Reklama

Niezwykła wspólnota w Stefkowej

2016-02-04 10:08

Natalia Skiba
Edycja przemyska 6/2016, str. 4-5

Patryk Chrząszcz
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Stefkowej

Stefkowa to niewielka miejscowość w Bieszczadach. Posiada skarb z cennymi zabytkami, o który zadbali mieszkańcy, gdy zrąb czasu nadwyrężył jego bryłę

Niby zwykła miejscowość. Mieszkańcom dni mijają zazwyczaj spokojnie i monotonnie, lecz rok 2015 był dla nich czasem intensywnych zmian. 8 grudnia w Stefkowej obchodzona jest odpustowa uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyjątkowo w minionym roku mieszkańcy wsi celebrowali to święto w niecodziennej dla nich atmosferze. Nabożeństwo odpustowe odbyło się bowiem w tymczasowej kaplicy, która mieści się w budynku po nieistniejącej już szkole. Podczas uroczystości licznie zgromadzeni wierni oraz goście modlili się o pomyślny przebieg renowacji świątyni, rozpoczętej dwa miesiące wcześniej.

Zbiórka funduszy

Stan kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Stefkowej wskazywał na potrzebę remontu. Już dwa lata temu mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli decyzję jak najszybszego rozpoczęcia zbiórki funduszy na rozpoczęcie prac. Renowacja zabytkowego kościoła wymaga ogromnego wkładu finansowego i w większości przypadków mieszkańcy nie są w stanie sami uzbierać tak ogromnych funduszy. Dlatego też liczna grupa stefkowian podjęła działania mające na celu pozyskanie dodatkowych funduszy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu radnych, pozyskano dotację 40 tys. zł z budżetu Gminy Olszanica. Instytucja ta wspomogła również ten szczytny cel poprzez przekazanie drewna z gminnego lasu. W pomoc mieszkańcom zaangażowały się także Lasy Państwowe, a w szczególności nadleśnictwa: Ustrzyki Dolne, Krasiczyn, Bircza czy Narol, przekazując pomoc finansową. Dzięki tak wielkiemu wsparciu, społeczność wsi czuła, że los świątyni jest ważny nie tylko dla nich. Taka pomoc dodała ludziom sił, co przełożyło się na zorganizowanie w maju 2015 r. festynu parafialnego, na którym można było nabyć cegiełki z wizerunkiem kościoła. Fundusze, które udało się zebrać pomimo niesprzyjającej pogody, przerosły oczekiwania organizatorów – zebrano prawie 20 tys. zł! Wtedy też mieszkańcy wraz z ks. proboszczem Tomaszem Surmaczem zaczęli szczegółowo planować rozpoczęcie prac.

W tymczasowej kaplicy

Ostatecznie remont świątyni rozpoczął się w październiku 2015 r. Sołtys wsi Andrzej Skiba razem z mieszkańcami zaangażowanymi w prowadzone prace przy kościele swój trud ofiarowali przyszłym pokoleniom, które kiedyś zostaną w Stefkowej. Praca mieszkańców wspierała również prace firmy Arkady z Jarosławia, która zajęła się renowacją kościoła. Dzięki temu remont świątyni postepował bardzo sprawnie. Początkowo planowano tylko wymianę fundamentów na nowe, wymianę tram oraz uszkodzonych brusów ściennych. Niestety w trakcie remontu okazało się, iż świątynia jest w gorszym stanie niż przewidywano. Dlatego też mieszkańcy przed rozpoczęciem prac wewnątrz kościoła zadecydowali o przeniesieniu i utworzeniu kaplicy. Na prośbę mieszkańców i Rady Sołeckiej, Gmina Olszanica wydała zgodę na tymczasowe użytkowanie budynku po nieistniejącej już szkole w Stefkowej, który znajduje się po przeciwnej stronie ulicy. Zostały tam przeniesione również cenne zabytki, które znajdowały się w kościele, w tym liczne obrazy oraz ikonostas. Na prośbę Księdza Proboszcza i za zgodą abp. Józefa Michalika 17 października 2015 r. z kościoła do kaplicy w uroczystej procesji został przeniesiony Najświętszy Sakrament.

Reklama

Historia kościoła

Kościół powstał w I poł. XIX wieku. Jego fundatorem był Andrzej Górski, którego grób znajduje się obok drewnianej dzwonnicy położonej przy kościele. Świątynia została oddana pod opiekę grekokatolikom, którzy w tamtych czasach licznie zamieszkiwali te tereny, wtedy też cerkiew otrzymała wezwanie św. Paraskewy. W 1939 r. wierni rzymskokatoliccy rozpoczęli nieopodal budowę kościoła z cegły, którego niedokończone mury można do dziś oglądać w drodze z Ustrzyk Dolnych do Leska. Po II wojnie światowej, kiedy to ludność ukraińska została licznie przesiedlona, kościół został przekazany duchownym obrządku rzymskokatolickiego.

Z racji wyjątkowej historii świątyni i unikalnych zabytków, jak już wyżej wspomniany ikonostas, opiekę nad renowacją objął wojewódzki konserwator zabytków, który nadzoruje wszystkie wykonywane prace.

Remont świątyni

Do końca grudnia ub.r. została wykonana wymiana wszystkich tram oraz nowe fundamenty pod całym obiektem. Przeprowadzono również wymianę brusów ściennych, uszkodzonych filarów podtrzymujących chór oraz portali na wszystkich wejściach drzwiowych kościoła. Kolejnym etapem jest wymiana podłogi w całym budynku, dlatego też mieszkańcy Stefkowej już 2 stycznia 2016 r. wywieźli cały gruz i starą ziemię ze środka świątyni.

Właśnie w trakcie wykonywania prac porządkowych dokonano interesującego odkrycia. Pod jedną z zakrystii odkryto dwie krypty grobowe, które w najbliższym czasie zostaną poddane badaniom archeologicznym. Dzięki temu mieszkańcy mają nadzieję na bliższe poznanie historii nie tylko kościoła, ale i całej wsi.

Lokalna społeczność z nadzieją patrzy w przyszłość, że nadchodzące miesiące przyniosą dodatkowe fundusze, które dałyby możliwość kompleksowego malowania wnętrza świątyni. Chciałaby również, aby wszystkie prace wewnątrz zakończyły się do końca sierpnia, a następny odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbył się już w ich kościele.

Proboszcz parafii Olszanica ks. Tomasz Surmacz, sołtys Andrzej Skiba oraz mieszkańcy wsi Stefkowa składają wielkie „Bóg zapłać” wszystkim darczyńcom za ofiary finansowe i pamięć w modlitwie.

* * *

Stefkowa, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kościół filialny parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy

Msze św.
kościół parafialny:
w niedziele: 7.30, 10.30
kościół filialny: 9.00, 12.00

Tagi:
parafia

Czy mogą istnieć parafie bez księży?

2019-06-24 17:55

vaticannews / Torreglia (KAI)

Czy mogą istnieć parafie bez księży? To pytanie staje się coraz bardziej aktualne w wielu krajach europejskich. Pochylają się nad nim również uczestnicy 69. Tygodnia Duszpasterskiego organizowanego aktualnie w Torreglia we Włoszech. Tytuł spotkania brzmi: „Parafia bez księży. Od kryzysu powołań do odnowionej misyjności świeckich”.

pixabay.com

Temat zrodził się z obiektywnej obserwacji rzeczywistości: we Włoszech jest coraz mniej księży i tym samym wzrasta ilość parafii, gdzie ich brak. Uczestnicy spotkania podkreślają, że nie może istnieć wspólnota chrześcijańska, która nie spotyka się wokół Eucharystii. Wspólnota bowiem ze swej istoty opiera się zarówno na Eucharystii, jak i na słowie oraz na miłości. Te trzy rzeczy trzeba widzieć łącznie. I nawet jeśli będzie mniej Mszy odprawianych z powodu niedoboru księży, to wspólnota chrześcijańska nie przestanie istnieć. Parafie nie stanowią już swoistych, pojedynczych wiosek. Trzeba będzie je łączyć, aby optymalizować „siły kapłańskie”. Wtedy wierni będą mieli okazję doświadczyć bardziej Kościoła misyjnego. Kościoła, który wychodzi poza siebie.

"Chcemy uświadomić, że wybór opcji z łączeniem parafii czyni Kościół bardziej misyjnym, bardziej uczestniczącym, szczególnie jeżeli chodzi o podejmowania współodpowiedzialności przez osoby świeckie. Społeczność żyje bardziej zakorzeniona w Kościele lokalnym. To jest nasza wizja. Nie chodzi bynajmniej o łatanie dziur. Ale dowartościowanie darów i posług, które im przynależą poprzez chrzest, kapłaństwo, poprzez małżeństwo. Mamy wiele racji, dla których bardziej trzeba angażować świeckich we wspólnocie chrześcijańskiej. Powtarzam, nie chodzi o łatanie dziur, czynienie ze świeckich kogoś w rodzaju «półksięży», czy «małych księży»” - powiedział bp Domenico Sigalini, specjalista w dziedzinie teologii pastoralnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: ks. Franciszek Ślusarczyk nie jest już kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

2019-06-19 14:28

md / Kraków (KAI)

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk został zwolniony z funkcji rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i mianowany proboszczem w parafii NMP Matki Kościoła na Prądniku Białym w Krakowie. Listę zmian personalnych duchowieństwa opublikowano dziś na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej.

diecezja.pl
ks. Franciszek Ślusarczyk

Dotychczasowego kustosza zastąpi go ks. kanonik dr Zbigniew Bielas, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

Z łagiewnickim sanktuarium ks. F. Ślusarczyk był związany od 2002 r. Posługę kustosza i rektora pełnił pięć lat. Rektorem świątyni został w 2014 r. po tym, jak dotychczasowy kustosz - bp Jan Zając - przeszedł na emeryturę.

W Roku Miłosierdzia znalazł się w gronie powołanych przez papieża Franciszka misjonarzy miłosierdzia. Jako gospodarz sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyjmował podczas Światowych Dni Młodzieży Ojca Świętego, który w łagiewnickiej bazylice wyspowiadał grupę młodzieży i na krótko spotkał się z chorymi. Był również odpowiedzialny za przygotowanie przyjęcia w Łagiewnikach młodych pielgrzymów z całego świata, którzy w trakcie ŚDM odbywali tam Pielgrzymkę Miłosierdzia.

Ksiądz Ślusarczyk jest również autorem Drogi Miłosierdzia - nabożeństwa, które po raz pierwszy zostało odprawione wieczorem 2 kwietnia 2016 r., w wigilię Niedzieli Miłosierdzia.

Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 r. w Dobczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz najpierw w Żywcu-Zabłociu (1984-1988), a następnie w Wieliczce (1988-1989). Rok później zamieszkał w parafii w Gaju. Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1997-2002 był jego wicerektorem.

Był pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletnim adiunktem w Katedrze Homiletyki, jest doktorem teologii.

W grudniu ub. roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Kilka dni później "po refleksji i modlitwie zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich i złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z tego urzędu", jak poinformował w swoim komunikacie abp Marek Jędraszewski.

Ks. dr kanonik Zbigniew Bielas przyjął święcenia kapłańskie w 1992 r. Od 2012 r. do dnia nominacji na kustosza łagiewnickiego sanktuarium pełnił posługę proboszcza parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu Starym. Jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Komisji Nadzorującej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Milewski: nie ma zgody na antychrześcijańskie działania

2019-06-25 21:15

eg / Garlino (KAI)

Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na antychrześcijańskie akty i działania – powiedział bp Mirosław Milewski w Garlinie w diecezji płockiej. Przewodniczył tam rocznicowej Eucharystii w 25. rocznicę zbudowania kaplicy w tej miejscowości.

episkopat.pl

Bp Mirosław Milewski w kazaniu powiedział, że każdy jubileusz, to czas spojrzenia wstecz, czas podsumowań, ale też potrzeba dziękczynienia i obietnica, że w kolejnych latach wierni będą w tej wspólnocie podtrzymywać swoją wiarę. Bo Jezus chce, aby iść Jego śladami. Dla kogoś, który na poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, to jedyna możliwa droga.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej zwrócił też uwagę na potrzebę opamiętania w codziennym życiu. Dlatego w kościołach całej Polski śpiewano w niedzielę suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”, żeby przeprosić za zło: za znieważanie Najświętszego Sakramentu, kpiny z katolickiej Mszy św., za „tęczowe” aureole wokół Matki Bożej z Dzieciątkiem, za niszczenie krzyży i ołtarzy w kościołach, za przemoc fizyczną wobec księży.

- Te haniebne akty są coraz częstsze. Wydaje się, że ich celem jest zepchnięcie przestraszonych katolików do katakumb. Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na takie antychrześcijańskie akty i działania. Nigdy nie możemy godzić się na to, aby barbarzyńcy szargali nasze święte obrzędy i przedmioty. Módlmy się o opamiętanie za tych, których zdławiło zło, ale także w miarę naszych możliwości, protestujmy przeciwko aktom profanacji – zaapelował bp Milewski.

Parafia Grudusk prawdopodobnie powstała w XI wieku. Nosi wezwanie św. Apostołów Piotra i Pawła. Jej proboszczem jest ks. kan. Tadeusz Wołowiec. Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Garlinie zbudowana została w tej parafii w latach 1990-1994.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem