich i biskupich tym bardziej jest to dla nas dar zobowiązujący - powiedział metropolita częstochowski.

Dziś, w trzecim dniu rekolekcji biskupi przeżywają sakrament pokuty i pojednania. Spowiedź odbywa się w kaplicy Domu Pielgrzyma i w Kaplicy Pokutnej. Do sprawowania sakramentu wyznaczeni są ojcowie paulini, którzy już od wielu lat pełnią tę posługę a także zaproszeni kapłani arch. częstochowskiej.

Wspólnotowe rekolekcje Episkopatu Polski potrwają do jutra. Zakończy je Msza św. za zmarłych członków Konferencji Episkopatu Polski.

Jutro odbędzie się także II sesja Zebrania Plenarnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem